Etikett: Vilhelmina kommun

Vilhelmina rankad som tredje bästa skolkommun i Sverige!

Av , , 2 kommentarer 14

Idag kom det glädjande besked till alla VI i Vilhelmina kommun.
Det är ett styrkebesked att vi under de senaste decenniet sakta men säkert gått från att traggla i det nedersta skiktet av landets 290 kommuner till att nu tillhöra det översta topp tre.

Det är ett erkännande till ALLA de som är inblandade i barnens skolgång; skolledningar och all personal på skolan, men även till barn och föräldrar som engagerar sig för att göra våra barns skolgång så bra som möjlig.

Att få barn som går ut skolan och har betyg, att fortsätta att gå gymnasium och fullfölja detta med godkända betyg ÄR ett konstaterat faktum en av de mest betydelsefulla faktorerna i att hamna rätt i livet. Skolan är en mycket viktig nyckel i att skapa en bra framtid för oss alla i vår kommun och samhälle och är ett ”vaccin” mot att hamna snett i livet. Det är inte 100%, men dina chanser i livet ökar betydligt.

Så här skriver Lärarförbundet:

 

Stor resurstilldelning och hög andel barn i förskola gör Vilhelmina till en topprankad skolkommun

  • Vilhelmina kommun ligger på tredje plats bland landets 290 kommuner i 2020 års Bästa skolkommun, med en generell utveckling i positiv riktning.
  • Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Vilhelmina tillhör landets bästa kommuner när det kommer till resurstilldelningen, andelen barn i förskolan, lärartätheten och andelen godkända elever.
  • Vilhelmina ligger bättre till än samtliga fem grannkommuner: Åsele (60)Strömsund (136)Lycksele (148)Storuman (163) och Dorotea (250). I hela Västerbottens län är Vilhelmina rankad som nummer ett av 15 kommuner.

Utifrån denna undersökning så finns det dock förbättringspotential vilket betyder att det finns mer att jobba med och enligt mig är det nu det svåra jobbet börjar och det med att behålla denna goda placering.

Bra jobbat!

2 kommentarer
Etiketter: ,

Obligatorisk insamling av matavfall

Av , , 4 kommentarer 21

Det kan låta konstigt, men under årens lopp kan jag konstatera att bland de frågor som verkar engagera flest debatter så tillhör ”sopor” en utav dem därav detta inlägg.

I slutet på förra veckan fick jag in en kommentar som handlade om arbetet med ett nytt EU-direktiv som handlar om obligatorisk insamling av matavfall och det slog mig att skriva ett inlägg i frågan. Dels för att reda ut och förklara, men även som ren information.

Bakgrunden är att utifrån ett EU.direktiv ska allt matavfall sorteras ut och tas om hand och detta ska gälla fullt ut den 31/12 -23. Detta i ett led i att minska ”sopberget” och att ta hand om den resurs som faktiskt matavfall kan vara. Till detta har alla Sveriges 290 kommuner bara att rätta sig efter och OM man inte redan nu har system som skiljer ur matavfallet (vilket många kommuner har) så blir det till att ställa om sina system till att passa kommande gällande lagstiftning. I ´Vilhelmina kommun skiljer vi inte ut matavfall (liksom de flesta av våra inlandskommuner).

I dagsläget har vi även en privat utförare av tjänsten att köra ut och tömma återvinningskärlen hos alla fastighetsägare.

I sedvanlig ordning har vi ett antal tjänstepersoner med kunskap inom området som nu berett frågan och utifrån dessa har vi tagit ett antal beslut:

Vår ambition är att ”det ska vara lätt att göra rätt” och att det ska vara så kostnadseffektivt som möjligt, men även att vi ska dra vårt strå till stacken då det gäller miljön.

Vi har haft att gå på om vi ska försöka fortsätta gå på det nuvarande systemet och lägga till en tunna för matavfall eller att använda ett nytt system där EN tunna har två fack. Ett för ”sopor”/restavfall och ett för matavfall.

Till detta system använder man en lastbil med sidolastare med två kärl där avfallet separeras. Nuvarande ”sopbil” klarar inte att köra två olika sorters avfall utan då måste en annan bil köra en runda till.

Detta matavfall som samlas in ska då köras i första hand till Skellefteå för rötning och tillverkning av biogas.

Som jag skrev ovan är det i princip hela Västerbottens inland som berörs av detta och därför väcktes frågan inom vårt gemensamma organ R10 där tio inlandskommuner (varav åtta från Västerbotten) ingår och vi alla sitter i samma sits.

Norsjö tog ledartröjan och har dragit mycket i detta ärende och nu har alla åtta Västerbottenskommuner gått samman för att göra en gemensamt samarbete med sopsystem, men även en gemensam upphandling av fordon. Allt för att jaga kostnader och bli så effektiv som möjligt.

På detta vis kan vi hjälpa varandra med insorteringen på ett betydligt effektivare vis till en mindre kostnad. Sopor kan även mellanlagras i annan kommun vad jag förstår. Sju kommuner har tagit positiva beslut om detta. Vilhelmina är sist på snöret och frågan ska upp på fullmäktige den 26/10 för att avgöras.

Men vän av ordning (och det gjorde nog de flesta i Ks) frågar sig nog om miljönyttan av detta med att samla in lite matavfall? För i våra trakter är det lite matavfall det är frågan om.

Enligt de beräkningar (Tyvärr var bilagan för ”stor” för att läggas ut)  vi fått till oss är matavfallet så energirikt och på totalen ger biogasen som utvinns mer energi än den energi som går åt att frakta matavfallet från oss vid ”källan” till slutstationen i tex Skellefteå, men det bygger på att detta tvåfackssystem används och att matavfallet INTE hämtas separat.

En annan fråga som dyker upp är om alla måste slänga sitt matavfall i behållaren och svaret är NEJ. Om du tex komposterar så fortsätter du med det som vanligt. Detta vänder sig främst till dem som kastar sitt matavfall i soppåsen.

En annan fråga är om att det kan vara så att vi skulle kunna ansöka om ett undantag från att sortera ut matavfall och i princip fortsätta med dagens system.

Idag körs våra sopor för förbränning på Dåva utanför Umeå och för detta får vi betala en 715 kr/ton. Av detta är 75 Kr/ton skatt som till 2022 höjs till 125 kr/ton. Denna skatt väntas öka ännu mer och  att det blir dyrare och dyrare att bränna sopor och det kan man anta ha att göra med att man vill komma ifrån förbränning av sopor/matavfall. Rötning i Skellefteå kostar 480 kr/ton för tillfället ska sägas.

I detta nu verkar ingen veta, men vi vet att klockan tickar och att detta i att skaffa ett helt nytt system tar tid med allt från att avtal ska sägas upp, byte av sopkärl till byte av fordon (minst 18 månaders leveranstid på fordon tex) tar tid och tiden går fort…

Lek med tanken att vi begär ett undantag och får det. Vad kommer det att innebära?

Utifrån som jag förstår det hela så kommer det isf att innebära att vi kan fortsätta med nuvarande tunnor och fordon, men att det avfall vi får in och som måste förbrännas i slutändan kosta mer än att gå in i det nya systemet med samarbete med sju andra kommuner.

Det finns mer att skriva i ämnet och jag har säkert glömt något, men ber i så fall att få återkomma. Det finns även praktiska frågor att fundera över.

Sammanfattningsvis med det nya systemet:

Nytt fordon
Nytt kärl med separering av restavfall och matavfall
Inga fler turer utan fortsatt samma turtäthet

Ha en bra vecka!

4 kommentarer
Etiketter:

Den framtida politiska spelplanen

Av , , 9 kommentarer 15

Den politiska gången i kommunen (och det regleras i kommunallagen) fungerar det så att ett ärendes gång MÅSTE passera ett antal instanser för att vi i politiken ska kunna ta beslut.

Normalt kan man säga att det börjar att ett ärende börjar i kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau där undertecknad sitter tillsammans med en partikamrat, två centerpartister (varav Kso, kommunstyrelsens ordförande är den ena) och en Kristdemokrat.

Vår roll är att gå igenom de ärenden som dyker upp, egenväckta, från andra nämnder (Soc, Un eller Mbn) eller från kommunens egna organisation och det kan vara ärenden av olika slag. Kommunen ska svara på olika remisser vad vi tycker i frågor, taxefrågor, motioner. Ja nästan allt passerar Ksau….

En fråga som dyker upp VARJE mandatperiod är förtroendemannaberedning.

Hur ska den politiska organisationen se ut?
Hur ska det partistödet se ut?
Hur ska arvoderingen av politikerna se ut?  
Kort och gott: Hur ska den framtida politiska spelplanen se ut nästa mandatperiod?

Mycket viktiga frågor som berör skulle jag vilja påstå. Jag skulle vilja påstå att det nästan är det ämne som engagerar vår befolkning mest om man ska tro insändare, Facebook och bloggar.

Hur många gånger läser jag om ”politiker” som tjänar si och ”politiker” som arvoderas så och att ”man kan dra ned på politiken” istället för skolan eller ett servicehus osv, osv.

Detta kan jag till viss del förstå att man har frågor kring, men jag skulle önska att man satte sig in lite mer i vad som gäller och vilka beslut som tas i frågan.

Ovanstående frågor har vi diskuterat ett antal gånger inom Ksau där den absolut viktigaste är hur/om vi ska se över den politiska organisationen och gå ifrån systemet med nämndssystemet till att ha en förstärkt styrelse med utskott?

Politiska frågor är komplext då det spänner över ett mycket stort område och det är svårt att sätta sig in i alla frågor, därav de olika nämnderna och nuvarande system.

Ett system med utskott innebär att istället för att ha en Kommunstyrelse, Socialnämnd och Utbildningsnämnd (Miljö och byggnadsnämnden berörs inte då det är en myndighetsnämnd) skulle det bli en förstärkt Kommunstyrelse med ett antal ledamöter som bildar ett utskott med ledamöter som ansvar inom utbildning och ett antal ledamöter med ansvar för sociala frågor.

Många kommuner, men inte alla har detta system och frågan är om vi i Vilhelmina ska gå över till detta?

Fördelar/nackdelar? Besparing (en fördyring finns inte) på politiken?

Det finns många frågor för en beredning att jobba med och komma med förslag att presentera för  fullmäktige och OM det blir en förändrad politisk organisation kommer det att påverka den tjänstemannaorganisationen  i inom kommunen. Detta kommer att kräva tid till ett omställningsarbete för såväl politik, men framförallt för våra tjänstemän. Därav att vi lyfter frågan tidigare än normalt denna mandatperiod.

Förutom att vi diskuterat det hela ett antal gånger i ksau gick det ut en propå/förfrågan till ALLA politiska partier i Vilhelmina att komma in med förslag till beredningsdirektiv, punkter som man tycker beredningen ska jobba med.

Fyra svar av åtta möjliga inkom. Från vi Socialdemokrater, Centerpartiet, Politiskt alternativ och Sverigedemokraterna.

Från övriga ingenting där jag tycker att det mest anmärkningsvärda är att både Kristdemokrater (med sin ledamot i Ksau) och Moderaterna inte verkat bry sig i frågan och där inget svar har inkommit.

Dessa två partier har med hög svansföring i dessa frågor pratat, skrivit spaltmeter om hur reglementen ska tolkas och om nedskärningar inom partistöd och politikers arvoden, såväl fasta som mötesarvoden, men då frågan väl dyker upp på bordet ids vare sig Kristdemokraterna eller Moderaterna tycka något om dessa direktiv.

Nåväl. De direktiv som togs och som ska upp till fullmäktige kan du läsa här.

Beredningen ska med anledning av en ev. ändring av den politiska organisationen lämna en första delrapport hösten -21 och en slutrapport våren -22 enligt förslaget.

Ha en trevlig helg!

9 kommentarer
Etiketter: ,

En delåring och ett litet ljus i mörkret

Av , , 2 kommentarer 13

Igår kom jag hem upp till fjället efter två intressanta dagar nere på Plassn där första dagen innehöll en dag med kommunfullmäktigegruppen som mest är det folk som sitter inom fullmäktige, ordinarie och suppleanter och en del tjänstepersoner från kommunen. Sedan på kvällen var det representantskapsmöte (repskap) med Arbetarkommun, internt partimöte med representanter från hela vår stora kommun. Gårdagen var det kommunstyrelse (KS).

Den stora dragningen på fullmäktigegruppen är delårsrapporten som visar hur det har gått för kommunen fram till 31/8 och utifrån det man sett prognostiserar utfallet för var vi kommer att landa ekonomiskt när året är slut. Utifrån detta analyserar främst tjänstepersonerna läget där vi i politiken drar våra slutsatser över gångna åtgärder och vad som behöver göras framöver.

Prognosen som är gjord visar på ett underskott på närmare 30 miljoner (35 miljoner mot budget) och är ingen munter läsning. KS bedöms gå mot ett nollresultat, möjligtvis ett litet plus. Miljö och bygg ett  litet minus medan våra stora nämnder, Soc och Un går mot stora underskott. Iom att hela delårsrappoerten är för stor för att läggas ut på bloggen får ni nöja er med två urklipp. För den som är intresserad finns hela att läsa via kommunens hemsida om en vecka eller så.

För stor kostym gällande kostnader i personal och byggnader samt ett stort tapp av invånare (ca 100 st ifjol) och med det stora tapp i skatteintäkter och statsbidrag kan underskottet kort sammanfattas med.

Men hur ser det ut? Vad har gjorts och vad görs?

Till en början ska man ha klart för sig att detta med budget jobbas det med året om då budgeten är kommunens viktigaste styrdokument.

Om vi börjar i slutet på 2019 (december) så skrevs budgetramarna ned för både Soc och Un med 5 respektive 20 miljoner och därmed minskade deras pengapåse drastiskt och ett antal beredningar sjösattes för att minska kostnaderna för bägge dessa nämnder. Även KS som hade ett plusresultat bidrog med beredningar och åtgärder.

Åtgärderna inom skolan är nog det som enskilt varit det största debattområdet.

Enligt de uppgifter vi nu får från tjänstepersonerna är att det är nu i höst vi börjat se effekterna av de åtgärder vi infört och att mer kommer under vintern och en bit in i -21. Att dra streck över verksamheter och räkna hem en besparing är förhållandevis ”lätt”. Men verkligheten är betydligt mer komplicerad där det ska förhandlas och folk går på sina uppsägningstider som kan variera från 6-12 månader. Jag har hört någon gång att snittet i Vilhelmina ligger på ca 10 månader från uppsägning till att personen verkligen slutar.

Jag är fullt medveten att det kan låta krasst, men jag vill betona vikten av att man (jag/vi) måste sköta detta med en viss ödmjukhet då det faktiskt är människor av kött och blod som berörs av alla dessa åtgärder.

Nedan en tabell för det totala med ekonomienhetens kommentar strax under.

Ljuset i mörkret (och det är inget tåg) är att jämfört med samma period i fjol ligger vi ”bättre” till i år än ifjol och det med närmare 13 miljoner och detta främst i personalkostnader. Vad säger det då mig?

Jo. De neddragningar och olika stopp (Anställning, vikarie och inköpsstopp) vi infört GER EFFEKT och vi har sakta men säkert börjat vända skutan Vilhelmina kommun går mot bättre resultat, MEN det säger mig också att vi inte är i hamn då vi fortsatt har stora underskott. Vi måste fortsätta vårt arbete med att minska den kommunala kostymen. Fler åtgärder kommer vilket innebär ytterligare neddragningar på personal/fasta kostnader och ser framtiden försiktigt optimistiskt och tror att vi tillsammans klarar av detta även om det tar tid.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Fjärrmöte med Lena Micko och Anders Henriksson

Av , , 2 kommentarer 14

Så här ser det ut nu inom politiken för många av oss under dessa Corona-tider där fysiska möten ersatts med videokonferenser.
Dagens möte var mellan kommunal/region/ riksdags-politiker i Västerbotten och civilminister Lena Micko (S) och Anders Henriksson från SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Samtalet kom att handla om regeringens arbete i dessa tider med Corona-kris och med allt som följer i dess spår. Ett arbete med både information, men framförallt samordning som vi alla var nöjda med hittills.
Frågor som diskuterades och där man från regering och SKR ville ha in synpunkter på var:

  • Hur har det fungerat för kommunerna under dessa månader?
  • CE-märkning av ”egentillverkat” sjukvårds/skyddsmaterial
  • Höstbudgeten
  • Hur man jobbar med en ”kickstart” då krisen väl är förbi och hur man kan hjälpa extra utsatta kommuner och regioner ekonomiskt
  • Senaste reserekommendationerna
  • Flygets framtid

De två senaste av yttersta vikt för Vilhelmina då vi dels har en flygplats som nu är under mycket hård press och en hemställan om ett stödpaket från SKR är på G.

En mer knepig fråga var den senaste reserekommendationen. Inte en helt enkelt , men med tanke på vår annalkande sommar och den turisttillströmning som normalt brukar ske av yttersta vikt, speciellt för våra företag som verkar inom branschen. Med dagens reserekommendation tar vi oss knappt ur vår egna kommun och den känns skapas för Mälardalen. Detta tog Civilministern åt sig av och de skulle titta över det hela.

I övrigt är det kallt och bedrövligt uppe i fjället. Skidspåren är igång. Isen ligger kvar och med det mitt nät fortfarande ute. – 6 grader inatt och detta börjar påminna om ”Storsvagåret 1867”.

Nåväl. Lönch int järmes

Ha en trevlig helg.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Socialdemokraterna och Centerpartiets remissvar på budgeten -21

Av , , 16 kommentarer 14

Igår hade vi Socialdemokrater repskap där vi tog en sista runda kring budgetremissen som varit ute till partierna i Vilhelmina. Även Centerpartiet gjorde detsamma och jag fick ”äran” att sammanställa det hela till ett gemensamt yttrande från våra bägge partier som du kan läsa nedan.

”Yttrande – Budgetprioriteringar 2021

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vilhelmina har 2020-04-26 behandlat det underlag som inkommit från budgetberedningen gällande budget 2021.

Vi tillsammans förordar följande förändringar i UBNs prioriteringsordning (S + C förslag till vänster, budgetberedningens grundförslag för jämförelse till höger):

Kommunstyrelsen ska under alla omständigheter ha möjlighet att göra vissa omdisponeringar i tillgängliga resurser, där främst det beräknade överskottet kan behöva tas i anspråk innan det slutliga budgetförslaget föreläggs fullmäktige.

I övrigt ställer sig Socialdemokraterna och Centerpartiet bakom det förslag som budgetberedningen föreslagit.

De senaste åren har Vilhelmina kommun uppvisat stora ekonomiska underskott. En till ytan stor kommun med alla dess utmaningar med ett vikande befolkningsunderlag och sviktande skatteintäkter kopplat till en hög kostandsmassa har gjort sitt.

Vilhelmina kommun har i jämförelse med jämförbara kommuner haft för höga kostnader på sina verksamheter vilket ätit hål på den kommunala plånboken. Radikala åtgärder har varit av nöden tvungen och ett ambitiöst besparingsprogram har påbörjats.

Svårigheter med att lägga en realistisk ekonomisk budget med ”budget på budget-tänk” har ersatts med ett nytt sätt att tänka budget, där ett projekt lett av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och sk. prislappar på de kommunala verksamheterna har inletts.

Budget -20 bjöd på stora nedskärningar i storleksordningen 45-50 miljoner och var ett första steg i att komma tillrätta med den ekonomiska situationen.

Nu går vi vidare med budget -21 som nu är skapad med den nya ”prislappsmodellen” där ekonomer, såväl från SKR som kommunens egna tagit fram de tekniska budgetramar som gäller för kommunens olika verksamheter. Till detta har fogats en prioriteringspott där kommunens politiker getts chansen att prioritera ut de resterande ekonomiska medel som funnits att tillgå.

Ett svårt, men mycket ansvarsfullt jobb då behoven i de olika verksamheterna varit betydligt större än de medel som funnits att tillgå, men stålbadet med att sanera Vilhelmina kommuns ekonomi måste fortsätta. Tuffa prioriteringar med många svåra och obekväma beslut, men som likväl måste utföras om den kommunala ekonomin inte fullständigt skall haverera.

Vi ser dock denna budget som en del i vägen framåt mot en sundare ekonomi för Vilhelmina kommun och alla dess medborgare.

 

Vilhelmina 200426

Andreas Eliasson                                                                                                   Mattias Ihrström

Ordförande, Vilhelmina Arbetarekommun                                             Ordförande Centerpartiet, Vilhelmina”

 

Det om detta för denna gång.

16 kommentarer
Etiketter: ,

Våren är här…

Av , , 2 kommentarer 19

….och med den en underbar tid. Sköt om er!

En bild från gårdagskvällens skidtur upp på Satsfjället.

Bilden kan innehålla: himmel, berg, moln, snö, träd, utomhus och natur

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Regionledningsmöte och Mötesplats Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 10

Under onsdagen träffades ”ledningarna” i de 15 Västerbottenskommunerna i Lycksele för att diskutera de olika frågor som finns uppe på den Västerbottniska agendan.

Ett mycket intressant föredragande var från Gmc, Glesbygdsmedicinskt centrum om HUR vi kan jobba för att stärka attraktionskraften för att locka till oss kompetens inom vård och omsorg. Sjukvårdspersonal, läkare/tandläkare, sjuksköterskor etc, etc.

Det är INTE bara lön det är frågan om utan det är mer komplext än så där arbetsmarknad, fritid, boende och livet i övrigt påverkar vid rekrytering.

Möjligheten till forskning har tidigare varit främst utifrån universitetssjukhuset i Umeå och det gentemot läkare. Nu diskuteras forskningsmöjligheter även för sjuksköterskor och detta via tex Storuman och Vilhelmina. En chans att jobba, forska och göra karriär håller på att öppna sig. Mycket bra och tror jag något som kan bidra till att rekryteringen av sjukvårdspersonal blir lättare/mindre svår.

Länets ”framtidsplan”, RUS (Resultat och UtvecklingsStrategi) diskuterades utifrån de mål som tagits fram utifrån Agenda 2030 och jag satt tillsammans med två representanter från Skellefteå och plockade fram formuleringar som vi ville trycka lite extra på. Kompetensförsörjning, företagande och kultur såg vi som våra bidrag bland alla andra.

Dag två bjöd på seminarier där jag återigen satt med i en grupp som pratade RUS (jag gillar att jobba framtid) tillsammans med bl.a regionens tjänstepersoner som ska ta fram det slutliga dokumentet som ska staka ut riktningen in i framtiden.

En uppgift var att gruppvis skåda in i framtiden (år 2035) och beskriva utifrån vissa förutsättningar hur vi trodde det såg ut. Detta på 15 minuter så det gäller att hålla fokus.

Nästa pass handlade om AI, artificiell intelligens och hur vi tar vara på den teknik som kommer och använder den inom region och kommun till allas vårt bästa.

Två hektiska dagar går mot sitt slut. Sitter och väntar på att klockan ska bli 18 för ett styrelsemöte i AK (ArbetarKommunen). Sedan upp till fjället.

Ha det gott allihop!

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

South Lapland airport, SLAAB. Vad gäller?

Av , , 4 kommentarer 18

Senaste tiden har vår flygplats, South Lapland airport (SLAAB) diskuterats i olika sammanhang. Dels den utbyggnad som nu pågår och dels ur ett ekonomiskt perspektiv och kommunens ansträngda ekonomi.

Både jag som avgående styrelseordförande i SLAAB och bolagets VD Johan Hagelberg har sett detta som bekymmersamt att löst tyckande florerar och därför ville vi gå ut med information om vad som VERKLIGEN gäller för vårt gemensamma kommunalägda flygplatsbolag. Till vår hjälp hade vi Vilhelmina kommuns kommunikatör och du kan läsa resultatet HÄR.

Har du sedan frågor är du välkommen att ställa dem till mig. Jag ska svara så gott jag kan.

Med det vill jag önska alla en trevlig helg. Ser ut att bli värme och det kan vi nu behöva!

 

4 kommentarer
Etiketter:

Fullmäktigemöte, skog och Nästansjö skola

Av , , Bli först att kommentera 17

Igår hade vi fullmäktige och här kommer ett axplock. Håll till godo.

* Motion från SD om att terrorister inte är välkomna till Vilhelmina

På initiativ av Fullmäktiges ordf. togs denna motion inte upp till vidare behandling då den inte är förenlig med lagstiftningen.

* Interpellation om Koalitionens syn på försäljning av Vilhelmina kommuns skogsinnehav

Jag själv skrev denna interpellation utifrån ett tidigare kommunstyrelsebeslut om att sälja ett skogsskifte på 38 hektar till priset av 300 000 kr. I mitt tycke en principiell fråga som gick stick i stäv med med hur vi resonerat och beslutat tidigare. Nu även till ett underpris. Jag kommer att utveckla detta mer i kommande inlägg.

* Nästansjö skola

Detta var uppe dels som en interpellation, men även som ett eget ärende.

En lång debatt där ärendet bollats i den styrande majoriteten. Koalitionen i utbildningsnämnd föreslog ett fullmäktigebeslut om avveckling medan dess ledamöter i kommunstyrelsen föreslog att skolan skulle vara kvar.

VI, S+V har hävdat från dag ett att Nästansjö skolas vara eller inte vara hör till den lokalberedning för skolans lokaler som vi håller på med. Med andra ord har vi ingen åsikt i frågan för tillfället.

Mycket och lång debatt, men om Koalitionen varit mer samspelt hade inte frågan kommit upp på dagordningen överhuvudtaget. Att sedan div. ledamöter från Koalitionen uttalat sig och föregått de politiska processerna är olyckligt. Starka känslor bland föräldrar, personal och elever har rörts upp helt i onödan.

Beslutet blev en minoritetsåterremiss, men även att skolan är kvar så länge inget annat beslutas.

* Reglemente och arvode för kommunstyrelsen

Frågan har stötts och blötts sedan valfullmäktige efter att Centern lanserade sitt delade ledarskap. Vårt reglemente har inte medgivit detta och tid och energi har gjorts för att få till detta. Normalt sett brukar vi göra detta i en förtroendemannaberedning, men då denna fråga inte lyftes i den förra beredningen under den förra mandatperioden blev det nu.

Nu blev de sista ändringarna antagna, men av det delade ledarskapet blev det inget. Dock ligger nu detta reglemente som en grund kvar och det är bra.

* En ny kommunikationsstrategi blev antagen.

* Ägardirektiv för de kommunala bolagen

Åter en långkörare, men där vi trots allt börjar skönja slutet.

Bolagsordningar och ägardirektiv är de handlingar där Vilhelmina kommun som ägare skriver in sin viljeinriktning till bolagen och hur de ska jobba. Viktiga dokument som ska ge bolagsledningen stöd, styrelse och VD stöd i sina arbeten.

Förutom en del juridiska spörsmål finns en oenighet i hur vi ser på vårt bolag South Lapland HoldCo och sammansättningen av dess styrelse.

Beslutet blev trots långa diskussioner att godkänna bolagshandlingarna för VIBO/VIFAB. Våra bolag inom fastigheter. För flygplatsbolaget SLAAB och SLHAB blev det en ny remiss med jobb med dessa bolagshandlingar och syn på bolagen fram till nästa fullmäktige 17/6.

* Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten(framtida) antogs

* Div. valärende

Ivan Larsson (C) har nu formellt avsagt sig sina uppdrag. Joakim Risberg (C) tar över hans platser i kommunstyrelse och dess arbetsutskott. Fullmäktigeplats väljs man till via valet och är en personlig plats. Där hoppar en ersättare från Centern in.

VIBO/VIFAB har nu en kompletta styrelser som ska väljas in på dess bolagsstämmor. Då det gäller SLAAB och SLAHB remitterades frågorna fram till junifullmäktige.

* Investeringsbudget

En punkt där synen skiljer sig och blev en minoritetsåterremiss. Här hade dagen gått mot kväll och jag undrar om inte denna punkt skulle ha legat högre upp på dagordningen. Hade nog kunnat korta debatten något.

Naturligtvis var det fler frågor, men dessa var de stora. För den som vill plöja så finns det en videolänk här.