Näringslivsstrategi, budget, prislappar och Destination Kittelfjäll

Av , , Bli först att kommentera 18

Idag hade vi kommunstyrelse och en mycket viktig fråga som varit uppe är kommunens nya näringslivsstrategi och hur vi ska förhålla oss till denna fråga.

Här har materialet varit ute på remiss till partierna, men även till ”allmogen” och företag som via kommunens hemsida kunnat ta del av förslaget.

Några svar kom in från företag och enskilda, men det som förvånar mig mest är att denna  viktiga fråga tydligen endast varit intressant för Socialdemokrater, Centerpartister och Moderater. Resten av Vilhelminas partier lyser med sin frånvaro i denna fråga.

Nu ska de våra inskickade synpunkterna bearbetas för att jobbas in i strategin och presenteras för oss politiker på Ks den 27/4.

Slutgiltigt beslut tas på fullmäktige den 17/5.

Årsboksluten från alla nämnder och kommunala bolag börjar trilla in och ska sammanställas till en ”stor” årsredovisning över 2021.

Vi kan konstatera att verksamheterna gjort ett hästjobb där vi ifjol i april stod inför ett prognostiserat underskott på 38 miljoner till att nu landa på ett underskott på mellan 6-6,5 miljoner.

Till sist har de olika verksamheterna nu börjat jobba med budget -22 och där de enligt den nya prislappsmodellen nu gått igenom sina verksamheter för att komma fram till de budgetprioriteringar som ska ligga med i budgeten. För Ks del så ligger vi i ram och kan i nuläget inte se några ytterligare prioriteringar.

Sist vill jag nämna en föredragning vi fick från näringslivsenheten om hur man jobbar uppe i Kittelfjällsområdet där man startat ett ”destinationsbolag”, Destination Kittelfjäll med en rad av områdets företag och om hur man har drivit på där för att som område försöka samla ihop sina gemensamma krafter för områdets bästa. ”Lillhjärte” mitt klappade några extra slag då jag både hörde och såg det som presenterades oss ledamöter och jag hoppas att fler företag och föreningar i Kultsjödalen och Vilhelmina samhälle tar sig en funderare för att ta efter detta goda exempel. Jätteroligt att se.

DÅK idag

Av , , Bli först att kommentera 16

Idag lördag kör vi den årliga distriktskongressen med Västerbottens Socialdemokrater. En mycket märklig kongress där vi väntat i det längsta med en tro och förhoppning på att vi skulle ha kunnat träffas fysiskt, men där den blir digital likt ifjol. De flesta ombud kommer att sitta hemma på sin kammare.

Dock kommer den att ske i två etapper där vi kör allt utom motionerna som får vänta till hösten och beroende på läget med pandemin och vaccinering så är det en öppen fråga hur den genomförs.

Ha en fortsatt bra helg!

Samtal med Jennie Nilsson (S) om Inlandsbanan

Av , , Bli först att kommentera 10

Igår berättade jag om den workshop jag var med om och till idag var vi ett antal Socialdemokratiska kommunpolitiker som hade fått en inbjudan till ett kort samtal med landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) om Inlandsbanans framtid.

Vi hade förberett oss med att presentera respektive kommuner efter banan och deras där resan började i söder från Mora och avslutades uppe i Gällivare. Goda argument radades upp ett efter ett och som tagit sin utgångspunkt i gårdagens möte.

Landsbygdsministern lyssnade och tog förhoppningsvis till sig en del. Hon ställde frågor och ville ha med sig det material som presenterades.

Huruvida det ger resultat är svårt att veta, men det är till att trycka på allt vad vi kan. Vad som dock kändes bra var att från Inlandsbanans bolagsstyrelse upplever en helt annan atmosfär då det gäller denna fråga gentemot politiken på riks, men att det fortsatt är svårt med de statliga verken som är inblandade.

Vi jobbar på!

Vilka möjligheter ger en upprustad Inlandsbana?

Av , , 5 kommentarer 26

Jag har fått en inbjudan till träff med landsbygdsminister Jenni  Nilsson (S) angående Inlandsbanans framtid och som en förberedelse inför det så fick jag även en inbjudan att ikväll vara med på en workshop och lyssna på ett antal föreläsare som djupdykt i den klimatomställning vi står inför och hur vi ska kunna möta den.

Först ut var Arne Muller och Björn Forsberg som gick igenom en del bakgrund kring hur det ser ut idag och som utmynnade i ett antal punkter om VARFÖR en satsning på en upprustad Inlandsbana (där hela upprustningen av banan motsvarar kostnaden av byggandet av 14 km höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås) ter sig rimlig. Kostnaden för en upprustning av Inlandsbanans 107 mil beräknas till ca 8,65 miljarder kronor (då får man även med en bit tvärbana).

  • Stor potential finns att flytta över tunga transporter från gummihjul till stålhjul
  • Det finns ett behov av att avlasta stambanan
  • Redundans med mindre sårbarhet.
  • Klimatsmart jobbpendling och en stärkt regional arbetsmarknad i Norrlands inland
  • Ett klimatsmart resande med ett svar på framtidens ”hemestrande”
  • Ett rättviseperspektiv gällande hållbara transporter och klimatomställningen

Idag står järnvägens bidrag till de fossila utsläppen för mindre än en procent, flyg och båt för tre resp. fyra procent. Resten (över 90 %) står de landsvägsbaserade transporterna för. Potentialen för att ersätta dessa fossila vägtransporter är enorm.

Under kvällen fick vi även höra till hur turistnäringen i bl.a Tärna/Hemavan och godsterminalen i Storuman ser på behovet av en upprustad Inlandsbana.

Kvällen bjöd på många vittnesmål om mycket som händer i de norra delarna, inte bara i Sverige utan även i vårt grannland Norge, även de med batterifabrik och fiskindustri med behov av transporter söderut.

Även Inlandsbanan AB  tog med oss på en resa genom mer än halva Sverige och hur de ser på en upprustning av Inlandsbanan.

Sist delades vi upp i ett antal grupper där vi utifrån våra förutsättningar redogjorde för vår respektive syn om Inlandsbanan där jag försökte ge en bild av banans betydelse för Vilhelmina främst utifrån turistnäringen, men även utifrån transporter då det gäller bl.a timmer, men även för arbetspendling. Vad skulle en fungerande persontrafik innebära för tex arbetspendling till våra grannkommuner, men även längre till tex Gällivare eller Östersund….

En mycket intressant och givande kväll som summerades i att:

”Ska vi nå alla våra klimatmål så behövs varenda meter järnväg”

Vagnguide - Motorvagn Y41 - järnväg.net

Inlandståg och deras senaste investering, Motorvagn Y41 som kommer att trafikera delar av Inlandsbanan.

Årsmöte Kultsjödalen S

Av , , 8 kommentarer 10

Ikväll hade vi ett årsmöte med vår S-förening I Kultsjödalen.

Som vanligt (nu i pandemitider) har vi hållit det digitalt med folk från hela vår stora dalgång. Från öster till väster.

Förutom de sedvanliga punkterna som hör till årsmöten hade vi besök av två av våra riksdagspersoner, Björn Wiechel och Helen Pettersson.

Även här kom vi in mycket på pandemin, men mycket kopplat till ekonomi och de pengar som under dessa kristider kommit kommunerna till  del från den röd-gröna regeringen.

Frågor från våra medlemmar ställdes om allt från fordonsskatter, infrastruktur med Inlandsbana och laddning av bilar till jaktfrågor av småvilt och våra bägge riksdagspersoner hade fullt upp med att svara. Och även om man inte kommer fram till konkreta svar så är det viktiga medskick till våra riksdagspersoner om vilka frågor som är viktiga för oss som bor ute i periferin.

En bra och trevlig kväll och vi ser fram emot ett nytt år!

 

Det här med elen…

Av , , 1 kommentar 25

Senaste tiden har det pratats en hel del om elen. Hur den ska produceras, var den produceras och hur mycket den ska kosta och nu känner jag att jag har en del funderationer….

I Sveriges avlånga land tillverkas huvudsaken av vår el via vattenkraft och kärnkraft. Mer ”alternativ” el har börjat produceras från bl.a vindkraftverk.

Kärnkraften finns i söder och vattenkraften finns i huvudsak i den norra landsändan. Vindkraften finns idag ganska jämnt fördelad över landet idag, men med den planerade vindkraften så kommer huvuddelen att finnas i norra Sverige.

Sverige har ett elöverskott där vi tillverkar mer el än vad vi förbrukar vilket resulterar i att vi exporterar en del el ut till våra grannländer.

Vi i Sverige vill vara ett föregångsland då det gäller miljön och det är bra. Vi vill ligga i framkant då det gäller arbetet med att försöka hjälpa till i kampen mot tex den globala uppvärmningen och den katastrof vi går mot.

Elöverskott i norr, underskott i söder. Problem verkar finns i den elöverföring som sker från norra till södra delen av Sverige när det blir ”effekttoppar”, med köldtoppar vintertid. Vid dessa toppar verkar det sedan decennier tillbaka nästan uteslutande vara så att något/några kärnkraftverk är trasiga eller under revision och producerar sålunda ingen el.

Varför lägger man planerade stopp på våra kärnkraftverk under vintermånaderna då det är högst elkonsumtion?

Marknaden styr och Sverige är uppdelat i fyra elhandelsområden där priserna varier utifrån vilket område man bor i (vi i Vilhelmina hör till område 2) och nu under början på året har priserna rusat för oss konsumenter där de som bor i söder, hörande till område 3 och 4 fått de absolut största höjningarna. Nu vill man från statsmakterna se över detta så att denna orättvisa blir lite mer ”rättvis”.

Tänk att nu då man ser att priserna ut till oss elkonsumenter ”gynnar” oss i norr börjar det pratas om att systemet ska ses över. Då det gäller annat som INTE gynnar oss i norr verkar det inte vara lika angeläget…

Den tunga, energislukande industrin, främst gruva/malm och skogsindustrin är av mycket viktig betydelse för exporten och det svenska samhället. Ett gigantiskt industriprojekt med batteritillverkning i Skellefteå och nu i dagarna ett lika stort projekt i Boden med ståltillverkning utan/med minimalt koldioxidutsläpp på gång. Mycket viktiga, men energislukande projekt, men som bidrar till ett hållbarare samhälle.

Miljarder ska nu satsas på att bygga nya vindkraftparker i norr, men även för att bygga bort elöverföringsproblemen till södra Sverige, men med den framtid vi ser i energislukande industrisatsningar vi ser i norr är frågan om elen som produceras i norr även kommer att behövas här i norr?

Detta var mina funderingar i elfrågan…