Verksamhetsbesök på AME och Volgsjö skola

Av , , Bli först att kommentera 34

I ”Min” grupp (S+V) har vi med jämna mellanrum ordförandeträffar, något som sedan valet blev vice.ordförandeträffar där vi går igenom det senaste läget inom kommunen. Informerar/samtalar med varandra samt har en del verksamhetsbesök.

Gruppen består av ett gäng Socialdemokrater, Undertecknad, Viveka A, K-G A, Annika W och Mikael D. Rune A (V) brukar också vara med, men hade inte möjlighet denna gång då han är bortrest. Kopplingen mellan oss finns mellan de olika nämnderna, fullmäktige och vårt samarbete med Vänstern.

Bra dagar med givande träffar (denna dag inget undantag) och det bästa kan jag tycka är delen med verksamhetsbesöken. Ett tillfälle att få samtala med dem som ”är ute på golvet”. Dom som utför mycket av de politiska beslut som tas.

Det är ingen hemlighet att Vilhelmina kommun befinner sig i ett ekonomiskt kärvt läge och att de närmaste åren kommer att bli de den tuffaste utmaning som vi stått inför och detta kommer att få konsekvenser för alla och envar.

Dagen började med en fika på nyöppnade Stenmans och det kändes bra och det är bara att önska lycka till med verksamheten och hoppas att det blir en bra start och snurr på affärerna. Vi är många som saknat Stenmans.

Efter detta drog vi iväg till AME, Arbetsmarkandsenheten som håller till uppe på Tallåsen. Det är flera olika verksamheter i ett med det gemensamma att det vänder sig mot de allra svagaste i vår samhälle och som kommit långt ifrån arbetsmarknaden.

Hur påverkar Arbetsförmedlingens neddragningar oss? Möjligheter med det nya samordningsförbundet? Hur kan man utveckla verksamheten? Frågorna är många, men de har alla det gemensamma i hur vi kan hjälpa dessa att komma ut in i samhället från ensamhet och innesittande till gemenskap och sysselsättning. Här gäller det att tänka till både en och två gånger hur man hanterar denna verksamhet i framtiden för att det inte ska bli fel.

Samtal och diskussioner med dem som leder verksamheten. Tyvärr kort om tid, men jag tror vi får anledning att komma tillbaka till dem och fortsätta dessa samtal och lyssna av.

Nästa stopp blev med två rektorer på Volgsjö skola där själva verksamheten är mer ”lättdefinierad”.

Vi har den näst dyraste skolan i Sverige per elev och detta kan inte fortgå utan något måste göras och här diskuterade vi skolans möjligheter och utmaningar och hur vi ser på dessa.

För oss är det värdefulla samtal att få lyssna in och ta med i framtida diskussioner och de beslut som trots allt måste tas och jag hoppas att de ute i ”verksamheterna” har samma känsla som vi i att det är viktigt med dessa möten.

Det kommer nya träffar och då hoppas vi få besöka fler verksamheter.

Jag har redan önskningar på två ställen….

Kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 24

Så var då fullmäktige den 21/10 (läs i måndags) bortgjort och det blev en rätt så stillsam historia.

Men som vanligt finns det några ”guldkorn” där det blev lite debatt.

* Maggan L (V) har i en interpellation skrivit till kommunalrådet ang. osund konkurrens där kommunen handlar mer från den ena än den andra. Ett svar fick hon där det lovades att se över det hela för så ska det inte vara. Bra!

* Delårsrapporten delgavs oss och årets prognostiserade resultat pekar mot minus 23-24 miljoner (om våra pensionsfonder står sig i ungefärligt samma värde per 191231). Absolut inget bra och här krävs krafttag.

* Ofinansierade kostnader för förmåner (fritt kaffe (och inget annat) och friskvårdsbidrag för kommunens anställda)

Här blev det en lång debatt om denna kostnad (ca 800-850 000 kr/år) och man kan säga att det skiljer en hel del i hur man ska se på detta.

Vi står inför ett av de svåraste ekonomiska lägena som Vilhelmina kommun stått inför. Stora neddragningar är av nöden.

Ska man då inte klippa denna kostnad rakt av då?

För mig och mina kompisar i S+V ser vi det inte så.

Först tycker jag att det är olyckligt att Friskvårdsbidraget ingår i detta. Tittar man på delårsboklsutet så har sjukskrivningarna bland kommunens 8-900 anställda ökat med 0,3 %.

Vi tror INTE att ett indraget friskvårdsbidrag bidrar till att minska denna STORA kostnad för kommunen. Snarare tvärtom. Dessa kommer att öka tror vi.

Kommunen har stora problem med att hitta och besätta de olika tjänster som finns inom vår stora organisation och vi kan inte konkurrera med högre löner utan måste hitta andra små guldkorn. ”Fritt kaffe” kom till som en förmån efter att kommunen som arbetsgivare frågat sina anställda vad som kunde öka deras trivsel på jobbet.

Att sedan gå ut i dessa besparingstider och dra in denna förmån där det trots allt är dessa 8-900 personer som ska göra jobbet tror vi är kontraproduktivt. Det är de stora strukturella problemen i kommunen som måste åtgärdas för att få ekonomin i balans.

Om Volvo lastvagnar i Umeå går miljoner back. Går då ledning ut och drar in de anställdas kaffe? Jag tror iaf inte det.

* Resursfördelningsprogram – SKL (Prislappsmodellen)

Vad är det som gör att en styrelse eller nämnd har fått det budget den har? En berättigad fråga från vår ekonomichef där INGEN av oss kan ge ett bra svar. Inte ens han. Budgetarna har lagts ”av hävd” under årens lopp.

Detta är inget unikt för Vilhelmina utan gäller hela kommunSverige, men nu ska det var slut med detta är det tänkt.

Detta är ett SKL-projekt vi nu går med i och går ut på att vi får hjälp med att lägga vår budget och att undvika ”budget på budget”.

Via hjälp från tjänstepersoner och ekonomer från SKL räknas ”prislappar” ut på kommunens olika verksamheter och där strikta priser gäller och som ger en grundbudget baserad på dessa prislappar.

För den som är nyfiken råder jag dig att läsa om detta här.

Detta kommer att vara helt nödvändigt att genomföra, men jag hyser gott hopp om att vi ska kunna vända skutan Vilhelmina kommun tillsammans, men det kommer att krävas stordåd av Vilhelminapolitiken, alla medarbetare och våra medborgare.

* Information – Beredning skolans lokaler

Tycker att den är slarvig denna beskrivning då beredningens namn är ”kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv.” Detta är viktigt då det säger så mycket mer om syftet med beredningen.

Jag har suttit med i beredningen under hela tiden, Från början som ordf, sedan som v.ordf och ledamot.

Beredningen har mycket och bra material, men rapporten speglar inte detta och det är synd.

Gör om. Gör rätt. Återremiss blev det av det hela.

* Upphandlingspolicy för kommunen och dess bolag

Förra hösten lämnade jag in en motion om att kommunen ska ha en policy då det gäller kommunala upphandlingar och här har det bollats fram och tillbaka mellan oss i oppositionen och majoriteten där vi efter ett antal återremitteringar till slut landade med ett avgörande i fullmäktige.

En punkt vi i S+V stridit för är den punkt i dokumentet som öppnar upp och möjliggör för våra lokala aktörer och företag att räkna och lägga in anbud på kommunens upphandlingar. Detta genom att skriva in att kommunen sk amöjliggöra i möjligaste mån i anbudsunderlagen så att våra små företag ska kunna lägga bud på. En grisbonde i Lövnäs eller pärodlare ska kunna beredas möjlighet att räkna på anbuden. Dock utan att tumma på de lagar och regler som gäller.

Sist gällde frågan om VEM som ansvarar för upphandlingarna? Styrelser och nämnder eller dess chefer. Vi i S?V hävdar att det är de förstnämnda, där man sedan delegerar uppgifterna till cheferna.

Jag har stångat mitt huvud blodigt i denna fråga utan att finna gehör hos majoriteten, men se sista avgörande omröstningen vände till vår fördel och förvåningen var mycket stor. Mer hos vissa andra…..:-)

* Saxnäs äldreboende

Nu klubbat och VIBO kan nu köpa äldreboendedelen och för den som vill kan läsa mer här.

Sist Remiss-Betänkandet Skattelättnad för arbetsresor, en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU2019:36)

Som en av få kommuner har vi i Vilhelmina blivit remissinstans i en för oss mycket viktig fråga ang. de framtida reseavdragen.

Här var vi rörande överens och jag och Annika Andersson (C) fick ett uppdrag via Ks där vi tillsammans jobbat fram ett förslag som kunde antas.

Jag känner mig mycket nöjd med detta fullmäktige där jag tycker att mina kamrataer i S+V visar på stort ansvarstagande och seriositet där vi efter fredagens gruppmöte körde på efter våra övertygelser och vår plan.

Sedan var det en glad och uppsluppen stämning på mötet som jag tycker känns skönt.

Bussgods kvar!

Av , , Bli först att kommentera 24

Fick ett meddelande igår från VDn  i Länstrafiken i Västerbotten om att debaklet med Region Norrbotten och deras nedläggning av Bussgods var på väg mot en lösning. Har skrivit om det tidigare och du kan läsa om det här.

Trodde inte det var sant, men hörde nu på nyheterna att det var det och det känns så bra. Vi behöver vårt Bussgods.

Duktiga tjänstepersoner på vår Länstrafik och Bussgods som tillsammans med Regionen lyckats räta upp detta tillsammans med folk från Norrbotten.

Nu lägger vi detta till handlingarna och blickar framåt.

 

 

Samtal med länsstyrelsen och gruppfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 31

Kom hem igår kväll efter två givande dagar på Plassn.

På torsdagen träffade jag Tjänstemän från Länsstyrelsen som var ute på sin återkommande inforunda till fjällkommunerna. Sommar och vinterkeder anläggs. Broar, vindskydd och kojor byggs. Det läggs ned stora resurser i vår kommun. Detta trots M/KD 0ch SDs servettbudget som drog ned starkt på anslagen till naturvård, men som återställdes till stor del av den rödgröna regeringen.

Men vad är på gång? Vad har gjorts sedan sist? Hur ser vi från kommunen på vad vi tycker Lst ska prioritera? Bra och givande samtal tillsammans med kommunalrådet och kommunchefen.

Fredagen bjöd på en dag av genomgång inför Kommunfullmäktigemötet som går av stapeln nu på måndag i form av ett gruppmöte. Kort och gott kan man säga att vi gick igenom den dagordning och förberedde oss för de ärenden som vi ska avhandla. Interna diskussioner som avhandlas i de olika frågorna och där tankar stöts och blöts. Och vad kan det vara då?

Saxnäsgårdens äldreboende, kommunal upphandlingspolicy, beredningen av utbildningsnämndens lokaler ur ett hållbarhetsperspektiv- slutrapport, förslag till kommunalt säkerhetsprogram, resursfördelningsprogram -SKL (prislappsmodellen), redovisning av partistöd, avsägning valärenden, remissbetänkande ang. förslag till nya regler för reseavdrag osv, osv….Det finns att diskutera.

En ”briefing” från kommunchefen om det senaste läget i kommunen hans även med.

En bra dag som blev kväll innan jag kom hem.

Idag ska jag, mina syskon, barn och barnbarn och tjocka släkten hylla min lilla mamma som fyller prick 80 idag!

Ha en trevlig helg allihop!

Kollektivtrafik och vägupprustningar

Av , , 3 kommentarer 15

I veckan var jag nere till Lycksele där regionen anordnade samhällbyggnadsdagar i dagarna två. Det är seminarier och workshops och jag var nere på torsdagen.

För min del blev det  remisskonferens ang. det nya trafikförsörjningsprogrammet som ska skrivas och där kollektivtrafiken är av stor betydelse och likt en raspig skiva står jag och återupprepar mig. Alla som följer mig på bloggen och på dessa möten vet vad jag kommer att säga.

Det är många som står runt köttgrytorna och redan här finns det anledning att yppa sig till det remissunderlag som ska komma ut till oss i kommunerna under november månad.

Sedan tidigare har jag motionerat för ett bättre kostnads/ kollektivtrafiksystem där den sk. Västerbottensmodellen fått stå som förebild, men som bilden nedan visar så ingår inte den sk. fjälltrafiken i detta utan behandlas separat.

Inlandsbana och flygplats kom även upp till diskussion, men då det inte är Regionen som står för detta berörs det inte direkt. Dock kan Regionen tycka i dessa så viktiga frågor för oss.

Väster om Sorsele, Dorotea och Vilhelmina finns inga stomlinjer utan dessa förbinder enbart våra befolkningscentra. Det är så att man blir lätt deprimerad då man ser kartan med ”mycket lite röda” linjer i vår västra dela av Västerbottens län. Synd för dessa tre fjällkommuner att dess centralorter inte ligger vid norska gränsen. Iaf om man ser till kollektivtrafiken…

Sista passet för min del blev ett samtal med Trafikverket om deras inriktningsplanering och länstransportplan.

För min/vår del i Vilhelmina fick jag anledning att ta upp frågan om vägen mellan Stalon – Dikanäs. Huruvida det hjälper återstår att se, men det är till att tjata och argumentera för vår sak och förhoppningen är att vi ska ta oss framåt.

Stomlinjenär Ac

Saxnäsgården

Av , , Bli först att kommentera 18

I Saxnäs har kommunen ett äldreboende på Saxnäsgården som i folkmun till en början kallades SMHI (ServiceHus Med Helinackordering). Det byggdes i samband med den stora om/tillbyggnaden av Saxnäsgårdenpå tidigt 90-tal och drevs av Mössebergkoncernen som även ägde och drev hotelldelen.

Hela anläggningen såldes av denna koncern för att i dag hamna i nuvarande ägares händer. Dessa valde att dela upp verksamheten i två bolag. Ett driftsbolag som driver hotelldelen samt ett fastighetsbolag som kommunen hyr lokaler (äldreboendet) av. Dock med egen kommunal personal.

I våras hamnade fastighetsbolaget Saxnäsgården i ekonomiskt trångmål och är numera under rekonstruktion. Man försöker göra upp med sina fodringsägare och om detta inte går och man inte finner ekonomiska medel hamnar bolaget sannolikt i konkurs.

Vad händer då med äldreboendet på Saxnäsgården? Vem tar ansvar för våra äldre på boendet? Vad skulle hända om kommunen köper lös de lokaler som nu är äldreboende?

Detta är frågor som väcktes och som vi tog med Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Politiken har resonerat, diskuterat och frågan har undersökts av kommunens tjänstemän och ekonomer. Stötts och blötts med ett köp av denna del av fastigheten.

Uppdraget gick till det kommunala fastighetsbolagen som besitter olika specialistkunskaper då det gäller själva fastighetens beskaffenheter, skick och sådant som är av vikt och värde. Efter ett beslut i VIBOs styrelse om ett köp av fastigheten under förutsättning att Kommunfullmäktige ställer sig positiv till affären har nu frågan landat hos oss i kommunstyrelsen för att den slutgiltigt ska landa för avgörande för ett ev. köp hos kommunfullmäktige den 21/10.

Bussgods, en uppdatering

Av , , 2 kommentarer 14

Sedan ifjol sitter jag i styrelsen för Länstrafiken där Bussgods i Västerbotten ingår och det har visat sig vara under en turbulent tid.

De stora drakarna DHL, Schenker i all ära, men då jag pratar med folk ute i bygderna så är man inte speciellt nöjd då man inte vet när godset kommer fram. Speciellt då det är smågods det är frågan om. Bussgods har setts som ett bra alternativ med dagliga turer och med god service.

Dessa stora drakar har inte heller sett Bussgods som en konkurrent då man vill ha större volymer att köra och då blir det inte lönsamt att köra småpaket och halvtomma lastbilar. Med bussgods och dess bussar har detta problem varit löst. Allt frid och fröjd.

Som ett led i att stärka Bussgods tog man från de fyra länen och dess länsbussbolag i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten ett strategibeslut om att bilda ett gemensamt Bussgodsbolag. Detta för att stärka organisationen och trygga godsfrakterna i de fyra länen. En bra tanke och arbetet inleddes under 2018.

Jämtland backade tidigt och lade ned sitt Bussgods. Resten fortsatte.

I vintras signalerade Bussgods i Norrbotten att de bytte VD som behövde tid att se över det hela. Det slutade med ett chockbesked att de lägger ned sitt Bussgods. Katastrof för oss i Västerbotten då vi har väldigt mycket ihop med norrbottningarna. Febrilt arbete från vår sida att ta reda på vad som hänt och hur de tänkte.

Medan Bussgods i Västerbotten gått med miljoner i vinst har dess ”syster” i Norrbotten gjort tvärtom. Blött pengar under ett flertal år. Dock har de två bolagen sett diametralt olika ut i form av struktur och fordonsflotta.

Bl.a kör man förutom med buss även med egna lastbilar (ett 25-tal). Något man inte gör i Västerbotten där Buss/godsbussar är huvudtransportalternativet.

Vad man däremot verkar ägnat lite arbete åt är att titta på vilka konsekvenser detta skulle få för dels deras egna geografiska område och medborgare och företag, dels deras grannar i söder i Västerbotten och deras medborgare och företag.

Det kan bara beskrivas som mer eller mindre katastrofala.

I Västerbotten har vi dock inte suttit overksamma och VD, styrelse och politiker i regionen har jobbat för en lösning och det råder en enighet inom Västerbottenspolitiken över hela linjen där alla har ett gemensamt mål i en positiv lösning för Bussgods och fortsatt transporter ut i vårt glesbefolkade län.

Förra veckan var jag nere på styrelsemöte med Länstrafiken Västerbotten som är modern till Bussgods i Västerbotten och fick den senaste informationen.

Kort sagt kan man säga att det verkar börjat svänga i Norrbotten, men att man kommer att fullfölja sina nedläggningsplaner. Dock är man medveten om problematiken och jobbar nu TILLSAMMANS med oss i Västerbotten för att lösa det hela och en liten strimma hopp har börjat skönjas.

Mycket arbete återstår, men finns bara viljan så finns det förutsättningar att lösa det hela på ett bra vis.

Nu drar vi igång igen!

Av , , 2 kommentarer 11

Nu är hösten här på allvar. Första snöflingorna har till och med börjat komma och fjällen börjar vara vita.

Jobb och politik har dragit igång sedan någon dryg månad tillbaka. Bloggen har legat i träda sedan början av sommaren.

Men nu är det slut med det.

Vi hörs!