Vill framåt, men med vilka då?

Av , , 2 kommentarer 18

Såg på TV att Centern haft en stor sammankomst och nu bestämt sig för sin valstrategi där man ”döper” sin kampanj till ”Framåt” och det tycker jag låter intressant.

Lika intressant är då jag läser Maria Kristofferssons blogginlägg och de högt ställda mål man ställer på olika plan. Bra. Man ska sikta högt sedan får valet visa hur långt det nådde och jag ser fram emot sommaren och höstens valarbete och debatter.

Jag blir även nyfiken på det som skrivs och det hon skriver att ” Vi ser att valet kommer att stå mellan att ängsligt blicka tillbaka, eller att gå i spetsen för nya lösningar som gör Sverige ännu bättre.”

Även i detta kan jag hålla med henne, men det är ju synd att hon inte skriver ut vilka hon åsyftar?

För mig som tillhör ett reformistiskt parti ser jag de värdekonservativa partierna som dem som blickar bakåt och inte vill framåt och utifrån detta resonemang Moderaterna, Kristdemokraterna och främst Sverigedemokraterna som de som ängsligt blickar tillbaka.

Ska bli intressant att följa det hela.

Då man inte har en egen politik…

Av , , 5 kommentarer 29

… att marknadsföra kan man alltid slita ut enskilda meningar och vips har man skapat en tidningsanka.

Nu senast Centern och dess tarvliga försök att plocka politiska poäng på dagens presskonferens om landsbygdspropositionen som den rödgröna regeringen lade.

Den som lyssnade på HELA konferensen fick ett helt sammanhang, men Centern väljer att köra lågt.

 

Inspirationsdag med Svenskt näringsliv

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag var jag inbjuden till en inspirationsdag med Svenskt näringsliv som kort och gott går ut på hur vi kan utveckla vårt lokala näringsliv.

Det finns ca en miljon företag och nästan alla (99,4 %) är små företag (företag med mindre än 50 anställda. Vilket kan ses som stora med våra mått mätt) 75 % av dessa är få/enmansföretag och där är nog storhopen av våra lokala Vilhelminaföretag.

Företagen är viktiga då de genererar jobb, som genererar skattepengar, som genererar välfärd. Egentligen ganska lätt, men vad som skapar ett gott företagarklimat är inte lika lätt, och många var det som grubblade på hur man skapar detta.

Dock tror jag att det krävs att alla parter, politiker, tjänstemän och företagare pratar samma språk och drar åt samma håll för att lyckas, men jag känner mig förhoppningsfull inför framtiden.

Tips, erfarenheter och idéer utbyttes under dagen av både föreläsare och deltagare.

Jag vill passa på att lyfta vår näringslivsenhet som jobbar mycket med dessa frågor och som jobbar tätt med företagarna. 185 unika besök under 2017 har det blivit och av den undersökning man själv gjort visar den på att de  ”får jobbet gjort”. Företagen är nöjda med besöken och den hjälp de får. Ett gott betyg till näringslivsenheten.

Kontanthantering och lån till företag

Av , , 2 kommentarer 13

Idag träffade jag och en av tjänstepersonerna från Näringslivsenheten på kommunen ett antal bank och betalningsaktörer nere i Umeå.

Ett dialogmöte anordnat av Länsstyrelsen där vi fick lyssna till hur dessa aktörer såg på framtiden då det gäller hantering av kontanter, både att ta ut, men även för att lämna in. Hur ser det ut i vår kommun och resten av Inlandet?

En annan fråga var företagens möjligheter till att låna kapital för sina investeringar. Något som är väldigt aktuellt både för företag som vill expandera, men även då vi har en stor del av generationsskiften i föratagen.

Jag och mina kollegor försökte beskriva den verklighet vi ser och det vi hör.

Det pratas mycket om det kontantlösa samhället och digitala lösningar, och det finns många möjligheter i detta. Men vi ser även problem, med överbelastade nät och hur sårbara vi blir med dessa system. Sedan finns det en stor del, främst äldre som inte har kommit in i denna digitala lösning och förlitar sig främst på kontant betalning.

Vi ser nedlagda bankkontor och banker som slutar hantera kontanter, men det finns lösningar, men som i sin tur används i andra delar av landet med större befolkningsunderlag. Här trycker vi på från vårt håll. Gentemot banker och länsstyrelse att även vi i Inlandet måste inkluderas i dessa framtida lösningar. Jag måste även säga att det finns en förståelse för detta och det finns hopp om förbättringar, bland annat med Kassagirot. En tjänst som är till för att klara av vardagslivet. Fler lösningar och företag var på mötet och berättade om sina lösningar.

Då det däremot gäller företagens möjligheter till att låna pengar kan jag känna är en svårare nöt att knäcka. Främst beroende på att vi, kommunföreträdare och banker har olika bilder av hur verkligheten ser ut för våra företag och de villkor som gäller för dessa.

Under de år jag varit ute och hälsat på ute bland företagen kommer en och samma fråga upp: Problemet att låna pengar för investeringar.

Senast i höstas hälsade vi från Ks, kommunstyrelsen på ett av våra större företag i Vilhelmina som nyss investerat i sin verksamhet och deras företrädare berättade om svårigheterna de haft. Lokala banken sa ja, men då det var fråga om en större summa pengar fick de inte ta beslutet lokalt utan det skulle ned regionalt och då blev det nej. En strukturfond blev ”räddningen”, men detta till ett betydligt högre pris i form av högre ränta.

Bilden som gavs bankerna var att det krävs mer i forma av säkerheter då det gäller lån till företag i Inlandet, men detta köpte inte bankerna utan menade att det vara samma villkor för alla.

Ett exempel gavs på krav på avkastning vid byggnationer av ett hyreshus där avkastningskravet var högre i Inlandet än vid kusten: Svaret som gavs var att det då var ”marknaden som styrde”.

Jo jo….

Nåväl. Bra samtal där vi fick framföra våra synpunkter och även ge/se exempel på hur vi skulle kunna jobba framgent för att lösa det hela, främst med kontanthanteringen.

Tomas Eneroth i Vilhelmina och Dorotea

Av , , Bli först att kommentera 21

Idag måndag fick vi besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på ett dagsbesök där vi först körde till Dorotea för ett besök på Polar och där han blev förevisad husvagnstillverkningen och den industri som faktiskt finns i detta lilla samhälle i södra Lappland. Sedan tillbaka till Vilhelmina.

Ett kaffestopp utanför Ica Tallen med mycket folk som vill prata infrastruktur, med vägar, potthål och plogning med berörd minister. Inte en lätt fråga att värja sig för med ett bristande underhåll under ett flertal år, men där nu satsningarna är desto större från den rödgröna regeringen i den nu gällande transportplanen. Dock ska det framhållas att det är ett gigantiskt (pott)hål som ska fyllas efter en rad år av neddragningar till förmån av skattesänkningar och det kommer att ta tid innan alla dessa är lagade.

Vilhelminaföretaget Inpipe var nästa anhalt och här måste jag säga att jag var minst lika nyfiken som ministern på detta företag och vad de pysslar med. Kort kan sägas att de är inom en ”skitbransch” då de håller på renoveringar av gamla avloppsledningar genom att man blåser in en plaststrumpa som härdas så att gamla avloppsledningar blir som ”nya” och det slog mig att liksom företaget Stalon och dess ljuddämpare har man nischat in sig och blivit fruktansvärt bra på det man gör och är sålunda stor på framförallt det nordiska marknaden, men även Tyskland och Storbritannien. Mycket imponerade verksamhet och en stor och viktig arbetsgivare i vår kommun. Extra roligt är att de satsar mot framtiden och planerar att dubblera sin omsättning inom de närmsta åren.

Sista anhalten blev en träff på flyget där vi tillsammans med flygplatschefen fick en dragning om framtiden för South Lapland airport och den utbyggnad och utmaningar som vår flygplats står inför. Här gavs tillfälle att diskutera dessa utmaningar som vi står inför gällande bl.a kommande förlängningen av banan, men även den upphandling av flygtrafik som nu ska göras. Flyget har inte alla gånger fungerat friktionsfritt vilket man märker på flygplatsen, då det är flygplatsens personal som kommer i skottgluggen då det inte fungerar med flygbolagen som tex ställer in flyg av olika anledningar.. Detta är i grunden oacceptabelt, men det är trafikverket som upphandlar flyget och äger problemet, men flygplatsen som får ta hand om ledsna och arga flygresenärer. Här behöver förbättringar göras.

Även Inlandsbanan kom upp till diskussion och jag framförde vikten av att en upprustning av banan kommer till stånd. Denna fråga ligger på Infrastrukturministerns bord och då är det han vi ska försöka påverka till ett positivt resultat. Hur långt det räcker är svårt att säga, men vi gör våra försök.

Iaf blir det spännande i april då man från regeringens sida förhoppningsvis ämnar berätta hur satsningarna på infrastrukturen och Inlandsbanan kommer att se ut.

Kristdemokraterna och demokratin?

Av , , 3 kommentarer 15

Att vara ute och kolla in vad det skrivs och tycks om, ute i medierna kan vara både upplyftande, men även nedslående. Idag hamande jag på den senare delen och den gav upphov till en del funderingar. Detta efter att ha besökt gruppledaren för Kristdemokraterna i Vilhelmina, Göran Jonzon och hans Facebooksida….

Att man från Kristdemokratiskt håll vill ha ett byte av makten på olika plan i Sverige är jag fullt medveten om och har även förståelse för.

Inom partiet, kommunalt och nationellt driver KD frågor om tex en författningsdomstol och jag skulle vilja påstå att det inte finns någon inom Vilhelmina kommun som drivit frågor om transparens inom politiken, direktdemokrati via sociala medier och teknik så mycket som Kristdemokraternas starke man i Vilhelmina Göran Jonzon. Demokrati och transparens är ledorden, men då jag fick höra att samme man hyllar den Thailändska militärdiktaturen:

”Thailand styrs för närvarande av en militärregim och en klok och förnuftig sådan dessutom!”

Då börjar jag undra om det står riktigt rätt till.

Det är från hans öppna Facebooksida och följs av en förklaring.

”En av Dao:s bröder har växlat upp från risodlare till grönsaksodlingar och lyckats rätt bra med det.

Nu har han fått en premie från regeringen på 10 000 bath (knappt 3000 skr), samt 10 värphöns + 100 odlingsavelsfiskar.

Allt i linje med att göra Thailand oberoende av matimport och att öka självförsörjningsgraden.
Men Thailand är också ensamma i regionen att inte ha socialism som politiskt mål.

Försök tänka tanken att Sverige skulle stötta småbönder på liknande sätt? Vilket ramaskri från vänstern!

Men kom ihåg att vi kommer att få lida bittert för att vi avhändat oss den inhemska matproduktionen och det kan vi tacka socialisterna för!”

Att mycket dynga kommit från Görans dator har jag vant mig sedan länge och vill han hylla diktaturer där man köper folk för pengar, höns och avelsfisk så får det stå för honom och Kristdemokraterna, men det är tydligen att demokrati är något som är bra på hemmaplan, men inte lika bra på andra sidan jordklotet.

Han lever gott i ett land som i mångt och mycket är där vi är pga ”socialister” och dess politik och i höst får han själv gå till fria val istället för att niga och buga inför en despot.

Trygghetsskapande åtgärder

Av , , 2 kommentarer 17

Idag på morgonen var jag på ett möte tillsammans med kommunala tjänstemän och polis för att gå igenom den trygghetsundersökning som gjorts i Vilhelmina.

Undersökningen är gjord utifrån en medborgardialog mellan Vilhelmina kommun och Polisen under 2017 och den samverkansöverenskommelse som skrivits mellan kommunerna som ingår i södra Lapplands polisdistrikt. En utvärdering är även gjord utifrån de medborgarlöften som gjordes ifjol och det konstaterades att det jobbats med det hela, men att mer finns att önska.

Man kan ganska snabbt konstatera att detta är ett område som skapar många frågor och det är ett komplext område. Samtidigt som det gäller att ta folks oro på allvar är detta med trygghet subjektivt och kan bero på många saker. Från det att man upplevt otrevliga saker till att man ”hört” talas om otrevliga saker och känner sig otrygg. Men kontentan är att oron ändå måste tas på allvar.

Det man grovt kan säga utifrån dagens samtal är att utifrån undersökningen kan man se tre olika områden att jobba vidare inom:

* Trafik med buskörning

* Otrygghet på samhället.

* Belysning

Nu kommer kommunala tjänstemän och polis att gå hem på varsin kammare och tänka till för att utforma medborgarlöften och utvärderingsbara mål utifrån olika områden som fylls med aktiviteter som ska genomföras av såväl Polis som kommun. Gärna i gemensamma aktioner.