Vilhelminas opposition biföll motionen om att Vilhelmina ska avbryta bolagiseringen av Vatten, avlopp och renhållning.

Av , , 4 kommentarer 23

Så togs då det ”sista” beslutet på fullmäktige där jag som fullmäktigeledamot var inblandad i.

Ni som läser detta och följt mina blogginlägg (dryga 800 stycken) har nog märkt att den lever ett stilla liv nuförtiden, men jag kostar på mig ett inlägg i sommarvärmen då jag imorse blev delegerad det ”sista” beslutet som jag kan sägas ”kopplas” till.

Förra måndagen hade dettta fullmäktige sitt sista fullmäktigemöte innan sommaruppehållet och där avgjordes bl.a min motion om att avbryta arbetet med en gemensam bolagisering av V/a-kollektiven i Vilhelmina och Lycksele.

Jag redogjorde för alla turer kring detta i början av maj -22 (och den som vill fräscha upp sitt minne kan göra det här med del1, del 2 och del 3). Men den som inte orkar plöja dessa kan jag sammanfatta det som en sorglig historia som är dåligt beredd med dåliga underlag pga dålig politisk styrning där man inte lyssnar på professionen, men ska med alla möjliga medel försöker tvinga igenom en lösning som ingen kan svara på om den är bra eller dålig för kommunens medborgare.

Nåväl.

Jag skrev som en sista åtgärd innan jag seglade bort i den nedåtgående solen en motion om att avbryta detta vansinne:

Motion om avbrytande av bolagsbildning för vatten, avlopp och renhållning

Kommunfullmäktige har tidigare, med knapp majoritet, fattat beslut om att
tillsammans med Lycksele Avfall & Vatten AB, bilda ett gemensamt bolag
för att omhänderta va- och renhållningsverksamheten. Såvitt jag förstår, så
har verkställigheten inte påbörjats, då fullmäktiges beslut är överklagat och
någon dom i förvaltningsrätten ännu inte har meddelats.

Då jag fortfarande anser att den beslutande bolagsbildningen inte är till
fördel för Vilhelmina kommun, föreslår jag att fullmäktige återupptar
frågan och beslutar om att upphäva tidigare beslut om bolagsbildning samt
meddelar Lycksele Avfall & Vatten AB och dess ägare att Vilhelmina
kommun inte längre är beredd att genomföra den tidigare
överenskommelsen om bolagsbildning för va- och
renhållningsverksamheten.”

Sedan dess har denna motion skvalpat runt i den kommunala byråkratin där den blev nedröstad i kommunstyrelsen med röstsiffrorna 7-6 och sålunda ”rekommenderade” kommunstyrelsen att fullmäktige skulle avslå motionen.

Dock var oppositionen av en helt annan mening där det efter votering beslutades att BIFALLA motionen med röstsiffrorna 14-10. 

För detta vill jag tacka partierna i oppositionen, KD, V, SD, PA och delar av M (de var tydligen inte eniga i sin partigrupp) för att de stod upp och visade att de inte köpte denna märkliga och dåligt beredda fråga.

Huruvida denna fråga nu är avslutad törs jag inte sia om, men jag kommer att bevaka den. Det finns alternativ och min förhoppning är att man sätter sig ned, gör om och gör rätt nästa gång så vi slipper sådan här historier.