Förklaring till den sk. skolpengen

Av , , 5 kommentarer 27

Det är mycket skriverier kring vad och hur den sk. skolpengen som reglerar kommunens kostnad till friskolor är och jag frågade vår ordförande i Utbildningsnämnden (Ubn) Viveka Abramsson (S) om tillåtelse att lägga ut denna text som hon haft på Facebook där hon försöker förklara det hela på ett någorlunda begripligt sätt. Håll tillgodo:

”Tydligen har förvaltningens beredning av friskoleetableringen ifrågasatts av politiker, främst KD, samt berörda föräldrar och boende i området. Det är inte enkelt att beskriva det på ett begripligt sätt, men jag gör ett försök.

Begreppet skolpeng kan uppfattas som att kostnaden är densamma oavsett var eleven går, men så är det inte. Den beräknas på kommunens budget delat i antalet elever.

Låt säga att vi, efter nedläggning av byskolorna, har 400 elever i åk 1-6 på Volgsjö skola och en budget på 42 miljoner kr. Elevpengen blir då 105 000 kr. Om friskolan startar med 70 elever borde det innebära att de ska få en ersättning på 7 350 000 kr, men eftersom det försvinner 70 elever ur beräkningsunderlaget så blir elevpengen 127 273 och de får i stället 9 909 110 kr.

Ökningen av elevpengen blir 22 273 kr och den har då övriga fristående verksamheter rätt att få ut. Det innebär att för 65 elever i befintlig fristående skola, får vi en extrakostnad på 1 447 745 kr och totalsumman blir då 11 356 855 kr istället för den ursprungliga summan på ca 7,3.

Enda sättet att behålla elevpengen på den lägre nivån är att kommunens budget för skolan minskar med motsvarande summa dvs 7,3 miljoner, vilket skulle få konsekvenser för den övriga grundskoleverksamheten i kommunen. Eftersom budgeten är lagd utifrån fullmäktiges beslut så innebär en friskoleetablering en merkostnad som kommer att måsta finansieras på något sätt, men om besparingen tas i annan verksamhet, gymnasiet, Lärcentrum eller i kommunstyrelsen och socialnämndens ansvarsområden kvarstår den högre elevpengen.”

Ha en fortsatt trevlig helg.

5 kommentarer

Ytterligare friskolor i Vilhelmina kommun?

Av , , 10 kommentarer 25

I onsdags hade Utbildningsnämnden (Ubn) möte och den fråga som kan sägas vara ”hetast” är frågan om hur Vilhelmina kommun ställer sig i frågan ang. en ev. etablering av ytterligare en friskola, nu i Malgovik/Nästansjöbygden?

Den som har följt med i Vilhelminapolitiken och min blogg vet att i början på mars togs ett besparingsbeslut utifrån en MYCKET ansträngd kommunal ekonomi om att avveckla de två grundskolorna i Malgovik och Nästansjö.

Redan nu vill jag ha sagt att detta inlägg kommer att ha mycket fokus på ekonomi. Detta just pga av det dåliga ekonomiska läge vi i Vilhelmina kommun nu befinner oss i.

Ganska snart efter sista Kommunfullmäktige (eller tom före) sökte en grupp föräldrar i området via Skolinspektionen tillstånd att få starta friskola vilket Skolinspektionen har att ta ställning till. I detta ställningstagande tar inspektionen in bl.a synpunkter från kommunen om hur den ser på en sådan etablering av en fristående skola. För eller emot.

Det är ingen hemlighet att vi Socialdemokrater inte är ngr anhängare av friskolor, men i detta fallet behöver vi inte ens fundera över den ideologiska frågan. Det räcker med den ekonomiska för att vara emot.

För oss Socialdemokrater förvandlades ett budgetbeslut om en avveckling för att spara pengar på den kommunala grundskolan till hur mycket denna ”besparing” skulle bli värd om de kommunala skolorna i Nästansjö och Malgovik nu skulle ersättas med en friskola?

En fråga ingen visste svaret på och därför sattes våra kommunala tjänstepersoner på uppgiften för att vi skulle få ett svar och detta via ett beredningsuppdrag. Svaret från tjänstepersonerna finner du här.

Vi blev stumma av svaret då det visade sig att denna ev. etablering av en friskola skulle kunna komma att kosta kommunen nästan 12 miljoner kronor (11 665 954 kr).

En budgetbesparing (på i runda slängar 8 miljoner) genom avveckling av de bägge skolorna i Malgovik och Nästansjö skulle med andra ord vändas till en större kostnad än den vi hade innan besparingsbeslutet i början på mars.

Här har vi slitet för att få ned kostnaderna via budget -20 för att komma ned i ram för att se stora delar av detta jobb slukas av en ev. etablering av en friskola. Helt oacceptabelt.

Frågan från Skolinspektionen dök upp till förvaltningen och för Ubn att svara på. Vi Socialdemokrater hade vårt svar klart för oss. Liksom Centern hade sitt.

Vad PD! svarade och hade i bakfickan visste vi inte, förutom att det nog skulle vara positivt till en etablering. Frågan vi ställde oss var om där skulle komma några anvisningar VAR pengar till en ev. etablering skulle tas ifrån?

Alla förslag redovisas nedan (och ta dig tid att läsa igenom dem. De är inte långa).

Socialdemokraternas förslag

Centerpartiets förslag

PD!s förslag

Efter div. omröstningar ställdes till slut Socialdemokraternas förslag mot  Centerpartiets förslag. PD! röstade på Centerns ”mildare”  variant, men med formulering som fortfarande avstyrker en friskoleetablering. Värt att notera. Vår reservation kan du läsa här.

Det om själva beslutet och det svar som nu kommer att inges till Skolinspektionen.

Det har skrivits en hel del i denna fråga och jag skulle vilja kommentera iaf. ett av de ”påståenden” som florerat.

Rickard Norberg (KD) menar att den beredning som nu gjorts från tjänstepersonerna var styrd av Centern och Socialdemokraterna där han”läst yttrandet från förvaltningen och det blev som förväntat utifrån den politiska majoritet kommunen har sedan den 2 mars dvs s och c.”

Detta påstående måste innebära att han anser att tjänstpersonerna som jobbat med beredningen låtit sig styras av politiker från Centern och Socialdemokraterna?

Något sådant har aldrig förekommit. Tvärtom har de gjort ett bra jobb och OM han inte tyckt om resultatet hade han kunnat sagt att han inte hållit med ist. för att anklaga dem för att gå politikens ärenden. I mitt tycke ett mycket fult påstående som tar all heder och ära från tjänstepersonerna och borde rendera i att de får en ursäkt från honom anser jag.

Sedan. Finns det en spricka mellan oss Socialdemokrater och Centern?

Jag tror att de flesta som tänker efter förstår om vi inte var riktigt överens i denna fråga. Det kan inte ha kommit som en skräll. Visst vore det väl bra om vi kunnat vara eniga, men det går inte alla gånger och detta var en fråga som delade oss redan från början och som vi visste om.

Slutklämmen då.

Oavsett vad som sägs/sagts och skrivs så landar jag till slut i samma slutsats och det blir i att ta ansvar för den kommunala ekonomin och OM det nu skulle bli en nyetablering av en friskola vilar ansvaret tungt på de partier inom PD! +SD på att tala om för Vilhelminaborna vilken finansiering och besparingar de tänkt sig. Jag är inte förhoppningsfull i den frågan då de inte lyckades med det inför budget -20.

Till den prioriteringslista som nu finns på Ubn (och observera att detta bara är deras verksamhet) inför budget -21 ligger prioriteringar på dryga 53 miljoner. PD! + SD ska skaka fram ytterligare nästan 12 miljoner vid en ev. friskoleetablering. Ska bli intressant att följa med tanke på vad pengar som ligger i prioriteringspotten (drygt 52 miljoner). 

Det om detta i denna fråga och hur jag ser på saken.

10 kommentarer

Mycket nu

Av , , 1 kommentar 17

Det händer mycket nu i vår värld. I stora vida, men även i vår lilla närhet, men gemensamt just nu är att det mesta är kopplat till Coronaviruset Covid -19.

Här i Sverige stänger vi ned samhället bit för bit för att hindra smittspridning och även i Vilhelmina vidtar kommunen steg och åtgärder för att ta sin del av ansvaret. Mer kan du läsa här på kommunens hemsida.

Ingen nu levande människa har upplevt detta scenario som nu utspelas med alla konsekvenser som det innebär för vårt samhälle. Denna pandemi slår mot ekonomin, både den privata, men även för företag och kommuner och var detta landar i till slut är nog svårt att sia om. Ekonomi i all ära, men sedan har vi alla de sjuklingar och dödsfall som rapporteras och då framstår detta som en mycket svår tid vi har framför oss. Nu prövas både vi och vårt samhälle. Alla beslut är avvägningar där ekonomi, liv och hälsa står på spel. Inga lätta beslut.

Hos oss i Vilhelmina står en ljus vår med annalkande turistsäsong och påsk för dörren och det kommer att bli ett avbräck för ekonomin för främst våra lokala företag, men även i slutändan den kommunala ekonomin.

Vi har även vårt personliga ansvar där vi måste fundera på allt ”som är nödvändigt” och hur mycket vi måste vara och röra oss ute i vårt samhälle?

Sedan kommer vi till frågan hur vi ”sprider” information, tankar och åsikter i frågan? Mycket ”dynga” sprids för tillfället främst på nätet vilket är helt förkastligt.

Jag är inte orolig för min egna hälsa, men jag måste göra det jag kan för att undvika smittspridning så att andra drabbas.

Sist tror jag ändå att det trots det elände som nu försiggår kommer det något positivt ur detta, men det kan ta tid, men det kommer att gå över.

Ha det gott där ute gott folk!

1 kommentar

Att mota Olle i grind

Av , , 4 kommentarer 27

Jag har nu ”legat lågt” i nästan två veckor. detta efter det fullmäktige som var den 2/3 och efter de beslut som där togs. Min bror sade till mig att jag hade en ”oppförsbacke” just nu och det kan stämma.

Det finns att läsa lite här och var om besluten,  men kritiken har inte låtit vänta på sig. Huruvida den är befogad eller inte lämnar jag tillsvidare därhän.

Både beslutet om skolornas avveckling i Malgovik/Nästansjö och presidiefrågan är överklagad vilket i sig är bra. Är fel begångna så ska de rättas till, men det är för tidigt att skriva ngt om resultatet.

Det har varit tungt de senaste veckorna. Dels utifrån de beslut vi tvingats ta, men framförallt utifrån den ”skitstorm” jag och m.fl blivit utsatta för. Detta tar musten ur en och iaf jag börjar fundera på varför någon vill utsätta sig för att bli politiker?

Att bli kritiserad, och beslut som överklagas kan jag ta, men all dynga som sprids, ofta av anonyma läktarcoacher och som släpar politiker och kommunala tjänstemän i smutsen kan jag inte med (och tillhör du nu ngn av dessa så bry dig inte om att kommentera för jag kommer inte ta in det i bloggen).

Mina vänner och bekanta, politiker och tjänstemän kan inte gå ut och umgås i sociala sammanhang pga deras politiska engagemang och jobb? Detta speciellt om man går ut och de kan förmoda träffa på människor som är alkoholpåverkad. Män, alkohol, ingen ”farstu” och åsikter på den yttersta politiska högerkanten  verkar de ha gemensamt.

Det har hänt mig tidigare att jag blivit utsatt för människor som anser att jag ska ”svara för mig” på dessa tillställningar, vilket fått mig att avvika och avveckla min närvaro och gå hem.

I helgen kom jag på mig själv med att mota ”Olle i grind”, tacka nej till ett kalas då jag inte ville utsätta mig, men framförallt födelsedagsbarnet för  pinsamheter med några uppträdanden. Med det sagt inte säkert att det skulle ha blivit något, men jag ville inte riskera något så jag blev hemma.

Nu får det vara nog om detta och nya tag ska tas, men nu vet ni vad tystnaden berott på.

4 kommentarer
Etiketter: ,

En bit på väg, budget 2020

Av , , 15 kommentarer 18

Under senaste veckorna har debatten gått varm angående Vilhelmina kommuns ekonomi och den budget för 2020 som nu ska till att tas imorgon måndag.

Mycket av bakgrunderna finns i tidigare inlägg och jag ids inte gå in på bakgrunderna utan du, käre läsare får ”bläddra i arkivet” isf.

Nu efter långa, många och bitvis knepiga samtal har vi nu tillsammans med Centerpartiet lagt fram till kommunstyrelsen ett budgetförslag som är en bit på väg i att få en budget i balans. Turerna efteråt fram till den klubbas är minst lika knepiga.

Men faktum är att att vi nu på fullmäktige imorgon ska ta beslut om 2020 års budget och vi hinner inte mer än slå klubban i bordet förrän vi ska börja jobba med budgeten inför 2021. Den ska i bästa fall klubbas på fullmäktige i juni. Det är sålunda tre år man här måste hålla reda på och nedan finner du en tabell som visar på vad den sk. prislappsmodellen ”kommit fram” till att våra verksamheter ska kosta.

Denna prislappsmodell har förevisats oss politiker på gruppfullmäktige. På dragningar i Kommunstyrelse som i Fullmäktige av våra ekonomer från vår egna förvaltning som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet med projektet har varit att ge förutsättningar för:

 • Stärkt ekonomi
 • Realistiska budgetramar
 • Koppling till demografin
 • Medvetna politiska prioriteringar
 • Långsiktig planering

Den 21/10 -19 tog vi i fullmäktige beslut om att ingå i projektet med prislappar. INGEN var emot.

Den 16/12 -19 tog vi beslut i fullmäktige om en första sänkning av budgetramarna med 25 miljoner (21 på Ubn och 4 på Soc) som ett första steg i budget -20. Här blev utfallet 25 av 27 röster för. (SD röstade emot. Pa var ej på plats).

Vad är det då vi ALLA har att förhålla oss till?

Det preliminära utfallet för 2019 pekar på en nettokostnad på ca 555 miljoner och ett underskott på ca 24 miljoner. Inför budget -21 ska kostnaderna ned med ca 60-80 miljoner, men där en ”omställningspeng” ska räknas in och där vi i politiken ska fördela ut till våra olika verksamheter utifrån behov. Och behov finns. ALLA kommunens verksamhetsgrenar kommer att vilja ha av dessa pengar, men de omställningspengar som finns kommer inte att räcka till så här i början. Ett stålbad måste till.

Imorgon på fullmäktige ska budgeten -20 vägas och mätas och jag räknar med att de som nu går upp i talarstolen redovisar KONKRETA SPARFÖRSLAG för Vilhelminas kommunmedborgare. Något annat duger inte.

Utifrån de tidigare beslut som man varit med att ta, men framförallt för att klara upp den ekonomiska situation vi nu befinner oss i.

15 kommentarer

AC-net, Fjälllinjerna (återigen) och företagarfrukost

Av , , Bli först att kommentera 11

Hemma i soffan efter tre dagars bortavaro där de sista två dagarna var i Lycksele med PKB, PrimärKommunala Beredningen där Västerbottens 15 kommuner träffas för att lyfta viktiga frågor som ligger inom det kommunala/regionala spektrat och här var det främst två frågor som jag bevakade extra noga.

 • Ac-net

Efter att ”gamla” Region Västerbotten gick i graven uppstod ett vakuum med ägandet av de bägge bolagen AC-net intern och Externservice. Här har det rådigt en oenighet hur detta har skötts och hur vi ska gå vidare.

Detta är mycket viktiga bolag för vårt län och som varit i kommunal ägo då det är dessa som ”sköter” den digitala infrastrukturen med vårt bredbandsnät mellan våra kommuner. Andra aktörer har varit Regionen, Skellefteå Kraft och Umeå Energi och Företagarna Service.

Efter en del diskussioner landade mötet i att den särskilda grupp som bildats fått med sig inspel från kommunerna om hur man ska vidare i ärendet. Alla är överens om att det ska bli bra då vi har ett gemensamt mål i att bygga ett bra framtida bredbandsnät för bl.a 5G.

 • Västerbottensmodellen med Fjällinjerna

En utvärdering av den sk. Västerbottensmodellen som reglerar kollektivtrafiken i länet.

Här har vi tillsammans med Sorsele och Dorotea tagit gemensamma tag för att få upp de sk. Fjällinjerna (Vilhelmina – Klimpfjäll, Vilhelmina – Kittelfjäll, Sorsele – Ammarnäs och Dorotea – Borgafjäll) på agendan och hur dessa tre kommuner ska ersättas för sin busstrafik till respektive fjällort.

”Medfinansieringen uppgår till 50 % av nettokostnaden för linjerna. Vid beräkning av nettokostnaden ska
samtliga resenärsintäkter medräknas, dvs. även skolkort. Förstärkningskostnader medfinansieras ej.

Utformning av trafiken och beställning av fjällinjerna sker av respektive kommun, liksom finansieringen av
linjerna med bidrag från Region Västerbotten. Detta skiljer de fyra fjällinjerna från den trafik på linje 31 där
Region Västerbotten både utformar, beställer och finansierar trafiken. Linje 31 skiljer sig från övriga stomlinjer
på så sätt att den inte enbart går mellan kommuncentra utan även till Hemavan/Tärnaby”

Sedan tidigare möte i Skellefteå fick vi tre kommuner löfte om en lösning på denna fråga då den var kopplad till en skatteväxtlingsfråga som tidigare trädde ikraft den 1/1-20 vilket jag påminde mötet om.

En ökning av denna medfinansiering är av nöden och beslutet efter dagen blev att skicka frågan vidare där bl.a frågan om medfinansiering ska tas med i modellen eller hanteras separat. I dagsläget bryr jag mig inte om hur man gör utan anser att vi måste se till hela länet.

Imorgon fredag startar dagen med företagarfrukost på hemmaplan då jag kommer att träffa företagare på Saxnäsgården, men även via distans runt vår stora kommun. Brukar vara givande.

Bli först att kommentera

Kommunutredningen. En bra dag

Av , , 2 kommentarer 15

I fredags var jag nere på internt partimöte iom att jag sitter med i distriktsstyrelsen för Västerbottens Socialdemokrater. Här sitter politiker från kommun, region och riksdag och även Eu-parlamentet. Mycket bra möten där samtal, information och politik diskuteras på alla nivåer.

En stor del av dagen ägnades åt arbete med de 53 motioner som skickats in till partiet och som ska upp och behandlas på vår distriktsårskongress i början på april.

Vi hade även en gäst, Niklas Karlsson (S) som är ordförande för den parlamentariska Kommunutredningen, en utredning som är av stort intresse för oss alla ute i kommunerna, men främst oss i glesbygden vilket jag tycker i understryks i beskrivningen/motiveringen till utredningen:

”Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad utmaningar, bl.a. till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. För att kommunerna på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter.”

Han började med att redovisa uppdraget

 • Analys av hur utmaningar bör mötas, samt vilka strukturella förändringar som är nödvändiga
 • Strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar
 • Förslag om åtgärder och genomförandeprocess

Slutbetänkandet finner du här, men det är en diger lunta att läsa men jag tänkte ta några axplock ur det att han berättade och som det blev mest diskussioner om.

 • Kommunsammanslagningar

Detta har det varit en hel del prat runt ikring där ytterligare samverkan mellan kommunerna är av nöden och där är vi överens.

Men vi i norr har svårt att se se fördelarna med kommunsammanslagningar(Och min åsikt i frågan är skeptisk), men man måste komma ihåg och ha i åtanke att denna utredning sträcker sig över ALLA 290 kommuner i Sverige och de består sålunda inte bara av stora kommuner i norr. Denna inställning är man medveten om.

 • Effektiviseringar

Här anser man att det finns potential inom kommunerna genom digitalisering (något vi kommit långt med i Vilhelmina), men hur stor är osäkert, men lyfter digital infrastruktur, enklare regelverk och kommunstöd som viktiga.

 • Försöksverksamhet

Ett område som jag fann mycket intressant där jag lyfte de problem vi har i stora, glesbefolkade kommuner som ska ”lyda” under regelverk som är anpassade till våra motsatser och som många gånger ställer till det för oss och kräver stora ekonomiska och personella resurser som gräver hål i våra kommunala börsar. Denna försöksverksamhet som man måste anmäla in till stat skulle kunna innebära:

 • Undantag från lag, förordning eller myndighetsföreskrifter
 • I första hand strukturförändringar men öppen för verksamhetsutveckling
 • Möjliggöra anpassning efter lokala förhållanden

Naturligtvis blev det även diskussioner kring ekonomi och finansiering då detta är ett av de hetaste ämnena inom svensk kommun/regionpolitik och utredningen har redovisat sina förslag utifrån detta:

 • En statsbidragsprincip, likställd med finansieringsprincipen godkänns av riksdagen
 • En bred översyn av det kommunalekonomiska utjämnings-systemet initieras
 • Löpande förvaltning och uppföljning av utjämningssystemet

Sist diskuterades statens ansvar och närvaro ute i kommunerna vilket är av vital betydelse.

 • Sköta sina åtaganden gentemot kommunerna
 • Finansiera och utföra sina egna uppgifter i kommunerna
 • Finansieringsprincipen måste följas
 • På olika sätt vara närvarande i kommunerna

Av naturliga orsaker och utifrån det ekonomiska läge Vilhelmina kommun är i tog jag mig mig en pratstund med ordf. Niklas där jag beskrev våran bakgrund, våra utmaningar, men även våra möjligheter för allt är inte nattsvart och jag vägrar att komma och ”gnälla” över att det bara är ”någon annans fel”.

Sist: Detta är som jag skrivit en bred parlamentarisk utredning där ALLA riksdagens partier varit med och nu lämnat ett slutbetänkande. Vi Sossar i Västerbotten är positiva till utredningens förslag i stort, men vi är även oroliga över att det ska bli med denna utredning som det blev med Landsbygdskommitten 75 förslag. Dvs noll och intet.

Här går det nu inte att börja skylla på varandra utan nu är det upp till ALLA lokala och regionala politiker inom ALLA partier att trycka på sina riksdagsmän att genomföra det som nu föreslås.

2 kommentarer

Insändare och svar ang. Malgoviks skola

Av , , 1 kommentar 19

Förra veckan skrev en elev till oss politiker i Vilhelmina kommun vilket jag svarade på till hen. Sedan lades insändaren ut i tidningarna varav jag svarade även där. Jag vet inte om någon betalvägg finns i vägen så jag lägger ut både insändaren och mitt svar.

”Vi behöver Malgovik skola, för framtidens generationer. Barn ska känna sig trygga och glada i skolan och inte behöva känna sig oroliga och rädda över att skolan ska läggas ner. Vi har vuxit upp med små klasser och få elever. Vi har räknat ut att den elev som kommer ha längst till skolan i Vilhelmina kommer att ha 9 mil fram och tillbaka. Om skolan stängs så måste många elever splittras från sina kompisar, barn ifrån Malgovik skola kommer förmodligen hamna i olika klasser. Det blir fel att dom yngre i F 1 och 2 ska splittras, dom kanske inte klarar av det så som vi andra äldre barn gör.

Det är faktiskt ganska många genom åren som har bytt från Volgsjö och till Malgovik och då kan ni börja fundera varför? Malgovik skola har allt en skola behöver. På vår skola har vi till exempel träslöjdslokal med alla tillbehör man behöver i träslöjd, syslöjdlokaler och hemkunskapslokal.

Vi har också två klätterställningar, king planer, gungor, sandlådor, fotbollsplaner, hockeyrink, skidspår, men också mycket andra viktiga saker som behövs. Men framför allt så har vi en helt fantastisk skog och natur i anknytning till skolan. Varma dagar så kan vi faktiskt gå ner till Dammvallen och bada. Det är nog inte många skolor som kan göra det. Om man skulle jämföra Malgovik med Volgsjö så har vi en mycket bättre skolgård.

Det är onödigt att stänga ner Malgovik skola när vår skola har hela Vilhelminas kommuns bästa skolgård. Dessutom har vi lagt ner en massa pengar på vår skolgård. Så när man har såna resurser borde dom utnyttjas hellre än att stänga ner allt.

När vi är få elever så känner man sig trygg. Vi känner att man kan lita på varandra och lita på våra lärare. Alla barn på Malgovik.

Snälla politiker och ni som bestämmer, låt vår fina skola finnas kvar!

Från en väldigt besviken 6:a i Malgovik skola!”

 

Och så mitt svar:

”Jag är politiker, men jobbar även som lärare på skolan i Saxnäs som är en ännu mindre skola än Malgovik. Faktum är att vi har elever som åker ännu längre än 9 mil om dagen. Det är inget bra, men det går och har gjort så under jättemånga år.

Jag kan förstå er oro och funderingar kring detta med en nedläggning av er skola i Malgovik. Detta gäller ju även skolan i Nästansjö. För några år sedan lade ”vi” politiker ned skolan som var i Latikberg och även Musikskolan.

Som politiker önskar man att man bara fick göra roliga saker, men så är det inte och just nu är det många tråkiga och svåra beslut vi måste ta och genomföra.

Dom här besluten har att göra med att Vilhelmina kommun har jättemånga olika verksamheter som vi ska försöka hålla igång. Skola, barnomsorg, äldrevård, snöskottning osv.

Som nu är räcker inte pengarna till allt och vi måste välja vad vi ska lägga pengarna på och då måste vi prioritera vad som är viktigt.

Men är inte barn och skola viktigt då?

Jo. Det är nog det viktigaste vi har, men vi lägger väldigt mycket pengar på skolan i Vilhelmina kommun. Vi har faktiskt 7 st grundskolor i kommunen och vi lägger faktiskt mest pengar av alla Sveriges 290 kommuner på skolan.

Att göra så funkar inte i längden och nu är ”börsen” tom. Vi måste låna pengar för att betala till bland annat lärarnas löner, skolmaten, äldrevård, plogningen, osv.

Vi måste spara och skolan är det område som i dagsläget måste spara mest, då det är här vi har de största kostnaderna.

Just nu jobbar alla skolor (och även alla andra verksamheter för den delen) i Vilhelmina kommun jättemycket med att spara in pengar och för att vi ska ha råd att fortsätta ge en bra skola till er elever.

Ingen (kanske någon) vill flytta från sin skola, för där är man trygg och har både sina kompisar och lärare som man känner. Men oavsett var ni hamnar, på Strandskolan eller Hemberget (För ni går ju i 6:an och börjar 7:an till hösten) så är jag fullt övertygad att ni kommer att få hjälp med den övergången av såväl den lärare ni har nu på skolan i Malgovik eller på er framtida skola. Men även av era föräldrar.

Ni kommer även att få nya/ fler kompisar också. Då det gäller skolgården och skogen är jag böjd att hålla med er att ni har det bra idag, men jag tror att det kommer att ordna sig.

Jag vet att det knappast är någon tröst det jag skriver, men hoppas ändå att ni förstår hur vi tänker. Ha det gott och jag hoppas ni snart får ett skönt sportlov!

Magnus Johansson (S)”

1 kommentar

Dagens Robert Nyberg

Av , , 7 kommentarer 12

Fast det har vi ju vetat länge….

Bilden kan innehålla: text

7 kommentarer

Vem är vem….

Av , , 6 kommentarer 24

..inom Vilhelminapolitiken idag?

Ja ska man tro Petter Bergner på VK och Eric Axelsson (SD) så är vi i Socialdemokraterna i majoritet nu tillsammans med Centern, eller som han skriver ”Nu verkar det stå klart att det också blir en sådan majoritet”.

Tommy Streling (PA) redogör i sin blogg i vanlig ordning för den ondska vi Socialdemokrater står för och som ALLTID verkar drabba PA och slutsatsen är att vi är maktfullkomliga (vilket även Bergner antyder).

KD:s au-ledamot i kommunstyrelsen har jag sett påtala hur detta förslag landat på bordet som en blixt från klar himmel vilket jag kan tycka är besynnerligt. Men det är mycket som är besynnerligt i detta.

Redan i slutet på november -19 började en skillnad i budgetar urskilja sig mellan oss i kommunstyrelsens arbetsutskott där Kristdemokraterna stack iväg åt ett eget håll, man var inte beredd att ta ansvar.

Frågan ställdes på sin spets under det extra ks-sammanträde innan fullmäktige den 19/12 där jag ställde KD-ledamoten mot väggen och frågade rent ut om de insåg att deras förslag, som gick tvärs emot det vi börjat jobba fram med Centern, som bl.a. innebar skolnedläggningar skulle omöjliggöra för deras parti att inneha ordförandeposterna i utbildningsnämnden (Ubn) och socialnämnden (Soc)?

På detta decembermöte tog vi ett första beslut om att minska ramarna med 21 resp. 4 miljoner för Ubn och Soc. 25 av 27 röster för detta. Inte dåligt för dessa tuffa beslut, men det kändes som att de flesta var på tåget.

Bläcket hann inte torka förrän KD m.fl började driva en helt annan politik och i konkurrerande Västerbottens folkblad går att skönja att med en Kristdemokrat som ordf. i Soc kommer nog ett tufft uppdrag till att bli näst intill ogörbart med en ordf. som inte tror på vare sig besparingar eller den prislappsmodell vi nu lovat följa (Och här rådde total enighet när vi tog beslutet vill jag minnas).

Ska de två viktigaste politiska posterna inom respektive nämnd driva en budgetpolitik som de i grunden inte tror på, och kanske tom motverka?

Svaret på detta har varit att läget varit ”prekärt”.

Jo, jo. Minst sagt.

I detta läge kan jag tycka (men det är ju jag det) att man inom KD skulle ha tagit ett snack om man inte skulle ha ”tagit sin Mats ur skolan”. Sagt tack och adjö, nu lämnar vi detta för att driva vår politik i opposition, men det gjorde man inte.

Att stuva om i nämndernas presidier pga. detta har sedan tagits upp i olika konstellationer, men i KD verkar allt ha flutit på som om inget har hänt. Varför då?

Att det ”slog ned som en bomb” kan jag förstå då det gäller Bergner och till och med för Eric Axelsson (SD) och Lars Eliasson (M). Men för KD, PA och FI som ”samarbetat” ???? Hur kan detta vara en överraskning?

Ett är säkert och det är att jag som gruppordförande har haft ansvar för min grupp (S+V) och som jag hoppas anser sig ha haft full insyn i detta. Att informera fler partier än så sträcker sig inte mitt ansvar. Jag hade nog kunnat berätta då det inte varit någon hemlighet för t.ex media, men då får man nog lov att ringa mig. Men något sådant samtal har jag inte haft och det är synd då det lätt leder till spekulationer och det behöver vi i Vilhelmina inte i detta läge.

Ett annat är att vi Socialdemokrater sökt samarbete nu pga. det ekonomiska läget där det krävs krafttag. Vi har hela tiden varit beredda att kompromissa då det gäller denna så viktiga fråga som börjar nu med denna budget -20, men som fortsätter med budget -21 och så vidare tills vi fått skutan på rätt köl.

Beslut måste tas och är man inte beredd att ta de nödvändiga besluten finns ingen grund att bygga något samarbete med oss i alla fall. Detta har vi varit MYCKET tydliga med sedan i höstas då budgetarbetet drog igång på allvar.

Och sist. Vilka är majoritet eller opposition i Vilhelminapolitiken?

Enligt KD, PA och FI verkar dom anse att Koalitionen fortfarande är igång, men KD:s lokala ordförande verkar i en Fb-tråd inte kunna svara på vem som är vad.

Och vad säger jag då? Är det fråga om ”Nya Koalitionen” bestående av dessa partier. Vad talar egentligen för att någon ledamot bland dessa partier över huvud taget ska ha säte i något presidium?

Tillsammans representerar dom 5 av 27 mandat i fullmäktige, men tycks ändå tro att man ska ha säte i presidierna. Både Pa och F! sitter via sina tidigare (Koalitions)förhandlingar med Centern på varsina ”Centerstolar” i kommunstyrelsen. Man tycks också ha glömt att en Kristdemokrat har tillträde till den kanske viktigaste gruppen i politiken – som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau)?

Man förutsätter egentligen att den obalans som Koalitionen skapade i samband med valfullmäktige hösten 2018 ska bestå, och det tycker jag nog verkar ganska långsökt. Den fördelning som skulle råda efter fullmäktige den 2 mars, om kommunstyrelsens förslag fastställs, speglar nog bättre hur den politiska situationen och majoriteten ser ut i fullmäktige idag.

Att frågan tas via kommunstyrelsen hör ihop med att själva ärendet om förändringar i presidierna behöver en formell beredning och också att fullmäktiges valberedning får förslaget för formell behandling med förslag till hur presidierna ska sättas samman och med vilka personer.

Jag vet det jag vet. Skåda inte given häst i mun, men ett är säkert och det är att det är först efter den andra mars på fullmäktige vi vet svaret om vem som är vem i Vilhelminapolitiken, men fram tills dess finns det i alla fall en opposition och det är Framtid Vilhelmina (S+V).

It ain’t over till the fat lady sings

6 kommentarer