Västerbottens…

Av , , Bli först att kommentera 13

….arbetarekommuner (ak) förordar nuvarande finansminister Magdalena Andersson till att bli partiledare för Socialdemokraterna.

I onsdags kväll satt undertecknad tillsammans med resterande distriktsstyrelse och sammanställde de synpunkter och namnförslag som kommit in från de 15 arbetarekommunerna och deras medlemmar i Västerbotten.

ALLA 15 var eniga i förslaget att förorda Magdalena.

Vidare blev det även ett enigt beslut för de sk. skogslänen att föreslå henne och med det stöd som visats henne sedan tidigare så är det klart vem partiet förordar.

Vi tror på hennes ledarskap och kompetens och att hon är den som bäst kan leda partiet, men i slutändan även landet som vår FÖRSTA kvinnliga statsminister.

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”SKOGSLÄNEN UTSER MAGDALENA ANDERSSON Socialdemokraterna SKOGSLÄNEN”

Bli först att kommentera
Etiketter:

Partipolitiskt obundna?

Av , , 2 kommentarer 23

Nu på söndag smäller det till och är kyrkoval till svenska kyrkan vilket engagerar en del, andra inte.

Själv röstar jag inte i och med att jag inte medlem i Svenska kyrkan och hade tänkt hålla en låg profil, men ibland är det svårt att hålla sig och detta är en sådan gång.

Jag gick ur Svenska kyrkan för ett par år sedan för att jag tyckte att man från kyrkans håll nere på Vilhelmina hade en väldigt snäv syn runt konfirmationen och hur man skulle kunna hjälpa oss föräldrar uppe i fjälldalgångarna med långa avstånd. Om jag inte minns fel var det träffar både lördagar och söndagar iaf minst fyra helger (minst 8 resor ToR) under vårvintern. Att försöka lägga någon/några sammankomster utom Plassn i tex Dikanäs eller Saxnäs fanns inte på kartan och jag uppfattade det som att det inte fanns någon förståelse för hur mycket resor det kunde bli för oss och tydligt var att avståndet var betydligt längre för föräldrarna från Plassn till fjället än tvärtom. Om ”dom” överhuvudtaget frågade dessa föräldrar vet jag inget om.

Kontentan blev att vi harvade fram och åter men bägge jänten blev till sist konfirmerade.

Det som sedan fick bägaren att rinna över för min del blev sedan alla turer kring Vilhelminafolk som dels var kopplade till kyrkan och våra ungdomar, men även till det kristdemokratiska partiet i Vilhelmina. Det blev några turer kring partiet som kort kan sammanfattas med en människosyn som jag inte delar och som jag såg som allt annat är kristlig och det av människor som jobbar med våra ungdomar. Tack och adjö blev det för min del!

Att nu se Kristdemokratiska region/kommunpolitiker i Vilhelmina lansera sig som ”partipolitiskt obundna” känns väldigt märkligt. Menar de att de INTE har något att göra med moderpartiet då det gäller kyrkan, för att sedan koppla om då det gäller region och kommunpolitiken?

Det är nog bara i de partiet som man kan sitta på dubbla/tripla stolar och kalla sig ”partipolitiskt obunden”…

Ha en god kväll.

2 kommentarer
Etiketter:

Renslakt i Froskon

Av , , Bli först att kommentera 19

På vår skola har vi en utomhusprofil där uteaktiviteter ingår med allt från övernattningar i kojor, bivacker och tält ute i våra fjäll, sommar som vinter. Men även kortare turer med besök runt vår vackra dalgång med allt vad det kan innebära ingår.

Kulturen är en stor del i vårt arbete med eleverna och där den samiska kulturen är en del i vårt dagliga leverne.

Att förstå varandras olika villkor och vad som präglar oss som människor är viktigt för att bl.a motverka ”vi och dom” och istället främja ”tillsammans”. Att sedan renskötseln är en del i vår kommunala ekonomi som sysselsätter många människor och bidrar med skattemedel till vårat gemensamma gör ju inte saken sämre.

En annan och minst lika stor del är att lära våra barn om hur maten kommer på bordet och är det så att man äter tex kött så är det krasst så att korven som ligger på tallriken har en gång varit ett levande väsen och att man inte kan ta allt för självklart. Detta gäller såväl våra barn, men även många vuxna.

I år var det dags för en höjdpunkt på skolan i Saxnäs och igår tisdag blev det ett besök upp till Froskon och renslakten.

Våra klass 1,2,3 och 5 var de som i år fick följa med upp till Froskon där vi blev mottagna av folk på plats och även av elevernas klasskamrater som har detta som sin ”arbetsplats”. Roligt för dem är att få visa upp sina kunskaper för kompisarna och som de berättade om hur det går till och vi var såväl inne i slakteriet (husbehovs) som uppe i hagen där barnen fick chans att hjälpa till med att fösa in renarna in till silen där renarna sorteras ut beroende på vad som är tänkt ska hända dem. En del har ju tur att få fortätta sitt liv medan en del drar nitlotten och går till slakt. Ni kan ju tänka er hur stort det är för ett skolbarn att vara med om?

Vi fick med oss två renskinn som vi idag spände och spikade upp för att torka på väggen. Sedan drog vi vidare för en dag ute i skolskogen…

En strålande dag med idel glada miner uppe i Froskon kan sammanfattas med ”från jord till bord”.

Tack till alla ni som var där och tog emot oss. Speciellt tack till ordf. Mattias Vilhelmina södra sameby, men även till Malin, Elle, Nicki och Sire som berättade så mycket för oss.

Det är alltid lika roligt att få besöka detta speciella tillfälle och för barnen är det ett minne för livet.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vad är egentligen bluff och båg?

Av , , Bli först att kommentera 18

Ser att det pågår ett litet ”krig” mellan Sossar och Moderater i Umeå ang. Norrbotniabanans byggande eller ska vi säga ev. byggande om man ska tro Moderaten Edward Riedl som påstår att byggandet är en bluff. Umeås kommunalråd Hans Linberg har tillsammans med Peter Wigren, bägge (S) varit ute för att undersöka saken.

Tyckte det blev en rolig liten film 🙂 och du får döma själv vad som är bluff och båg. Riedel (M) eller Norrbotniabanan?

Bli först att kommentera

Socialdemokratiska ledare engagerar

Av , , Bli först att kommentera 14

Vi skriver september och bland socialdemokraterna pågår ett arbete med att ta fram en ny partiledare efter Stefan Lövfen.

Ett antal nomineringar har kommit fram och alla förordar de vår nuvarande finansminister Magdalena Andersson, men än så länge har hon inte sagt någonting hur hon ställer sig till frågan om att axla manteln. Dock så börjar iaf jag se det som att hon INTE säger nej till det hela utan bidar sin tid med att gå ut med sitt svar. Klokt.

I veckan ska vi i distriktsstyrelsen i Västerbotten säga vårt efter att bl.a arbetarekommunerna har sagt sitt och nominera vår kandidat till partiledarposten och kanske Sveriges nästa statsminister.

I Norge är det vall idag måndag och kanske bryts den borgerliga regeringsmakten för en….ja vadå? Det är en spretig koalition så ikväll lär vi få se vilka som klarat sig kvar i deras storting och vilka som gör bra och dåliga val.

Läser i Expressen om Jonas Gahr Störe som är ledare för de norska Socialdemokraterna och om hur han förra valet 2017 blev ifrågasatt för att vara en ”klassförrädare” likt Palme och att han inte var förankrad i arbetarepartiets mylla.

Precis tvärtom har det varit här i Sverige där vår nuvarande statsminister Stefan Lövfen blivit anklagad /häcklad för att vara för ”enkel” där supporters från (extrem)högerhåll gett honom, i nedsättande ordalag ”Svetsarn”…

Känns det igen?

Nu i samband med nomineringarna till ny partiledare för Socialdemokraterna så börjar det skrivas och debatteras om Magdalena Andersson och hennes ledarstil och att den skulle vara hård och oresonlig….

Det jag funder mest över är om det som nu skrivs om det skulle ha varit positiva egenskaper ifall att hon varit en borgerlig politiker? men framförallt om hon varit en man?

Jag ser dessa diskussioner kring Socialdemokratiska ledare som att man fruktar dem och vill nedgöra dem på det mest tarvliga viset. Värst i vanlig ordning går Ebba Busch (KD), som i min bok har noll trovärdighet där hon jämförde Magdalena Andersson med Kardinal Richelieu och den kvinnan går från klarhet till klarhet genom sin omdömeslöshet och sina klavertramp i ord, men framförallt i handling.

Nåväl. Senare i veckan kommer vi i Västerbotten att lämna vårt svar till partiets valberedning.

Ps: TACK för det uppmuntrande kortet Asta. Det kom fram och hänger nu på mitt kylskåp!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Ökad trygghet för vanligt folk

Av , , Bli först att kommentera 15

Igår presenterade regeringen en rad åtgärder för att reparera den havererade sjukförsäkringen vilket inte är en dag för tidigt och detta innebär det i korthet:

Ökad flexibilitet vid prövning vid dag 365 i sjukpenningen
Regeringen föreslår att en person ska kunna få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagar i sjukskrivningen. Detta skapar förutsättningar för återgång till arbete hos ordinarie arbetsgivare även för dem som behöver en längre tids rehabilitering.
Förändrad arbetsförmågeprövning från 62 års ålder för sjukpenning.Regeringen föreslår att den som är sjukskriven och har tre år kvar till dess ålderspension tidigast betalas ut (62 år) ska undantas från bedömningen mot normalt förekommande arbete.
Arbetsförmågan ska i stället fortsätta att bedömas i förhållande till arbete hos den ordinarie arbetsgivaren.

Lättnader i sjukpenningen för s.k. behovsanställda
Regeringen föreslår ändringar i sjukförsäkringsreglerna för att öka den ekonomiska tryggheten för den som kallas in att arbeta vid behov. Individen ska i högre utsträckning få arbetsförmågan prövad mot det arbete individen kallas in för att utföra och inte mot normalt förekommande arbete. Som längst ska denna bedömning kunna göras t.o.m dag 90 i sjukperioden.

Mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning
Regeringen föreslår vidare ett mer flexibelt regelverk för att underlätta för den som är sjukskriven att återgå i arbete stegvis genom deltidssjukskrivning. Det ska vara möjligt för deltidssjukskrivna att, med bibehållen sjukpenning, lägga upp arbetstiden på ett annat sätt än genom att minska den lika mycket varje dag, under förutsättning att arbetstidens förläggning inte försämrar den enskildes möjligheter till återgång i arbete.

Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen
För att förstärka den ekonomiska tryggheten i sjukförsäkringen föreslår regeringen att inkomsttaket höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022. De förmåner som enligt regeringens mening bör omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om
sjuklön. Utgifterna för statens budget beräknas öka med 2 638 miljoner kronor på helårsbasis. Ca 143 000 kvinnor och 103 000 män berörs av det höjda taket och får därigenom en höjd dagersättning. I genomsnitt ökar sjukpenningen för de personer som berörs med ca 9 200 kronor per år. Det innebär att maximal sjukpenning ökar från dagens drygt 24 000 kr/månad till drygt 31000 kr/månad. En person med en månadsinkomst på 40 250, får därmed hela sin inkomst försäkrad. Utan takhöjningen, räknat på 2022 års prisbasbelopp, skulle en person med månadsinkomst på 32 200 bli fullt kompenserad.

Bra jobbat!   Socialdemokraterna (Sverige) – Wikipedia

Bli först att kommentera
Etiketter:

Framgång och bakslag för den kristna högern?

Av , , Bli först att kommentera 19

Det undgår knappast någon som är intresserad av politik att det händer en hel del kring den kristna högern både på hemmaplan, men även ute i världen och samtidigt som det är oroande så finns det ljusglimtar.

I Texas har den Republikanska kristna högern genomdrivit ett lagförslag som i princip förbjuder abort efter vecka 6 och inga undantag ges för incest eller våldtäkt och människorättsorganisationer, tex Amnesty International ser mycket allvarligt på detta.

Men inte nog med det. Nu erbjuds människor som anger de som bryter mot lagen, allt från läkare till den som kanske skjutsar en kvinna till en ”olaglig” abort prispengar där den som begått ”brottet” får böta till den som tipsat myndigheterna.

Angiverisamhälle? Känns det igen?

Östtyskland? Gubbar med skägg och AK 47:or kallade Talibaner?

In God we trust.

Är religiös extremism acceptabel om den utförs i Jesu namn? Samma elände oavsett om du frågar mig.

Hur ser det ut i Sverige då?

Ja lika extremt som på andra sidan Atlanten är det inte men tendenserna har funnits även här och om detta har jag skrivit ett flertal gånger. Speciellt två partier har haft väldigt svårt att acceptera kvinnans rätt till sin kropp och rätten till abort, Sverigedemokraterna, men framförallt Kristdemokraterna.

Nu i samband med kyrkovalet gick KD i Salem ut med ett inlägg på deras snedvridna syn utifrån ”Skapelsens ordning”. Man kan tro att deras ”skapelsens ordning” ska följa deras norm om att det är mamma, pappa, barn, händerna på täcket (inget sex) såvida det inte är frågan om reproduktion. Men är det något som historien lärt oss är att världen är en kittel av mångfald och att även de rättrogna verkar hänge sig till både lättja och promiskuitet. Oavsett religion.

Men sist vill jag lyfta ett land som gått i motsatt riktning och det är det katolska landet Mexico som nu via sin högsta domstol ENIGT tog ett beslut om att avkriminalisera abort. Naturligtvis var den ytterst konservativa katolska kyrkan emot detta, men med Mexico börjar snart en handfull länder i Central och Sydamerika att ha lagar som tillåter abort. Måste nog ses som ett bakslag för den kristna högern då denna fråga är av stor dignitet och att dessa katolska länder faller en efter en.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Dagens Robert Nyberg

Av , , 4 kommentarer 9

…apropå vilka det nu är som ligger och tar upp plats och dör i Covid -19 på våra sjukhus….

Kan vara en teckning av text

4 kommentarer

Svingar vilt…

Av , , 4 kommentarer 23

…men missar målet.

Åsa Össbo hoppade av Pa och återfinns nu hos Vänstern i Vilhelmina vad jag förstår. Välkommen tillbaka till Vilhelminapolitiken!

Men även efter kappbytet verkar hon gå på i samma anda och som enligt mig inte för sakernas tillstånd framåt.

I sin blogg ondgör hon sig i vanlig ordning över än det ena, än det andra och om de må hon få tycka som hon vill, men det vore klädsamt om hon höll sig till fakta och sanningen.

Den förtroendemannaberedning som nu sitter och jobbar består av 11 ledamöter varav från majoritetspartierna två är från Centern och tre är från Socialdemokraterna. Den matematiskt kunnige kan nu med andra ord räkna ut att oppositionen innehar sex platser och majoriteten fem platser och hur kan det komma sig då?

Ja från oss Socialdemokrater resonerade vi som så att ska vi titta ur ett storleksperspektiv i form av erhållna mandat från senaste kommunvalet där folket sa sitt (2018) så är trots allt Socialdemokraterna störst (10 mandat), följt av Centerpartiet (8 mandat), Kristdemokraterna (3 mandat) och Vänstern (2 mandat). Resten (F!, M, SD, Pa)  1 mandat var. Vilket speglas i att vi Socialdemokrater innehar flest platser i beredningen.

I diskussionerna som var ville vi hålla ned antalet ledamöter av bl.a kostnadsskäl och landade i 11 ledamöter, MEN och här kommer ett stort MEN. VI VILLE ATT ALLA VILHELMINAS PARTIER SKULLE VARA REPRESENTERADE i Förtroendemannaberedningen vilket de nu är. Dock till ”priset” att den styrande majoriteten faktiskt är i minoritet i beredningen. Speglar med andra ord inte folkets vilja, men om detta skriver inte Össbo en stavelse.

Sist med inte minst så representeras Socialdemokraterna i beredningen av Mikael Österberg, Lillemor Jonsson och Tina Larsson och har så gjort sedan beredningen startade upp och den läskunnige ser sålunda att Össbos påstående om att vice KSO, dvs undertecknad skulle sitta med i beredningen är helt fel/falskt.

Ha en trevlig helg!

4 kommentarer

Kollektivet…

Av , , Bli först att kommentera 10

….visar vägen då lilla fotbollslandet Sverige vinner mot individualisterna och världsstjärnorna i Spanien. Hjärta slår klass.

2-1 och det ser MYCKET bra ut för avancemang till VM.

Stolt fjällbo går nu till sängs.

Bli först att kommentera