Odemokratiska krafter. Var finns de?

Av , , 9 kommentarer 24

Det har varit lugnt med bloggandet för min del under denna julperiod och uppe i Saxnäs har julefrid rådigt. Något man inte kan säga om hur det ser ut i vår omvärld och jag funderar på vad vi har att vänta av 2021?

2020 var ett turbulent år både på det lokala planet i Vilhelmina, men känns ganska futtigt om man jämställer det med pandemi och med allt som hänt (och händer) i det stora landet långt borta i väst, USA.

Men även om det känns långt borta kan jag tycka att det känns skrämmande nära då hela den situation som råder i USA i mångt och mycket direkt kan skrivas över till vårt lilla Sverige.

Ifrågasättande av allt från statliga institutioner och verk till press och media. Sverige har världens äldsta tryckfrihetslag, men som från ifrågasätts och ständigt angrips från högerkonservativa med en hel palett av olika grupperingar från våra partier och människor på högerkanten.

Public service är det man främst siktar in sig på, men även ”gammelmedia” får sig regelbundna kängor till förmån för ”alternativmedia” och social medieplattformar förordas utan möjligheter till kontroll och pressetiska regler.

Precis samma tillvägagångssätt har Donald Trump använt under hela sin presidentperiod och skapat en känsla av misstro. Misstro mot allt som är etablerat. Känslor är viktigare än faktan. Känslan hos miljoner amerikaner av att ett val blev ”stulet” har fått full genomslagskraft. Att det sedan är granskat ut in i minsta detalj och befunnits varit i stort ett rent val spelar ingen roll. Konspirationsteorierna flödar och makteliten lurar ”folket”. Till slut blir det ett självspelande piano som leder till mer polarisering för att till slut brista ut i våld och folk får sätta livet till. Och var kommer det att sluta? Skulle det kunna hända här i Sverige?

I vår närhet inskränks fri och rättigheter i tex Polen med våra inhemska nationalisters hurrande och bifall.

Hur vi ser på demokrati är en fråga om människovärde och Olof Palme uttryckte det så bra och som Socialdemokrat skriver jag under dessa ord:

”För oss är demokratin en fråga om människovärde. Och människovärde, det är de politiska friheterna, rätten att fritt få uttrycka sin mening, rätten att få kritisera och bilda opinion. Människovärde – det är rätten till hälsa och arbete, utbildning och social trygghet. Människovärde – det är rätten och den praktiska möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden. Dessa rättigheter, demokratins rättigheter, kan inte få vara förbehållna ett visst skikt av samhället. De måste vara hela folkets egendom.”

Under det gångna året har jag tyvärr fått se och höra sådant som jag tror skulle ha varit otänkbart för ett antal år sedan, men visar på hur snedvriden vår samhällsdebatt håller på att bli, men främst på hur vissa i vårt samhälle ser på sina medmänniskor.

Men om man nu ska lyfta blicken och se något positivt så innebar ju faktiskt 2020 att Trump förlorade valet och att det nu, i början av 2021 verkar som att de högerkonservativa kristna och nationalisterna tappar ännu mer makt i det stora landet i väster.

Vi hoppas nu alla på att det stabiliserar sig i USA och att vi får en fredlig övergång i presidentämbetet, men jag ser framtiden med tillförsikt. Det finns hopp.

9 kommentarer
Etiketter: , ,

Vi går åt rätt håll!

Av , , 2 kommentarer 20

I måndags hade vi det sista fullmäktigemötet för i år. Ett möte som blev historiskt då det var det första fullmäktigesammanträdet som gjorts på distans och jag tror nog att de flesta håller med mig om att det ändå gick ganska hyfsat även om det var det första distansmötet med så pass många deltagare. Annars skulle jag vilja säga att det är ett år som iaf enligt mig har präglats av ekonomi med tuffa beslut och besparingar och sedan Covid -19.

Då det gäller ekonomin så har vi nu äntligen fått börja se att de beslut vi tar börjat ge effekt och för oss i politiken beskriver man det från tjänstemannahåll som en ”snöbollseffekt” där vi nu under hösten börjat se kostnadsminskningar som likt en snöboll som rullas bara blir större och större.

Från att i april haft ett prognostiserat underskott på mellan 37-39 miljoner har det till en början sakta sjunkit för att nu öka till att den senaste prognosen landa på mellan 15-19 miljoner. Ett underskott lika fullt, men OM vi håller i och håller ut KAN det vara möjligt med svarta siffror (överskott) redan nästa år. Det blir isf betydligt tidigare än vad någon har räknat med, MEN det är om gud vill och hängslen håll och det är för tidigt att ta ut ngt i förskott. Därför jobbar vi oförtrutet vidare.

Som ni kan se nedan visar siffrorna på stora kostnadsminskningar, men även på ett stort intäktstapp på nästan 19 miljoner. Dock är kostnadsminskningen dryga 9, 5 miljoner mer än intäktstappet.

Riktvärdet visar att vi ligger ca 3,5 % över där vi borde ligga vid denna tidpunkt på året.

Nedanstående tabell visar utfallet per nämnd/styrelse jämfört med i fjol där Utbildningsnämnden visar på en mycket stor skillnad (i positiv bemärkelse) jämfört med ifjol.

 

Nästa stora fråga var angående investeringen i nya lokaler för Malgomajskolan (M3) i gamla bilbolagets lokaler där vi lånar 35 miljoner för denna investering.
Lokalerna har varit mer eller mindre utdömda under mycket lång tid och det känns skönt att denna fråga nu kommit till ett avgörande

Sista frågan jag tänkte ta upp var frågan om rivningen av hyreshuset på Strandvägen 8 A-C som VIBO äger. Här hade vi efterlyst bättre beslutsunderlag och i brist på dessa återremitterades ärendet för kompletteringar. Frågan lär troligtvis dyka upp på fullmäktiges bord för beslut i februari-21.

Ha det gott, sköt om er och håll avståndet!

2 kommentarer

Dagens Robert Nyberg

Av , , Bli först att kommentera 23

Apropå skattefinansierade bidrag till skolkoncernerna med bifall från borgerligheten och Sverigedemokraterna som nu i den senaste skolutredningen visat sig att friskolekoncernerna tar ut övervinster. Och hur är det möjligt,,,,?

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Skattefinansierade bolagsvinster inom friskolan

Av , , 3 kommentarer 28

Den som följt min blogg kan inte ha undgått att märka min skepsis/motstånd till nuvarande skolsystem där våra elever ses som marknadsvaror som det handlas hej vilt med. Ett system som vi är HELT ensam om i världen och som till o ch med  Republikaner och Donald Trump avundsjukt måste ha som sin våta dröm.

I veckan läste jag en ledare i Expressen om att stoppa ”friskolornas gräddfil”. Bra att det även uppmärksammas bland borgerligheten. Detta är INTE en fråga om att minska valfriheten utan om att skattepengar ska gå til det som det är tänkt till, barnens utbildning och inget annat.

Bolag använder den skattefinansierade skolpengen till att göra gigantiska vinster vilket för mig är fullkomligt vansinne och jag skulle inte säga något OM man spelade med samma regelverk, men det visar sig att det gör man inte vilket spiller över pengar från den offentligt finansierade till den privata skolan.

Detta brukar blandas ihop med att jag är emot valfriheten vilket är helt fel och jag slås av tanken över OM det vore tvärtom  så skulle det vara ett himla liv av friskoleförespråkarna vilket följande artikel i tidningen Dagens Samhälle (ges ut av SKL) är ett bevis på och som refererar till en statlig utredning, ”En likvärdig skola” av Björn Åstrand.

”Dagens system innebär en överkompensation för friskolor på cirka 8 procent, enligt utredningen”

Tyvärr är det så att de borgerliga partierna tillsammans med SD anser att detta system är att föredra och det finns sålunda ingen majoritet till förändring och så länge det består kommer våra surt förvärvade skattepengar att hamna i dessa friskolors fickor.

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Äntligen ett beslut om M3

Av , , 5 kommentarer 13

Jag har vuxit upp i Lycksele där man inne i centrum hade ett hyreshus, Jugendhuset som det debatterades mycket flitigt kring om dess vara eller inte vara, men på mitten/slutet av 80 -talet blev det rivet.

Jag började inom Vilhelminapolitiken kring julen -2013 och Malgomajskolans lokaler för fordonsprogrammet, M3 debatterades det om mycket om och kring. Och jag har nu hört av dem som har en längre karriär inom Vihelminapolitiken att man dryftat denna fråga betydligt längre än så.

Lokalerna är tydligen byggda på en gammal soptipp och byggnaden har undan för undan sjunkit ihop med mycket kostnader kring detta och förutom kostnader har det varit arbetsmiljöproblem.  För några år sedan tillsatte vi en skollokalsberedning som tittade på frågan och då var vi på vippen att investera i den gamla DIÖS-fastigheten, men av detta blev det inget.

För ett tag sedan beslöt Bilbolaget att avveckla sin verksamhet i Vilhelmina och frågan gick till kommunen om ett köp och det gjordes för dryga 2 miljoner. Med detta köp följde en stor del av de inventarier som användes i verkstaden, billyftar och dyl. Allt med tanke om att kunna flytta M3 och dess skolverksamhet dit.

MEN denna investering påverkar hela vår syn på gymnasieskolan, Malgomaj och VI MÅSTE se detta på lång sikt och inget man tar beslut om i en handvändning. Vi pratar trots allt om en investering i 30-35 miljonersklassen och det gör inte vi Socialdemokrater lättvindigt iaf och därför har frågan stötts och blötts inom partiet innan vi kom fram till hur vi skulle ställa oss i frågan.

Sedan har vi även att ta hänsyn till vårt samarbete med Centern som också haft sina diskussioner, men nu råder enighet och vi har börjat komma till vägs ände i frågan och i mitten av december ska fullmäktige klubba investeringen.

Pengar ska lånas upp för att finansiera det hela, men som enligt beräkningar ska ge en lägre driftskostnad kring ett par hundratusen/år jämfört med nuvarande lösning. Förhoppningen är att det ska bli en flytt och invigning till hösten -22.

Den eviga historien om Malgomajskolans M3 börjar gå mot sitt slut och det känns skönt att säga att vi Socialdemokrater tror på en framtid för Malgomajskolan och därför väljer vi att investera i lokalerna,

Och Jugendhuset då?

Ja på den platsen där Jugendhuset stod är det fortfarande en parkeringsplats och frågan om vad där ska byggas pågår fortfarande vad jag vet.

5 kommentarer
Etiketter: ,

Träff med ekonomerna på SKR

Av , , 1 kommentar 14

Idag har jag tillsammans med mina kollegor inom politiken och ngr kommunala tjänstepersoner träffat några ekonomer från SKR och deras högsta chef Annika Wallenskog. Detta dagens möte kom sig av vi utifrån att sedan något år tillbaka är vi med i ett SKR-projekt med prislappar för att lägga budget. Ett sätt att få ordning och reda på budgeten.

Som vanligt nuförtiden är allt på distans och idag fick vi chansen att både höra, men få ställa frågor till några av Sveriges tyngsta kommunekonomer och det var ord och inga visor från deras sida.

Med ett kort bildspel på 11 bilder visade de upp sin syn på ekonomin (Och det var inom Soc och UBN år 2019 man jämförde med)  i Vilhelmina och utifrån dessa vidtog ett samtal som var både upplysande som klargörande:

Enligt dem:

  • I jämförelse med ett antal kommuner som vi är jämförbara med så har vi alldeles för höga kostnader på alla områden utom fritidsverksamheten.
  • En återkommande debatt är om huruvida skatteutjämningssystemet inte tar hänsyn till att vi är en stor kommun med två dalgångar. Så är inte fallet.
  • En annan debatt har rört om huruvida vi är underkompenserade i skatteutjämningssystemet. Så kan det vara, men inte till den grad att det kan förklara våra höga kostnader.
  • En tredje debatt är att vi i Vilhelmina enligt vissa borde enligt Riksrevisionen ha 30 miljoner extra från skatteutjämningen vilket inte fann något stöd från SKR.

SKR menar att skatteutjämningen är justerad för ett tag sedan vilket fått till en omfördelning från tex Skellefteå och Umeå till inlandet och från dessa menar man att det är ingen mening att hänga upp sig på detta utan koncentrera sig på att kontrollera sina utgifter och intäkter. Vidare menar man att skatteutjämningen inte kommer att ändras inom överskådlig framtid.

Under dagen har de  tillsammans med kommunens ekonomer gått igenom 2020 och det man ser av detta år hittills och hur vi jobbar med budget 2021.

De vittnesmål som nu kommer fram är att vi nu ser en ”snöbollseffekt” på de åtgärder vi sjösatt och att dessa gett effekt nu under hösten 20, men förväntas ge helårseffekter 2021 och att det nu ”går snabbt”.

Vad vi tyvärr även ser och det som är smolken i bägaren är att vi ser stora intäktstapp och här är minskningen i befolkningen ett bekymmer.

På det hela taget positivt med andra ord, men detta är förutsatt att inget oförutsett inträffar och att vi håller i och ut då det gäller utgifterna, men även att vi inte har ett för stort intäktstapp.

Ett mycket bra och givande möte där jag känner att vi är på rätt väg.

Vi bor i en mycket fin kommun och det kommer den fortfarande att vara en lång tid framöver.

Konsten att skriva kort…

Av , , 7 kommentarer 8

I dagarna skrev den moderate kommunföreträdaren Lars Eliasson en debattartikel i Västerbottens Folkblad och nu även på sin blogg.  Denna artikel kände jag att jag vill bemöta.

Sagt och gjort satte jag mig ned en kväll och skrev så datorn glödde och skickade in till VF….

Svaret tillbaka blev snabbtmed ett kort: Tack för ditt svar, men vi tar inte in svar som är längre än själva debattartikeln.

Entusiasmen och skrivandet hade renderat i ett svar på nästan 3000 tecken inklusive blanksteg. Svaret var tvunget att komma ned till ca hälften.

Att skriva kort och koncist är en konst vilket jag borde ha haft med mig sedan mina studier, men det hade fallit i glömska och nu vidtog ett nytt jobb med att korta ned mitt svar och det är inte lätt kan jag tala om och själv tyckte jag att det och det var inte lätt och frågan är om det ”bidde en tummetott”. Döm själv av de två versionerna och innehållet.

Ha en trevlig söndag!

Mitt första svar:

Lars Eliasson (M) beskriver mycket riktigt i sin debattartikel en bakgrund kring Vilhelmina kommuns ekonomi som i stort är riktig och som kort kan sammanfattas med en kommun med för stor kostym och kostnader i sina verksamheter och som renderat i stora budgetunderskott. Och mycket riktigt har vi Socialdemokrater i Vilhelmina historiskt varit en del i styret under denna tid och det tar vi ansvar för och det genom en rad ekonomiskt tuffa beslut.

Även i sin beskrivning om företagsklimatet ska jag ge Lars Eliasson (M) rätt, men liksom med ekonomin jobbar nuvarande majoritet med Socialdemokrater och Centerpartiet stenhårt. Ett gott företagsklimat är a och o då det genererar skatteintäkter. Men detta ska vägas i fall till fall och vi Socialdemokraterna anser att våra kommuninnevånares skattekronor ska användas klokt med största möjliga effektivitet.

Vad han däremot utelämnar är den egna och Moderaternas medverkan i den sk. Koalitionen och det ansvar han själv hade i det kaos som uppstod med denna partigruppering med fem partier, men även till det egna tämligt tunna yttrande till budget-21 som Moderaterna i Vilhelmina kom med i juni månad och som ger föga vägledning i hur Vilhelminas kommunala ekonomi ska botas.

Då det gäller partisamarbetet mellan S+C i Vilhelmina utgår vi i Socialdemokraterna från det resonemang vi hade sedan ett drygt år om att den dåvarande majoriteten (Koalitionen där Moderaterna ingick) inte var förmögna, bl.a. på grund av deras svaga majoritetsläget att styra skutan Vilhelmina kommun rätt. Därav kom vi  med ett förslag till Centern om att ingå samarbete med oss Socialdemokrater med en stabil majoritet till följd. De tog den utsträckta handen och  rätt eller fel får framtiden utvisa, men vi ser nu att en rad skarpa, tuffa beslut ger minskade kostnader i miljonklassen och utifrån de rapporter vi får ser vi positiva tecken. Men vår resa till en sund kommunal ekonomi är lång och jag höjer  ett varningens finger om att än återstår det en lång uppförsbacke innan vi är i mål. Men Vilhelmina är, och kommer att vara en bra kommun att bosätta sig i.

Då det gäller avfallshanteringen är det just i den andan vi nu jobbar för att minska de kommunala kostnaderna, men där rådigheten för att kunna samarbeta med våra grannkommuner har varit vägledande. Via ett samarbete inom Region 10 tar nu åtta inlandskommuner i Västerbotten ett beslut om gemensamma tag då det gäller utsorteringen av matavfall där även våra ”sopor” ingår. Ett beslut för framtiden där åtta kommuner satsar för minskade kostnader och ett gemensamt resursutnyttjande  för respektive kommun.

Vi Socialdemokrater välkomnar alla goda krafter som vill hjälpa till i arbetet med att vända skutan Vilhelmina kommun och dess ekonomi där Lars Eliasson och Moderaterna i Vilhelmina kan bidra med konstruktiva och genomtänkta lösningar i det framtida budgetarbetet.

Magnus Johansson (S)

Kommunstyrelsens v. ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i Vilhelmina

Detta svar blev alldeles för långt och bearbetades ned till detta:

”Lars Eliasson (M) beskriver en bakgrund kring Vilhelminas ekonomi och företagande som i stort är riktig. Historiskt har vi i Socialdemokraterna varit en del i styret under denna tid och det tar vi ansvar för genom en rad tuffa beslut.

Vad han utelämnar är Moderaternas medverkan i den sk. Koalitionen och det ansvar han själv hade i det kaos som uppstod med denna gruppering och till det egna tämligt tunna yttrande till budget-21 som Moderaterna kom med i juni månad och som ger föga vägledning i hur den kommunala ekonomin ska botas.

Gällande samarbetet mellan S+C i Vilhelmina utgår vi Socialdemokrater från det resonemang vi hade för drygt ett år sedan om att den dåvarande majoriteten (Koalitionen där M ingick) inte var förmögna att styra skutan Vilhelmina kommun rätt. En utsträckt hand från oss Socialdemokrater togs väl emot av Centern. De insåg allvaret. Rätt eller fel får framtiden utvisa, men vi ser nu att en rad tuffa beslut ger minskade kostnader i miljonklassen och vi ser positiva tecken nu. Men jag höjer ett varningens finger om att det återstår en lång väg kvar innan vi är i mål. Men Vilhelmina är och förblir en bra kommun att bosätta sig i.

Gällande avfallshanteringen ingår vi nu ett samarbete inom Region 10 där åtta inlandskommuner i Västerbotten tar ett gemensamt beslut gällande utsorteringen av matavfall där även våra ”sopor” ingår. Ett beslut för framtiden där inlandskommunerna satsar för minskade kostnader och ett effektivt resursutnyttjande för respektive kommun.

Vi Socialdemokrater välkomnar alla krafter som vill hjälpa till i arbetet med Vilhelmina kommun och dess ekonomi där Lars Eliasson och Moderaterna kan bidra med konstruktiva lösningar i det framtida budgetarbetet.

Magnus Johansson (S)

Kommunstyrelsens v. ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i Vilhelmina”

7 kommentarer

Vilhelmina rankad som tredje bästa skolkommun i Sverige!

Av , , 2 kommentarer 14

Idag kom det glädjande besked till alla VI i Vilhelmina kommun.
Det är ett styrkebesked att vi under de senaste decenniet sakta men säkert gått från att traggla i det nedersta skiktet av landets 290 kommuner till att nu tillhöra det översta topp tre.

Det är ett erkännande till ALLA de som är inblandade i barnens skolgång; skolledningar och all personal på skolan, men även till barn och föräldrar som engagerar sig för att göra våra barns skolgång så bra som möjlig.

Att få barn som går ut skolan och har betyg, att fortsätta att gå gymnasium och fullfölja detta med godkända betyg ÄR ett konstaterat faktum en av de mest betydelsefulla faktorerna i att hamna rätt i livet. Skolan är en mycket viktig nyckel i att skapa en bra framtid för oss alla i vår kommun och samhälle och är ett ”vaccin” mot att hamna snett i livet. Det är inte 100%, men dina chanser i livet ökar betydligt.

Så här skriver Lärarförbundet:

 

Stor resurstilldelning och hög andel barn i förskola gör Vilhelmina till en topprankad skolkommun

  • Vilhelmina kommun ligger på tredje plats bland landets 290 kommuner i 2020 års Bästa skolkommun, med en generell utveckling i positiv riktning.
  • Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Vilhelmina tillhör landets bästa kommuner när det kommer till resurstilldelningen, andelen barn i förskolan, lärartätheten och andelen godkända elever.
  • Vilhelmina ligger bättre till än samtliga fem grannkommuner: Åsele (60)Strömsund (136)Lycksele (148)Storuman (163) och Dorotea (250). I hela Västerbottens län är Vilhelmina rankad som nummer ett av 15 kommuner.

Utifrån denna undersökning så finns det dock förbättringspotential vilket betyder att det finns mer att jobba med och enligt mig är det nu det svåra jobbet börjar och det med att behålla denna goda placering.

Bra jobbat!

2 kommentarer
Etiketter: ,

Höga vattenstånd

Av , , 8 kommentarer 12

Nu till en fundering jag haft under de sista åren och som gäller regleringen av Kultsjön (reglerades 1959) och att vattenståndet verkar ha blivit högre under de sista åren?

När jag var liten på 70-talet byggde min morfar tillsammans med min pappa ett båthus intill Kultsjön och som har stått där sedan dess. Någon enstaka gång efter några gigantiska nederbördsomgångar gick vattnet upp mot båthuset, men det var ytterst sällan.

Nuförtiden händer detta titt som tätt och då står det vatten I båthuset. Detta trots att Kultsjön inte är ”full” enligt den data som finns att tillgå via Vattenregleringsföretaget.

Nu senast igår gick jag förbi båthuset som nu har vatten inomhus. Och enligt tabellen visar att det är ungefär 40 cm kvar att fylla på Kultsjön med.

Byggde min morfar, som var född 1912 och vuxit upp och bott vid sjön hela sitt liv ett båthus så nära sjön att det riskerade att totalt flyta iväg? Eller beror det på något annat….?

Vore intressant att höra om fler erfarenheter från andra reglerade sjöar.

Ha en fortsatt god helg.

 

8 kommentarer

Saltsjöbadsandan lever!

Av , , 3 kommentarer 15

Hör på radio och TV att Socialdemokraterna äntligen satt ned foten och att det fortsatt är arbetsmarknadens parter som ska komma överens även då det gäller LAS.

Mycket bra!

3 kommentarer
Etiketter: