AC-net, Fjälllinjerna (återigen) och företagarfrukost

Av , , Bli först att kommentera 9

Hemma i soffan efter tre dagars bortavaro där de sista två dagarna var i Lycksele med PKB, PrimärKommunala Beredningen där Västerbottens 15 kommuner träffas för att lyfta viktiga frågor som ligger inom det kommunala/regionala spektrat och här var det främst två frågor som jag bevakade extra noga.

 • Ac-net

Efter att ”gamla” Region Västerbotten gick i graven uppstod ett vakuum med ägandet av de bägge bolagen AC-net intern och Externservice. Här har det rådigt en oenighet hur detta har skötts och hur vi ska gå vidare.

Detta är mycket viktiga bolag för vårt län och som varit i kommunal ägo då det är dessa som ”sköter” den digitala infrastrukturen med vårt bredbandsnät mellan våra kommuner. Andra aktörer har varit Regionen, Skellefteå Kraft och Umeå Energi och Företagarna Service.

Efter en del diskussioner landade mötet i att den särskilda grupp som bildats fått med sig inspel från kommunerna om hur man ska vidare i ärendet. Alla är överens om att det ska bli bra då vi har ett gemensamt mål i att bygga ett bra framtida bredbandsnät för bl.a 5G.

 • Västerbottensmodellen med Fjällinjerna

En utvärdering av den sk. Västerbottensmodellen som reglerar kollektivtrafiken i länet.

Här har vi tillsammans med Sorsele och Dorotea tagit gemensamma tag för att få upp de sk. Fjällinjerna (Vilhelmina – Klimpfjäll, Vilhelmina – Kittelfjäll, Sorsele – Ammarnäs och Dorotea – Borgafjäll) på agendan och hur dessa tre kommuner ska ersättas för sin busstrafik till respektive fjällort.

”Medfinansieringen uppgår till 50 % av nettokostnaden för linjerna. Vid beräkning av nettokostnaden ska
samtliga resenärsintäkter medräknas, dvs. även skolkort. Förstärkningskostnader medfinansieras ej.

Utformning av trafiken och beställning av fjällinjerna sker av respektive kommun, liksom finansieringen av
linjerna med bidrag från Region Västerbotten. Detta skiljer de fyra fjällinjerna från den trafik på linje 31 där
Region Västerbotten både utformar, beställer och finansierar trafiken. Linje 31 skiljer sig från övriga stomlinjer
på så sätt att den inte enbart går mellan kommuncentra utan även till Hemavan/Tärnaby”

Sedan tidigare möte i Skellefteå fick vi tre kommuner löfte om en lösning på denna fråga då den var kopplad till en skatteväxtlingsfråga som tidigare trädde ikraft den 1/1-20 vilket jag påminde mötet om.

En ökning av denna medfinansiering är av nöden och beslutet efter dagen blev att skicka frågan vidare där bl.a frågan om medfinansiering ska tas med i modellen eller hanteras separat. I dagsläget bryr jag mig inte om hur man gör utan anser att vi måste se till hela länet.

Imorgon fredag startar dagen med företagarfrukost på hemmaplan då jag kommer att träffa företagare på Saxnäsgården, men även via distans runt vår stora kommun. Brukar vara givande.

Bli först att kommentera

Kommunutredningen. En bra dag

Av , , 2 kommentarer 15

I fredags var jag nere på internt partimöte iom att jag sitter med i distriktsstyrelsen för Västerbottens Socialdemokrater. Här sitter politiker från kommun, region och riksdag och även Eu-parlamentet. Mycket bra möten där samtal, information och politik diskuteras på alla nivåer.

En stor del av dagen ägnades åt arbete med de 53 motioner som skickats in till partiet och som ska upp och behandlas på vår distriktsårskongress i början på april.

Vi hade även en gäst, Niklas Karlsson (S) som är ordförande för den parlamentariska Kommunutredningen, en utredning som är av stort intresse för oss alla ute i kommunerna, men främst oss i glesbygden vilket jag tycker i understryks i beskrivningen/motiveringen till utredningen:

”Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad utmaningar, bl.a. till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. För att kommunerna på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter.”

Han började med att redovisa uppdraget

 • Analys av hur utmaningar bör mötas, samt vilka strukturella förändringar som är nödvändiga
 • Strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar
 • Förslag om åtgärder och genomförandeprocess

Slutbetänkandet finner du här, men det är en diger lunta att läsa men jag tänkte ta några axplock ur det att han berättade och som det blev mest diskussioner om.

 • Kommunsammanslagningar

Detta har det varit en hel del prat runt ikring där ytterligare samverkan mellan kommunerna är av nöden och där är vi överens.

Men vi i norr har svårt att se se fördelarna med kommunsammanslagningar(Och min åsikt i frågan är skeptisk), men man måste komma ihåg och ha i åtanke att denna utredning sträcker sig över ALLA 290 kommuner i Sverige och de består sålunda inte bara av stora kommuner i norr. Denna inställning är man medveten om.

 • Effektiviseringar

Här anser man att det finns potential inom kommunerna genom digitalisering (något vi kommit långt med i Vilhelmina), men hur stor är osäkert, men lyfter digital infrastruktur, enklare regelverk och kommunstöd som viktiga.

 • Försöksverksamhet

Ett område som jag fann mycket intressant där jag lyfte de problem vi har i stora, glesbefolkade kommuner som ska ”lyda” under regelverk som är anpassade till våra motsatser och som många gånger ställer till det för oss och kräver stora ekonomiska och personella resurser som gräver hål i våra kommunala börsar. Denna försöksverksamhet som man måste anmäla in till stat skulle kunna innebära:

 • Undantag från lag, förordning eller myndighetsföreskrifter
 • I första hand strukturförändringar men öppen för verksamhetsutveckling
 • Möjliggöra anpassning efter lokala förhållanden

Naturligtvis blev det även diskussioner kring ekonomi och finansiering då detta är ett av de hetaste ämnena inom svensk kommun/regionpolitik och utredningen har redovisat sina förslag utifrån detta:

 • En statsbidragsprincip, likställd med finansieringsprincipen godkänns av riksdagen
 • En bred översyn av det kommunalekonomiska utjämnings-systemet initieras
 • Löpande förvaltning och uppföljning av utjämningssystemet

Sist diskuterades statens ansvar och närvaro ute i kommunerna vilket är av vital betydelse.

 • Sköta sina åtaganden gentemot kommunerna
 • Finansiera och utföra sina egna uppgifter i kommunerna
 • Finansieringsprincipen måste följas
 • På olika sätt vara närvarande i kommunerna

Av naturliga orsaker och utifrån det ekonomiska läge Vilhelmina kommun är i tog jag mig mig en pratstund med ordf. Niklas där jag beskrev våran bakgrund, våra utmaningar, men även våra möjligheter för allt är inte nattsvart och jag vägrar att komma och ”gnälla” över att det bara är ”någon annans fel”.

Sist: Detta är som jag skrivit en bred parlamentarisk utredning där ALLA riksdagens partier varit med och nu lämnat ett slutbetänkande. Vi Sossar i Västerbotten är positiva till utredningens förslag i stort, men vi är även oroliga över att det ska bli med denna utredning som det blev med Landsbygdskommitten 75 förslag. Dvs noll och intet.

Här går det nu inte att börja skylla på varandra utan nu är det upp till ALLA lokala och regionala politiker inom ALLA partier att trycka på sina riksdagsmän att genomföra det som nu föreslås.

2 kommentarer

Insändare och svar ang. Malgoviks skola

Av , , Bli först att kommentera 18

Förra veckan skrev en elev till oss politiker i Vilhelmina kommun vilket jag svarade på till hen. Sedan lades insändaren ut i tidningarna varav jag svarade även där. Jag vet inte om någon betalvägg finns i vägen så jag lägger ut både insändaren och mitt svar.

”Vi behöver Malgovik skola, för framtidens generationer. Barn ska känna sig trygga och glada i skolan och inte behöva känna sig oroliga och rädda över att skolan ska läggas ner. Vi har vuxit upp med små klasser och få elever. Vi har räknat ut att den elev som kommer ha längst till skolan i Vilhelmina kommer att ha 9 mil fram och tillbaka. Om skolan stängs så måste många elever splittras från sina kompisar, barn ifrån Malgovik skola kommer förmodligen hamna i olika klasser. Det blir fel att dom yngre i F 1 och 2 ska splittras, dom kanske inte klarar av det så som vi andra äldre barn gör.

Det är faktiskt ganska många genom åren som har bytt från Volgsjö och till Malgovik och då kan ni börja fundera varför? Malgovik skola har allt en skola behöver. På vår skola har vi till exempel träslöjdslokal med alla tillbehör man behöver i träslöjd, syslöjdlokaler och hemkunskapslokal.

Vi har också två klätterställningar, king planer, gungor, sandlådor, fotbollsplaner, hockeyrink, skidspår, men också mycket andra viktiga saker som behövs. Men framför allt så har vi en helt fantastisk skog och natur i anknytning till skolan. Varma dagar så kan vi faktiskt gå ner till Dammvallen och bada. Det är nog inte många skolor som kan göra det. Om man skulle jämföra Malgovik med Volgsjö så har vi en mycket bättre skolgård.

Det är onödigt att stänga ner Malgovik skola när vår skola har hela Vilhelminas kommuns bästa skolgård. Dessutom har vi lagt ner en massa pengar på vår skolgård. Så när man har såna resurser borde dom utnyttjas hellre än att stänga ner allt.

När vi är få elever så känner man sig trygg. Vi känner att man kan lita på varandra och lita på våra lärare. Alla barn på Malgovik.

Snälla politiker och ni som bestämmer, låt vår fina skola finnas kvar!

Från en väldigt besviken 6:a i Malgovik skola!”

 

Och så mitt svar:

”Jag är politiker, men jobbar även som lärare på skolan i Saxnäs som är en ännu mindre skola än Malgovik. Faktum är att vi har elever som åker ännu längre än 9 mil om dagen. Det är inget bra, men det går och har gjort så under jättemånga år.

Jag kan förstå er oro och funderingar kring detta med en nedläggning av er skola i Malgovik. Detta gäller ju även skolan i Nästansjö. För några år sedan lade ”vi” politiker ned skolan som var i Latikberg och även Musikskolan.

Som politiker önskar man att man bara fick göra roliga saker, men så är det inte och just nu är det många tråkiga och svåra beslut vi måste ta och genomföra.

Dom här besluten har att göra med att Vilhelmina kommun har jättemånga olika verksamheter som vi ska försöka hålla igång. Skola, barnomsorg, äldrevård, snöskottning osv.

Som nu är räcker inte pengarna till allt och vi måste välja vad vi ska lägga pengarna på och då måste vi prioritera vad som är viktigt.

Men är inte barn och skola viktigt då?

Jo. Det är nog det viktigaste vi har, men vi lägger väldigt mycket pengar på skolan i Vilhelmina kommun. Vi har faktiskt 7 st grundskolor i kommunen och vi lägger faktiskt mest pengar av alla Sveriges 290 kommuner på skolan.

Att göra så funkar inte i längden och nu är ”börsen” tom. Vi måste låna pengar för att betala till bland annat lärarnas löner, skolmaten, äldrevård, plogningen, osv.

Vi måste spara och skolan är det område som i dagsläget måste spara mest, då det är här vi har de största kostnaderna.

Just nu jobbar alla skolor (och även alla andra verksamheter för den delen) i Vilhelmina kommun jättemycket med att spara in pengar och för att vi ska ha råd att fortsätta ge en bra skola till er elever.

Ingen (kanske någon) vill flytta från sin skola, för där är man trygg och har både sina kompisar och lärare som man känner. Men oavsett var ni hamnar, på Strandskolan eller Hemberget (För ni går ju i 6:an och börjar 7:an till hösten) så är jag fullt övertygad att ni kommer att få hjälp med den övergången av såväl den lärare ni har nu på skolan i Malgovik eller på er framtida skola. Men även av era föräldrar.

Ni kommer även att få nya/ fler kompisar också. Då det gäller skolgården och skogen är jag böjd att hålla med er att ni har det bra idag, men jag tror att det kommer att ordna sig.

Jag vet att det knappast är någon tröst det jag skriver, men hoppas ändå att ni förstår hur vi tänker. Ha det gott och jag hoppas ni snart får ett skönt sportlov!

Magnus Johansson (S)”

Bli först att kommentera

Dagens Robert Nyberg

Av , , 7 kommentarer 12

Fast det har vi ju vetat länge….

Bilden kan innehålla: text

7 kommentarer

Vem är vem….

Av , , 6 kommentarer 24

..inom Vilhelminapolitiken idag?

Ja ska man tro Petter Bergner på VK och Eric Axelsson (SD) så är vi i Socialdemokraterna i majoritet nu tillsammans med Centern, eller som han skriver ”Nu verkar det stå klart att det också blir en sådan majoritet”.

Tommy Streling (PA) redogör i sin blogg i vanlig ordning för den ondska vi Socialdemokrater står för och som ALLTID verkar drabba PA och slutsatsen är att vi är maktfullkomliga (vilket även Bergner antyder).

KD:s au-ledamot i kommunstyrelsen har jag sett påtala hur detta förslag landat på bordet som en blixt från klar himmel vilket jag kan tycka är besynnerligt. Men det är mycket som är besynnerligt i detta.

Redan i slutet på november -19 började en skillnad i budgetar urskilja sig mellan oss i kommunstyrelsens arbetsutskott där Kristdemokraterna stack iväg åt ett eget håll, man var inte beredd att ta ansvar.

Frågan ställdes på sin spets under det extra ks-sammanträde innan fullmäktige den 19/12 där jag ställde KD-ledamoten mot väggen och frågade rent ut om de insåg att deras förslag, som gick tvärs emot det vi börjat jobba fram med Centern, som bl.a. innebar skolnedläggningar skulle omöjliggöra för deras parti att inneha ordförandeposterna i utbildningsnämnden (Ubn) och socialnämnden (Soc)?

På detta decembermöte tog vi ett första beslut om att minska ramarna med 21 resp. 4 miljoner för Ubn och Soc. 25 av 27 röster för detta. Inte dåligt för dessa tuffa beslut, men det kändes som att de flesta var på tåget.

Bläcket hann inte torka förrän KD m.fl började driva en helt annan politik och i konkurrerande Västerbottens folkblad går att skönja att med en Kristdemokrat som ordf. i Soc kommer nog ett tufft uppdrag till att bli näst intill ogörbart med en ordf. som inte tror på vare sig besparingar eller den prislappsmodell vi nu lovat följa (Och här rådde total enighet när vi tog beslutet vill jag minnas).

Ska de två viktigaste politiska posterna inom respektive nämnd driva en budgetpolitik som de i grunden inte tror på, och kanske tom motverka?

Svaret på detta har varit att läget varit ”prekärt”.

Jo, jo. Minst sagt.

I detta läge kan jag tycka (men det är ju jag det) att man inom KD skulle ha tagit ett snack om man inte skulle ha ”tagit sin Mats ur skolan”. Sagt tack och adjö, nu lämnar vi detta för att driva vår politik i opposition, men det gjorde man inte.

Att stuva om i nämndernas presidier pga. detta har sedan tagits upp i olika konstellationer, men i KD verkar allt ha flutit på som om inget har hänt. Varför då?

Att det ”slog ned som en bomb” kan jag förstå då det gäller Bergner och till och med för Eric Axelsson (SD) och Lars Eliasson (M). Men för KD, PA och FI som ”samarbetat” ???? Hur kan detta vara en överraskning?

Ett är säkert och det är att jag som gruppordförande har haft ansvar för min grupp (S+V) och som jag hoppas anser sig ha haft full insyn i detta. Att informera fler partier än så sträcker sig inte mitt ansvar. Jag hade nog kunnat berätta då det inte varit någon hemlighet för t.ex media, men då får man nog lov att ringa mig. Men något sådant samtal har jag inte haft och det är synd då det lätt leder till spekulationer och det behöver vi i Vilhelmina inte i detta läge.

Ett annat är att vi Socialdemokrater sökt samarbete nu pga. det ekonomiska läget där det krävs krafttag. Vi har hela tiden varit beredda att kompromissa då det gäller denna så viktiga fråga som börjar nu med denna budget -20, men som fortsätter med budget -21 och så vidare tills vi fått skutan på rätt köl.

Beslut måste tas och är man inte beredd att ta de nödvändiga besluten finns ingen grund att bygga något samarbete med oss i alla fall. Detta har vi varit MYCKET tydliga med sedan i höstas då budgetarbetet drog igång på allvar.

Och sist. Vilka är majoritet eller opposition i Vilhelminapolitiken?

Enligt KD, PA och FI verkar dom anse att Koalitionen fortfarande är igång, men KD:s lokala ordförande verkar i en Fb-tråd inte kunna svara på vem som är vad.

Och vad säger jag då? Är det fråga om ”Nya Koalitionen” bestående av dessa partier. Vad talar egentligen för att någon ledamot bland dessa partier över huvud taget ska ha säte i något presidium?

Tillsammans representerar dom 5 av 27 mandat i fullmäktige, men tycks ändå tro att man ska ha säte i presidierna. Både Pa och F! sitter via sina tidigare (Koalitions)förhandlingar med Centern på varsina ”Centerstolar” i kommunstyrelsen. Man tycks också ha glömt att en Kristdemokrat har tillträde till den kanske viktigaste gruppen i politiken – som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau)?

Man förutsätter egentligen att den obalans som Koalitionen skapade i samband med valfullmäktige hösten 2018 ska bestå, och det tycker jag nog verkar ganska långsökt. Den fördelning som skulle råda efter fullmäktige den 2 mars, om kommunstyrelsens förslag fastställs, speglar nog bättre hur den politiska situationen och majoriteten ser ut i fullmäktige idag.

Att frågan tas via kommunstyrelsen hör ihop med att själva ärendet om förändringar i presidierna behöver en formell beredning och också att fullmäktiges valberedning får förslaget för formell behandling med förslag till hur presidierna ska sättas samman och med vilka personer.

Jag vet det jag vet. Skåda inte given häst i mun, men ett är säkert och det är att det är först efter den andra mars på fullmäktige vi vet svaret om vem som är vem i Vilhelminapolitiken, men fram tills dess finns det i alla fall en opposition och det är Framtid Vilhelmina (S+V).

It ain’t over till the fat lady sings

6 kommentarer

Lägg ned…

Av , , 1 kommentar 30

…snacket om Ankeborg!

Vi har en kommunal förvaltning som består av hårt arbetande personal av kött och blod. De ska inte behöva dras i smutsen av en mobb som inte törs stå för sina åsikter.

1 kommentar

Tuffa men nödvändiga beslut

Av , , 23 kommentarer 23

Efter gårdagens möte gick min telefon varm med samtal från såväl media som upprörda/förbannade föräldrar. Jag är väl medveten om vilka känslor sådana här beslut vållar, men jag måste se detta ur HELA kommunens perspektiv.

Vi tog tuffa men nödvändiga beslut igår som ska upp till fullmäktige den andra mars. Direkt efter väntar en ny budget, nu för 2021 som blir lika tuff att ta.

Och till dem som nu skriker i högan sky så måste jag be dem tänka till både en och två gånger. Detta gäller speciellt de politiker/partier som nu inte gick på samma linje som oss och Centern. Det duger inte att stå bredvid och ”tycka” utan att kunna presentera alternativ. Alternativ som är realistiska/rejäla och som drar ned på Vilhelmina kommuns kostnader. Något annat duger inte enligt min mening.

Från gårdagen gick följande pressmeddelande ut efter KS sammanträde:

Under tisdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att ge förslag till fullmäktige gällande kostnadsbesparande åtgärder. Kommunfullmäktige sammanträder 2 mars.

Gällande skolorna så skickas förslag till kommunfullmäktige att avveckla skolorna i Malgovik och Nästansjö, att flytta årskurs 6 till Hembergsskolan och göra organisationsförändringar vid Volgsjö skola samt Hembergsskolan. Förslaget är att avveckla byaskolorna till höstterminen 2020 och att flytta årskurs 6 till Hembergsskolan hösten 2021.

Förslaget lyder även att avveckla förskolan Vågen samt från och med höstterminen 2020 införa heltidstaxa oavsett omfattning i förskola och fritidshem. Även Malgomajskolan får i uppdrag att genomföra kostnadsminskande åtgärder omfattande 10 miljoner.

Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens förslag om en besparingsåtgärd innehållande höjda intäkter och minskade vikariekostnader. Kommunstyrelsen ger också förslag att ge socialnämnden i uppdrag att sänka personalkostnaderna med 3 miljoner under 2020.

Kommunstyrelsens egna nämnd ska även utreda förändringar i personalorganisationen samt minska kostnaderna med 3 miljoner inför budget 2021.

 • Det är många kommuner i Sverige som lever under tuffa ekonomiska sparbeting, och Vilhelmina är inget undantag. Vi är medvetna om att detta kommer att ge konsekvenser, men vi måste genomföra åtgärderna för att ta vårt ansvar för kommunens ekonomi och utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, Annika Andersson och Magnus Johansson.”

Jag tror på att vi tillsammans kan vända detta och gå en ljus framtid till mötes, men då krävs det att vi hjälps åt.

23 kommentarer

Strutsar i sanden

Av , , 15 kommentarer 33

Efter att på decemberfullmäktige tagit ett beslut om dra ned budgetarna för Ubn (Utbildningsnämnden) med 21 miljoner och 4 miljoner för Soc (Socialnämnden) har nu Ubn haft sitt möte under gårdagen (onsdag).

Sammanlagt har Ubn att ta ställning till neddragningar i storleksordningen 30 miljoner. Detta under innevarande år 2020. Dvs ska besparingarna på 30 miljoner ge effekt DETTA år. Allt enligt fullmäktiges tidigare beslut i december.

Ett stort antal beredningar har legat till grund  för att tas beslut om för nämnden och tycker du att nedanstående beskrivning blir tjorvigt?

Förslaget från S+V var att göra ”paket” av förslagen och ta dem i sin helhet, men detta röstades ned. Sedan kan man konstatera att denna styrande majoritet i Ubn spretar åt alla håll utan någon klar och tydlig linje.

 • En nedläggning av klass 7-9 i Dikanäs för ev. flytt till Saxnäs alt. Vilhelmina
  • Här tog en enig nämnd beslut om att inte gå vidare med frågan
 • En organisationsförändring på Volgsjö skola nere på Vilhelmina på nästan 7 miljoner
  • Togs av den styrande majoriteten. S+V reserverade sig
 • En flytt av år 6 i skolorna kring och på Vilhelmina upp till  Hembergsskolan (from ht -21)
  • Kd emot. Togs av C + S+V +Pa+Fi
 • Nedläggning av skolorna ute i Malgovik och Nästansjö
  • Inga nedläggningar. Reservation av S+V
 • Nedläggning av förskolan Vågen på Vilhelmina
  • Togs av en enig nämnd
 • Förväntad lägre ersättning till fristående verksamhet
  • Togs av en enig nämnd
 • Neddragningar 1 miljon på Lärcentrum
  • KD + PA + Fi röstade för. Resten emot. Ingen neddragning

Detta kan sägas vara de ”stora” förslagen där slutresultatet blev att byskolorna blev intakta, men med nedskärningar ”bara” inne på Vilhelmina samhälle.

Den linje S+V drev under mötet var att inte genomföra organisationsförändringen på Volgsjö skola samt att flytta in både Malgovik och Nästansjö skola, dvs nedläggningar av skolorna.

Varför är det då så viktigt att dessa besparingar genomförs?

Det senaste året har vi i politiken matats med information om var vi är på väg med ekonomin i Vilhelmina och sakta men säkert har detta medvetande sjunkit in .

Med ett inköpsstopp, anställningsstopp, vikariestopp sedan ett halvår, och för en vecka sedan ett beslut om att låna upp 60 miljoner ??? för att klara driften trodde jag att de flesta skulle vara med på tåget om att det nu krävs radikala åtgärder för att rädda Vilhelmina kommuns ekonomi. I dagsläget ”lever” vi på lånade pengar!!!

Jag förväntar mig att dessa politiker nu börjar presentera förslag, rejäla sådana för att få budget 2020 i balans. Detta utan att höja intäkterna mer än marginellt. Detta utan floskler om att ”staten borde ……” och andra mer eller mindre fantasifulla förklaringar om vattenkraften, skogen, malmen, skära av ledningar etc, etc, etc….

Även om det skulle kännas bra, hjälper det oss inte här och nu.

Satsa på barnen hör jag dagligdags och det ska vi göra. Men om börsen är tom och vi lever på lånta pengar….Hur ska vi då kunna satsa på barnen är det tänkt?

Vi jobbar alla med att försöka påverka våra moderpartier till en mer landsbygdsvänlig politik, men den som tror att den är på plats innan vi i Vilhelmina måste börja låna upp ÄNNU mer pengar lever i en drömvärld.

Jag tycker att det är märkligt att Ordförande i Ubn, Jonny Kärkäinen (Kd) så sent som för ett år sedan förordade en nedläggning av Nästansjö skola pga de rådande ekonomiska läget. Har detta ekonomiska läget förbättrats sedan dess?

Min roll som politiker är att försöka se helheten över HELA kommunen. Alla dess verksamheter, Över hela dess geografiska område. Annat vore att svika det förtroende som givits mig.

Både börs och kistbotten är tom för Vilhelmina kommun, men en liten klick politiker har tänkt fortsätta driva på kommunen som om allt vore bra och tänker nu finansiera detta med lånta pengar för deras neddragningar räcker inte till. Men eftertankens kranka blekhet kommer en dag att lysa upp och då hoppas jag att det inte är för sent.

Tyvärr kan jag bara konstatera att det finns partier med företrädare i Vilhelmina som likt strutsen stoppar huvudet i sanden. Detta efter att ha lyssnat från ”mina” kollegor i Ubn, men även från dessa partiers främsta företrädare från olika håll.

Nu ska det hela vidare till nästa instans vilket är kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau. Vår linje är tämligen klar. Sedan får vi se.

15 kommentarer

Föräldramöte i Nästansjö

Av , , 24 kommentarer 31

Jag valde att bli politiker för att jag vill vara en del av det system som formar vårt samhälle och det är många gånger väldigt roligt att få vara med ”på tåget”.

Men man behöver inte nödvändigtvis vara politiker för att påverka. Man kan påverka även på andra sätt.

Genom att vara medlem i ett politiskt parti eller gå på möten i olika frågor. Att engagera sig i våra samhällsfrågor.

För mig är det viktigt att våga stå upp för sina åsikter och bidra med tankar, funderingar och förslag. I stort som i smått. och som föräldrarna, anhöriga och bybor kring Nästansjö gå på möten och säga sitt hjärtas mening. I min bok vinner man respekt för detta.

I samma bok ryms även dess motsatser som sprider dynga i olika former och som inte kan hålla sig till sak, är otrevliga och INTE utvecklar vårt samhälle i en positiv riktning. Dom finns lite överallt i vårt samhälle.

Exempel dock på de förstnämnda är de människor som jag träffade ikväll (torsdag) och som gått lite man ur huse i Nästansjö för att träffa oss politiker till ett dialogmöte om skolornas framtid. Nästan alla partier var representerade med ett femtontal politiker förutom Politiskt alternativ, Pa , Moderaterna och Sverigedemokraterna, Sd.

Från utbildningsförvaltningen var även verksamhetschefen med som bidrog och berättade en del om den beredning som nu görs inför budgeten som ska tas den 24 februari.

Jag har full respekt för de föräldrar och anhöriga och de åsikter man framför i dessa frågor och förstår den oro man har inför framtiden. Även barnens åsikter ska vägas in i denna fråga om skolornas vara/icke vara och i början på mötet fick vi se några videosnuttar på barnens tankar och funderingar.

Som vanligt så är detta komplexa frågor som får konsekvenser. För bygden, men även för kommunen som helhet. För oss politiker gäller det att ta ett helhetsgrepp och se till helheten. Vi ska representera ALLA delar av kommunen och dess medborgare. Att inte göra det vore oansvarigt. Vi ska även försöka jobba såväl på kort som på lång sikt. Som sagt. Det är komplext och inte helt lätt att få ihop ett sådant pussel.

För mig blev det en kväll i att försöka lyssna och ta in det som sas, men jag var även tvungen att försöka förklara det hela ur ett politiskt perspektiv med ett stort underskott som måste botas och att de neddragningar vi nu står inför inte bara drabbar Utbildningsnämnden utan hela den kommunala verksamheten. ALLA verksamheter kommer att få bidra, men än vet vi inte hur det ser ut då Utbildningsnämndens beredning kommer den 29/1 på deras nämndsmöte.

Mest förvånad blev jag nog av att en trio i form av KD, Fi och Pa (fast dom var inte där, men de andra kanske förde deras talan) föregår de beredningar som nu görs och lovade att kämpa för byskolorna i Malgovik och Nästansjö.

Det ska bli intressant att följa i hur de resonerar framgent och jag hoppas att det kommer skarpa förslag för att få vår kommunala ekonomi i balans.

Men sist vill jag åter tacka för inbjudan och för de samtal som fördes i god samtalston och med respekt.

24 kommentarer

Januariaktiviteter och ekonomi

Av , , 1 kommentar 11

Efter alla helger har det nu börjat sparka igång så smått med politiken och förutom några interna partimöten hade vi ett möte i tisdags med beredningen för Barn och Unga, BoU där vi klubbade igenom den rapport över det inledande arbetet och hur vi ser på det framtida för att möta med problematiken med barn och ungas mående. Så småningom kommer jag att lägga ut den för diskussion på bloggen, men då mötesprotokollet inte är justerat så får det vänta.

Sedan igår befinner jag mig i Lycksele på regionledningsmöte där länets ”toppolitiker/tjänstepersoner närvarat där dag ett handlade om den framtida sjukvården med bl.a projektet God och nära vård.

Hur ska den framtida sjukvården bedrivas ute i kommunerna?Om detta och arbetet med den samverkan som sker mellan regionen och kommunerna handlade denna dag mycket om.

Dag två började med en delredovisning om den process som fortgår med organiseringen/samverkansavtal/samverkansmodell av den nya regionkommunen (Region Västerbotten) och hur detta fortlöper.

Ett samhälle är komplext med allt vad det innebär och hur vi lyfter frågor från ”golvet”/ ute i länet till politiken inom kommun och region kräver samskapande/samverkan då många beslut många gånger får många olika konsekvenser.

Sista passet innan avslut var nog det mest intressanta där Chefekonomen på SKR, Annika Wallenskog höll i ett ekonomipass. En kvinna med mycket stor auktoritet inom den svenska ekonomin kopplat till kommunerna och regionerna. Detta i samband med att rikspolitiken nu i dagarna verkar debattera ev. tillskott från stat till kommun/region. Frågan är nog inte om den rödgröna regeringen kommer att tillskjuta medel utan hur mycket?

En fråga man från SKR drivit är typen av pengar till kommunerna och regionerna. Generella eller riktade statsbidrag?

Som nu varit har bidragen utgått i formen av riktade, där man i princip öronmärker hur/till vad pengarna ska användas. SKR (som är ”vår” organisation) driver att de statliga bidragen/anslagen ska ges som generella där kommuner och regioner mer fritt kan använda dessa pengar där behov finns. Detta utifrån att kommunerna och regionerna har olika utmaningar. Där den ena regionen har problem inom tex. förlossningsvården kan den andra ha det inom tex cancervården och då hjälper ju inte ett riktat stöd till mödravård. Ett exempel.

Passet ägnades en del åt hur det sett ut ekonomiskt under några år, men framförallt om framtiden med de utmaningar som finns.

Demografin ser annorlunda ut idag än för några år sedan och med en åldrande befolkning ska de i arbetsför ålder genom sina skatter ”dra” runt samhället. Barnomsorg, skola, vård, etc, etc…

På slutet kom vi in på ett mer filosofiskt spörsmål då det gäller hur ”man” från samhället ställer krav på vad samhället har för förväntningar på välfärden. ”Framstegens politik och de stora förväntningarnas missnöje” diskuterades  och hur samhället använder upp de pengar som finns, skapar välfärd och de förväntningar som skapas på samhället. Men då pengarna tryter och välfärden blir föremål för nedskärningar….

Detta är inget nytt utan finns beskrivet långt tillbaka i tiden, men mest känt är det nog från Tage Erlanders tid på 50-talet.

Wallenskogs pass var mycket nyttigt var nog allas intryck.

1 kommentar