Etikett: Moderaterna

Lögn och förbannad dikt

Av , , 8 kommentarer 35

Så länge jag kan minnas har politiker påståtts ljuga om allt möjligt och att de inte håller sina vallöften, men nu har jag lessnat.

Intressant är att forskning visar på att svenska politiker har HISTORISKT varit bra, kanske tom bäst i klassen på att hålla sina vallöften som även blivit fler och fler.

Jag skriver historiskt för nu börjar iaf jag på att bli less på alla dessa brutna, svikna vallöften från den nuvarande blåbruna majoriteten med Ulf Kristersson (M) i spetsen.

Det lovades vitt och brett före valet om såväl lättnader på bränsleområdet, amorteringsstopp på lån, minskad skatt på ISK och alla de möjliga åtgärder inom energiområdet för oss konsumenter. Listan kan göras ännu längre.

Lögn och förbannad dikt har det blivit av det hela och är det inte ModeratUlf som slingrar sig så är det KD-Ebba eller Jimmie (SD).

Värst var Oscar Sjöstedt och SDs lögn om att chocksänka Dieselpriset med 10 kr med konstaterandet att:  ”Funkar det inte så funkar det inte. Ibland är verkligheten och spökar”.

Johan persson sammanfattade den ”nya” blåbruna regeringen bäst genom sitt ”man säger en sak före valet och en annan efter valet”.

Alex Schulman skriver i DN, en krönika om att ”Vi lever i den obekymrade lögnens tidevarv” (tyvärr bakom betalvägg, men har man Fb kan man ta del av Jörgen Astosson som läser upp den. Värd att lyssna på).

När man då tror att det inte kan bli så mycket värre visar det sig att Statsminister Ulf (M) närmaste politiska tjänsteman, PM Nilsson har varit ute och tjuvfiskat ål och då drar en ny cirkus igång.

Detta har han tydligen gjort ett antal gånger och skrutit om det och om det kan jag tycka att det är dåligt gjort, men sedan visar det sig att han ljugit både för tillsynsmän och polis vilket jag tycker visar på ett mycket dåligt beteende. Att han sedan berättat detta för Statsministern, men som inte tyckt att det var så mycket att yvas över är riktigt lågt. Nu är statsministern anmäld till KU och ska redogöra för turerna och PM Nilsson utreds nu av en specialavdelning inom NOA för sina lögner, men han lär slingra sig likt de ålar han tjuvfiskat.

Hur kommer statistiken på hållandet av vallöften att se ut efter denna mandatperiod tro? Inte till det bättre om den blåbruna ljugarbänken får fortsätta på detta viset.

Idel svikna löften och beslut av den blåbruna regeringen

Av , , 2 kommentarer 27

Har någon ny regering visat upp uslare resultat i början av sin regeringsperiod än denna moderatledda Kristerssonregering med Jimmie och SD som stödhjul?

Idel brutna löften än var man läser oavsett vad det gäller och det man levererar kommer……när då?

För visst var det så att han, Kristersson gjorde stor sak av att han minsann snabbt skulle få saker på plats?

Sänkt bränslepris?

Pristak på el?

Artillerisystem till Ukraina?

Och med ett energipris på dryga 145 öre/kwh i november för vårt elområde (elområde 2) så ska det bli intressant att se om våra norrländska riksdagsledamöter från regeringspartierna m+Kd+L och stödhjulet SD börjar vakna till, men de kanske är nöjda som det är? Vad vet jag.

Ha en trevlig helg!

Genuin Sosse eller makthungrig moderat som statsminister?

Av , , 9 kommentarer 13

Jag måste erkänna att jag aldrig var någon större fan av Stefan Lövfen som partiledare och statsminister. Jag såg flera kandidater som hade kunnat axla ansvaret, varav några kvinnor. Han må ha varit en förhandlare och man måste ge honom cred för hur han lyckades navigera och faktiskt styra under två mandatperioder trots minoritet. Det jag saknade hos honom var utstrålning och jag hade stora svårigheter att lyssna på honom under debatter då jag tyckte han mest sa ett och detsamma.

Till hans försvar ska sägas att han i dagens partiledargäng inte var någon politisk broiler, men det fick han ju emot sig av trollhögern som då ist såg ned på honom och hans tidigare yrke.

Däremot var jag och hela partiet ense i hans efterträdare Magdalena Andersson som åtnjuter ett mycket stort förtroende inom Socialdemokraterna och som det visat sig nu under en lång tid hos stora delar av det svenska folket och väljarkåren (tom bland borgarna) med förtroendesiffror som vi får gå tillbaka till Reinfeldts tid för att se.

Magdalena är genuin med stora kunskaper och ett fast ledaskap och som vi har fått se prov på ända sedan hon tillträdde där kriserna i form av Corona och Ukraina avlöst varandra. Hon har stått stadigt och manövrerat skutan förbi kobbar och skär. Före det så bidrog hon till våra statsfinanser som finansminister och som det nu i efterhand visat sig vara av vikt och värde. Borgerliga underskott byttes till överskott och sunda statsfinanser.

Hur ser det då ut på andra sidan?

När man trodde att Moderaterna hade fått sin sämsta ledare så slutar iaf jag förvånas över att man lyckas få någon ännu sämre och frågan är om ”the bottom is nådd” med Ulf Kristersson?

Han var med och petade ut Anna Kindberg- Batra pga hennes närmanden till SD och lovade i parti och minut hur han inte skulle si och skulle så…

Höjden är väl ändå löftet han gav förintelseöverlevaren Heidi Fried om att aldrig samarbeta med SD, men makthungern blev för svår och vi vet idag hur det blev.

Något annat jag fastnat för hos Ulf Kristersson är hans prat om den ”vuxne i rummet” och hur hans ageranden går ihop med det.

Men med de senaste dagarnas opinionsmätningar så kan man ju undra vem som blir den blåbruna högerns statsministerkandidat och vad Ulf Kristersson är beredd att kompromissa bort av sin själ för att få sitta högst upp?

För min del röstar jag på Magdalena Andersson och Socialdemokraterna.Socialdemokraterna - Riksdagen

 

Överklagan till förvaltningsrätten

Av , , 2 kommentarer 23

Efter det sista fullmäktige den 20/6 kände jag mig både djupt missnöjd, men framförallt bedrövad över hur den politiska majoritet i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna behandlade den minoritetsåterremiss som undertecknad och övriga ledamöter yrkade på och fick igenom om en ekonomisk konsekvensbeskrivning av  bolagiseringsärendet av V/A-kollektivet.

INGEN i den högsta politiska ledningen i dessa partier kan svara ens på vilken riktning detta riskfyllda projekt kommer att gå. För kommunstyrelsens verksamhet, men även för DIG som betalar ditt vatten och avlopp. Vad som händer med personalen och övrig verksamhet står skrivet i stjärnorna. Jag tycker synd om de tjänstepersoner som varit inblandade i detta ärende med den brist på goda förutsättningar som varit och att de inte fått komma till tals.

Detta kan jag inte stillatigande sitta och titta på och har idag lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten för att få beslutet från kommunfullmäktige den 20/6 hävt då jag anser att man dju7pt brustit i hanteringen av detta ärende. Dels i beredningen, men framförallt i informationen till övriga ledamöter och partier i fullmäktige och sist hur man behandlar den återremiss som nu föreligger.

”Överklagan § 75 Bolagisering av avgiftskollektiven, Vilhelmina kommunfullmäktige 220620

Under 2019 började det föras samtal och diskussioner inom delar av Vilhelminapolitiken för att möta de kommande utmaningarna inom det kommunala V/A-kollektivet. Framtida lagkrav, kompetens och ekonomi var bärande punkter och att knyta samarbeten med andra inlandskommuner sågs som nödvändigt.

Officiellt väcktes ärendet första gången 200205 och en grupp bestående av politiker och kommunala tjänstepersoner bildades som hade i uppgift att jobba med de frågor som kunde tänkas uppstå. Det var trots allt en stor del av kommunstyrelsens verksamhet och som berör en väldigt stor del av Vilhelmina kommuns medborgare.

Redan till en början lanserade den politiska delen av gruppen målet av att bolagisera Vilhelmina kommuns V/A-verksamhet tillsammans med det kommunala V/A-bolaget i Lycksele, LAVAB. Andra alternativ till samarbete presenterades inte för oss övriga.

Många äro de turer kring denna grupp och resultaten av dess arbete och en återkommande punkt i de få informationer som delgetts fullmäktiges ledamöter är de ekonomiska aspekter som kommer att uppstå vid en ev. bolagisering. Ekonomiska konsekvenser för Vilhelmina kommun? Taxor och avgifter för kunderna inom V/A-kollektivet? Finns det andra alternativ? Frågor ställdes, men några svar levererades inte från gruppen om vare sig det ena eller andra.

Arbetet med bolagiseringen fortsatte trots alla frågor och någon hänsyn till dessa togs inte av den styrande majoriteten.

På kommunfullmäktige 220516 yrkade därför undertecknad att:

Underlagen som nu presenterats av kommunstyrelsen för fullmäktiges beslut, är i flera avseenden undermåliga och endast utifrån ett rådande perspektiv till framtida lösningar för de utmaningar vi står inför gällande V/A. Detta trots att alternativ presenterats den av KS tillsatta grupp med representanter från S+C och M och som ska jobba med denna framtidsfråga.

De redovisade handlingarna är uteslutande av rent formell karaktär, vilka krävs för att en bolagsbildning över huvud taget ska kunna genomföras. En stor och komplicerad fråga, som kommer att ha stor betydelse för medborgarna i Vilhelmina kommun både i avseende på service och kostnader, har redovisats komplett befriat från både en konsekvensanalys och vad ännu viktigare är, utan en siffra om vilka ekonomiska konsekvenser den föreslagna verksamhetsförändringen och bolagsbildningen kan komma att medföra. Den bakomliggande beredningen är mycket bristfällig och slarvigt genomförd och skapar stor osäkerhet om vad ett kommande beslut kommer att få för konsekvenser både verksamhetsmässigt men också ekonomiskt.

 Jag yrkar därför att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med krav på att det nu liggande förslaget kompletteras med en omfattande konsekvensanalys som då också ska innehålla en redovisning av de kostnader som föranleds av förslaget att jämföras med kommunens nuvarande kostnader för de verksamheter som nu föreslås överföras till det blivande bolaget. Kommunstyrelsen ska i sin konsekvensanalys särskilt belysa de konsekvenser bolagsbildningen får på det idag tillämpade koncerntänkandet med utgångspunkt i att kommunens anställda kan arbeta mera gränslöst än när personalresurser knyts explicit till strikt avgränsade verksamheter och arbetsuppgifter.

 Jag yrkar även på att de alternativ till bolagisering och som presenterats gruppen bereds och analyseras i vederbörlig ordning för att slutligen redovisas för kommunfullmäktiges ledamöter att ta ställning till.

 Magnus Johansson (S)”

Detta yrkande resulterade i en minoritetsåterremiss angående en konsekvensanalys och där kan man tycka att det hela hade kunnat sluta med att en ordentlig ekonomisk genomlysning skulle göras av ärendet innan ett slutgiltigt beslut togs.

Enl. bifogat protokollsunderlag, kfm220620 (§ 75) hade Kommunstyrelsen ett möte 220531, men där man överhuvudtaget inte berörde en konsekvensanalys. Detta dök upp på ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott 220614 där uppdrag gavs till kommunchef att behandla frågan om en konsekvensanalys för att presenteras en extra kommunstyrelse på morgonen 220620. Samma dag som kommunfullmäktige hade sitt sista möte innan sommaruppehållet.

Rapporten Konsekvenser av Bolagsbildning (Kfm 220620 bilaga 5 Bolagisering av avgiftskollektiven) ”noterades”, justerades och skickades ut till fullmäktiges ledamöter för att antas i princip på sittande möte.

Att kräva av fullmäktiges ledamöter att på sittande möte gå igenom en så här pass viktig fråga som är så undermåligt beredd känns övermäktigt.

Denna ”konsekvensanalys som nu den politiska majoriteten ”noterat” anser inte jag svarar på de frågor och ger fullmäktiges ledamöter någon vägledning i frågan om vilka ekonomiska konsekvenser en ev. bolagisering kan få för Vilhelmina kommun och dess medborgare. Kommunstyrelsen har enligt min mening över huvud taget inte berett återremissen i någon del, varför beredningskravet enligt gällande Kommunallag helt åsidosatts. Med anledning härav överklagar jag detta beslut som inte tillkommet i laga ordning och med yrkande om att Förvaltningsrätten upphäver beslutet och återförvisar ärendet till kommunen för förnyad handläggning.

 

Saxnäs 220629

Magnus Johansson (S)”

 

Nu ska jag iväg och fiska norsk lax.

Sköt om er!