Politiskt mod och impopulära beslut

Av , , 3 kommentarer 21

Igår tisdag hade vi kommunstyrelse och högst upp på dagordningen var den kommunala ekonomin och hur vi ska bota de underskott vi har (ca -23 miljoner i skrivandets stund) och ser komma i framtiden.

Detta med kommunal ekonomi är i teorin egentligen ganska lätt. Precis som din egna privata ekonomi är det fråga om inkomster och utgifter och att de balanserar med varandra och att inkomsterna är större än utgifterna. Men det är i teorin….

I praktisk verklighet är kommunen ett kolossalt maskineri där alla verksamheter och anställda är kuggar i maskineriet och genom tiden så varierar det mycket i de åtaganden som kommunen står för till sina medborgare. En del är lagstadgat, annat ”fritt”, men likafullt nödvändigt för att vi ska kunna leva i ett drägligt samhälle som är till för var och en.

Vad vi även kan se är att medan statens ekonomi går som tåget, går det betydligt tyngre för kommuner och regioner. Politiska reformer har en tendens att läggas på kommunernas ansvar och som inte alltid får full kompensation för detta från staten.

Att dra ned i våra välfärdssystem är ”lätt”, men till syvende och sist landar de som hamnar i kläm i det nät som sist ska fånga upp dem och det är kommunens nät och detta till stora kostnader.

För vår del lever vi i bygder som dras med stora befolkningsminskningar med minskade skatter och generella statsbidrag till följd och den apparat som byggts upp för ett visst antal innevånare blir för då stor med stora kostnader som konsekvens.

Här har vi i politiken haft ett ansvar att bygga upp välfärden, men även att anpassa den till de invånarantal vi ser i framtiden, dvs att minska kostymen vid behov. Detta är sällan populärt bland medborgarna, men det är här det politiska modet kommer in. Att kunna ta impopulära beslut och stå för dem.

Jag var med och tog beslut om att lägga ned såväl Latikbergs skola som Musikskola för några år sedan och det var inte kul. Två mycket impopulära beslut, men som var nödvändiga. Nu står vi inför nya impopulära beslut.

Jag har skrivit om det förr att vi Socialdemokrater ska ta vårt ansvar då det gäller den ekonomiska politiken och lade tillsammans med V en egen budget som vi presenterade tidigare i år. Någon Koalitionsbudget kom inte utan det blev en budget utan Moderaterna som lade en egen.

Till en början måste jag i ärlighetens namn säga att det var en hel del som skiljde oss åt, bl.a deras föreslagna skattehöjning, men vi har från dag ett haft en utsträckt hand med en ambition att försöka skruva ihop något gemensamt och då Annika Andersson (C)  bildade en budgetberedningsgrupp (BB 20) tackade vi för inbjudan och gick naturligtvis med. I denna grupp har vi nu sedan ett par månader nu jobbat med kommande budget tillsammans med kommunens tjänstemän.

Vi har tagit en del beslut nu som förhoppningsvis kommer att landa i att beredningens förslag antas när de väl presenteras oss politiker för att klubbas i fullmäktige.

Än så länge kan jag bara säga att det kommer att bli en besk medicin med radikala och kännbara neddragningar inom den kommunala verksamheten med bl.a en sänkning av den kommunala ramen (utgiftssidan) med 25 miljoner. Inte roligt, men definitivt nödvändigt och det är nu vi måste plocka fram det politiska modet och stå för våra beslut. Det är vi skyldiga Vilhelminaborna och något annat vore ett misslyckande.

Regionledningsmöte med fokus på digitalisering av välfärden

Av , , 3 kommentarer 17

Det pratas mycket om digitalisering i vår nutid och det mest påtagliga är väl hur vi idag använder våra telefoner för att utföra olika tjänster i vår vardag.

Hur kan vi använda den nya teknik, 5G, AI och olika plattformar för att effektivisera men även för att underlätta vår vardag med denna nya teknik?

Under onsdagen drog vi i kommunledningen ned till Umeå för en dag av information och samtal kring digitalisering av välfärden där En representant från Inera började dagen med en genomgång av hur man jobbar inom detta område.

Inera ägs av SKL Företag, regioner och kommuner och erbjuder kompetens inom digitalisering för att på så vis stödja I”neraägarnas” verksamhetsutveckling. Ett annat område är att Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Digitalisering av välfärden

System för standardiserad informationshantering

* Nationell patientöversikt

– Standardiserad information
– Tjänsteplattform

* Intygstjänsten
– Lagrar intyg
– Registrera samtycke

Det var mycket som presenterades oss och dagen avslutades med en paneldebatt där mycket klokt kom fram. Bl.a hur dåliga vi är på att avsluta de ”gamla systemet” när vi inför det nya. Vi har lätt för att köra parallella system. Ett exempel jag osökt kom in på är då vi tex införde digitalisering och dokumentation av elevresultat, närvaro, utvecklingssamtal i skolan.

En annan fråga är hur användarvänliga systemen är? Om de inte är det kommer folk att strunta i dem och då blir det liten användning och full effekt uppnås inte.

Nåväl. Jag fraktade mig sedan till Lycksele där lilla mamma fick övernattningsbesök och idag kommer jag att vara med på Länsstyrelsens projekt om våldsprevention.

Sista passet på denna sejour blir att höra på utredningen om Akademi Norr och dess vara eller icke vara. Ska bli intressant.

Sedan blir det upp till fjället!!!

Ha det gott allihop!

 

Verksamhetsforum med partiet

Av , , Bli först att kommentera 17

I slutet på denna vecka så styrde jag kosan ned till Stockholm där partiet efter ett kongressbeslut samlat stora delar av sina företrädare till ett verksamhetsforum för att jobba med framtiden och vårt politiska innehåll.

Västerbotten hade en stor delegation. Extra roligt att vi hade med en representant från SSU ÅDV, Lova Gejland!

Verksamhetsforum är ingen enskild satsning eller tillfälligt projekt utan ska ses i ljuset av ett långsiktigt utvecklingsarbete som vi Socialdemokrater tillsammans allihop ska bidra till att utveckla. Vad kan göras annorlunda och bättre?

Genom att träffas, samtala och lyssna på varandra kan vi testa, lära oss och utvecklas till att bli betydligt bättre än vad vi är idag. Detta gjorde vi under dagarna två genom valbara seminarium och gemensamma föreläsningar.

Två bra dagar med likasinnade där jag även tog en chans att prata en del med vår finansminister Magdalena Andersson ang. kommunernas ekonomiska utmaningar och förslaget om nytt avdragssystem för arbetsresor som nu är ute på remiss.

Ett stort grattis till Skellefteå AK och det pris de tilldelats för sitt arbete med sina verksamheter inom sin arbetarkommun och sist

Nu hemma i lägenheten på Plassn. Imorgon träff med Au och samtal om budgetberedning 2020 (BB 20).

IMG_20191110_091520_982

Full rulle

Av , , 2 kommentarer 10

Just nu är det en hektisk period och därför kommer inläggen med några dagars fördröjning. I måndags drog jag ned till Plassn för en lång sejour som började med en v.ordförandeträff där vi på förmiddagen gjorde ett par verksamhetsbesök och först ut var hemtjänsten som håller till på Solbacken mitt i vårt samhälle.

Här fick vi en dragning om hur läget ser ut för denna mycket viktiga och stora del av den kommunala verksamheten.

Just nu får vi fler och fler äldre och som blir äldre och äldre. Detta tarvar stora resurser i form av olika tjänster till våra äldre.

Vi får en bild av personal som jobbar häcken av sig dagligdags med bl.a extrapersonal och mycket övertid. Fler händer behövs inom vård och omsorg. En utmaning att möta i dessa ekonomiskt kärva tider och här måste vi sätta oss ned och fundera på om det är hållbart i längden med extra personal och övertid med allt vad det innebär, kontra att anställa mer fast personal.

Nästa stopp blev på Lärcentrum och detta är en verksamhet som i mångt och mycket sker lite i skymundan då man i normalfallet tänker på utbildning tänker på våra barn, men med Lärcentrum är det frågan om vuxenutbildning.

Ett arbetsliv är långt och många av oss är det som byter jobb under detta yrkesliv. Ibland bara mellan olika arbetsgivare, men många byter även karriär. Jag själv är ett sådant exempel. Utbildad elektriker som blev målare/mattläggare, företagare för att till sist helt byta riktning till att bli lärare.

Denna dag fick vi vara med på en liten premiär där man just denna dag drog igång en processledarutbildning. Detta tillsammans med Sollefteå som även hade sin verksamhetsansvarig på plats som vi även fick klyva några ord med.

En viktig del av kommunens verksamheter som jobbar med att få vår befolkning anställningsbara och jobba i våra lokala företag och slutligen bidra till vår gemensamma välfärd genom sina skatteintäkter.

Två mycket bra möten med bra samtal.

Senaste veckan i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 27

Jag var uppe i Luleå då jag nåddes av det tragiska beskedet om händelserna från Vilhelmina med två unga människors dödsfall i överdoser.

Sedan ett antal år tillbaka har vi haft en oroande trend i Vilhelmina då det gäller våra barn och unga med bl.a många orosanmälningar. Barn och unga mår dåligt med följd av drogmissbruk, brott och våld.

Detta har vi tagit fasta på och tillsatte ifjol en beredning med medlemmar från såväl politik, Kommunstyrelse, Socialnämnd och utbildningsnämnd, men även tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter. Kring detta råder full enighet om att denna trend måste hejdas och beredningens uppgift är att kartlägga det hela, jobba med de frågor som dyker upp och arbeta fram förslag på hur vi ska möta denna utmaning. Både en styrgrupp samt en arbetsgrupp är tillsatt i dagsläget.

Förra veckan hade vi ett möte där vi nu jobbar med en första delrapport som ska delges fullmäktige nu i december.

Ett annat spår vi jobbar med sedan en tid tillbaka tillsammans med bl.a Länsstyrelsen är våldsprevention i Västerbotten. Tjänstepersoner och politiker hand i hand.

Gemensamt för detta preventiva arbete är att det är viktigt och att vi måste samverka med olika aktörer, kommun, region och polis för att nå framgång. Men samverkan i all ära. Vi måste alla i vårt samhälle ta vårt ansvar för att hjälpas åt med denna problematik och de utmaningar vi står inför.  Mycket handlar om attityder och hur vi är förebilder för våra barn och unga.

Dessa tragiska händelser bekräftar för mig vikten av att vi fortsätter att jobba med dessa frågor. Mer än någonsin. Vi har för mycket att förlora i våra barn och unga för att inte göra det.

Jag ska göra allt jag kan. Hoppas att även du gör det.