Teknikpark och hyresgästföreningen

Av , , Bli först att kommentera 14

I veckan fick jag besök av Hyresgästföreningen Södra Västerbotten som vill både informera om sin verksamhet, men även höra sig för hur vi ser på den framtida bostadssituationen i kommunen.

Bägge dessa personer kom från Umeå där det råder en relativt stor bostadsbrist och nu gjorde de sig en tur i Västerbottens inland där det i många kommuner råder det motsatta.

Vilhelmina är lite ”mittimellan” där vi på samhället nu efter migrationsvågen börjar se att det finns ett för stort hyresbestånd. Detta gäller dock inte i våra bägge fjälldalar där framförallt den yngre generationen har svårt att få till ett bra förstaboende. Här har kommunen en utmaning att ta sig an.

Vi kom även in på den problematik som finns med att vi ”älskar ihjäl” vår hembygd och där hus som barnafamiljer skulle kunna bo i istället blir fritidshus till avflyttade som behåller billiga hus för att besöka sin hembygd vid tex påsk. Ett dilemma som inte är helt lätt att lösa.

Ett annat spännande projekt är den som Malgomajskolan driver med Teknikparken. Ett projektsamarbete mellan skola och näringen. Ursprunget är en vilja att få eleverna att intressera sig för teknik och att på så sätt hitta sätt att försörja vår region med kompetens till våra olika företag.

Per Lindberg som är rektor och en av de drivande i frågan ser en framtid där den småländska Gnosjöandan är förebild och där man ”aldrig” släpper ifrån sig ett jobb utom regionen pga att man har för mycket arbete eller att man inte har kompetens. Om inte jag kan göra det så kanske något annat företag i min region klarar av det. Det som är bra för dem, är bra för mig.

Att se varandra som komplement istället för konkurrenter är en nyckel i detta synsätt, men kräver en öppenhet gentemot andra företag som inte alla är vana vid, men som jag tror är nödvändigt ifall vi ska klara framtida konkurrens utifrån.

Projektet lyckas växla upp de medel man har till förfogande och på så sätt kan anställa resurser i form av anställd kompetens till hjälp för våra lokala företag. Även teknisk utrustning köps in och då jag vara och hälsade på dem på Malgomaj 2 stod en hel sändning med utrustning som skulle ut till ett antal skolor. Massor av ”godis” till de tekniskt hungrande….

 

Lapland a culinary region

Av , , Bli först att kommentera 14

Igår tisdag befann jag mig på en presentation av ett nytt spännande projekt, Lapland a culinary region. Småföretag inom mathantverk och turism som söker nya vägar att få snurr på hjulen och söka nya vägar att nå lönsamhet och utveckla sina verksamheter.
Lokalt, närproducerat och samarbete nyckelord i detta projekt.

En presentation av deltagarna och projektet gjordes där Vilhelmina kommun är projektägare med div. samarbetspartners. Bl.a LRF och Hushållningssällskapet  men även privata aktörer inom matproduktion och restauranger finns med som samarbetspartners. En stor spridning med matproducenter, restauranger och andra intresserade visade sig hade kommit till mötet. Själv kände jag mig rätt så malplacerad, men hoppas att jag i min roll som politiker kan hjälpa till i olika frågor. För mig är kommunen en stor resurs i form av kunskap och stöd i olika former. Själv ser jag min roll som dörröppnare och förmedlare mellan olika parter och regioner. Jag vill vara behjälplig och då får det vara inom vilket område som helst. Men sägas ska att jag finner detta område mycket intressant då jag tidigare haft intresse inom detta område i min roll som företagare och har även det med i bagaget. Min dörr står öppen…

Från Vilhelmina kommun deltog även tjänstepersoner från näringslivsenheten och som besitter en stor mängd kunskaper och erfarenheter och tillsammans ska vi försöka bygga upp något inför framtiden.

Återigen fick jag veta att det inte var självklart att detta projekt hamnade just i Vilhelmina, men att det är tidigare arbeten och meriter med duktigt folk både inom näringsliv och bland kommunens tjänstepersoner som vi har att tacka för det.

Rundabordssamtal följde där jag hade en fårbonde, nötbonde, pärodlare och en utsänd kompis till en matproducent till bordskamrater. Utmaningar, vägar att gå och mål diskuterades för att sedan i storgrupp ”knyta ihop säcken”.

Jag ska villigt säga att jag har en kluven åsikt i detta med att allt ska göras i projekt, men tricket är HUR de kommer till och vilka som är initiativtagare. Här kommer initiativet från gräsrotsnivå, dvs hantverkarna/företagen själva och det är inte något pådyvlat uppifrån stat eller kommun vilket märktes där 24 stycken hade anmält sig, men det dök upp ett 35-tal.

Hursomhaver ska det bli spännande att följa detta och

Myndighetsdagarna i Skellefteå

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagarna två var jag i Skellefteå och träffade mina kollegor från de andra kommunerna i norr och västerbotten. 24 av 29 kommuner var representerade på detta högnivåmöte och bara två från Västerbotten var icke närvarande.

De missade ett par mycket bra dagar av information, samtal och diskussioner om hur dessa statliga myndigheter ser på framtiden, men vi kommuner fick även komma till tals.

För den som vill lägger jag ut mina anteckningar, kompletterat med några länkar. Jag ber er tänka på att de är skrivna för mitt egna komihåg och för mina egna reflektioner, men kanske ser du ngt som du undrar över och då är du välkommen att fråga om så är. 

Min tanke var att lägga in en länk, men jag fick det inte att funka så jag kör en ”äktgammeldags” kopiera/klistra in vilket gör detta inlägg myyyyycket långt. Men jag lovar. Det är dock endast denna gång….

 

Myndighetsdagarna Skellefteå 18-19/4-18

24 kommuner, 11 statliga myndigheter

Dag 1

Militären (Mats Klintäng,Tf chef totalförsvarsavd.)

Förändrad omvärld – Eller försvar i en ny tid

 

 • Genomgång hur det har sett ut och hur det ser ut nu.

 • Sverige ett av de minst självförsörjande i Europa

 • Oroligare säkerhetsläge

 • Ryssland “hotet”

 • Nedsatt försvar sedan 90-talet. Nu byggs det hela upp.

 • Kommunernas roll. Fortsätt fungera!

 • Samhället i övrigt mer i behov av förstärkning än försvaret.

 

MSB (Maria BergstrandMaria Bergstrand)

När krisen kommer- Vem gör vad?

 

 • Behov av förändring i takt med samhällsförändringar

 • Lägesbild: Ryssland, Terrorism, Extremväder, Ett beroende samhälle

 • Kommunerna. Göra en risk och sårbarhetsanalys

 • Kommunerna har ett geografiskt områdesansvar. Samordna, informera , lägesrapportera och leda

 • Åtgärder 2018- 2020. tre områden: Kompetent totalförsvar, stärkt säkerhetsskydd och planering och planer

 • Lobbar för #krisberedskapsveckan. I år V.22

 • Privatiseringar av tidigare statliga verksamheter ett bekymmer för krisberdskap. Apotek, Post osv…

 

Polisen (Micael Säll, Regionpolischef Nord)

Kan man vara trygg i norr?

 

 • Vad är trygghet?

 • Känslan kommer före tanken och styr handling

 • Styr min vardag

 • Trygghet är svårt att mäta och objektiv. är en berättelse….

 • Stöld, brott mot person vanligast. Sedan bedrägeri och skadegörelse

 • Lägst brottslighet i region nord

 • Ökad uppklaring av brott. 18 % i uppklaring i region nord. Bra siffror

 • Våldet då?

 • Misshandel minskar/stabilt sedan 2008 trots en ökande befolkning

 • Kränkningar på nätet ökar

 • Dödliga våldet minskade fram till 2012, men ökar sedan dess

 • Morakniv vanligast i dödligt våld

 • Säljer du narkotika har det dödliga våldet ökat ordentligt. För de som INTE säljer narkotika har det minskat

 • Dödligt våld 0,1 per 100 000 innevånare i Region nord

 • Samtalet om våldsbrott stämmer inte med verkligheten

 • NTU-undersökning

 • Svenskarna otryggare, men verkligheten mindre brott

 • Trygghet bygger inte på fakta utan på samtalen runt det hela.

 • Ju mer vi pratar om brott desto otryggare blir vi.

 • Tillnyktring i debatten önskas

 • Hur få trygghet?

 • Riskeliminering dålig metod öka trygghet. Nyansera riskerna

 • Lär barnen att ta sig an svårigheter ist. för att skydda dem från dem

 • Ja. Man kan vara trygg här. Annars emigrera till annan planet.

 • Känslan stämmer inte överens med faktan…

 • Ensamstående kvinnor med barn de som är mest brottsutsatta

 • Det finns de som vill måla upp bilden av att Sverige är i förfall brottsligt sett

 • Samhällskontraktet viktigt!

 • De framtida 10 000 anställningarna inom polisen kommer att hjälpa

 

Arbetsförmedlingen (Christina Storm, Tf chef Norra norrland, Johan Tegnhed)

Vem ska göra jobbet?

 

 • Fantastisk arbetsmarknad i AC-län. 6,1 % arbetslöshet. Rekordlåg!

 • Vilhelmina på den “sämre” delen i denna undersökning, Inlandet

 • Bra arbetsmarknad. Men inte för alla.

 • Arbetslösheten sjunker för alla utom de för “utsatt ställning”

 • Rekordstark arbetsmarknad med stort behov av kompetens

 • De flesta som får jobb får det genom att “någon känner någon”…

 • Framtidens arbetsmarknad: Teknikutveckling och effektivisering, Rörlighet på arbetsmarknad (byta jobb oftare), från yrke till kompetens.

 • Det är kompetensen man söker, Inte yrket

 • Har du en högskoleutbildning står du stark i dagsläget

 • Ökande gap i arbetsmarknaden, främst outbildade och icke-europeer ligger lågt

 • Gammal eller ung har det inte tufft på arbetsmarknaden

 • Vad görs?

 • Motivera arbetssökande till utbildning

 • Extratjänster och moderna beredsskapsjobb

 • Jobba med “jobbspår” inom ramen för DUA-projektet (Vilhelmina finns med i detta)

 • Uppsökande arbete mot arbetsgivare

 • Samarbete

 • Utbildning ofta plan A (nyanlända och långtidsarbetslösa): Börjar med SFI, Grundvux, Yrkesinriktade utbildningar och insatser, anställning

 • Samarbete: Fördjupat samarbete med kommunerna. Våga prova nya medarbetare

 

Migrationsverket (Håkan Hansi, Reginchef Nord)

Finns det plats för några fler i Norrland?

 

 • De sista åren saknar motstycke. Asylinvandring 2015

 • Ca 300 årsarbetare varslade på Migrationsverket hittills i år

 • Landet. 2016: 161 000 inskrivna     2018: 25 000

 • Region nord. 2016: 25 000 2018: 5 000

 • Vore bra om Migrationsverket vore mer närvarande i de små Inlandskommunerna

 • Migrationsverket håller inte sina avtal. Kommunerna har beredskap, men inga kommunplacerade kommer.

 

Folkhälsomyndigheten (Johan Carlsson, GD)

Vägen till hälsa. Kommunens roll?

 

 • En folkhälsa som stärker samhällets utveckling

 • Medellivslängden ökar

 • Stora skillnader i medellivslängd Förgymnasial – Högutbildad

 • Kvinnor med endast förgymnasial utb. lägre och lägre medellivslängd. Åt helvete!

 • Hur påverkar vi folkhälsan? Triangel. I toppen: Hälso och sjukvård, Livsstil och levnadsvanor. Basen, Bakomliggande faktorer (bestämningsfaktorer)

 • Rökning, Kosthållning påverkar medellivslängd till de outbildades nackdel

 • Livsstil och levnadsvanor det som är lättast att påverka

 • Största risken för ohälsa: Ingen utbildning.

 • Satsa på grundläggande utbildning!!!!!

 • Gå in på Folkhälsans hemsidor. Mycket bra och talande statistik

 

R10 utmärker sig! Aktiva politiker!!!! Fan va kul

 

Dag 2

 

Naturvårdsverket (Björn Risinger, GD)

Nationella miljömål och agenda 2030 – Hur stödjer Naturvårdsverket det lokala miljöarbetet?

 

 • Digitalisering seglar upp

 • Kommunen har planmonopol

 • GD-forum. 50 myndigheter skrivit ihop sig om framtida miljöarbetet

 • Lona-projekt

 • 50% stöd till kommunala nationalparker

 • Naturvårdsverket inte beslutsfattande i rovdjursproblematik och strandskydd. Nu Länsstyrelsen

 • Ekosystemtjänster

 • Inbjudan till Nationalparksprojekt

 • Två aktuella områden i Ac. Blaikfjället och Vindelfjällen

 • LIS-områden och strandnära lägenproblematiken

 

Havs och vattenmyndigheten (Jakob Granit, GD)

Vattenresurser och hållbar utveckling

 • Vad håller vi på med?

 • Kunskapsuppbyggnad

 • Vattenförvaltning

 • 5 vattendistrikt: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön, Västerhavet

 • Havsmiljöförvaltning

 • Havsplanering

 • EU fiskförvaltning

 • Fiske – Nationell förvaltning

 • På gång: Sveriges vattenkraft

 • Ska inte de stora vattenkraftsälvarna prövas enligt miljöbalken. JA, enligt GD, men det kommer senare.

 

Skogsstyrelsen (Herman Sundqvist, GD)

Nytt naturtillstånd i Svenska skogar

 

 • 5000 pers till i framtida skogsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter

 • För ut regeringens skogspolitik.

 • Byggs på : Miljömål och produktionsmål

 • Betesskador

 • Tre vilda hjortdjur, kvistätare

 • Kopplingar mellan älgen och det aktiva skogsbruket

 • Virkesproduktion: Inhägnat 180 m3/har , Icke inhägnat 60 m3/har

 • Följer upp och redovisar skador

 • Bistår med info. och kunskap

 • Stödjer länsstyrelsen i bedömning av skador och vid avskjutningar

 • Besök ett hägn uppmanas från skogsvårdsstyrelsen

 • Uppmanar till generös inställning till skyddsjakt

 • Som markägare skyldig till att återbeskoga, men du rår inte över den framtida situationen gällande älgförvaltning tex

 • Avsättningarna –

 • Artskyddsförordningen

 • Nyckelbiotoper innebär INTE att skogen är skyddad

 • Rennäringsfrågor. Vars är dom?

 

Sammanfattning, första högnivåmötet: Två mycket bra dagar på initiativ av Landshövdingen. Myndigheternas toppar träffar kommunerna. Har den socialdemokratiska “Vi ska ha ett land som håller ihop”-politiken har gått ut till både ministrar och Generaldirektörer på de statliga myndigheterna och verken?

Topparna är de “som bestämmer” men det är ute i kommunerna det ska göras verkstad.

“Vi” ser verkligheten och hur det ser ut och den bilden vill vi förmedla upp. Detta ett mycket bra sätt. Fokus mycket på de små kommunerna och deras situation.

 

Förslag till förbättringar: Kommunerna har ett “förmöte” diskuterar ihop sig om det som man anser sig tycka vara viktigast. På så vis kan tex GD få chans till att förbereda sig, men att även tid avsätts till sådant VI i kommunerna tycker är viktigt.

 

Förslag på en form av “speeddating” där tid avsätts för snabba samtal med en GD. Intressant…

 

Kunskap viktigt för ett långt och hälsosamt liv.

Av , , Bli först att kommentera 17

Igår tisdag hade vi kommunstyrelse och dagen innan fullmäktiggrupp.

Måndagen var främst vigd till resultat 2017 budgetremiss 2019.

En bra dragning där fjolårets resultat stannade på +5,6 miljoner efter en del ”ekonomiskt” strul med en fond som revisionen inte gillade. Dock ska nu detta var löst och alla är glada och nöjda. Vad som är att tänka på är att vi haft en regering som satsat pengar på kommuner och landsting och detta visar sig nu. Dock är mycket kopplat till den migrationsvåg som var 2016 och som spillde över även på 2017.

Vi ser att en medveten politik och duktiga tjänstemän som arbetat med kommunens verksamheter fått det hela att gå runt. Dock är mycket av överskotten av engångskaraktär och det är mycket viktigt att ta med sig in i framtiden.

Vi har haft goda år och avsatt medel i ”madrassen” och dessa medel kan användas till tider som inte är så goda….

Då det gäller budgetremissen ska den nu ut till alla partier där var och en ska ”sy ihop” sin budget och redovisa hur den kommunala ekonomin ska kunna hållas. Kort kan man säga att man kommer överens om ”ramarna”, dvs hur mycket pengar som finns att spendera till de olika verksamheterna. och som de flesta förstår brukar det vara så att behoven är större än tillgångarna och då gäller det att tänka till.

Idag onsdag är jag nere vid kusten, närmare bestämt i Skellefteå på Myndighetsdagarna två.

11 statliga myndigheter möter 24 kommuner från norr och västerbotten i samtal och diskussioner om hur det ser ut i vår land.

Generaldirektörer och höga herrar och damer berättar från myndigheternas sida. Tar upp frågor och i smågrupper diskuterar vi och lämnar över.

Måste säga att jag efter dagens möte varit nöjd med de dragningar som varit och det är mycket nyttigt som framkommit. Tycker nog att chefen för Polisen, region nord, MSB och Folkhälsomyndigheten varit de som utmärkt sig och haft mycket intressanta dragningar. Migrationsverket var den myndighet var den som utmärkte sig mest där mycket kritik kom från oss småkommuner i Inlandet och hur de anses EJ uppfylla sina åtaganden. Kommunerna har tagit ansvar under den pressade situation landet stod under 2015-16, men kommunerna upplever inte att Migrationsverket riktigt uppfyllt sina åtaganden.

Polisen berättade om sina bilder av hur brottsligheten ser ut i verkligheten och bekymret med de bilder som sprids som inte alls stämmer överens med denna verklighet.

Trygghet var ett annat ämne, vilket är en subjektiv bild och mycket finns att säga inom detta område.

Från Folkhälsomyndigheten betonade man om utbildningens vikt för ett långt och hälsosamt liv och där känner jag att jag kommer att grotta ned mig och tagga till inför det kommande valet.

Kunskap är makt. Makt över ett långt och hälsosamt liv!

 

 

DÅK 2018

Av , , 2 kommentarer 16

Idag lördag drar årets distriktskongress, DÅK för Västerbottens Socialdemokrater igång.

Vi håller till på Hotell Lappland i Lycksele. Tidigare brukade vi hålla till på Medle Folkhögskola ,en förnämlig anläggning, men då främst vi från Inlandet ansett att den ligger lite ”ocentralt” för vår del och medfört långa resor med extra övernattningar kom en ändring till stånd. Nu varvar Medle och Lycksele an var år. Mycket bra.

Mycket ska avhandlas efter året som varit med div. val och framförallt behandlingar av alla motioner.

Jag är nominerad till Distriktsstyrelsen från min egna arbetarkommun Vilhelmina samt av valberedningen, men det är fler kandidater än platser så vi får se var det landar.

Motioner ska behandlas och det finns några som det kan bli mycket diskussioner kring. Bl.a en som handlar om LSS som jag tror kan bli omdiskuterad (eller inte, vem vet?).

Ett valprogram ska fastställas och partifolket ska peppas inför kommande valrörelse där det är viktigare än någonsin att vi nu efter att ha lyssnat in vad folket, dvs. ni ser på våra framtida utmaningar och förklarar hur vi vill förändra samhället till att bli mer jämlikt. Mellan fattig och rik, man och kvinna, stad och land.

Det finns många utmaningar att ta sig an, men tillsammans klarar vi det.

Vädret verkar iaf. vara på topp och jag hoppas att ni passar på att njuta av den sista delen vårvinter och jag avsluta med att önska er en skön och trevlig helg!

Bildandet av Västerbotten regionkommun

Av , , Bli först att kommentera 10

I två dagar har jag och andra kommunala politiker och tjänstemän varit i Lycksele och träffat företrädare för regionen och Landstinget inför bildandet av en regionkommun.

Vad är då en regionkommun?

Ja, det blev ju ingen storregion där vi slog ihop våra resurser med Norrbotten och Jämtland och då blir det en mindre variant där man kan säga att Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting nu ska slås samman till en regionkommun.

Kort är tanken att man genom denna sammanslagning ska nyttja de gemensamma resurser som finns effektivare och billigare, dock EJ på bekostnad till den lilla människans behov utan tvärtom ska det bli bättre för hen. I slutändan görs ju detta för att öka medborgarnyttan. Inget annat. Den som vill läsa mer och få svar på sina frågor kan gå in här.

Vad man ska ha klart för sig är att det är två stora organisationer som ska slås samman och de processer som startas (har startat) är i många stycken komplicerade.

Sedan är det en demokratiskt styrd organisation som bildas vilket innebär att den kommer att ha ett fullmäktige, styrelser och ”nämnder” och här förevisades vi förslag på hur organiseringen av dessa skulle kunna tänkas se ut.

Ren information och föredragningar varvades med frågor och arbete i smågrupper. Alla har sina intressen att bevaka och förutsättningarna ser olika ut för oss då vårt län är stort och spänner från hav till fjäll. Så mycket som möjligt måste tas med i beräkningarna och mycket måste tas hänsyn till.

Just nu sitter vi och jobbar med dessa mycket spännande frågor och det är mycket upp till oss själv hur vi vill forma vår framtida organisation.

Årsstämma SRFF

Av , , Bli först att kommentera 16

Efter att igår kväll kommit ned till ett vårigt (+ 16 grader kl 20:00) Kristianstad ska jag idag medverka på SRFF och deras årsstämma.

”Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF) ägs av Svenska Regionala Flygplatsförbundet (SRFF) som är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser. SRF verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner.”

Flyget är ett omdebatterat transportslag i dessa dagar och den rödgröna regeringens flygskatt har diskuterats en hel del. Oavsett detta så tror jag att vi uppe i vår glesbefolkade del av Sverige har en stor nytta av flyget. Tåg och buss i all ära, men som kommunikationerna ser ut idag så är vi beroende av flyget. Avstånden gör att tidsfaktorn spelar stor roll och för jobbpendlare och våra företag i regionen är flyget av stor betydelse. Att vi sedan i Vilhelmina jobbar för en utbyggnad av flyget tror jag inte undgått många.

SRFF är ett förbund som bevakar våra små, regionala flygplatsers intressen i Sverige och nu är jag och tjänstemän nere för att bevaka Vilhelmina och South Lapland airports intressen.

Arbetslöshet som affärsidé?

Av , , 3 kommentarer 18

Vem minns inte ord som jobbcoach?

Vem minns inte ordet etableringslots?

Vem minns inte FAS-3?

Alla tre är ord från en svunnen, borgerlig tid där jobbcoachen skulle fixa jobb åt den arbetslöse, etableringslotsen skulle hjälpa den nyanlände och den som gick på sjukförsäkring och blivit utförsäkrad skulle via FAS-3 lotsas in i arbete. Fint som snus. Eller?

Alltihop skrotades av den rödgröna regeringen.

Nu vill nämnda borgerliga Allians skrota Arbetsförmedlingen för att återigen låta marknadskrafterna styra och ställa.

Arbetsförmedlingen har under årens lopp fått utstå en hel del kritik och som vanligt är det säkert så att det är av båda sorterna, dvs obefogad och befogad kritik, men jag undrar naturligtvis hur de tänkt att det ska funka denna gång?