Kongresshelg

Av , , Bli först att kommentera 20

Så sitter jag på planet hem mot norr, Vilhelmina och slutligen bil upp till Saxnäs. Några hektiska dagars kongress är avslutade och jag känner mig ganska mör.

Vi har kongress vartannat år och detta år var det sagt att det inte skulle behandlas några motioner utan vi jobbade med vårt interna partiprogram.

Rent konkret innebar det att vi tillsammans i de olika delegationerna har suttit och jobbat med dessa texter och olika formuleringar för att de ska passa in med den politik vi vill driva. Sedan har det yrkats ändringar och förslag ute i plenisalen.

Jag kan tycka att det är ett väldigt ineffektivt sätt att jobba och hade gärna sett att man delat upp texterna, förslagsvis i dess tre olika kapitel i utskottsgrupper. Gett dessa grupper ett antal timmar att nå konsensus och sedan tagit det resterande ute i plenisalen. Då hade vi sparat inne ett antal timmars debatt och undvikit omröstningar om div. petitesser. Ord bär mening, men i en del fall blir det lite extremt petigt.

Partiledning har varit på plats och det är alltid trevligt att få träffa dem och få en pratstund, informella korridorsnack och de ska INTE underskattas. Jag fick mig en pratstund med både Infrastrukturminister Tomas Eneroth och landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Även våra ”egna” riksdagsledamöter, Björn Wiechel, Helen Pettersson, Åsa Karlsson och Isak From var med oss och det är ett tight Västerbottensgäng som varit nere (17 ombud + några från distriktskansliet). Nya rookies och gamla rävar har blandats i en salig röra. Män och kvinnor.

På den allmänpolitiska debatten var jag uppe och talade om vikten av våra regionala flygplatser. Malin Malm från Umeå pratade glesbygdspolitik och vikten av att hålla ihop stad och landsbygd och Fredrik Stenberg, Skellefteå talade också infrastruktur men med betoning av järnvägen.

Med två minuters talartid hinner man inte säga mycket utan måste försöka få en kärna och konkreta frågor.

En slutsats jag drar av denna flera timmar långa debatt var att huvudämnet i debatten var just landsbygdspolitik, tätt följd av infrastruktur och miljö. Januariavtal och regeringsbildning nämndes i stort sett inte över huvud taget.

Första kvällen (fredag) drog ut på tiden och vid 02 på natten kändes det skönt att få lägga sig i sängen för att få sig några timmars sömn.

Lördagen bjöd på idel debatter för att något försenat övergå i kongressfest. Mycket trevligt att få lite samvaro under festligare former.

Ett sista pass nu idag söndag och de sista skrivningarna togs.

Talen har varit många från olika partiföreträdare och det mest ”inspirerande” stod nog både Statsminister Stefan Lövfen, men även Los ordförande Karl- Petter Thorvaldsson för. Den sistnämnde måste nog sägas vara en riktig agitator och rev ned rungande applåder så till den milda grad att filmkameran började skaka och darra. Mäktigt.

Nu laddar jag om. Jobb med barnen på skolan i morgon.

Bli först att kommentera

Glesbygdsröst på Sossekongressen i Örebro

Av , , 9 kommentarer 18

Idag drar Sossarnas 40:e kongress igång här i Örebro.

Jag sitter med från Vilhelmina som ett av ombuden från Västerbotten.
Tillsammans med Fredrik Stenberg från Skellefteå och Malin Malm från Umeå ska jag upp i talarstolen på den allmänpolitiska debatten ikväll. Alla tre kommer vi att försöka spegla vårt Västerbotten och våra väljare.
Fokus för oss kommer att ligga på landsbygd och infrastruktur; tåg och flyg. De utmaningar och möjligheter vi ser inom detta område och utifrån våra förutsättningar. Stort län med stora avstånd. Landsbygd, glesbygd.
Med 2 minuters talartid var gäller det att få fram en kärna. Inte helt lätt.

Mer kommer under helgen då jag kommer att lägga ut en del (på Facebook dock). Men SVT kommer att sända hela kongressen.

Jag kommer sedan när tid finnes att återkomma på denna sida, men kollar av den med jämna mellanrum om DU vill framföra något.

Välkommen att delta!

9 kommentarer

LEADER Lappland

Av , , 3 kommentarer 16

För några veckor sedan fick jag ett telefonsamtal och en frågeställning om jag var villig att sätta mig i styrelsen för LEADER Lappland. Jag har för länge sedan varit i kontakt med denna förening och måste ärligt säga att det inte varit direkt positivt.

Mitt svar blev att få fundera på saken och återkomma.

Vad är då LEADER?

Kort förenklat kan man säga att det är en del i hur EU fördelar ut ekonomiska medel ur sina strukturfonder i sina medlemsländer via sk. LEADER-områden. I Sverige finns det 48 områden och Vilhelmina hör tillsammans med 7 andra Inlandskommuner till LEADER Lappland.

LEADER kommer från franskan och betyder, Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale och betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.

”Syftet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.”

Det är ett sätt att jobba där företag, kommuner och föreningar kan söka ekonomiska stöd och dessa ansökningar går då in till LEADER Lappland som består av en styrelse med folk från alla kommuner och från tre olika områden: Offentlig, privat och ideell. Dessa bildar ett LAG, En Lokal AktionsGrupp och som är de som utifrån ansökningarna prioriterar dessa för att sedan gå vidare till jordbruksverket som tar beslut om bifall eller avslag.

Med andra ord är det Jordbruksverket som tar besluten, men vi ”gräsrötter” som prioriterar och förordar. Så har jag förstått det hela.

Man jobbar i programperioder (nuvarnade är 2014-2020) och denna period förfogar man över ca 41 miljoner. Denna programperiod snurrar med andra ord på sista versen och vi får se hur det blir framöver då denna är slut.

Hur blev det då med mitt ställningstagande?

Jag funderade och hörde mig för om detta och mina farhågor visade sig vara sanna, MEN de härrörde sig från den förra programperioden som upplevts som byråkratisk, krånglig och allmänt jobbig. Tyvärr är det något som man nu i denna period fått dras med och som ligger det hela till last. Det har även bitvis varit dåligt med representation i föreningen och jag vill inte bidra till den bilden. Tar jag på mig något ska jag fullfölja det hela.

Min fråga var OM man trodde att jag kunde göra någon nytta?  Jag har varken tid eller lust att sitta med något för bara ”sittandets skull”.

I onsdags var jag på mitt första styrelsemöte och det kändes bra och spännande och jag lär få anledning att återkomma i ärendet.

Små/stora projekt? Företag eller ideella föreningar? Sitter du/ni med frågor och funderingar utifrån det syfte som finns längre upp i texten tycker jag att du/ni ska gå in via länkarna. Du/ni har bara att vinna på läsa igenom det hela. Har du frågor så hör av dig. Antingen till vår verksamhetsledare Lovisa eller till undertecknad.

3 kommentarer

Kollektivtrafikkurs

Av , , 1 kommentar 23

Sedan fjolåret har jag suttit med i Länstrafiken Västerbottens styrelse och fått ta del av vad som görs inom kollektivtrafiken och bussgods. Två viktiga delar då bränslepriser och miljö är högaktuella och ska vi klara av de utmaningar vi står inför då det gäller miljön, men även att kunna utveckla vår landsbygd så är kollektivtrafiken otroligt viktig enligt mig. Men som allt annat är det mycket att sätta sig in i och därför tog jag chansen att förkovra mig i ämnet då tillfälle gavs.

Idag har jag sålunda varit nere på en kollektivtrafikkurs nere i Stockholm som hållits av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting (vilket snart lär ändras då vi går in i regioner….)

Full rulle och ämnena för dagen:

* Kollektivtrafikens aktörer – vilka är det?
* Vilka lagar och regler styr?
* Resenären i fokus! Så reser vi och det här behöver vi
* Kollektivtrafiken i siffror – så ser det ut
* Infrastrukturplanering och bebyggelseplanering
* Linjeläggning, turtäthet, enkelhet och framkomlighet
* Upphandling och avtalsformer
* Framtidsspaning – vad är på gång?

En väldigt intressant dag, med några guldkorn var det och föreläsningen om Linjeläggning osv. var nog den som gav mig mest aha-upplevelse.

Det var en doktorand från K2 – nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik som visade oss problematiken och utmaningarna med att lägga ut kollektivtrafiklinjer och vad som händer när man ruckar på omloppstider för tex. bussar som ska gå fram och åter. En minut här och där kan få väldigt stora följder i de resurser som måste sättas in.

Vi fick även via mentometer gissa oss till med olika scenarier och vad som enligt forskning ger mest ”pang för pengarna”, men även vad folk värdesätter då det gäller kollektivtrafik.

Många trodde att priset var en stor faktor, men det visade sig att pålitlighet är den främsta faktorn då det gäller kollektivtrafik och det som folk värdesätter mest. Något att tänka på.

Ett 40-tal deltagare uppdelade på på olika bord där vi var 6 st runt vårat bord. Ensam norrlänning (jag var ensam deltagare norr om Västernorrland) och det märktes i diskussionerna och bitvis var det mycket fokus på kollektivtrafiken inom storstäderna. Jag lyssnade, men fick även chans att delge ”min” syn på kollektivtrafiken. Nog så viktigt och de konstaterade att vi hade olika utmaningar.

Nu sitter jag på Terminal 3 på Arlanda och väntar på mitt plan som går 19:15. Buss och tåg göra sig icke besvär en sådan här gång, men det tar vi en annan dag.

1 kommentar

Lägga ner eller inte?

Av , , 2 kommentarer 18

Jag har inte skrivit på min blogg på väldigt länge, närmare 1 ½ månad närmare bestämt.

Lusten har helt enkel inte infunnit sig. Och varför det då?

Helt enkelt för att jag har funderat på detta med skrivande på sociala medier och vad dessa tjänar till? Jag gillar inte den utveckling jag ser, men då måste jag fundera om jag ska göra något åt den eller lägga ner?

Härom dagen fick jag ett mail som jag besvarade och nu känner jag det vara dags att börja skriva igen. Vad jag däremot ska försöka med är att hålla ned längden på texterna, men det är svårt ibland.

Mer blir det inte för denna gång, men jag hoppas du vill vara med.

Ha det gott allihop!

2 kommentarer