Oseriöst budgetförslag

Av , , 2 kommentarer 26

Idag tisdag hade vi KS med en rad mängd ärenden och det var mycket som avhandlades.

Utifrån den ekonomiska redovisningen och som jag skrev om i mitt förra blogginlägg så prognostiserar kommunen med ett litet överskott för 2021 på ca 2, 8 miljoner kronor och idag gick vi mer igenom Kommunstyrelsens egna verksamheter, men det ser onekligen lovande ut.

En annan punkt som låg på dagordningen var genomgång av de prioriteringsförslag/budgetar för 2022 som partierna/ partikonstellationer gjort och till i år har alla kommit med mer eller mindre kompletta förslag. Nästan alla förslag även i tid.

Utifrån de förslag som nu lämnats in är det ett som sticker ut och det ordentligt och likt ifjol hade jag gärna lagt ut dem till er att beskåda och jämföra, men flera bilagor är för ”stora” för att läggas ut på bloggen. Inledningsvis får ni nöja er med ett par bilder saxat ur budgetmaterialet. Jag ska försöka knåpa ut om det går att lägga ut på något annat vis.

I Vilhelmina finns en konstellation bestående av Kristdemokraterna, Politiskt alternativ och Feministiskt initiativ under namnet PDI och redan ifjol utmärkte de sig med en budget baserad på pengar som inte fanns. Gick under namnet Monopolpengar. Detta var vi några stycken som kritiserade och tyckte var på gränsen till att försöka lura Vilhelmina kommuns medborgare och skattebetalare.

Vi är många inom politiken som är väldigt nöjda med den nya budgetmodellen och de dragningar ekonomerna presenterar oss. Det är tämligen glasklart för de flesta av oss HUR mycket pengar vi har att röra oss med i prioriteringar (dryga 53 miljoner kr), men tydligen så gäller det inte alla.

Nedan finner du i ett litet behändigt diagram och hur det ser ut och där förslaget från PDI resulterar i ett medvetet underskott på 8,5 miljoner. Det är därför det ryser ILLRÖTT som en varning att budgeten och prioriteringarna överskrids. Ändå lämnar man in detta? Ni får jämföra deras lagda förslag med förslaget från Socialdemokraterna/ Centern och själva dra era slutsatser….

 

  Socialdemokraterna/Centerns förslag                              PDI förslag

För mig är detta förslag från Kristdemokraterna, Politiskt alternativ och Feministiskt initiativ oseriöst och skulle kasta tillbaka vår kommunala ekonomi bakåt till ett stort underskott och allt arbete, det stålbad vi gått igenom tillsammans skulle vara som bortblåst.

Ha en god kväll!

God och nära vård, plussiffror, bränslepumpar och företagande

Av , , 1 kommentar 17

Idag fick vi på fullmäktigegruppen ett kärt återseende då vår ”gamle” socialchef Roland Bång redogjorde för ett gigantiskt projekt som Region Västerbotten dragit igång med honom som projektledare.

Projektet God och nära vård

Tanken är att identifiera behov och resurser inom vård och omsorg för att få till en bra verksamhet till gagn för våra medborgare.

Detta är en stor del inom kommunen, men ännu större för regionen och det är väldigt komplexa frågor. Man ska komma ihåg att det många gånger är strukturer som varit igång i många år inom politik, men även på verksamhetsgolv där jobbet har gjorts på ett visst vis. Ibland framgångsrikt, ibland inte.

Men i detta både intressanta och nödvändiga omställningsarbete gav han oss en inblick och ”rapport”.

Delårsprognos april-21

Vår ekonomichef gav oss sedan en delårsprognos ”lightversion” per den sista april och den var betydligt roligare att höra än då vi satt på motsvarande möte ifjol då ”delåringen” gav oss för handen om ett minusresultat på ca 38 miljoner, men som slutade på dryga 6 miljoner back för 2021.

Minskade kostnader, främst inom personalsidan, men även övriga kostnader är stora, men även det intäktstapp ekonomerna räknar med slutar dock i en prognos på att vi kan landa med svarta siffror. Det innebär i runda siffror + 2,8 miljoner vilket är drygt 800 000 kr mer än det vi hade budgeterat för 2021.

Ett målmedvetet arbete från politik, förvaltningar, men framförallt personalen på golvet ger resultat och drar vi åt samma håll och går armkrok kan vi göra vad vi vill. Det är iaf min fulla övertygelse. Vi är inte i hamn, men ljuset i tunneln är definitivt inom räckhåll och nu återstår bara att hålla i och ut.

Nya lagar gällande drivmedel

Med dagens program fick iaf jag göra en ny bekantskap i Bogge Bolstad som är det senaste tillskottet som affärsutvecklare på vårt näringslivskontor och som föredrog det senaste inom ett område som har väckt mycket frågor den senaste tiden; bränslepumpar på små stationer ute på landsbygden och hur de ska kunna överleva de senaste förslagen till regeländringar/lagkrav som är planerade att träda i kraft juli -22.

Det är en rad olika åtgärder som näringsidkaren ska göra och lagen som utgår från Myndigheten för skydd och beredskap, MSB är i grunden god och är till för att skydda oss från de utsläpp av olika drivmedel och som kan drabba oss oerhört hårt.

Det man blir skyldig i att åtgärda är allt från att uppdatera kortterminaler till att åtgärda rostiga tankar och ledningar. Åtgärder som för en liten näringsidkare kan bli väldigt stora och till slut en överlevnadsfråga, men även en fråga om tillgång till bränsle för oss som bor utanför de större samhällena.

Det jobbas för fullt i denna fråga för det är bråttom i att få en lösning till detta dilemma.

Ung företagsamhet

Sista punkten innan vi gick in i våra gruppvisa överläggningar var en dragning kring Ungt företagande, UF med regionchef Frida Wimelius.

Ett viktigt område inom skolan och som är inskrivet i de nationella styrdokumenten för skolan är att jobba med entreprenörskap, företagande och innovationstänk bland ungdomarna och UF jobbar med att hjälpa till HUR man ska jobba med detta.

Hon visade på de utmaningar som våra ungdomar står inför och en svindlande tanke är att 65 % av våra lågstadiebarn kommer att jobba med arbeten som inte existerar idag och vilka kompetenser som kan komma att behövas.

Det jobbas en hel del med detta i Vilhelmina, men inte i de lägsta åldrarna vilket kan vara nästa steg i vår utvecklingssteg i jobbet för ung företagsamhet.

Jag jobbar ju själv som lärare och dessutom med de yngre åldrarna och är företagare och det känns bra att det nu finns ett material att jobba med även för de minsta eleverna och jag ser detta som ett sätt att integrera andra ämnen i det hela.

En bra förmiddag som följdes upp av diskussioner inom respektive partier/grupper…

VI fortsätter köra på…

Av , , 2 kommentarer 18

I måndags hade vi fullmäktige. Ett axplock….

Ekonomin

En förvaltning med anställda har efter en del tuffa politiska beslut pressat ned ekonomin betänkligt och vi kan se en ekonomi som börjar gå mot att komma i balans.

Årsbokslutet för 2020 klubbades och där resultatet landade på ca – 6,4 miljoner. Att tänka på är att för dryga året sedan visade prognosen på ca – 38 miljoner. Pengar från den S-ledda regeringen har landat ute i kommuner och regioner och spelar så klart roll för att resultatet hamnade där det hamnade. Men vi ser att vi minskar stort i utgifter i mångmiljonklassen och OM allt går väl och vi håller i så kan det landa i ett positivt resultat för 2021. Det finns inom räckhåll, men vi är inte där än.

Det underskott vi nu gjort kommer vi att täcka upp från den resultatutjämningsreserv som vi har i ”börsen” och med det så lär iaf revisionen bli nöjda då det varit en fråga vi fått kritik för tidigare.

Bolagisering av avgiftskollektiven, vatten/avlopp och renhållning

Här pågår ett arbete där vi tillsammans med Lyckseles kommunala bolag LAVAB tänkt oss samverka i ett gemensamt bolag

Vi hoppas bromsa framtida kostnadsökningar, men även höja kompetensen och kunna möta framtida utmaningar.

Dagens möte klubbade en viljeinriknting om att fortsätta detta arbete för ett gemensamt bolag, MEN det finns saker att utreda vidare och bolagshandlingar och ägardirektiv ska tas fram innan ett ev. bildande av bolag. Medborgarnytta och kostnader i fokus är det som gäller.

En relativt het debatt där en minoritet ville ha en återremiss pga dåliga/bristfälliga underlag och att det gått för fort.

Frågan väcktes i början av 2020 och en arbetsgrupp tillsattes med tre personer där PDI (Pa, Kd och F!)  tillsatte en av dessa personer i arbetsgruppen (Moderat). I Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau) har man en representant (Kd) och i kommunstyrelsen har alla dessa tre partier (Kde, Pa och F!) en ledamot.

I de protokoll som följt ärendet finns inte en stavelse från dessa personer eller partier och det känns en smula märkligt att de då anför brist i insyn för sitt ställningstagande.

Allmänpolitisk debatt

Jag måste säga att det känns lite konstigt att ha debatt genom en dataskärm och inte stå vid pulpeten på Folkan. Det blir inte riktigt som vanligt kan jag tycka.

Debatten kommer i samband med årsbokslutet och med det vill jag lyfta ett antal frågor som hör till året 2020 där många frågor sett dagens ljus under det året, men som jag tycker hör till våra framtidssatsningar.

Nya lokaler M3 i gamla Bilbolaget är en av de frågor vi jobbat med under 2020 och i dagarna jobbar tjänstepersonerna med att göra iordning de anbudsunderlag som ska ut för företagen att räkna på. Jag hoppas på våra lokala entreprenörer och att de är på hugget.

En ny näringslivsstrategi är nu klubbad och det känns skönt att vi nu har ett dokument/plan som vi dels kan följa från golvet och upp till chefer och politik. En strategi med mål som vi kan följa upp. Fler och växande företag, hur vi bemöter våra företag och entreprenörer och hur vi ska tänka utifrån samhällsplanering. Mycket av detta har naturligtvis gjorts, men nu har det blivit en mer sammanhållning kring denna strategi. Mycket viktigt.

Det fokuserades mycket på ekonomi och det blir ganska naturligt att vi då även kom in på budget -22 även om den frågan kommer upp på junifullmäktige.

Alla partier och konstellationer har lämnat in sina budgetförslag, mer eller mindre seriösa och kopplingen mellan årsredovisningen och framtida budgetar är solklar och för mig ett bevis som ovan nämnts ett bevis på att vi går mot rätt håll. Till veckan ska budgetarna manglas i KS och passera detta nålsöga och jag ber att få återkomma efter detta möte med min syn på detta ämne.

Mer avhandlades naturligtvis, men just nu så är skallen bara mos av möten och jobb.

Sköt om er!

Tillit, vaccin och ett upp och nedvänt land…

Av , , Bli först att kommentera 20

Idag fredag fm. var det regionledningsmöte med en till början ett föredrag om tillitsbaserad styrning och detta finner jag intressant speciellt i dessa tider där tilliten verkar bli mindre och mindre. Till politik, till institution och företag, ja nästan till allt.

Som lärare verksam sedan 2006 ser jag hur tilliten till professionen blivit mindre och mindre genom åren. Mer och mer ska dokumenteras och mätas och frågan man kan ställa sig är om allt blir bättre av att vi mäter det det hela. till viss del måste man mäta, men ibland kan jag nog tycka att kontrollerna och mätningarna går över styr.

Vi satt i mindre grupper och diskuterade detta och min bild delades av flera i gruppen, bl.a från sjukvården.

Vad är då ”Tillitsbaserat styrande?

Enligt  SKR hemsida definierar man detta utifrån tillitsdelagationen:

”Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att:

  • stimulera samverkan och helhetsperspektiv,
  • bygga tillitsfulla relationer, samt
  • säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.

Definitionen betonar att tillit inte enbart är en fråga om mjuka värden, som organisationskultur och ledarskap, utan lika mycket en fråga hur man styr, utvärderar och organiserar verksamheten. Alla i organisationen, oavsett organisationsnivå, har ett ansvar för att aktivt verka för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla relationer.

Definitionen betonar också vikten av att göra sig tillitsvärdig, genom att säkerställa att man kan, vill och vågar hjälpa brukaren.”

En dragning från Smittskyddet i Västerbotten fick vi och det visades upp dagsfärska siffror på hur vaccinationssituationen ser ut i vårt län.

Man konstaterar att man varit duktiga på att fylla de ”vaccinationstider” som funnits i Västerbotten vilket man på andra håll varit mindre lyckosam på. Detta har medfört att vi har en hög andel äldre som är vaccinerade och att vi inte behövt öppna upp för fas 4 för att fylla tider. På en fråga från mig så beräknas fas fyra sätta igång vecka 22 (men inget är skrivet i sten. Kan bli tidigare/senare). Man kommer som andra regioner att börja uppifrån ålder och gå nedåt.

Sist på agendan stod regeringens särskilda samordnare för samhällsomställning Peter Larsson som föredrog kring den omvälvande situationen med stora industrietableringar (med investeringar på över 1000 miljarder)  i norra Sverige (Norr/Västerbotten) och han pratade om ett paradigmskifte i hur synen blivit på vår landsända.

Väldigt intressant att lyssna på från en person som sitter i den direkta maktens boning och jag fastnade speciellt för en mening han sa som var ungefär:

”Ett överordnat mål MÅSTE vara att bygga hållbara samhällen och förhindra fly in-fly out”.

Frågan som han ställer och som vi får fundera på är hur detta kommer att påverka oss? Spännande…

En bra dag.

Ha en god helg!