Principer viktigare än sakfrågor?

Av , , Bli först att kommentera 12

Det har varit en ett märkligt slut på hösten då den tog abrupt slut, med nästintill en halv meters snö här uppe i Saxnäs och det började dras skidspår. Nu har det kommit en tö och det sätter ihop. Halkigt och eländigt har det blivit.

Tidigare i veckan halkade jag ned tillsammans med min bror ned på (Vi uppe i fjället far PÅ, inte till) Vilhelmina för kommunfullmäktige och som varade hela dagen och jag var hemma på kvällskvisten. Rätt så trött och slut på. Dels från en lång dag, men även utifrån mötets karaktär.

När man väcker ärenden i tex KS är den normala gången att man skickar in sitt ärende till kansliet som hanterar det hela tillsammans med ordförande ´som planerar mötet, men beroende på ärendets natur och OM det brådskar så kan man väcka ett ärende på sittande möte.

För ett tag sedan hade vi ett KS-möte där en ledamot från KD ville väcka ett ärende på sittande möte. Detta diskuterades på mötet huruvida vi skulle ta upp det eller inte.  Det beslöts att det inte skulle tas upp med motiveringen att det fick vänta och tas den ”normala” vägen och tas på ett senare möte. Detta ville KD-ledamoten skriva in i protokollet, men…

Då uppstod frågan VAR det skulle skrivas in? Eftersom ärendet inte togs upp så fanns det inte på vare sig en dagordning eller en egen punkt i protokollet. En lång diskussion följde med resultatet att ärendet fick vänta för att tas upp på ett senare möte och blev inte heller inskrivet i något protokoll. ALLA var vi lika frågande om vad som gällde.

Senare lämnade KD-ledamoten in ett ärende ”den vanliga” vägen om att ändra i vårt reglemente då det gäller just initiativrätt vilket antogs av en majoritet i KS, men som den fråga den är måste den upp och tas av fullmäktige.

Det som sedan hände var att jag/vi fick vetskap om att detta om initiativrätt var en helt onödig punkt att ta upp i vårt kommunala reglemente då det redan är inskrivet i kommunallagen 4 kap: 20§ som säger att ” Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden”.

Då uppkom frågan : Varför skriva in något som redan finns reglerat i kommunallagen?

Ska man vara kritisk till sig själv kunde man ju ha berättat detta till ledamoten på morgonen innan fullmäktigemötet. Men så blev det inte.

En annan fråga som däremot inlämnades från KD i förväg och som hamnade på sista KS var en annan fråga som handlade om anmälan av gruppledare. Detta för att via reglementet kunna hålla arvoderade gruppledarmöten (åtta stycken/år). Detta var iaf vad vi trodde, men det visade sig vara att KD-ledamoten ville visa på en princip över hur fel vi i majoriteten (S+C) betedde oss mot oppositionen. Och det kan man ju få tycka, men det resulterade i att frågan avslogs med hänvisning att den frågan (principen) fick tas i kommande förtroendemannaberedning och ingen var däremot. Alla var överens.

Frågan kom dock upp via en interpellation i måndagens fullmäktige, men med det får saken anses vara utagerad. Tror jag…

Nu ser jag att kommunstyrelsen blivit anmäld till Justitieombudsmannen (JO) av Kristdemokraterna i Vilhelmina i den första frågan om initiativrätt då man vill ha ett klargörande och det är bra. Tydlighet är bra.

Men vad vill jag då ha sagt med detta inlägget….

Jo…

Jag är lärare och tjänstledig en dag i veckan för att jobba med politiken.. Jag har varit egenföretagare som målare och mattläggare, men även drivit restaurang. Jag är med andra ord ganska vanlig med olika erfarenheter i mitt bagage likt de flesta som passerat 50-strecket. Jag har inga särskilda kunskaper inom tex kommunal juridik.

Att syssla med politik innebär att se ut över ett stort brett fält. Detta skulle jag vilja påstå gäller KS-ledamöter speciellt som utöver sin egna ”nämnd” även ska ha överinseende över de andra nämnderna. Det är mycket att hålla reda på med andra ord. Förutom sakfrågor är det lagar och regler som ska följas på en rad olika områden.

Men vi får göra så gott det går tillsammans med våra tjänstepersoner.

Gör om. Gör rätt tycker jag att jag ständigt möter, men jag lär mig så länge jag lever. Det hoppas jag gäller alla.

Men på sista tiden verkar Kristdemokraterna i Vilhelmina driva principfrågor vilket i sig är bra, men i tex frågan om just förtroendemannaberedningen där deras ”principfråga” inryms tycker man ingenting och något förslag kom inte in från deras sida att ta ställning till. Detta kan jag tycka vara märkligt.

Obligatorisk insamling av matavfall

Av , , 4 kommentarer 21

Det kan låta konstigt, men under årens lopp kan jag konstatera att bland de frågor som verkar engagera flest debatter så tillhör ”sopor” en utav dem därav detta inlägg.

I slutet på förra veckan fick jag in en kommentar som handlade om arbetet med ett nytt EU-direktiv som handlar om obligatorisk insamling av matavfall och det slog mig att skriva ett inlägg i frågan. Dels för att reda ut och förklara, men även som ren information.

Bakgrunden är att utifrån ett EU.direktiv ska allt matavfall sorteras ut och tas om hand och detta ska gälla fullt ut den 31/12 -23. Detta i ett led i att minska ”sopberget” och att ta hand om den resurs som faktiskt matavfall kan vara. Till detta har alla Sveriges 290 kommuner bara att rätta sig efter och OM man inte redan nu har system som skiljer ur matavfallet (vilket många kommuner har) så blir det till att ställa om sina system till att passa kommande gällande lagstiftning. I ´Vilhelmina kommun skiljer vi inte ut matavfall (liksom de flesta av våra inlandskommuner).

I dagsläget har vi även en privat utförare av tjänsten att köra ut och tömma återvinningskärlen hos alla fastighetsägare.

I sedvanlig ordning har vi ett antal tjänstepersoner med kunskap inom området som nu berett frågan och utifrån dessa har vi tagit ett antal beslut:

Vår ambition är att ”det ska vara lätt att göra rätt” och att det ska vara så kostnadseffektivt som möjligt, men även att vi ska dra vårt strå till stacken då det gäller miljön.

Vi har haft att gå på om vi ska försöka fortsätta gå på det nuvarande systemet och lägga till en tunna för matavfall eller att använda ett nytt system där EN tunna har två fack. Ett för ”sopor”/restavfall och ett för matavfall.

Till detta system använder man en lastbil med sidolastare med två kärl där avfallet separeras. Nuvarande ”sopbil” klarar inte att köra två olika sorters avfall utan då måste en annan bil köra en runda till.

Detta matavfall som samlas in ska då köras i första hand till Skellefteå för rötning och tillverkning av biogas.

Som jag skrev ovan är det i princip hela Västerbottens inland som berörs av detta och därför väcktes frågan inom vårt gemensamma organ R10 där tio inlandskommuner (varav åtta från Västerbotten) ingår och vi alla sitter i samma sits.

Norsjö tog ledartröjan och har dragit mycket i detta ärende och nu har alla åtta Västerbottenskommuner gått samman för att göra en gemensamt samarbete med sopsystem, men även en gemensam upphandling av fordon. Allt för att jaga kostnader och bli så effektiv som möjligt.

På detta vis kan vi hjälpa varandra med insorteringen på ett betydligt effektivare vis till en mindre kostnad. Sopor kan även mellanlagras i annan kommun vad jag förstår. Sju kommuner har tagit positiva beslut om detta. Vilhelmina är sist på snöret och frågan ska upp på fullmäktige den 26/10 för att avgöras.

Men vän av ordning (och det gjorde nog de flesta i Ks) frågar sig nog om miljönyttan av detta med att samla in lite matavfall? För i våra trakter är det lite matavfall det är frågan om.

Enligt de beräkningar (Tyvärr var bilagan för ”stor” för att läggas ut)  vi fått till oss är matavfallet så energirikt och på totalen ger biogasen som utvinns mer energi än den energi som går åt att frakta matavfallet från oss vid ”källan” till slutstationen i tex Skellefteå, men det bygger på att detta tvåfackssystem används och att matavfallet INTE hämtas separat.

En annan fråga som dyker upp är om alla måste slänga sitt matavfall i behållaren och svaret är NEJ. Om du tex komposterar så fortsätter du med det som vanligt. Detta vänder sig främst till dem som kastar sitt matavfall i soppåsen.

En annan fråga är om att det kan vara så att vi skulle kunna ansöka om ett undantag från att sortera ut matavfall och i princip fortsätta med dagens system.

Idag körs våra sopor för förbränning på Dåva utanför Umeå och för detta får vi betala en 715 kr/ton. Av detta är 75 Kr/ton skatt som till 2022 höjs till 125 kr/ton. Denna skatt väntas öka ännu mer och  att det blir dyrare och dyrare att bränna sopor och det kan man anta ha att göra med att man vill komma ifrån förbränning av sopor/matavfall. Rötning i Skellefteå kostar 480 kr/ton för tillfället ska sägas.

I detta nu verkar ingen veta, men vi vet att klockan tickar och att detta i att skaffa ett helt nytt system tar tid med allt från att avtal ska sägas upp, byte av sopkärl till byte av fordon (minst 18 månaders leveranstid på fordon tex) tar tid och tiden går fort…

Lek med tanken att vi begär ett undantag och får det. Vad kommer det att innebära?

Utifrån som jag förstår det hela så kommer det isf att innebära att vi kan fortsätta med nuvarande tunnor och fordon, men att det avfall vi får in och som måste förbrännas i slutändan kosta mer än att gå in i det nya systemet med samarbete med sju andra kommuner.

Det finns mer att skriva i ämnet och jag har säkert glömt något, men ber i så fall att få återkomma. Det finns även praktiska frågor att fundera över.

Sammanfattningsvis med det nya systemet:

Nytt fordon
Nytt kärl med separering av restavfall och matavfall
Inga fler turer utan fortsatt samma turtäthet

Ha en bra vecka!

Större finansiering från staten löser problemen?

Av , , 5 kommentarer 14

Läser en del kommentarer runtomkring ang, de sparförslag som vi Socialdemokrater och Centerpartister nu lagt på kommunstyrelsens områden. Om detta kan man tycka mycket, men det som slår mig mest är den kommentar som fälldes från Kristdemokraternas ledamot i såväl Ksau och Ks:

”Om vi inte får se en större finansieringen från staten så är det bara början”

Jag häpnar och utifrån det jag sett tidigare från PDI och dess partier och olika budgetförslag kan jag bara konstatera att deras byggande av luftslott fortsätter antingen med pengar de tycker att vi borde ha fått eller pengar som vi borde hoppas på från staten. Kommunens kostnadssida och utgifter verkar vara sekundera frågor.

Att göra vinter

Av , , 4 kommentarer 18

För mig är hösten den bästa årstiden och kan jag få en lång höst utan att snön kommer för tidigt så gör det mig glad.

Svala dagar utan blåst. Gör inget om det är mulet eller lite disigt. Att vara utomhus med jakt, fiske och bara att stöka och fixa ute på tomten är livsglädje.

I söndags och igår kväll fick jag chansen att ställa undan det sista innan den första snön kommer så nu har jag gjort vinter.

Ha det gott!

Ur led är politiken

Av , , 2 kommentarer 19

Vi lever i en komplex politisk tid som domineras av högerkrafter i Sverige, men med en Socialdemokratisk/ Miljöpartistisk regering som sitter på nåder av Centerpartiet, Liberaler och Vänsterpartister. Fem partier från mitten och vänsterut.

Gudarna ska veta att det inte kan vara lätt för de som bildar regeringsunderlag. Inte för socialdemokrater eller miljöpartister, men inte heller för liberalerna och centerpartister som så tydligt tog avstånd från Moderaterna och Kristersson, men framförallt Sverigedemokraterna.

För Vänsterpartiet däremot, som ligger längst till vänster av de fem verkar det dock inte vara några bekymmer att samarbeta med vare sig Kristdemokrater, Moderater eller Sverigedemokrater med misstroenden i tid och otid och det kan jag tycka kännas knepigt. Men det är ju jag det.

Ur led är politiken.

Vad händer med sporthallen i Malgovik?

Av , , 7 kommentarer 15

I igår fredag var jag nere till Malgovik där jag och Annika Andersson (C) hade blivit inbjuden av en arbetsgrupp som jobbar för att behålla sporthallen i Malgovik inom byns överinseende. Med oss hade vi kommunchefen Karl – Johan Ottosson.

Som bekant är numera skolan nedlagd och frågan är vad som kommer att hända med den sporthall som finns i anslutning till skolan och som byn har lagt ned mycket tid och energi på när den byggdes 1987.

Det finns en oro kring vad som kan hända vilket är förståeligt. Det är mycket aktiviteter i hallen som förutom hallen och omklädningsrum har en ”mötesdel” med ett litet kök där föreningar och enskilda i byns närområde har sina träffar.

Byn representerades av en arbetsgrupp som jobbar med frågan och efter en del trevanden kom vi fram till att  vi trots allt jobbar mot ett gemensamt mål i att vi alla vill se byggnaden som ett fortsatt nav för området.

Knäckfrågan är hur ”byn” ska kunna drifta hallen till en rimlig kostnad och vad som kan behövas investeras för att komma ned i driftkostnader.

Om detta diskuterade vi i dryga timmen med gott fika som serverades oss.

Jag ska villigt erkänna att sådana samtal inte hör till det man ser fram emot då man som politiker har varit del i beslut som varit starkt ifrågasatta och impopulära, men samtidigt så är det bara att ta tjuren vid hornen och stå för ”det man gjort”.

Detta är nu andra gången jag varit till Malgovik det senaste halvåret och bägge mötena har slutat som bra och konstruktiva  samtal även om resultatet inte fallit ut till bybornas fördel och som de har velat, men ska vi komma någonstans måste vi prata med varandra och försöka gå framåt.

Kontentan av dagens möte blev slutligen att vi gick hem med varsina hemläxor för att försöka lösa denna fråga och träffas längre fram för vidare samtal och med det tackar jag för mig.

Den framtida politiska spelplanen

Av , , 9 kommentarer 15

Den politiska gången i kommunen (och det regleras i kommunallagen) fungerar det så att ett ärendes gång MÅSTE passera ett antal instanser för att vi i politiken ska kunna ta beslut.

Normalt kan man säga att det börjar att ett ärende börjar i kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau där undertecknad sitter tillsammans med en partikamrat, två centerpartister (varav Kso, kommunstyrelsens ordförande är den ena) och en Kristdemokrat.

Vår roll är att gå igenom de ärenden som dyker upp, egenväckta, från andra nämnder (Soc, Un eller Mbn) eller från kommunens egna organisation och det kan vara ärenden av olika slag. Kommunen ska svara på olika remisser vad vi tycker i frågor, taxefrågor, motioner. Ja nästan allt passerar Ksau….

En fråga som dyker upp VARJE mandatperiod är förtroendemannaberedning.

Hur ska den politiska organisationen se ut?
Hur ska det partistödet se ut?
Hur ska arvoderingen av politikerna se ut?  
Kort och gott: Hur ska den framtida politiska spelplanen se ut nästa mandatperiod?

Mycket viktiga frågor som berör skulle jag vilja påstå. Jag skulle vilja påstå att det nästan är det ämne som engagerar vår befolkning mest om man ska tro insändare, Facebook och bloggar.

Hur många gånger läser jag om ”politiker” som tjänar si och ”politiker” som arvoderas så och att ”man kan dra ned på politiken” istället för skolan eller ett servicehus osv, osv.

Detta kan jag till viss del förstå att man har frågor kring, men jag skulle önska att man satte sig in lite mer i vad som gäller och vilka beslut som tas i frågan.

Ovanstående frågor har vi diskuterat ett antal gånger inom Ksau där den absolut viktigaste är hur/om vi ska se över den politiska organisationen och gå ifrån systemet med nämndssystemet till att ha en förstärkt styrelse med utskott?

Politiska frågor är komplext då det spänner över ett mycket stort område och det är svårt att sätta sig in i alla frågor, därav de olika nämnderna och nuvarande system.

Ett system med utskott innebär att istället för att ha en Kommunstyrelse, Socialnämnd och Utbildningsnämnd (Miljö och byggnadsnämnden berörs inte då det är en myndighetsnämnd) skulle det bli en förstärkt Kommunstyrelse med ett antal ledamöter som bildar ett utskott med ledamöter som ansvar inom utbildning och ett antal ledamöter med ansvar för sociala frågor.

Många kommuner, men inte alla har detta system och frågan är om vi i Vilhelmina ska gå över till detta?

Fördelar/nackdelar? Besparing (en fördyring finns inte) på politiken?

Det finns många frågor för en beredning att jobba med och komma med förslag att presentera för  fullmäktige och OM det blir en förändrad politisk organisation kommer det att påverka den tjänstemannaorganisationen  i inom kommunen. Detta kommer att kräva tid till ett omställningsarbete för såväl politik, men framförallt för våra tjänstemän. Därav att vi lyfter frågan tidigare än normalt denna mandatperiod.

Förutom att vi diskuterat det hela ett antal gånger i ksau gick det ut en propå/förfrågan till ALLA politiska partier i Vilhelmina att komma in med förslag till beredningsdirektiv, punkter som man tycker beredningen ska jobba med.

Fyra svar av åtta möjliga inkom. Från vi Socialdemokrater, Centerpartiet, Politiskt alternativ och Sverigedemokraterna.

Från övriga ingenting där jag tycker att det mest anmärkningsvärda är att både Kristdemokrater (med sin ledamot i Ksau) och Moderaterna inte verkat bry sig i frågan och där inget svar har inkommit.

Dessa två partier har med hög svansföring i dessa frågor pratat, skrivit spaltmeter om hur reglementen ska tolkas och om nedskärningar inom partistöd och politikers arvoden, såväl fasta som mötesarvoden, men då frågan väl dyker upp på bordet ids vare sig Kristdemokraterna eller Moderaterna tycka något om dessa direktiv.

Nåväl. De direktiv som togs och som ska upp till fullmäktige kan du läsa här.

Beredningen ska med anledning av en ev. ändring av den politiska organisationen lämna en första delrapport hösten -21 och en slutrapport våren -22 enligt förslaget.

Ha en trevlig helg!

En delåring och ett litet ljus i mörkret

Av , , 2 kommentarer 13

Igår kom jag hem upp till fjället efter två intressanta dagar nere på Plassn där första dagen innehöll en dag med kommunfullmäktigegruppen som mest är det folk som sitter inom fullmäktige, ordinarie och suppleanter och en del tjänstepersoner från kommunen. Sedan på kvällen var det representantskapsmöte (repskap) med Arbetarkommun, internt partimöte med representanter från hela vår stora kommun. Gårdagen var det kommunstyrelse (KS).

Den stora dragningen på fullmäktigegruppen är delårsrapporten som visar hur det har gått för kommunen fram till 31/8 och utifrån det man sett prognostiserar utfallet för var vi kommer att landa ekonomiskt när året är slut. Utifrån detta analyserar främst tjänstepersonerna läget där vi i politiken drar våra slutsatser över gångna åtgärder och vad som behöver göras framöver.

Prognosen som är gjord visar på ett underskott på närmare 30 miljoner (35 miljoner mot budget) och är ingen munter läsning. KS bedöms gå mot ett nollresultat, möjligtvis ett litet plus. Miljö och bygg ett  litet minus medan våra stora nämnder, Soc och Un går mot stora underskott. Iom att hela delårsrappoerten är för stor för att läggas ut på bloggen får ni nöja er med två urklipp. För den som är intresserad finns hela att läsa via kommunens hemsida om en vecka eller så.

För stor kostym gällande kostnader i personal och byggnader samt ett stort tapp av invånare (ca 100 st ifjol) och med det stora tapp i skatteintäkter och statsbidrag kan underskottet kort sammanfattas med.

Men hur ser det ut? Vad har gjorts och vad görs?

Till en början ska man ha klart för sig att detta med budget jobbas det med året om då budgeten är kommunens viktigaste styrdokument.

Om vi börjar i slutet på 2019 (december) så skrevs budgetramarna ned för både Soc och Un med 5 respektive 20 miljoner och därmed minskade deras pengapåse drastiskt och ett antal beredningar sjösattes för att minska kostnaderna för bägge dessa nämnder. Även KS som hade ett plusresultat bidrog med beredningar och åtgärder.

Åtgärderna inom skolan är nog det som enskilt varit det största debattområdet.

Enligt de uppgifter vi nu får från tjänstepersonerna är att det är nu i höst vi börjat se effekterna av de åtgärder vi infört och att mer kommer under vintern och en bit in i -21. Att dra streck över verksamheter och räkna hem en besparing är förhållandevis ”lätt”. Men verkligheten är betydligt mer komplicerad där det ska förhandlas och folk går på sina uppsägningstider som kan variera från 6-12 månader. Jag har hört någon gång att snittet i Vilhelmina ligger på ca 10 månader från uppsägning till att personen verkligen slutar.

Jag är fullt medveten att det kan låta krasst, men jag vill betona vikten av att man (jag/vi) måste sköta detta med en viss ödmjukhet då det faktiskt är människor av kött och blod som berörs av alla dessa åtgärder.

Nedan en tabell för det totala med ekonomienhetens kommentar strax under.

Ljuset i mörkret (och det är inget tåg) är att jämfört med samma period i fjol ligger vi ”bättre” till i år än ifjol och det med närmare 13 miljoner och detta främst i personalkostnader. Vad säger det då mig?

Jo. De neddragningar och olika stopp (Anställning, vikarie och inköpsstopp) vi infört GER EFFEKT och vi har sakta men säkert börjat vända skutan Vilhelmina kommun går mot bättre resultat, MEN det säger mig också att vi inte är i hamn då vi fortsatt har stora underskott. Vi måste fortsätta vårt arbete med att minska den kommunala kostymen. Fler åtgärder kommer vilket innebär ytterligare neddragningar på personal/fasta kostnader och ser framtiden försiktigt optimistiskt och tror att vi tillsammans klarar av detta även om det tar tid.

Mer till vanligt folk, kvinnorna och offentliga välfärden!

Av , , Bli först att kommentera 13

Sista bilderna men och ack så viktiga.

Häri ligger skillnaden då en Socialdemokratisk budgetproposition läggs där de med lägst inkomster är de som får mest.
Staplarna läses där 1 är de människor som har lägst inkomst för att få högre inkomster ”ju längre högerut” man kommer i staplarna.

Ha en god söndag!

Kvinnor får mer än män

Vårt gemensamma, den offentliga välfärden får mer.