Mats Nilsson, L

Sanning eller konsekvens

Av , , Bli först att kommentera 4
När jag växte upp lektes det ibland en lek som kallades ”sanning eller konsekvens”. En lek som hade sina små romantiska inslag. Tänker på detta då jag tar del av den just nu pågående agitationen från främst högern om Cementas fiaskoartade ansökan om utökat tillstånd av kalkbrytning på Gotland och förslag till ny skogspolitik inom EU, som sägs hota svenskt skogsbruk.
 
Konsekvenserna beskrivs i båda fallen som katastrofala, samtidigt som man i stort sett helt undviker att beröra bakgrunden till de olika skeendena. Istället ges framförallt Miljöpartiet skulden, ett tacksamt hatobjekt för den nationalistiska höger som gör sig bred i sin kampanj mot allt vad miljöhänsyn heter.
 
Vad konsekvenserna blir berör man, som sagt, inte. Inte heller grundar man något av det på något slags sanning. Så när man alltså leker sanning och konsekvens med väljarna från högerhåll handlar det snarare om lögn och bedrägeri.
 
Sanningen när det gäller Cementa är ju nämligen den att deras miljökonsekvensbeskrivning gällande brytningens effekter på grundvattnet enligt mark och miljööverdomstolen är så bristfällig att den inte ens gick att ta ställning till som underlag för något beslut. Och vad skogspolitiken beträffar har det alltför flitiga kalhyggesbruket med all rätt ifrågasatts också här i landet långt innan EU började formulera någon politik på området.
 
I en mening är högern konsekvent. Något intresse för miljön har de aldrig visat överhuvudtaget. Ännu ett skäl för Liberalerna att inte underordna sig Kristerssons, Buschs och Åkessons gäng.
 
Den 30 juli 1898 avled ”järnkanslern” Otto von Bismarck. Han hade enat Tyskland med blod och järn, men blivit litet för mäktig i den nybakade tyske kejsarens ögon. Så han fick ta konsekvenserna och lämna sin maktposition. Något att tänka på, kanske.

Viktigt datum

Av , , Bli först att kommentera 2
22 juli. Ett datum som sticker ut i terrorns historia. Det är tio år sedan morden på Utöya. En norsk nazist genomförde ett terrordåd riktat mot allt vad den moderna demokratin står för.
 
Samma datum 1944 genomförde tyska officerare ett försök till attentat mot den tyrann som hade satt Europa i brand. Det lyckades inte, men till sist störtades Nazityskland. Brevik ville på något sätt återstarta detta tyranni. Vi får inte låta honom eller någon annan lyckas med det.

Obskyrt

Av , , Bli först att kommentera 3
Enligt Sabuni har alla partier ”obskyra idéer”. Det var nog inte det mest välfunna omdömet man har hört från det hållet, eftersom det ju också skulle inkludera Liberalerna.
 
Annars är det förstås riktigt att det förvisso finns partier där sådana tankemönster är vanliga, eller rentav dominerande. Ett exempel är kommunistiska partier, som det kinesiska som står i begrepp att fira sitt 100 – årsjubileum. De kan ju samtidigt ta sig tid att minnas de 100 miljoner offer som kommunismen beräknas ha krävt när dess idéer omsatts i praktiken.

Företagande

Av , , Bli först att kommentera 2
Det var en gång fyra företag. Ett ganska så stort, S tre betydligt mindre, C, L och MP. En dag kom de fyra företagen överens om att starta ett gemensamt projekt som skulle utveckla nya produkter.
 
Faktum var att det var storföretaget som behövde projektet mer än småföretagen, sanningen att säga var det länge sedan företaget ifråga hade utvecklat något. Så i de förhandlingar som krävdes för att komma överens om hur projektet skulle drivas, fick de tre i mångt och mycket som de ville när avtalet skulle skrivas
 
Med i bilden fanns också ett fjärde småföretag, V. De hade jobbat ihop med S under många år, och hade därför fått disponera en del av lokalerna. Men då V var än mer omodernt än S, fick de inte vara med i projektet. Nu behövdes dock allt utrymme, så det V fick nöja sig med en skrubb i källaren.
 
Så drogs allt igång och det gick bra. Det var ett omfattande avtal som låg till grund för projektet och det hela förlöpte smidigt.
 
Så en dag började V att protestera. Det fanns att gammalt avtal mellan dem och storföretaget att om man skulle byta process såsom en punkt i projektavtalet stadgade, måste det omoderna småföretaget vara med på det, och det vägrade man. Och under sådana omständigheter krävde man att få tillbaka den del av lokalerna man tidigare haft. Men i så fall, gick projektet inte att genomföra.
 
Ett av småföretagen, L, hade bytt VD under resans gång, och när just den punkten i avtalet gick i stöpet, deklarerade denne att nu var avtalet brutet. De andra tyckte det var märkligt eftersom alla andra punkter förlöpte bra. Det var inte heller L som hade insisterat på att ha med just detta moment.
 
Det som hände sedan var ännu märkligare. L: s VD sprang iväg till konkurrenten, det halvstora företaget M och sade sig vara beredd att arbeta åt M utan att kräva minsta motprestation. Än mer anmärkningsvärt var att det projekt M skulle sjösätta krävde medverkan av en halvskum entreprenör, Å. Denne hade länge och högljutt uttryckt sin avsky för L: s affärsidé. De tidigare kunderna gillade det inte, utan L: s omsättning sjönk som en sten.
 
En sedelärande berättelse, inte sant?