Mats Nilsson, L

Vårtecken

Av , , Bli först att kommentera 2
Soligt men kallt. Trots några snöflingor nyss, får man väl ändå tro på att våren är i antågande. Några små blommor har börjat sticka fram i skyddande lägen.
 
En vårblomma som brukar nämnas är blåsippan. Efter en del efterforskningar har jag nu fått reda på att den blomma som Åkessons gäng använder som symbol är en aggressiv, giftig och invasiv mutation med namnet Hepatica Rasistica. Precis som blåsippan, Hepatica Nobilis, har den en förkärlek för lövskogar söderut men kan också slå rot och växa här i norr om det är ett gynnat läge med brun mylla.
 
Den som är angelägen om den vanliga blåsippan bör agera skyndsamt och gräva upp de synnerligen illaluktande rötterna och bränna dem. Annars kommer den här varianten att ta över.

Ett bättre samhälle

Av , , Bli först att kommentera 1
Snöby idag igen. Precis när man var ute och gick. Men så är det att bo strax söder om polcirkeln. Drar mig apropå det till minnes en intervju jag gjorde när jag skrev boken ”Världen i Västerbotten” på uppdrag av Länsstyrelsen.
Alemayehu Dibaba, idag verksam på Statens Servicecenter, kom till Sverige och Skellefteå i januari 2004. Det var vid den tidpunkten 30 grader kallt och han undrade hur det alls var möjligt för människor att leva där. Någon snö hade han aldrig sett, annat än på bild. Han upptäckte dock att även om det var kallt ute, var det både varmt och ljust inomhus.
Han – och andra – kom att delta i ett projekt som gick ut på att integrera nykomna genom att de fick tillägna sig språket genom utbildning i kombination med praktik och jobb. En modell som visat sig framgångsrik.
Ändå var det svårt, berättade han. Sverige var – och är – så annorlunda jämfört med hans hemland Etiopien. Det han sökte var frihet, ordning och stabilitet. Några lockande bidrag nämnde han inte.
Sverige är ett land som ter sig som en möjlighet för de som befinner sig i sådana lägen som Alemayehu gjorde. Det borde vi sannerligen vara glada åt, snarare än att, som Åkesson, se det som ett problem.
Det är nämligen – just det – den socialliberala – vänsterliberala om man så vill – politiken som har gjort Sverige till ett av världens mest framgångsrika länder. Det är när vi har frångått liberalismens kombination av frihet och generell välfärd som det har gått snett.
Man kan säga att det började med ATP – striden i slutet av 50 – talet. Folkpartiet blev stridens stora förlorare och framgångarna för S banade väg för den ”radikalism” på 70 – talet som nära nog sänkte svensk ekonomi. Med tiden skulle S också inse detta. Det har företrädare som Kjell Olof Feldt och Ingvar Carlsson vittnat om. Återhämningen som vi har sett sedan dess har till stor del skett när Liberalerna har stärkt sin position, 1985 och 2002.
Sverige ligger i topp när det gäller de flesta parametrar i mänsklig tillvaro. Det kan vi tacka socialliberalismen för. Och om Åkesson tycker att det är ett ”själlöst och vänsterliberalt” samhälle, ja, då kan han ju lämpligen ge sig iväg till Ungern som flera av hans kumpaner har gjort. Det liberala ”själlösa” samhället är klart bättre än det hjärtlösa fascistanstrukna Åkesson och hans gäng med all önskvärd tydlighet visat hur de har tänkt att det ska ta sig ut.

Skamfläcken Åkesson

Av , , Bli först att kommentera 5
Såg på nyheterna att Åkessons gäng lägger fram ett förslag om att det inte ska utgå vare sig barnbidrag eller garantipension om man inte är svensk medborgare.
 
Med det här visar de – återigen – sin vidrighet, men inte bara det. För SD handlar tydligen medborskap om pengar. Så var det alltså med den fosterlandskänslan.
 
Verner von Heidenstam, som på sin tid väl sågs som en nationalskald, skrev i en dikt: ”Det är en skam, en fläck, på Sveriges banér, att medborgarrätt heter pengar”.
 
Då handlade det om att rösträtt var förbehållen den som hade pengar eller tjänade tillräckligt. Och det var förvisso en skam. En skam som liberaler med tiden skulle avlägsna.
 
Åkessons gäng är förvisso också en skamfläck. Något som vår tids liberaler borde göra allt för att utplåna istället för att tillsammans med den traditionella högern bereda vägen för.

Dagen efter

Av , , Bli först att kommentera 3
Dagen efter V – dagen. V som i vaccin alltså. Allt väl hittills. Självklart ska man vara observant när det gäller dessa ting, men så mycket är då säkert att jämfört med att få själva sjukdomen är riskerna för några allvarligare följder minimal.
 
Det finns alltid domedagsprofeter och bakåtsträvare som tenderar att se faror och risker. Också när de inte finns.
 
Det var inte heller bättre förr. 1772, när vaccineringen fortfarande var på experimentstadiet, rasade en brittisk präst mot detta ”syndiga” tilltag. Som det brukar låta i sådana sammanhang var sjukdomar ett guds straff och att försöka undvika detta med saker som inympning, ett ”djävulskt påfund”. Och när det brittiska parlamentet 1853 beslöt att vaccinering mot smittkoppor skulle göras obligatorisk för alla barn under tre månaders ålder, vällde folk ut på gatorna för att protestera.
 
Så småningom tystnade dock protesterna. Obligatoriet togs bort 1907, men vid det laget hade behandlingen visat sig effektiv nog för att även de mest hårdföra skeptikerna fick ge sig. Och 1978 förklarade WHO sjukdomen för utrotad.

Strandskydd

Av , , Bli först att kommentera 2
Det framgår av flera artiklar i dagens VK att kommunens ansvariga(?) tydligen inte riktigt har begripit vad strandskyddet handlar om. Det är ingen rekommendation som kan välja att ta hänsyn till eller inte, utan en lag som kommunerna har att följa.
Strandskyddet finns inte där av estetiska skäl, utan som – just det – ett skydd för den känsliga miljö som ett strandområde faktiskt utgör. Under den tid jag satt i Miljö och hälsoskyddsnämnden hade vi flera gånger att yttra oss över lika planförslag som gällde Ön. Minns då att jag ifrågasatte det realistiska i att tro att de som skulle bo där skulle avstå från att skaffa sig en bil, men också hur planerna gick att förena med strandskyddet.
Det svar jag fick var att man ju måste ha bostäder, vilket ju inte var något svar på frågan. Men det är precis det som byggnadsnämndens S – märkta ordförande också ger. Men det har inte imponerat på de högre instanserna. Kommunen har inte visat på att det inte skulle gå att bygga bostäder någon annanstans. Så lyder utslaget, enligt in mening helt korrekt, från Mark- och miljööverdomstolen.
Sedan ett antal år talas det flitigt om att ”förtäta” staden av klimatskäl. Det tror jag för min del inte mycket på. Umeå är inte Manhattan. Det är redan nu dåligt med grönområden och fria ytor som behövs inte minst för att röja snö och förvara den någonstans tills vårsolen löser problemet. Om Umeå växer som det nu gör, är det ingen bra idé att försöka pressa in alla nya umebor på ständigt krympande ytor.

Immunitet

Av , , Bli först att kommentera 1
Idag var det alltså dags. En spruta i vänster överarm, och så inleds processen i kroppen som om några veckor ska ge ett hyggligt skydd mot att ”bli allvarligt sjuk”, som det stod på papperet man fick med sig. Senare ska en dos till fullborda verket.
 
Det känns som att man själv och andra är en del av den upptäckt som gjordes i slutet av 1700 – talet av läkaren Edward Jenner. Denne hade hört talas om att befolkningen i Gloucestershire hade gjort iakttagelsen att den som hade haft kokoppor var immun mot smittkoppor.
 
Kokopporna var en infektion bland djuren som hade överförts till dem av smittkoppssjuka människor. Djuren blev dock inte sjuka, utan istället försvagades viruset, men hade kvar förmågan att framkalla immunitet.
 
Jenner gjorde ett experiment där en åttaårig son till trädgårdsmästaren infekterades först med kokoppor och sedan med smittkoppor. Idag hade detta betraktats som något högst oetiskt, men resultatet blev likväl att den första vaccinationen hade skett.
 
Idag är smittkoppor utrotade. En av få sjukdomar som man har betvingat på det sättet. Och det har vi i hög grad Jenner att tacka för.
 
Den 21 april 1918 sköts stridspiloten Manfred von Richthoven, ”Röde Baronen”, ner av britterna. Första världskriget rasade då sedan nästan fyra år. Utöver allt elände som kulor och krut förde med sig, skulle världen mot slutet av kriget drabbas av pandemin Spanska sjukan. Denna influensa skulle ta kål på fler människor, man han uppskattat dödstalen till mellan 50 och 100 miljoner, än kriget i sig.
 
Något vaccin fanns inte. Inget botemedel heller. Något att tänka på för de som målar allting i svart under den pandemi som vi just nu genomgår. Det är förvisso en svår epidemi, men utan tvekan hade den kunnat vara sju resor värre.

Tragiskt

Av , , Bli först att kommentera 2
Läser om de säkerhetsåtgärder som är nödvändiga att vidta för att trygga de judiska institutioner som finns i vårt land. De medel som anslås räcker tydligen inte.
 
Det är sorgligt, för att inte säga tragiskt, att den – bokstavligen – urtida antisemitismen fortfarande tillåts sticka upp sitt flinande dödsskalletryne. Också här i Umeå finns företeelsen. Det fick vi erfara för några år sedan då den judiska föreningen tvingades slå igen efter att ha fått sin lokal nerklottrad ett otal gånger.
 
I den antisemitiska propagandan betecknas judar ofta som lömska och fega. Historien visar dock något annat. Den 19 april 1943 gjorde judarna i Warszawas getto uppror mot de nazistiska förtryckarna och mördarna. De skulle komma att hålla ut lägre än vad själva Polen hade gjort vid det tyska angreppet 1939.

Alltför mycket Åkesson

Av , , Bli först att kommentera 4
30 minuter med Åkesson är påfrestande nog. Blotta tanken på ett flertal år där han och hans gäng ska kunna utöva något mer avgörande inflytande på landets politik känns – faktiskt – rentav outhärdligt.
 
Åkesson åberopar partiet blotta storlek som skäl till varför de ska ha något att säga till om. Så går det nu inte till. Politik är inte matematik. Mindre partier, beroende av vilken position de har i det politiska landskapet, kan få igenom bra mycket mer än vad deras antal mandat kunde förväntas innebära. Men det förutsätter att man är beredd att utnyttja den situationen.
 
Alltför länge har man låtit SD sätta sin prägel på den politiska debatten. Och detta trots att den stora majoriteten av väljarna prioriterar andra frågor än Åkessons gäng. Mer än hälften av SD: s proselyter anser att invandringen är den viktigaste frågan. De övriga 80 procenten av väljarkåren instämmer inte alls i detta. Där är det inte ens en av 20 som instämmer i det.
 
Den 15 april 1943 sänktes den svenska ubåten Ulven efter att ha fallit offer för en tysk mina i Göteborgs skärgård. Vid det laget hade kriget pågått i över tre år och skulle fortsätta två år till. Och allt detta därför att tyska högerpolitiker tio år tidigare trodde sig kunna utnyttja Hitler och hans parti för att ta m

Tvärsäkert om osäkerhet

Av , , Bli först att kommentera 2
De senaste dagarna har det varit något av ett drev där hanteringen av pandemin – återigen – har ifrågasatts. I skottgluggen har man, som vanligt frestas man säga, placerat Anders Tegnell. Mer specifikt har det handlat om vad man hade för budskap i början av hösten.
 
De flesta hade väl då hoppats att det värsta skulle vara över sedan smittspridningen sjunkit drastiskt under sommaren. Och det kom beslut om att börja lätta på restriktionerna, även om de hann aldrig tillämpas i praktiken. Smittan ökade snabbt, något som hobbyepidemiologerna nu hävdar att Tegnell och regeringen borde ha varnat för.
 
Det gjorde man också, men enligt kritikerna borde man ha slagit på den stora trumman. När så inte skedde, började folk slappna av och strunta i restriktionerna, hävdas det.
 
Så lät det också i morse när en av det misslyckade tidningsprojektet Bulletins skribenter for ut med osammanhängande anklagelser i morgonekot. Påpekanden från den mer sansade deltagaren i debatten att man ju fortfarande visste så litet om den här sjukdomen, viftades bort. Det borde man ha vetat, oavsett om man nu visste eller inte, kunde tiraderna sammanfattas.
 
Sant är att vår beredskap inför den här pandemin var allt annat än god. Sverige, som under tiden efter kriget byggdes upp som ett av världens mest militariserade samhällen med långtgående beredskap i snart sagt alla hänseenden, avrustades på både längden och tvären efter östblockets fall för 30 år sedan.
 
Märkligt nog var det nog få som egentligen hade koll på hur säkerhetsstrukturen såg ut när det begav sig. En av de mer högljudda debattörerna i freds- och säkerhetsfrågor på 70 – talet var den nyligen bortgångna S – politikern Maj Britt Theorin. När det började avslöjas saker om detta, som exempelvis genom IB – affären, verkade hon och andra i det mer pacifistiska lägret vara nästan mer upprörda över att man alls hade en säkerhetstjänst, snarare än vad den sysslade med.
 
Theorin tillhörde de mer rättrogna socialisterna i socialdemokratin. Hennes namn inbjöd också till skämt i ämnet. Som detta: Fungerar verkligen socialismen? Ja, i Theorin. Vid ett tillfälle när förtrycket i den ryska ockupationszon som för desinformationens skull kallades DDR, försvarade hon regimen med orden: ”Ja, men de är ju i alla fall socialister”.
 
Tja, hur var det egentligen med den saken? När regimen väl hade fallit, avslöjades det bland annat hur partitopparna levde med egna små semesterbyar där badkaren var av silver och kranarna av guld. Men, det är väl som Orwell uttryckte det i boken ”Djurfarmen”: ”Alla djur är lika, men somliga är mer lika än andra”.
 
Man bör alltid akta sig för att vara för tvärsäker i sitt agerande. Den 14 mars 1523 fann Christian II av Danmark, alltså tyrannen i svenskt språkbruk, för gott att lämna Danmark och fly till Nederländerna. Hans ställning hade blivit ohållbar.
 
Tre år tidigare hade han, efter ett framgångsrikt fälttåg, säkrat sin ställning som unionskung över hela Norden. Trodde han. Det visade sig vara en katastrofal felbedömning. Efter att ha återförts till Danmark efter sin flykt, slutade han sina dagar som fånge på Kalundborgs slott.

Aprilhändelser

Av , , Bli först att kommentera 3
Snöväder igen. Vintern gör sig verkligen gällande i år. Men att vädret är ombytligt i april är för all del ingenting nytt.
 
Just i dagarna är det faktiskt ganska så precis 60 år sedan två viktiga händelser ägde rum som kan illustrera mänsklighetens bästa och sämsta egenskaper. Den 11 april 1961 inleddes rättegången i Jerusalem mot Adolf Eichmann. En av huvudfigurerna bakom förintelsen. Denne erkände utan vare sig omsvep eller ånger vad han gjort sig skyldig till, men hävdade att han inte gjort annat än att lyda order, något som förvisso inte var sant. I vilket fall som helst var det inget som domstolen ansåg att man skulle ta hänsyn till. Eichmann hängdes och hans aska ströddes ut i Medelhavet.
 
Vid samma tid skedde den första rymdflygningen i omloppsbana runt jorden med en människa ombord. Ryssen Jurij Gagarin blev så den förste att genomföra det som mänskligheten genom århundraden hade drömt om att kunna göra.
 
Man kan säga att händelserna hänger ihop. Nazisterna hade experimenterat med raketer och utvecklat vapnen V 1 och V 2 som man i krigets slutskede försökt sätta in för att vända det hotande nederlaget till seger. Både Sovjetunionen och USA insåg potentialen i rymdfarten och tävlade intensivt om att överträffa varandra, Båda med hjälp av teknik som hade utvecklats av den ondskans regim som Eichmann tjänade så hängivet.
 
För 160 år sedan, den 12 april 1861 anföll Sydstaterna Fort Sumter och startade på så sätt det amerikanska inbördeskriget. Försöket från syd att till varje pris hindra en utveckling som de i högsta grad ogillade, lyckades som bekant dock inte. Vilket var tur för både USA och världen.
 
Människan har rört sig runt klotet så länge vi har funnits till som art. Det finns nu fynd som visar hur våra föregångare tog sig till Europa redan för 45 000 år sedan och träffade på neandertalarna. Just denna grupp tycks dock ha dött ut. De vi härstammar ifrån kom av allt att döma senare. Något som sannolikt blev slutet för våra kusiner.
 
Mänskliga möten har lett till både framsteg och katastrofer. Just bakslagen har ofta nog skett genom att en grupp eller ett folk tagit sig rätten att dominera andra utifrån vanföreställningar om den egna överlägsenheten och/eller andra folks påstådda farlighet. Krig och folkmord har följt. Något att tänka på idag när aningslösheten inför grupperingar som Åkessons gäng verkar ha ätit sig in även bland de som borde veta bättre.