Mats Nilsson, L

Politiskt virus

Av , , Bli först att kommentera 0
Dags för fredagsreflektioner denna kalla men soliga vinterdag. Vid besöket för en provtagning på hälsocentralen i dag, möttes jag av en skylt vid entrén om att inte gå in om det var så att jag trodde mig smittad av Coronavirus.
 
Nu var det ju inte därför jag var där, men att den hotande epidemin lever i det allmänna medvetandet, framgick av en del diskussioner i väntrummet. Livet är skört, som någon filosofiskt konstaterade. Det känns kanske så i vissa lägen. Och vad är då liv?
 
I den odödliga sketchen ”Guben i låddan”, frågar herr Larsson, alltså Martin Ljung, sin medresenär herr Larsson (Hasse Alfredsson): ”Herr Larsson. Vad är livet egentligen, herr Larsson?”
 
Något svar får han dock inte, även om han till sist med sina envisa frågor och misslyckade högläsning lyckas reservera kupén för sig själv. Men vad livet är, den frågan lämnas öppen.
 
En definition brukar vara att liv är något som kan reproducera sig självt. Och då menar en del experter att virus inte kvalar in eftersom ett virus inte kan reproducera sig självt utan måste ha en annan organism till hjälp. Och så är det ju.
 
Så oavsett vad liv nu är, måste ett liv med förmågan att reproducera sig självt i form av celldelning ha uppstått först. annars hade inte virus kunnat uppstå. Men hur det än är med den saken, kan vi se att virus åtminstone kan orsaka ett sabla liv. Nyheterna handlar inte om mycket annat.
 
Man kan se Åkessons gäng som politikens motsvarighet till virus av det slag som just nu ställer till det i världen. Från början kan det te sig tämligen obetydligt och något som man mer eller mindre kan strunta i. Ofta nog tänker man att det inte kan hända i vår upplysta tid. När det sedan visar sig att man nog hade underskattat problemet, kan det vara för sent.
 
Vi ser nu vad det nationalistiska virusets framfart orsakar i smitthärdar som Sölvesborg och Hörby där den ena efter den andra institutionen angrips och riskerar att slås ut. Kommunernas anställda vittnar om maktmissbruk och trakasserier när man vägrar att bryta mot lagar och förordningar. Dessa utgör det immunförsvar som finns mot Åkessons lika vidriga som sjuka politik. Ytterst är det demokratin som riskerar att avlida.
 
Det är upp till oss liberaler och andra som utgör demokratins immunförsvar att se till att se till att patienten, alltså det demokratiska samhälle som Sverige ändå är, överlever attackerna.
 
Ett sätt kan vara att överlämna åtminstone Blekinge och Skåne till Danmark. Den 28 februari 1710 slog svenskarna danskarna i slaget vid Helsingborg. Danskarnas försök att ta tillbaka det gamla Östdanmark hade misslyckats.
 
Det är inte utan att man börjar tycka att det egentligen var synd att de misslyckades. Men trots det, ha en trevlig helg.

Kalla dagar

Av , , Bli först att kommentera 1
Soligt och fint, men också kallt. – 15 i morse. Samtidigt har det tidigare mildvädret orsakat att stora delar av staden kapslats in i ett islager som gör det minst sagt knaggligt att ta sig fram. Förstår något av hur renarna har det när de ska gräva i snön efter lav och det har blivit ett islager närmast marken.
 
Dagen är kanske kall, men vintern som sådan är – åtminstone hittills – extremt mild. Många är det väl som tar detta till intäkt för att klimatet håller på att gå överstyr. Tanken ger dem ingen ro, snarare oro. För vad ska man tro?
 
Se där, det blev ju riktigt poetiskt. Men just med tanke på detta är det nog bättre att veta än att tro.
 
En vinter – eller sommar – med onormalt väder är i sig inget belägg för klimatförändringar. Det är väl så gott som alla forskare eniga om. Men att våra utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet är det efterhand inte många som bestrider. Frågan som infinner sig då är givetvis hur stora effekterna är och vad vi ska göra åt dem.
 
Vad gäller den första frågan blir svaret att vi egentligen inte vet. Vidare blir svaret på den andra att vi ska utgå från det värsta och ta allt annat som en bonus.
 
Ty faktum är ju att vi genom att minska förbränningen av fossila bränslen uppnår en rad andra fördelar vad gäller både miljö och hälsa. Som exempel kan man ta att den som vistas utomhus i Indiens största stad Dehli en dag får i sig föroreningar motsvarande att röka ett paket cigaretter.
 
Tittar man på historien kan man iaktta att det är förbluffande ofta som just perioder av krig också har bjudit på kallt väder. Särskilt vintrarna. Det fick nog de svenska frivilliga känna på som nådde fronten under finska vinterkriget den 27 februari 1940. På natten var det under – 40 grader. Det ville nog till att de kände kämpaglöd. Om inte annat så för att hålla värmen.

Fula gula kinaman

Av , , Bli först att kommentera 1
Vad är det som är mest motbjudande med behandlingen av Gui Minhai? Var och en har väl sin egen bild, men för min del är det nog draget av lögnaktigt hånfull arrogans. Man häver ur sig saker som man givetvis inser att ingen sätter någon som helst tilltro till. Precis som en viss Donald Trump. Skillnaden är dock att denne inte kan fängsla sina kritiker.
 
Samtidigt kan man konstatera att draget av uppblåsthet enbart visar på svaghet och inte styrka. Att hävda att en bokförläggare skulle utgöra en fara för rikets säkerhet, samtidigt som man hävdar sin – påstådda – roll som stormakt imponerar sannerligen inte.
 
De nuvarande härskarna i Beijing är inte de första att utöva makt på det sättet. Eller att i något som mest påminner om panik, se spöken mitt på ljusa dagen och fiender där inga finns.
 
Den förste kejsaren, Ying Zheng led under hela sitt liv av panisk skräck för inbillade och verkliga faror. Han uppnådde ett enat och välmående Kina med enhetliga lagar och myntväsende. Priset var givetvis högt. Hundratusentals människor föll offer för kejsarens paranoia. Själv dog han av kvicksilverförgiftning som han intog i ett försök att bli odödlig. Genom den terrakottaarmé som omgärdade hans gravmonument, blev han kanske dock i en mening odödlig.
 
På många sätt har denna politiska kultur fortsatt till den dag som i dag är. Kina verkar stort och mäktigt. Inte minst ekonomiskt. Men historien säger oss att högmod vanligen föregår fall. Kanske kan den virusepidemi som nu sprider sig över världen påskynda just den saken. Det återstår att se.
 
Den 26 fabruari 1658 slöt Svarige och Danmark fred i Roskilde. Sverige blev i och med det en stormakt i Norden. På andra sidan jorden befann sig Kina på sätt och vis på höjden av sin makt och sitt välstånd. Man beslöt sig i det läget för att inte längre ha med omvärlden att göra utan slöt landet gentemot omvärlden. Något som banade väg för Europas dominans över världen.
 
I dagsläget försöker man på alla sätt hävda sin – påstådda – suveränitet samtidigt som man vill ha del av omvärldens utveckling av industri och handel. Men det kommer sannolikt med tiden visa sig att den sortens metoder man nu tillämpar inte är hållbara i längden.

Faror i tiden

Av , , Bli först att kommentera 0
Så börjar då effekterna av Coronavirusets framfart nu också märkas inom ekonomin globalt. Något som inte ter sig överraskande. Hur det kommer att slå vet vi förstås inte än. Mycket talar dock för att effekterna rent ekonomiskt blir ganska så kortvariga. Såvida inte det här slår över i och/eller spär på en allmän nedgång i Ekonomin. Vem vet vad stollen Trump får för sig att göra om han nu tror att Kina är illa ute?
 
det man bör lära sig av detta är inte bara vad soim krävs i form av beredskap vad gäller epidemibekämpning utan också vad minskad handel får för följder. Det är ingen slump att liberaler varit de flitigaste förespråkarna för frihandel. Det är inte bara bra för ekonomin utan främjar också kontakterna med omvärlden, vilket är något bra i sig.
 
Tyvärr finns det, minst sagt, oroande tendenser i klimatdebattens spår där allt vad handel och därpå följande transporter och resor heter döms ut som varande rentav existensiella hot. Om man ska leva som Greta T lär, blir det segelfartyg och – kanske – tåg som gäller.
 
Här i Umeå har nya kommunala miljömål antagits. Bland dem att 50 procent av de livsmedel som kommunen själv upphandlar ska vara lokalproducerade. Något som kan låta trevligt och bra, men som egentligen är raka motsatsen.
 
Att något produceras på den egna orten är nämligen ingen som helst garanti för att hela processen är den mest miljövänliga. Eller minst skadlig. Om man inte ser till helheten är den här ansatsen totalt meninglös.
 
Vidare är den här typen av ”kommunal merkantilism” direkt skadlig för handeln. Både inom och utom regionen. Allt hänger sedan länge ihop av långa kedjor där komponenter som kommer från olika håll tillförs för att till sist utgöra den färdiga produkten.
 
Tullmurar och handelshinder kan te sig bekväma om man tror sig kunna skydda den egna verksamhete från konkurrens. I förlängningen leder det till allt annat än harmoni. Efter kraschen på Wall Street 1929 spred sig protektionismen som en farsot över världen. Handeln störtdök och med den ekonomin i stort. Detta banade väg för en viss Hitler och kom i förlängningen att utlösa ett krig som kostade tiotals miljoner liv.
 
Den 25 februari 1940 under vinterkriget nådde svenska finlandsfrivilliga Purnu i marschen mot Märkajärvi. De skulle avlösa finska styrkor som istället kunde sättas in vid Karelska näset. Den svenska styrkan bestod provet och höll ställningarna mot ryska anfall. Några veckor senare var kriget över och Finland hade bevarat sin frihet. Detta till skillnad från så många andra länder och folk.

Kejserligt armod

Av , , Bli först att kommentera 0
I helgen som gick hälsade vi på Maximilian.
 
Platsen där besöket ägde rum var alpstaden Innsbruck, OS – stad 1964 och 1976. Maximiian själv var dock inte på plats. Denne tysk – romerske kejsare dog nämligen för drygt 500 år sedan. Han grundlade den Habsburska kungaätt som kom att härska över många av Europas länder långt in i modern tid.
 
Innsbruck är en gammal stad med anor från 1100 – talet. Även romarna var där på sin tid. I dag handlar det mest om skidåkning, men det blev inget av för vår del den här gången. Vi firade dock yngsta dotterns födelsedag ordentligt, och vårt fem personer starka sällskap fann oss väl tillrätta, bland annat med utflykt upp i bergen med berg- och linbana.
 
Hotellet vi bodde på var gemytligt och trevligt. Bland personalen fanns åtminstone en slöjbärare (och då menar jag inte akvariefisken) och andra som nog inte var födda österrikare. Alltså precis som det ser ut på så många andra håll i Europa och västvärlden. Folk kommer hit för att jobba och hitta ett bättre liv.
 
Vad österrikaren Hitler hade tyckt om detta är lätt att föreställa sig. Maximilian hade däremot knappast höjt på ögonbrynen. Han härskade, åtminstone formellt, över ett stort och multinationellt kejsardöme. Krig intresserade honom dock inte särskilt. Däremot var han mycket förtjust i att jaga bergsgetter.
 
Men, men. Smakar det så kostar det. Han hade ständigt ont om sekiner och gick bort skuldsatt upp över de kejserliga öronen. Sista gången han anlände till Innsbruck var han svårt sjuk och stadens styrande vägrade släppa in honom. Han hade inte betalat räkningen från det förra besöket. Han fick dra vidare, men avled en kort tid senare.
 
Hans sonson, Ferdinand, lät uppföra ett ståtligt monument över sin farfar i hovkyrkan. Det var meningen att Maximilians kvarlevor skulle föras dit för att begravas på nytt. Projektet skrinlades på grund av pengabrist. Men momunentet finns i alla fall där.

Äpplen och lingon

Av , , Bli först att kommentera 0
Ser att Riksrevionen har fått mothugg för sin rapport om RUT – avdraget. Och av det som har framgått visar det sig att kritikerna har rätt. RRV gör sig skyldiga till ett ack så vanligt misstag när det gäller sådana här beräkningar, när man förutsätter att de pengar som nu får dras av oavkortat skulle flyta in i skatteintäkter om RUT – avdraget inte fanns.
 
Så är det förstås inte. Om man sedan lägger till det faktum att svarta jobb blivit vita och att det lett till fler jobb totalt sett och att inte minst kvinnors tid för att göra annat än att svara för markservice i hemmet ökat, visar det sig att RRV inte jämför äpplen med päron utan rentav äpplen och lingon.
 
Visst, det är beklagligt att man måste gå sådana här vägar för att få fart på tjänstesektorn. Det skulle vara tusan så mycket bättre om skattekilarna mnskades rejält överlag. Men där är vi inte. Åtminstone inte än.
 
Några som också räknade fel var den japanska ledningen när landet anföll USA i december 1941. Den 19 februari 1945 steg amerikanska trupper i land på ön Iwo Jima. något som japanerna hade ansett omöjligt. Men de hade kalkykerat fel. Precis som RRV gör i dag.

Tjatigt

Av , , Bli först att kommentera 0
Funderar på om man skulle ha fått en spänn för varje gång någon har tjatat om malmen, skogen och vattenkraften i en debatt, skulle man ha kunnat dra sig tillbaka för evigheter sedan.
 
I dagens tidning är det vindkraften man ondgör sig över. Med emfas motsätter sig en insändarskribent att vindkraften yggs ut i Vindeln. Alla olyckr som ska drabba de arnma Vindelnborna med skugga och infraljud. Något som faktiskt är ren gallimatias.
 
Sedan koimmer det där med alla rikedomar som tydligen har berövats i stort sett alla som bor här norr om Dalälven. Den här sortens jeremiader backas aldrig upp av några som helst fakta. Det är ju bara så, efteresom ”alla vet” att det är så.
 
Fakta talar dock emot detta. Det krävs, som bekant, också investeringar för att nyttiggöra allt som sägs finnas här i norr. Om inte det hade skett, hade de nämnda rikedomarna egentligen inte varit värda något alls.
 
den 18 februari 1716 inledde Sverige ett fälttåg mot Norge. Tanken då var knappast att lägga beslag på någo olja, sådant kände man inte till då, men väl hindra danskarna från att komma åt virke att bygga krigsfartyg av. Det gick ju inte så bra, men kamp om naaturrikedomar var det redan då.

Inget nytt

Av , , Bli först att kommentera 0
Många är det väl som finner kinesernas agerande med anledning av virusutbrottet som både kraftfullt och beslutsamt.
 
I så fall bör man nog tänka om. Av det som redan kommit fram vet vi nu att sjukdomsutbrottet skedde betydligt tidigare än vad det verkade när nyheten började spridas. Vid det laget var viruset redan långt före. Och så blir det när man har att göra med ett totalitärt system. Att man till sist fann att det var lika bra att säga som det var, ändrar ingenting.
 
Fenomenet som sådant är inte nytt. När Spanska sjukan spreds över världen för hundra år sedan, fick epidemin sitt namn av att Spanien inte hade någon censur av nyheterna och medierna därför rapporterade om smittan. Första världskriget rasade och de krigförande länderna ville inte att någon skulle berätta för allmänheten vad som hände.
 
Resultatet? Smittan fick större spridning än vad den annars sannolikt skulle ha fått. Hur många som på det sättet dog i onödan, får vi förstås inte veta. Men det var säkert inte så få.
 
Den 17 februari 1979 invaderade Kina Vietnam. Något som skapade förvirring bland vänsterfolk både i Sverige och på andra håll. Att de båda länderna var ”bröder i socialismen”, kvittade tydligen. Eller också var det just därför. Släkten är ju, som bekant värst. Och det gäller antagligen i synnerhet i auktoritära familjer.

Oförmågor

Av , , Bli först att kommentera 0
Ser i dag i tidningen att Moderaterna tutar ut hur mycket pengar som de i sin vishet (?) fått fram till Umeå och Västerbotten genom att ge sig i lag med extremisterna i svensk politik, alltså V och SD.
 
Det här föranleder en del kritik. OCH självkritik.
 
Samma dag som skrytet publiceras finns en artikel om oförmågan inom Regionen att komma tillrätta med slöseriet i samband med upphandlingar. Regionråd Olofsson säger uppgivet att det här beror på ”kulturen” inom administrationen.
 
Det är inte utan att man baxnar. Det nuvarande Regionstyret uppvisar här sin monumentala oduglighet när det gäller att ha koll på verksamheten och ekonomin. Man kan, tyvärr, utgå ifrån att de 65 miljoner som M gläder sig åt att ha tillfört kommer att rinna ner i de svarta hål som det verkar finnas fler av inom Regionen än i vår galax.
 
Tyvärr har inte M precis rosat marknaden som ledande oppositionsparti. Varken i länet eller Umeå kommun. Inte heller har de andra partierna inom oppositionen, inklusive vi inom Liberalerna, förmått att vederlägga den nidbild som den socialistiska vänstern målat upp av vad ett alliansstyre skulle medföra. LIkafullt, det finns skäl att slå fast att M bär det största ansvaret för detta. Och inte har det blivit lättare nu när man börjar låta som Sjöstedts gäng i ena stunden och som Åkessons gäng i nästa. Moderaterna har snart sagt ingen trovärdighet kvar.

Farliga tider

Av , , Bli först att kommentera 0
I dag, den 13 februari, är det precis 60 år sedan Frankrike sprängde sin första kärnvapenbomb. Landet tillhörde därmed kärnvapenklubben tillsammans med USA, Sovjetunionen och Storbritannien. Några år senare skulle Kina följa efter. De här fem länderna hade länge ensamrätt till den här sortens vapen.
 
Sprängningen 1960 skedde i Sahara. Några prov i exempelvis Centralmassivet, ville man inte göra. Senare skulle man, långt in i vår tid, göra ett – förhoppningsvis – sista prov av det slaget i Polynesien.
 
Ett år senare restes Berlinmuren och 1962, stod världen på randen till ett kärnvapenkrig. Något som antagligen hade medfört vår undergång. Åtminstone av den civilisation som rådde och råder i dag. Det kalla kriget skulle fortsätta ytterligare flera decennier innan Östblocket föll och med det också Berlinmuren.
 
Världen i dag anses farlig, och visst är det så på alltför många håll. Men den faran som präglade världen under efterkrigstiden och fram till början av 90 – talet, är inte längre för handen som väl är.
 
Det som har hänt är snarare att tröskeln har sänkts. Saker som man förr var beredd att mer eller mindre rycka på axlarna åt, som dansbaneslagsmål med avslagna halvlitersflaskor, skulle man aldrig låta passera i dag. I dagarna ropas det på kriskommissioner med uppgift att tackla de tilltagande rånen bland yngre. Något som sannolikt till stor del beror på att ungdomar i dag, till skillnad från tidigare, har tillgångar som faktiskt är värda något.
 
Nej, det var inte bättre förr. Varken här eller någon annanstans.