Mats Nilsson, L

Sjukdomshistoria

Av , , Bli först att kommentera 0
Är det någon som minns den engelska svetten? Om inte, är det förståeligt. Sjukdomen härjade på 1400 – och 1500 – talet. !551 kom den femte vågen av epidemin, men sedan försvann den.
 
Sjukdomen tycks ha drabbat yngre personer värst. Det påminner om mänstret under Spanska sjukan. Man kunde också få den flera gånger. Förloppet var snabbt, en enorm svettning och en trötthet som tydligen medförde att många bara somnade för att aldrig vakna igen.
 
Vad det var för sjukdom? Det vet man inte, annat än att det med säkerhet orsakades av ett virus. Kanske från en gnagare. Den fick sitt namn av att just England drabbades värst, men sjukdomen nådde även Tyskland, Polen, Ryssland och Skandinavien. Dock bara en gång. De fyra andra vågorna nådde aldrig utanför England.
 
Varför just engelsmännen råkade värst ut är också en gåta. Kanske hade man sämre immunitet mot just detta virus än andra folk. Man ska ha i minnet att det inbördeskrig som gått till historien som Rosornas krig just hade avslutats med allt vad det innebar. Märkligt nog drabbades dock de mer välsituerade hårdare än ”vanligt” folk.
 
Nej, det var inte bättre förr. Något att minnas i dessa tider.
Bli först att kommentera

Underskattning

Av , , Bli först att kommentera 0
Folk arbetar för allt vad de är värda, men viruset, trots att det inte har någon hjärna och väl egentligen inte är något liv om man ska vara noga, ligger hela tiden steget före. Ett klart fall av underskattning från människans sida, alltså.
 
Underskattade motståndarna gjorde också Argentinass militärregim när man den 2 april 1982 invaderade Falklandsöarna. De trodde att aktionen skulle få befolkningen att samlas bakom regimen, som redan var på fallrepet. Att britterna skulle reagera som de gjorde med att skicka en flottstyrka och ta tillbaka öarna, kunde man tydligen inte föreställa sig.
Bli först att kommentera

Att lura sig själv

Av , , Bli först att kommentera 0
I spåren av Coronas härjningar, poppar det upp gott om exempel på den fundamentalistiska civilisationskritik som präglat mycket av debatten i allmänhet och miljödebatten i synnerhet alltsedan striden om kärnkraften på 70 – talet.
 
Det gäller inte minst här i Umeå. Det är ett i grunden destruktivt arv från det röda universitetets tid. Det är lätt att motsätta sig det mesta av utveckling om man har sin lön från skattebetalarna och inte behöver bekymra sig över sådana triviala ting som att verksamheter måste gå ihop och helst ge överskott om de ska ha framtiden för sig.
 
En del av dessa talar dystert om att det som nu pågår är ett resultat av avskogning och att vi på det sättet har tvingat djuren att leva mer inpå oss. Men det som nu har hänt har litet eller inget med någon avskogning att göra.
 
Den som predikar att vi inte ska ha med andra djurslag att göra, vare sig det är av smittskyddsskäl eller kommer sig av den förvridna föreställning som en del veganer lägger i dagen, är alldeles för sent ute. Närmare bestämt en sådär 20 000 år. Troligen ännu längre.
 
Människan har alltid levt som jägare och samlare. Förmodligen även som asätare. Då kom vi givetvis ofrånkomligen i kontakt med djur. Och utsatts även då säkert för smittämnen. Den stora förändringen kom med djurhållning och jordbruk. För innan vi blev jordbrukare var vi herdar. Utan djurhållning är uthålligt jordbruk en omöjlighet.
 
I grunden befinner vi oss i det läget även nu. Sedan kan och bör vi inte ta risker som att äta dåligt lagade fladdermöss eller schimpanser. I det senare fallet orsakade det HIV bland människorna. Men att tro att vi ska kunna gå tillbaka till något slags idealläge (som aldrig har funnits) är fåfängt. Då lurar man bara sig själv. Något som väl borde undvikas just denna dag, den 1 april.
 
Den 1 april 1945 invaderade USA den japanska ön Okinawa. Japanerna trodde att ön var ointaglig, vilket visade sig inte vara fallet. Också de lurade sig själva. Fast då var det inget skämt utan blodigt allvar. Det gäller även det som händer nu.
Bli först att kommentera

En skön historia

Av , , Bli först att kommentera 1

Vad sägs om den här historien så här i coronatider? Donald Trump, Påven, Boris Johnson, Angela Merkel och en tioårig skolgrabb är passagerare på ett plan. Planet håller på att störta, och det finns tyvärr bara fyra fallskärmar. Trump skriker: ”Jag är den smartaste mannen i USA! Landet behöver mig!”. Han tar en fallskärm och hoppar.

Boris Johnson hojtar något liknande om Storbritannien och rycker åt sig en skärm och hoppar. Påven menar att nu behövs den katolska kyrkan mer än någonsin och att han som frälsarens ställföreträdare på jorden är oumbärlig, varpå han tar en skärm och hoppar även han.

Angela Merkel säger till skolgrabben: ”Jag har levt mitt liv, men du har ditt framför dig. Ta skärmen du.” Hon får då till svar: ”Oroa dig inte. Det finns två fallskärmar. Den smartaste mannen i USA tog min skolväska.”

Bli först att kommentera

Förväxling

Av , , Bli först att kommentera 0
Nu när mycket är satt på paus, passar det bra att försöka göra något åt arbetsrummet. Ur bokhyllan dök en bok upp. ”Hatets och illviljans kolportörer”. Uttrycket är Palmes och han använde det för att svartmåla de opinionsbildare, särskilt med bakgrund i näringslivet, som motsatte sig löntagarfonderna.
 
Tänker på det när jag tar del av kommunisternas, alltså vänsterpartiets, agitation mot de privata hemtjänstföretagen här i Umeå. De talar om ett ”tvång” att välja. Något som införts i strid med ”folkflertalets vilja”.
 
Det här visar på flera saker. För det första att vänsterns kolportörer aldrig har lyckats inse att 70 – talet nu är förbi. Vidare besannar de talesättet, på sig själv känner man andra. De är så djupt nersjunkna i sina vanföreställningar att de förväxlar möjligheter med tvång och att deras egen åsikt per definition skulle vara ett uttryck för vad folk EGENTLIGEN vill. Vare sig samma folk nu har insett det eller inte.
 
För sanningen är ju att om det är något som förknippas med tvång är det kommunismen. Och det där med fria val eller fri opinionsbildning, kan man inte tänka sig. Då kan ju folk förvilla sig bort från den ädla sanning som Marx och andra har predikat.
 
Den 30 mars 1294 försökte Novgorod storma det då svenska fästet Viborg. De lyckades inte, men 1940 skulle den sentida efterföjaren Stalin lyckas. Ändå lyckades Finland hålla stånd och bevara sin frihet.
 
Med det exemplet för ögonen finns det skäl att aldrig slappna av när det gäller att hålla rödingarna stången. Vare sig de kommer utifrån eller utgörs av inhemska illvilliga kolportörer.
Bli först att kommentera

Blinda fläckar

Av , , Bli först att kommentera 0
Läser i dag att här i Umeå har kommunen beslutat att höja ersättningen till de privata hemtjänstföretagen. Tidigare har man beslutat att skjuta upp tankarna på att upphandla tjänsterna. Valfriheten gäller än för brukarna. Tydligen vill man inte ha någon turbulens i hemtjänsten i detta läge.
 
De enda som motsätter sig detta är – som väntat – kommunisterna, alltså V. Åsa Wikström, vars framfart jag hade oturen att få uppleva en period i miljö- och hälsoskyddsnämnden, babblar enfaldigt om att de privata företagen delar ut hundratusentals kronor till aktieägarna.
 
Några som helst belägg för den saken, presenteras dock inte.
Här i Umeå är och förblir V i alla händelser trogna stalinister. Jo, det gäller också den i mitt tycke alltför välsedde Sjöstedt. Hörde honom nyligen komma med motsvarande babbel om att den privata vården i det här läget borde underordnas den offentliga.
 
Med tanke på exempelvis det sedan länge havererade regionala styret, där hans partikompisar är med i bilden, just här i Västerbotten, kan man undra hur det konststycket skulle gå att genomföra.
 
De här exemplen visar, som jag ser det, kommunisternas blinda fläck. De saknar helt förmågan att se även de mest enkla ekonomiska samband. Även aldrig så gulligt offentliga verksamheter kan och måste drivas med överskott. Annars är de dömda att gå under och de som är beroende av dem kommer att gå samma väg.
 
Efterr att ha läst tidningen färdig, var det dags att uträtta ärenden och samtidigt passa på att få en förmiddagsfika på Nybro. Man ska ju stödja de lokala företagen. Två tjejer vid disken efterfrågade ”veganskt fikabröd”. Det fick bli kanelbullar.
 
Heliga enfald, tänkte jag, när jag lämnade stället efter att ha avnjutit en leverpastejmacka och införskaffat semlor till att avnjuta till kvällen. Utan djurhållning, och därmed den gödsel den ger, veganerna ser på med sådan fasa hade det givetvis inte gått att odla det vete som bullarna är bakade av. För vad ska man annars gödsla åkrarna med?
 
Här har vi en annan blind fläck. Veganerna ser inte de mest elementära biologiska och ekologiska samband. I båda fallen, det är för övrigt inte så sällan som veganer och kommunister förenas i samma personer, bygger man på tro och inte på vetande.
 
Den 27 mars 1794 ingick Sverige och Danmark ett väpnat neutralitetsförbund. I vilken utsträckning man trodde att det skulle bestå, vet väl ingen. Några årtionden senare var det i vilket fall som helst slut med det avtalet. Danmark förklrade krig, men det ledde till att man förlorade Norge. Det trodde de nog inte när beslutet togs.
Bli först att kommentera

Krigsbilder

Av , , Bli först att kommentera 0

Hänvisningarna till att det nu råder krigstillstånd är många. Hörde i dag att Macron nu kallar in militären för att bekämpa coronan.

Med tanke på att ”fienden” i det här fallet är ett proteinhölje med en RNA – sträng inuti, kan krigsetoriken förefalla tragikomisk. Men utan tvekan känns det ändå som om samhället just nu är belägrat. Trots det, kommer vi, det vill säga mänskligheten, att klara sig igenom också detta. Tidigare seklers prövningar har varit mycket värre. Det kan det finnas skäl att komma ihåg.

Det finns också skäl att påminna oss om att vi måste lära oss av det som nu händer och se till att vara mer förberedda nästa gång. För att det blir en sådan, det kan vi vara helt säkra på.

Det största misstaget vore att inget göra utan att andas ut och hoppas att vi nu är hemsökelsen kvitt när väl den här epidemin ebbar ut. Det heter att segraren blir dum i krig, så om somliga tror att vi klarat oss igenom epidemin genom just deras egna göranden och låtanden, lurar de bara sig själva. Och då får inte omgivningen låta sig luras även den.

Den 26 mars 1702 tågade Karl XII mot Warzawa för att avsätta den polske kungen August den starke. Kalle dussin hade en rad segrar i ryggen, något som tveklöst gjorde honom övermodig. Som sagt, segraren blir dum i krig.

Konstigt, varför tänker jag på Trump och Boris Johnson när jag konstaterar detta?

Bli först att kommentera

Klokt och mindre klokt

Av , , Bli först att kommentera 0
De som såg Åkesson lägga ut texten i TV igår borde, om de har det minsta i skallen, tacka försynen (eller något annat) att det är Stefan Löfven och inte Åkesson, eller någon av Åkesson uppbackad, som innehar statsministerposten. Det framgick blott alltför tydligt att i det fallet hade det varit någon av Åkesson tilltrodd ”expert” och inte Anders Tegnell som hade haft maktens öra. Någon som säger det makten vill höra.
 
Det betyder dock inte att man måste säga ja och amen till allt som nu beslutas. Jag tänker då på att det från och med nu är bordsservering som gäller överallt.
 
Ur smittspridningssynpunkt ter det sig, i vissa fall, mindre klokt. På mina favoritfik här i Umeå, Nybro och NK, ter det sig betydligt mindre riskfyllt att hämta sin ostfralla (eller något annat än smaskigare) över disk och hämta sitt kaffe eller te själv. Ingen behöver trängas med andra för den sakens skull om alla håller avstånd. Om alla däremot ska sitta och personalen ska stå där intill och hälla upp, hur bra är väl egentligen det?
 
I det stora hela är det förstås bara att foga sig i det nödvändiga. Det fick svenskarna göra den 25 mars 1809 i och med konventionen i Kalix slöts mellan Sverige och Ryssland. Finland var förlorat.
 
Men vi fick revansch. Som den ryske författaren Solsjenitzyn beskrev det: När svenskarna mist lusten att kriga, blev de Europas kanske mest välmående folk.
 
Just nu är det kanske si och så med måendet, men det gäller att hålla huvudet kallt (också på fiket), hjärtat varmt och händerna rena.
Bli först att kommentera

Etablissemangets återkomst

Av , , Bli först att kommentera 0
Läser att det i epidemins spår har skett ett uppsving i förtroendet för ”etablissemanget” i form av politiker som Merkel och Löfven. Och det kan jag förstå. Att rösta på det man måste se som framförallt påtryckarpartier och populistpolitiker, i det här fallet sådana som Åkesson och Sjöstedt, kan man kosta på sig att göra när det är vackert väder och allt verkar bra.
 
Men när det stormar, verkar det som om de flesta vänder sig till det som uppfattas som mer pålitligt. Det var knappast en slump att när terrordådet inträffade på Drottninggatan, sökte folk efter information i etablerade medier och inte på någon obskyr sajt befolkad av ryska nättroll.
 
Den 24 mars 1976 grep militären med Jorge Videla i spetsen makten i Argentina. Regimen terroriserade och mördade tusentals människor, däribland svenskan Dagmar Hagelin. Och om om det inte räckte med det, hamnade man i krig med Storbritannien efter att ha invaderat Falklandsöarna. Efter det fick man ge upp. Ekonomin var i spillror.
 
Det stämmer som Churchill uttryckte det, att demokratin är en usel styresform. Problemet är att alla andra är ännu sämre.
Bli först att kommentera

Seglivad myt

Av , , Bli först att kommentera 1
Så här i epidemitider kommer frågeställningen om demokratiers agerande jämfört med diktaturers ofelbart upp. Myten om att diktaturer kan agera mer beslusamt och auktoritärt och därför är effektivare är seglivad som få.
 
Så är det inte. Vilket Kina och även Iran är de senaste exemplen på. En diktaturs ständiga svaghet är att information om hur saker och ting i verkligheten ser ut fördröjs eller uteblir helt nerifrån/utifrån och upp till toppen. Få om ens någon vill komma med dåliga nyheter till diktatorn.
 
Ett exempel på det är när de allierade landsteg i Normandie. Ingen vågade ens tänka på att väcka Hitler, som brukade stiga upp först tämligen sent, och säga vad som inträffat. Och så gick det som gick.
 
Allt detta elände som skulle pågå ytterligare ett år tog sin början den 23 mars 1933 när den tyska riksdagen gav Hitler oinskränkt makt. Något de inte skulle ha gjort. Både väljare och parlamentariker visste väl med sig att Hitler ville bestämma allt, men han kunde väl få göra det, och om det inte fungerade kunde man ju rösta bort honom i nästa val.
 
Det blev inget nästa val. Något att tänka på när man ropar på starka ledare som pekar med hela handen eller automatvapnet.
Bli först att kommentera