Mats Nilsson, L

En skön historia

Av , , Bli först att kommentera 1

Vad sägs om den här historien så här i coronatider? Donald Trump, Påven, Boris Johnson, Angela Merkel och en tioårig skolgrabb är passagerare på ett plan. Planet håller på att störta, och det finns tyvärr bara fyra fallskärmar. Trump skriker: ”Jag är den smartaste mannen i USA! Landet behöver mig!”. Han tar en fallskärm och hoppar.

Boris Johnson hojtar något liknande om Storbritannien och rycker åt sig en skärm och hoppar. Påven menar att nu behövs den katolska kyrkan mer än någonsin och att han som frälsarens ställföreträdare på jorden är oumbärlig, varpå han tar en skärm och hoppar även han.

Angela Merkel säger till skolgrabben: ”Jag har levt mitt liv, men du har ditt framför dig. Ta skärmen du.” Hon får då till svar: ”Oroa dig inte. Det finns två fallskärmar. Den smartaste mannen i USA tog min skolväska.”

Förväxling

Av , , Bli först att kommentera 0
Nu när mycket är satt på paus, passar det bra att försöka göra något åt arbetsrummet. Ur bokhyllan dök en bok upp. ”Hatets och illviljans kolportörer”. Uttrycket är Palmes och han använde det för att svartmåla de opinionsbildare, särskilt med bakgrund i näringslivet, som motsatte sig löntagarfonderna.
 
Tänker på det när jag tar del av kommunisternas, alltså vänsterpartiets, agitation mot de privata hemtjänstföretagen här i Umeå. De talar om ett ”tvång” att välja. Något som införts i strid med ”folkflertalets vilja”.
 
Det här visar på flera saker. För det första att vänsterns kolportörer aldrig har lyckats inse att 70 – talet nu är förbi. Vidare besannar de talesättet, på sig själv känner man andra. De är så djupt nersjunkna i sina vanföreställningar att de förväxlar möjligheter med tvång och att deras egen åsikt per definition skulle vara ett uttryck för vad folk EGENTLIGEN vill. Vare sig samma folk nu har insett det eller inte.
 
För sanningen är ju att om det är något som förknippas med tvång är det kommunismen. Och det där med fria val eller fri opinionsbildning, kan man inte tänka sig. Då kan ju folk förvilla sig bort från den ädla sanning som Marx och andra har predikat.
 
Den 30 mars 1294 försökte Novgorod storma det då svenska fästet Viborg. De lyckades inte, men 1940 skulle den sentida efterföjaren Stalin lyckas. Ändå lyckades Finland hålla stånd och bevara sin frihet.
 
Med det exemplet för ögonen finns det skäl att aldrig slappna av när det gäller att hålla rödingarna stången. Vare sig de kommer utifrån eller utgörs av inhemska illvilliga kolportörer.

Blinda fläckar

Av , , Bli först att kommentera 0
Läser i dag att här i Umeå har kommunen beslutat att höja ersättningen till de privata hemtjänstföretagen. Tidigare har man beslutat att skjuta upp tankarna på att upphandla tjänsterna. Valfriheten gäller än för brukarna. Tydligen vill man inte ha någon turbulens i hemtjänsten i detta läge.
 
De enda som motsätter sig detta är – som väntat – kommunisterna, alltså V. Åsa Wikström, vars framfart jag hade oturen att få uppleva en period i miljö- och hälsoskyddsnämnden, babblar enfaldigt om att de privata företagen delar ut hundratusentals kronor till aktieägarna.
 
Några som helst belägg för den saken, presenteras dock inte.
Här i Umeå är och förblir V i alla händelser trogna stalinister. Jo, det gäller också den i mitt tycke alltför välsedde Sjöstedt. Hörde honom nyligen komma med motsvarande babbel om att den privata vården i det här läget borde underordnas den offentliga.
 
Med tanke på exempelvis det sedan länge havererade regionala styret, där hans partikompisar är med i bilden, just här i Västerbotten, kan man undra hur det konststycket skulle gå att genomföra.
 
De här exemplen visar, som jag ser det, kommunisternas blinda fläck. De saknar helt förmågan att se även de mest enkla ekonomiska samband. Även aldrig så gulligt offentliga verksamheter kan och måste drivas med överskott. Annars är de dömda att gå under och de som är beroende av dem kommer att gå samma väg.
 
Efterr att ha läst tidningen färdig, var det dags att uträtta ärenden och samtidigt passa på att få en förmiddagsfika på Nybro. Man ska ju stödja de lokala företagen. Två tjejer vid disken efterfrågade ”veganskt fikabröd”. Det fick bli kanelbullar.
 
Heliga enfald, tänkte jag, när jag lämnade stället efter att ha avnjutit en leverpastejmacka och införskaffat semlor till att avnjuta till kvällen. Utan djurhållning, och därmed den gödsel den ger, veganerna ser på med sådan fasa hade det givetvis inte gått att odla det vete som bullarna är bakade av. För vad ska man annars gödsla åkrarna med?
 
Här har vi en annan blind fläck. Veganerna ser inte de mest elementära biologiska och ekologiska samband. I båda fallen, det är för övrigt inte så sällan som veganer och kommunister förenas i samma personer, bygger man på tro och inte på vetande.
 
Den 27 mars 1794 ingick Sverige och Danmark ett väpnat neutralitetsförbund. I vilken utsträckning man trodde att det skulle bestå, vet väl ingen. Några årtionden senare var det i vilket fall som helst slut med det avtalet. Danmark förklrade krig, men det ledde till att man förlorade Norge. Det trodde de nog inte när beslutet togs.

Krigsbilder

Av , , Bli först att kommentera 0

Hänvisningarna till att det nu råder krigstillstånd är många. Hörde i dag att Macron nu kallar in militären för att bekämpa coronan.

Med tanke på att ”fienden” i det här fallet är ett proteinhölje med en RNA – sträng inuti, kan krigsetoriken förefalla tragikomisk. Men utan tvekan känns det ändå som om samhället just nu är belägrat. Trots det, kommer vi, det vill säga mänskligheten, att klara sig igenom också detta. Tidigare seklers prövningar har varit mycket värre. Det kan det finnas skäl att komma ihåg.

Det finns också skäl att påminna oss om att vi måste lära oss av det som nu händer och se till att vara mer förberedda nästa gång. För att det blir en sådan, det kan vi vara helt säkra på.

Det största misstaget vore att inget göra utan att andas ut och hoppas att vi nu är hemsökelsen kvitt när väl den här epidemin ebbar ut. Det heter att segraren blir dum i krig, så om somliga tror att vi klarat oss igenom epidemin genom just deras egna göranden och låtanden, lurar de bara sig själva. Och då får inte omgivningen låta sig luras även den.

Den 26 mars 1702 tågade Karl XII mot Warzawa för att avsätta den polske kungen August den starke. Kalle dussin hade en rad segrar i ryggen, något som tveklöst gjorde honom övermodig. Som sagt, segraren blir dum i krig.

Konstigt, varför tänker jag på Trump och Boris Johnson när jag konstaterar detta?

Klokt och mindre klokt

Av , , Bli först att kommentera 0
De som såg Åkesson lägga ut texten i TV igår borde, om de har det minsta i skallen, tacka försynen (eller något annat) att det är Stefan Löfven och inte Åkesson, eller någon av Åkesson uppbackad, som innehar statsministerposten. Det framgick blott alltför tydligt att i det fallet hade det varit någon av Åkesson tilltrodd ”expert” och inte Anders Tegnell som hade haft maktens öra. Någon som säger det makten vill höra.
 
Det betyder dock inte att man måste säga ja och amen till allt som nu beslutas. Jag tänker då på att det från och med nu är bordsservering som gäller överallt.
 
Ur smittspridningssynpunkt ter det sig, i vissa fall, mindre klokt. På mina favoritfik här i Umeå, Nybro och NK, ter det sig betydligt mindre riskfyllt att hämta sin ostfralla (eller något annat än smaskigare) över disk och hämta sitt kaffe eller te själv. Ingen behöver trängas med andra för den sakens skull om alla håller avstånd. Om alla däremot ska sitta och personalen ska stå där intill och hälla upp, hur bra är väl egentligen det?
 
I det stora hela är det förstås bara att foga sig i det nödvändiga. Det fick svenskarna göra den 25 mars 1809 i och med konventionen i Kalix slöts mellan Sverige och Ryssland. Finland var förlorat.
 
Men vi fick revansch. Som den ryske författaren Solsjenitzyn beskrev det: När svenskarna mist lusten att kriga, blev de Europas kanske mest välmående folk.
 
Just nu är det kanske si och så med måendet, men det gäller att hålla huvudet kallt (också på fiket), hjärtat varmt och händerna rena.

Etablissemangets återkomst

Av , , Bli först att kommentera 0
Läser att det i epidemins spår har skett ett uppsving i förtroendet för ”etablissemanget” i form av politiker som Merkel och Löfven. Och det kan jag förstå. Att rösta på det man måste se som framförallt påtryckarpartier och populistpolitiker, i det här fallet sådana som Åkesson och Sjöstedt, kan man kosta på sig att göra när det är vackert väder och allt verkar bra.
 
Men när det stormar, verkar det som om de flesta vänder sig till det som uppfattas som mer pålitligt. Det var knappast en slump att när terrordådet inträffade på Drottninggatan, sökte folk efter information i etablerade medier och inte på någon obskyr sajt befolkad av ryska nättroll.
 
Den 24 mars 1976 grep militären med Jorge Videla i spetsen makten i Argentina. Regimen terroriserade och mördade tusentals människor, däribland svenskan Dagmar Hagelin. Och om om det inte räckte med det, hamnade man i krig med Storbritannien efter att ha invaderat Falklandsöarna. Efter det fick man ge upp. Ekonomin var i spillror.
 
Det stämmer som Churchill uttryckte det, att demokratin är en usel styresform. Problemet är att alla andra är ännu sämre.

Seglivad myt

Av , , Bli först att kommentera 1
Så här i epidemitider kommer frågeställningen om demokratiers agerande jämfört med diktaturers ofelbart upp. Myten om att diktaturer kan agera mer beslusamt och auktoritärt och därför är effektivare är seglivad som få.
 
Så är det inte. Vilket Kina och även Iran är de senaste exemplen på. En diktaturs ständiga svaghet är att information om hur saker och ting i verkligheten ser ut fördröjs eller uteblir helt nerifrån/utifrån och upp till toppen. Få om ens någon vill komma med dåliga nyheter till diktatorn.
 
Ett exempel på det är när de allierade landsteg i Normandie. Ingen vågade ens tänka på att väcka Hitler, som brukade stiga upp först tämligen sent, och säga vad som inträffat. Och så gick det som gick.
 
Allt detta elände som skulle pågå ytterligare ett år tog sin början den 23 mars 1933 när den tyska riksdagen gav Hitler oinskränkt makt. Något de inte skulle ha gjort. Både väljare och parlamentariker visste väl med sig att Hitler ville bestämma allt, men han kunde väl få göra det, och om det inte fungerade kunde man ju rösta bort honom i nästa val.
 
Det blev inget nästa val. Något att tänka på när man ropar på starka ledare som pekar med hela handen eller automatvapnet.

Lärdomar

Av , , Bli först att kommentera 1
Så här i epidemitider, tänker jag på mina egna erfarenheter av detta. Året var 1962 och världen skakades av Kubakrisen och risken för ett kärnvapenkrig. Något jag förvisso minns som något skrämmande, även om det som hände detta år för egen del detta år inte heller var fritt från obehag.
 
En epidemi av scharlakansfeber härjade på den skola jag gick på söder i Stockholm. En av dem som fick eländet var alltså jag. På den tiden var smittskyddslagen betydligt strängare än i dag. Scharlakansfeber var en sjukdom som krävde isolering, och då var det inte tal om någon hemmakaratän, utan jag och andra i samma sits hamnade på epidemisjukhuset.
 
Det var ingen lätt sits för en åttaåring. Till råga på allt var ju också delar av familjen drabbad, om än inte lika hårt. Och som det inte räckte med det fick pappa i den vevan en inkallelseorder.
 
Jag antar att jag mot den bakgrunden skulle kunna utbrista i en längre klagosång om det livslånga trauma som denna isolering orsakat. Att få nöja sig med besök en gång i veckan av pappa som fick nöja sig med att stå utanför fönstret. Tur att vi åtminstone befann oss på bottenvåningen.
 
Nå, det var ingen trevlig upplevelse, men något trauma? Nej, det kan jag inte säga att det blev. Däremot tror jag att mitt intresse för sjukdomar och medicin väcktes där och då.
 
I efterhand kan jag dock med viss bitterhet konstatera att den lag som på det här sättet ”dömde” mig till att hamna på epidemin, som institutionen kallades, var obsolet. Några decennier tidigare hade scharlakansfeber förvisso varit en farlig, i vissa fall rentav dödlig, sjukdom. Så var dock inte fallet i början av 60 – talet. Dessutom fanns det antibiotika, som jag fick ta mot sjukdomen. Vistelsen var alltså helt onödig.
 
Det tog dock inte slut där, utan jag fick göra två vändor till på stället. En gång på grund av en inälvsparasit och sedan ytterligare ett fall scharlakanseländet. Den gången drabbades jag dessutom av sjukhussjuka, alltså stafylokocker, och fick därför förlängd ”strafftid” innan också den var nedkämpad.
 
Sensmoral? Se till att lära av det förflutna, men se till att vara uppdaterad och överdriv inter i onödan. Något att tänka på just nu när ropen skallar på ännu mer av åtgärder som kanske medör att boten blir värre än soten.
 
En som visade sig leva mer i det förflutna än nutiden, var utan tvekan Saddam Hussein. När USA angrep Irak den 20 mars 2003, sedan diktatorns trupper ockuperat Kuwait, visade det sig att Iraks armé inte var fullt så modern som han tydligen själv trodde. Och så gick det som det gick.

Mångkultur

Av , , Bli först att kommentera 0
Läser ett inlägg med den vanliga tröttsamma trallen om att det nu är si och så stor andel av medborgarna som är födda utomlands och att andelen snart kommer att omfatta en fjärdedel av invånrna.
 
Jaha? Och vad skulle väl då problemet vara? Förra året var det 64 206 personer som erhöll svenskt medborgarskap. Av dessa var 4495 britter. Att de inte vill vara medborgare i ett land styrt av clownen Boris Johnson, tyder sannerligen på gott omdöme. Jag har inte heller hört att någon ens från Åkessons gäng har muttrat något om att dessa britter riskerar att förstöra exempelvis den svenska matkulturen.
 
För det vet vi ju att matlagning inte är britternas starka sida. Minns historien att helvetet är ett ställe där britterna lagar maten, tyskarna är poliser, fransmännen politiker och svenskarna sköter TV – underhållningen.
 
Den 19 mars 1703 slog svenskarna en större rysk – lituaisk styrka 1703 i slaget vid byn Saladen. Under det skedet hade Kalle dussin fortfarande framgång i det stora nordiska kriget. Man ska dock ha i minnet att den av nationalisterna dyrkade svenske kungen själv var annat än svensk.
 
Hans farfar var av pfalzisk ätt och hans mor var dansk prinsessa. Bara för att nu nämna något. Och det rike han styrde bestod av ett antal olika folk med olika språk och skilda kulturella traditioner. Mångkulturellt, alltså.

Helgon och andar

Av , , Bli först att kommentera 0
Hörde på radion i morse om någon legend om kristna som led martyrdöden på 200 – talet i det som i dag är Syrien. Det rörde sig om Viktor, en romersk soldat som hade blivit kristen. På grund av denna, som man såg det, förvillelse hade han dömts till att hängas upp i en pelare och hudflängas tills han dog.
 
En ung flicka stod inte ut med detta utan försökte trösta honom där han hängde. Hon kunde dock inte rädda honom. I det coronadrabbade Italien finns det visst en helgedom som är tillägnad de två. Viktor och – just det – Corona. Ironiskt nog är hon tydligen de epidemidrabbades skyddshelgon.
 
I dagsläget är det väl tveksamt om det är så många som sätter sin lit till detta eller några andra helgon. Folkhälsomyndigheten verkar vara ett säkrare kort, även om de inte heller går fria från kritik.
 
Den 18 mars 1945 inleddes slaget om den japanska ön Okinawa. Japanerna hade intalat sig själva, och försökt intala andra, att de var oövervinnerliga och att förfädernas andrar och den gudomlige kejsaren stod bakom dem.
 
Hur det än var med den saken, räckte det inte. Att förlita sig på andar och helgon har sina risker.