Mats Nilsson, L

Käpphästar

Av , , Bli först att kommentera 1
Det är intressant att notera hur olika aktörer luftar sina trogna käpphästar i debatten om de hotande klimatändringarna.
 
Något förenklat kan man dela in dem i två övergripande grupperingar, civilisationskritiker och exploatörer. Grupperingar som man sedan kan dela in i flera undergrupper.
 
Om man ska börja med exploatörerna så finns det de som tror att ensidig expandering av i stort sett det mesta ska ordna det hela. Deras ”lösning” ser ut ungefär på följande vis:
 
Vi behöver bygga nya kärnkraftverk, se till att utvinna mer metaller till de nya batterifabrikerna, och för att bygga upp dem och staga upp gruvgångarna måste vi ha cement. Vilket vi får genom att bryta mer kalk i Slite. Jaså, förstör man då grundvattentillgången på södra Gotland? Ja ja, men för att få en omelett måste vi knäcka några ägg, hä hä.
 
Det finns också en undergrupp, avverkarna, som koncentrerar sig mer på skogen. Eller snarare på det man kan få ut av den genom att öka avverkningen. Då kan vi få biobränsle till flyg och fartyg och trä till byggande så att vi inte behöver använda betong.
 
Just denna grupp kan i sin tur faktiskt ses som både civilisationskritiker och exploatörer. Ibland i en och samma person. Ett exempel på det är Svante Axelsson, mångårig miljödebattör och just nu ansvarig som regeringens hållbarhetssamordnare.
 
Det intressanta är att de käpphästar som man nu viftar med i de allra flesta fall är riktigt gamla sådana. Skillnaden mot förr är att man nu använder klimatet som förevändning för att försöka få igenom det man har tyckt hela tiden, det vill säga exploatera mer i det ena fallet och att i tort sett montera ner civilisationen i det andra. Vi måste sluta äta kött, köra bil och flyga. Bäst är det om vi drar ner på allt och sedan i gemenskap sitter runt lägerelden och dricker maskroste.
 
Inget av dessa ytterligheter är något för liberaler som erkänner de målkonflikter som finns och agerar därefter. Tyvärr verkar inte den nuvarande partiledningen leva upp till det kriteriet.

Undantaget

Av , , Bli först att kommentera 0
Klimatet skenade. Temperaturförändringarna var oerhört drastiska. En ny art hade uppträtt på jorden och släppte ut en substans som var giftig för nästan allt liv på jorden. Livet självt var hotat. 99 procent av de organismer som dittills hade funnits på jorden utplånades. Även den art som var upphov till förändringarna var hotad.
Nej, det här är ingen framtida skildring av människans framfart på vår planet. Faktum är att det här hände för 3,6 miljarder år sedan. Cyanobakterier hade utvecklat den process som vi kallat fotosyntes och kunde på så sätt omvandla solstrålningen till socker. Som biprodukt släpptes syre ut. Något som var dödligt giftigt för de flesta organismer som då levde sitt liv i urhavet.
Och det räckte inte med det. På den tiden bestod jordens atmosfär till stor del av kväve och metan. Den sistnämnda är en mycket effektiv växthusgas och höll jorden varm. Nu reagerade metanet med syre och resultatet blev koldioxid och vatten. Också de är växthusgaser, men långt mindre verkningsfulla.
Resultatet blev ett temperaturfall som medförde att i stort sett hela planeten blev till en isboll. Istiden varade i 300 miljoner år innan jorden långsamt tinade upp igen. Meteoritnedslag lär ha hjälpt till i den processen.
Att syre tillfördes atmosfären var alltså det som banade väg för komplicerade organismer, sådana som människan. Men det höll alltså på att sluta med att livet på den relativt unga planeten jorden aldrig hade kommit särskilt långt, ja kanske rentav gått under helt.
Nya istider och annat skulle komma. Meteoritnedslag skulle också påverka livet, som när dinosaurierna gick under. Klimatet på jorden har, med andra ord, aldrig varit särskilt stabilt. Den tid vi lever i nu är faktiskt något av ett undantag i historien. Och vi bör nog se till att göra vad vi kan för att vidmakthålla den situationen så långt det är möjligt.

Lärdomar

Av , , Bli först att kommentera 1
Resultatet av det tyska valet ter sig, som det nu ser ut, som en trevlig läsning för en liberal. FDP gick framåt samtidigt som ytterkantspartierna med sina rötter i nazism respektive stalinism, tappade. Mycket talar för att Tyskland kommer att få en så kallad ”trafikljusregering”, rött, gult och grönt.
 
Här finns, menar jag, sannerligen något att lära för Liberalernas nuvarande (får se hur länge det blir) partiledning. För ett antal år sedan åkte FDP ut ur Bundestag (Riksdagen). Det blev startskottet för en ideologisk och strategisk förnyelse. FDP skulle driva sin politik och inte vara ett på förhand givet koalitionsparti åt vare sig höger eller vänster. Ett försök att bilda en ”Jamaicaregering efter tidigare val, svart, gult och grönt misslyckades eftersom FDP satte ner foten. Resultatet ser vi alltså nu. FDP fick över 11 procent
 
Jämför det resultatet här med det som L har fått genom att agera släpjolle åt en höger som lutar sig alltmer mot den svenska motsvarigheten till högerextremisterna i AfD. Drygt två procent. Det säger väl en del.
 
Strategiska misstag finns det gott om exempel på. den 27 september 1940 ingick Nazityskland, Italien och Japan en tremaktspakt. Någon större glädje av den pakten blev det aldrig för tysk del, tvärtom. När Japan inföll USA året därpå, kände sig Hitler bunden av pakten och förklarade USA krig. Precis i samma veva som tyskarna hade kört fast utanför Moskva. Därmed var Tyskland i krig med världens två största industristater. Hur det gick, vet vi nu.

En brusten länk

Av , , Bli först att kommentera 3
Nåddes nyss av beskedet att en länk bakåt har brustit. Inge, som var gift med Holger, en av morbröderna i Danmark, har gått bort. Även om det inte var direkt oväntat, känns det ändå så sorgligt. Det är ju en av den egna barndomens gestalter som inte finns bland oss längre.
 
Besöken i Holbaek, där familjen bodde, tillhörde sommarens givna inslag. De äldsta två barnen, Niels och Kirsten, var de bland alla kusiner som var närmast oss, min bror och jag själv, i ålder. Minns hur fascinerade det var att få ta del av husbygget som Holger stod för själv till stor del. Spännande var det också att få besöka minkfarmen där han då jobbade.
 
Idag är både han och Inge alltså borta. Det gäller för övrigt alla minkar också sedan den danska regeringen beslöt sig för att verksamheten skulle bort. Inte av något slags (missriktad) omsorg om några minkar, utan därför att man felaktigt trodde att minkfarmarna kunde bli smitthärdar för Covid 19.
 
Under den gångna sommaren hade vi besök av just en av de nämnda kusinerna, Kirsten med familj. Det blev fantastiska veckor. Det känns bra att banden med släkten finns kvar och består också i när vår generation nu får träda in i funktionen som åldermän och dito kvinnor.

Vikingar

Av , , Bli först att kommentera 2
Just detta datum, den 25 september 1066, tog en epok slut. Anglosaxarna besegrade då en norsk vikingastyrka i slaget vid Stamford Bridge. Därmed kan man säga att vikingatiden var till ända.
 
Det hade då gått några hundra år sedan anfallet på ön Lindisfarne vid Englands östkust år 793. Så man kan väl säga att det var logiskt att epoken slutade där den kan sägas ha börjat, vid norra Englands östra kust.
 
Vikingarnas räder och fälttåg utgick från nordiska stamsamhällen. Några stater hade knappast formats när epoken inleddes. Så några regelrätta erövringar när en stat lägger beslag på en annan stats territorium var det aldrig frågan om. Inte heller var nordens folk ute efter att sprida sin kultur eller sin tro. I den mån de hade någon.
 
Tvärtom var de sanna globalister eller ”varsomhelstare” som fann sig synnerligen väl tillrätta i de länder dit de kom. Vare sig det nu var i krigiska eller fredliga avsikter. De var ju inte bara krigare utan lika mycket handelsmän.
 
Man kan erinra sig detta när man tar del av de som försöker sig på att använda vikingatida symboler i nationalistisk propaganda. Inget kunde nämligen vara mer felaktigt.

Håll i och håll ut

Av , , Bli först att kommentera 1
Gretas följare genomförde idag en manifestation om klimatet, ävenså här i Umeå. Klimatet var dock inte särskilt gynnsamt. Riktigt höstrusk. Frågan är väl vad det ska tyda på.
 
Det är – faktiskt – något rörande över de här aktivisterna. De tror sig vara representanter för något nytt, bärare av en alldeles ny insikt. Ropen skallar om hur bråttom det är.
 
I det fallet har de förstås rätt. Samtidigt har de i grunden fel om de tror att de är utan föregångare eller att det inte görs något åt den fråga som besjälar dem.
 
För de är precis så det ligger till. Debatten om klimatet tog sin början redan på 70 – talet, även om det tog lång tid att insikterna på allvar slå igenom. Utvecklingen på alla tänkbara fronter sker i en sällan skådad takt.
 
Det gäller dock förstås att hålla i och hålla ut. Den 24 september 1941 inledde tyskarnas belägring av Leningrad, som nu heter S:t Petersburg. Få trodde väl annat än att stadens fall var annat än en tidsfråga, men det visade sig vara fel. Det skulle ta 900 dagar, men till sist fick tyskarna slå till reträtt och inte så långt därefter var nazisternas tusenårsrike ett minne blott.

Friskolor i fara

Av , , Bli först att kommentera 0
Det märks att sossarna känner sig pressade och nedtryckta efter att under så lång tid ha varit beroende av motståndare för att alls sitta kvar i regeringsställning. Därav kommer sig med största säkerhet kravet på, som det heter, vinstförbud för företag som driver friskolor. Anfall är, trots allt, bästa försvar. Även i politiken. Eller kanske i synnerhet där.
 
Taktiskt sett kan det verka som en lämplig attack. Det finns en tveksamhet långt utanför den traditionella vänstern inför friskolor som påstås vara rena guldgruvor för ägarna.
 
Nu stämmer förstås inte det. Om man tittar på vilka överskott det är frågan om blir det totalt sett mindre än en halv procent av den totala summa som läggs på skolverksamhet här i landet. Det går knappastatt hävda att det är något som utarmar de offentligt drivna skolorna. I synnerhet som den skolpeng som friskolorna uppgår till mellan 85 och 90 procent av vad de kommunala skolorna får.
 
Alltför många tycks leva i den något (o)saliga tron att vinst är något som kostar pengar. Så är det inte. Ingen verksamhet, offentlig eller privat, kan i längden drivas utan överskott. Det krävs både för att ersätta det som förslits men också för att kapital måste ge avkastning för att arbeta effektivt. På den mekanismen vilar både välstånd och välfärd.

Slarv

Av , , Bli först att kommentera 2
Nu meddelas det att regeringen, tros lagrådets kritik, beslutat sig för att gå vidare och skräddarsy en lag för att ge Cementa möjlighet att fortsätta sin – bokstavligen – nedbrytande verksamhet i Slite.
 
Det måste ha kostat på för Bolund att framföra den här beslutet. I sin kammare svär han med största säkerhet över Cementa som i sin arrogans säkert trodde att deras undermåliga miljökonsekvensbeskrivning ändå inte skulle spela någon roll utan att bolagets position skulle göra det omöjligt att säga nej till fortsatt brytning.
 
Nu tycks de ju ha fått rätt, men av deras egna uttalanden att döma känner de sig nog inte säkra på den saken. Om de verkligen trodde att de skulle få ett tillstånd för brytning som skulle vara 20 år framåt, borde de inte ha slarvat med underlaget.

Ågren i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 4
En av de första kampanjerna jag var med om i ungdomsförbundet rörde en lokal fråga. Kvarteret Balder i centrala Umeå hotades av grävskoporna. Av det blev dock, tack för det, intet. Fasaden mot Kungsgatan med favoritfiket NK finns kvar.
Tänker på det när jag idag läser högerledaren Ågren lägga ut texten om Umeås framtid. Jag tänker att när det gäller dessa (och också andra) ting bär högermannen icke sitt namn förgäves. Fick han och andra betonghäckar som de ville, hade kvarteret Balder och andra fina miljöer i Umeå som sätter sin speciella prägel på staden, säkerligen fått skatta åt förgängelsen vid det här laget.
Ågren ska föreställa oppositionsledare, men när det gäller exploatering finns sedan länge en betongallians mellan S och M. Riv och bygg nytt! Förtäta tills ingen kan se något dagsljus, särskilt inte under vinterhalvåret. Hej hopp i galopp!
Umeå är en växande stad och en kommun i befolkningsmässig expansion. Naturligtvis sker det förändringar och nybyggen. Därom behöver man inte var oense. Men när det barkar iväg på det sätt som vi har sett i centrala staden på sistone finns skäl till eftertanke. Vi behöver inte fler strandade Finlandsfärjor eller gigantiska skyskrapor. Däremot behövs ett levande och livaktigt centrum. Idag ligger Rådhustorget i stort sett öde, och den ende som håller stånd är Standing man som ser alltmer ensam ut. Man kan onekligen få Ågren för mindre.

Antisemitism

Av , , Bli först att kommentera 3
De medeltida gäng som nu har tagit makten i Afghanistan har deklarerat att de är beredda att ha förbindelser med alla länder. Utom Israel. Det här har väl inte mötts med mycket mer än en axelryckning. Men det borde det faktiskt göra.
 
För vad är det egentligen man avslöjar med det är utspelet. Handlar det om förtryck av muslimer? Knappast. I så fall borde man rimligen uteslutit exempelvis Kina där förföljelsen av uigurer ständigt trappas upp. Eller Myanmar/Burma där Rohingierna bokstavligen slaktas och fördrivs. Eller varför inte USA som ju vanligen beskrivs som Den Store Satan av islamister. Men i det här fallet går det bra att tala med den store potentaten, men inte den lille.
 
Det finns alltså bara en rimlig slutsats att dra: det här är oförfalskad antisemitism. Det är väl något för regeringen att fundera på nu när man har sagt sig vilja ta nya tag i kampen mot detta till synes eviga hat mot det judiska folket. Det enda rimliga svaret till turbanskallarna måste bli att antingen talar ni med hela världssamfundet, inklusive Israel, eller också inte alls.