Logiskt att stänga Bromma

Jag tillhör inte en av dem som kommer att fira med tårta eller korka upp en skumpa efter dagens besked. Likväl anser jag att beslutet det enda rätta – fullt logiskt ur alla aspekter. Äntligen får Swedavia gehör för sin önskan om att avveckla Bromma Flygplats.

 

Ett logiskt men svårt beslut – Bromma Flygplats ska avvecklas

Bromma Flygplats är en viktig del av svensk flyghistoria. Jag ska villigt erkänna att jag själv trivts med att mellanlanda i den lilla flygplatsen jämfört med dess store närliggande konkurrent – Arlanda. Men det är inte en nyhet att Brommas dagar varit oviss under många år. Sedan 1983, då SAS till slut även flyttade inrikesresandet till Arlanda, har Brommas framtid varit osäker. De senaste åren har framförallt två faktorer varit avgörande för Bromma Flygplats framtid:

Ekonomin går ej ihop – flygplatsen en olönsam affär

Låt oss backa bandet till Reinfeldts moderatledda regering och dess tydliga budskap: Flygplatsverksamhet utgör inte statlig kärnverksamhet. Det skulle kunna bära sig själv och stå på affärsmässiga grunder. Swedavia bildades och av de 30-talet flygplatser i statlig regi behölls 10 flygplatser, resten såldes ut. De som behölls uppfyllde kriterierna för lönsamhet och/eller strategisk betydelse för tillgång till goda förbindelser från norr till söder. Bromma behölls av Swedavia, men samtidigt drevs nu Swedavia av ett lönsamhetskrav.

Det här är viktigt, för redan före covid-pandemin så gick det tufft för Bromma Flygplats ekonomiskt. Därför kom Swedavia fullt logiskt med önskemålet om att avveckla Bromma Flygplats. Sedan slog pandemin till som en nådastöt. Även om flyget sakta återhämtar sig så går inte kalkylen ihop, Bromma är en dyr förlustaffär, den klarar sig inte på affärsmässiga grunder. Då är det inte statens roll att hålla den vid liv med konstgjord andning bestående av skattemedel.

Det må vara att kommuner runtom i Sverige vill fortsätta med att pumpa in skattemedel för att rädda olönsamma flygplatser, det är deras beslut. Om detta har jag tidigare skrivit en tidigare artikel; ”Flyg till varje pris – Moderaterna slåss för bidragsberoende och ökade klimatutsläpp”.

Klimatet måste tas på allvar!

I DN idag skrev Peter Alestig en mycket bra och välbalanserad artikel om flyget och Bromma-beslutet. Faktum är att om än flyget står för en relativt liten del av de globala utsläppet så beror det främst på att en ytterst liten del av världens befolkning har möjlighet och råd att flyga. Endast 1 % av jordens befolkning står för hälften av alla utsläpp från flygresandet. Och där är vi svenskar tyvärr värst i klassen. För att citera Alestig:

”Våra flygresor släpper ut omkring 10 miljoner koldioxidekvivalenter, vilket är lika mycket som bilresandet – och betydligt mer än ’klimatbovar’ som stålindustrin eller cementindustrin.”

Hur vi än vänder och vrider på det så måste våra resvanor i Sverige förändras. Visst, vi har långa avstånd, men för det första: Norrland drabbas ej av att Bromma avvecklas. För nästan samtliga linjer mellan Norrland och söderut går via Arlanda. Däremot är det anmärkningsvärt att den mest trafikerade flygsträckan är den mellan Stockholm och Göteborg – med goda järnvägsförbindelser där tåg och flyg tar nästan lika lång tid.

Nej, elflyget löser inte allt.

Återkommande möts jag av illusionen att elflyg inom närstående tid kommer att kunna ersätta befintlig fossildriven flygtrafik. Om än det kan innebära en viktig lösning för vissa begränsade linjer med begränsning både i sträckans längd och kapacitet, så är det viktigt att vi är tydliga med en sak. Det är fullständigt orealistisk och omöjligt för all kommersiell flygtrafik att vara eldrivet inom 10 – ens 20 år. Om detta har jag skrivit en artikel som tydligt beskriver varför detta är omöjligt: ”Elflyg? Dags att spränga luftslottet.”

8 kommentarer

 1. Bergis

  Om USA och Kina slutar elda kol behöver vi i Sverige inte göra någonting åt miljön eller våra resvanor. Miljön är inte lokal. Miljön är global. Lilla Sverige kan inte rädda världen när Kina och USA släpper ut hälften av världens koldioxid tillsammans.

 2. Ove

  Stäng hela Stockholm, bra för klimatet, så mycket skit som kommer därifrån. Istället för att jaga oss i glesbygden med skatter , reservat och pålagor.

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Bergis!

   Tack för din kommentar. Du har helt rätt i att digitalisering, internet och digital lagring är stora energiförbrukare, därmed ett rejält växande utsläppsproblem, som det allt för ofta talas för lite om.

   Sen när det gäller Bromma så är det inte mycket som talar för det.
   1. Bromma hade problem med sviktande underlag redan före pandemin. Swedavia ifrågasatte lönsamheten i att driva vidare Bromma – redan innan pandemin slog till. Pandemin förvärrade rejält en redan dålig situation.
   2. Pandemin har drastiskt förändrat våra resvanor och arbetssätt på ett sätt som troligtvis kommer hålla i sig långt efter covid. Fysiska arbetsmöten har visat sig fungera effektivt och väl digitalt vilket medfört att företag, organisationer och offentlig förvaltning kunnat spara både tid och pengar på att slippa resa. Därför räknar flygbranschen med att om än det privata flygresandet lär återhämta sig snabbt så kommer affärsresandet återhämta sig betydligt långsammare och inte nå upp till samma nivåer som tidigare. Då Bromma främst varit en flygplats för arbetsresor kommer den att drabbas extra hårt av detta.

 3. Brorson

  Om vi tar nostalgin först, så finns ju hangarer mm på Bromma vilka kan användas både som flygmuseum och allmänt transportmedelsmuseum..

  Om vi sedan tar de påstådda kapacitetsbristerna på Arlanda, så hade de tre flygplatserna i östra Svealand, Arlanda, Bromma och Skavsta (Nyköping) tillsammans drygt 20 miljoner enkelresor / år, vilket är mindre än både Kastrup (Köpenhamn) och Gardermoen (Oslo) Vid jämförelse med världens största flygplats. mätt i antal resor / år Atlanta i USA så har Arlanda kapacitet för 67 miljoner resor / år med samma flygplantyper.

  Med koncentration till färre flygplatser kan större flygplantyper användas, vilket ger fler passagerare per start och landning. Och det är antal starter / landningar som begränsas av dålit kapacitet. Det är samma med tågen, signalsystemet på dubbelspåriga järnvägar i Sverige klarar tåglängder på nästan 3 km. På enkelspåriga järnvägar , som begränsas tåglängderna av mötesspårens längd. Plattformslängderna på större personstationer är minst 400 m.

  De fjärrpersontåg, som nu trafikerar Stockholm – Umeå är 107 långa, varför det finns en mycket stor outnyttjad spårkapacitet. Detta sagt därför att Johan Westerholm m.fl. yrar i nattmössan, när de påstår att det saknas spårkapacitet för att flytta över flygresenärer till tåg. Tåglängderna har nästan ingen betydelse för tidsförlusten vid tåguppehåll, när man har nästan helt ersatt loktågen med motorvagnstågm med drivning på fler axlar, i persontågen,

  Adhesionskoefficienten, som påverkar hur lång tid ett tåg kommer upp i fart efter ett uppehåll. är för godståg i Norrland 8 %, för persontågen på Norra stambanan under 1980-talet 12 % och för de motorvagnståg som nu trafikerar Stockholm – Umeå hela 75 %, vilket betyder att det finns dragkraft nog för fler vagnar utan drivning. En optimal adhesionskoefficient för start på horisontal bana är ca 35%

  Inför beslutet om Botniabanan bedrevs en ren lögnkampanj om uppnått ”kapacitetstak” på Norra stambanan, vilket ledande miljöpartister tyckte var ett ”bra argument” och spred ut rykten att jag skulle vara köpt av åkeribranschen. Nu får MP tillbaka samma argument i ansiktet, när man vill lägga ner Bromma. Både Arlanda och järnvägarna har nått sina ”kapacitetstak” . Kanske dags att inse att egna lögner kan efterhärmas av de politiska motståndarna för deras syften,

  Att Bromma ö.h.t. finns kvar beror på att regeringarna (även den nuvarande) har givit tågbolaget Arlanda Express ensamrätt att trafikera järnvägen under flygplatsen., vilket innebär att passagerare som åker med andra tågbolag måste betala en extra avgift på 100 kr för att komma in på flygplatsen. En enkelbiljett Stockholm C – Arlanda (4 mil) med Arlanda Expresstågen kostar 299 kr för vuxen, 249 kr för pensionär och 149 kr. Mig veterligt är det hittills bara Vänsterpartiet som har protesterat mot detta vansinne.

  Privata monopol leder till monopolistisk prissättning. Det borde även Moderaterna veta.

  .

  • Nils Seye Larsen (inläggsförfattare)

   Hej Brorson!

   Tack för din kommentar! Intressant läsning. Jag beklagar f.ö. att jag varit dålig på att besvara dina tidigare kommentarer i andra inlägg, men jag har haft en längre tid med otroligt hög arbetsbelastning.

 4. Brorson

  I TV:s ”30 minuter” lyckades programledaren Anders Holmberg förmå nya språkröret Märta Stenevi att ställa Stockholm mot resten av landet. När han ställde frågor om eventuella nackdelar med en stängning av Bromma för resten av landet upprepade hon gång på gång fördelarna för Stockholm med bostäder, mm, på Bromma-fältet, utan att ens precisera vilka stockholmare. De nuvarande eller de framtida, som nu är bosatta i Vilhelmina, Storuman eller Damaskus?

  Vilket har givit nytt vatten på moderaternas. socialdemokraternas och centerpartisternas kvarnar ute i landet, att en nedläggning av Bromma skulle bli ett dråpslag mot resten av landet p.g.a. det påstådda kapacitetstaken på Arlanda. I deras argumentation är ju Stockholm motorn som häller ingång Sverige.De måste flyga till Stockhom för att fylla fickorna med smulor från de rika stockholmarnas bord för utdelning till sin egen befolkning.

  Den här diskussionen hade jag för några år sedan med förre EU-parlamentarikern JA Anders, s, i Helsingborg. Det är samma argument nu som då, men nu i moderaten Anders Ågrens förpackning. När jag skrev att man kan ersätta två flygplan som avgår från Ägelholm med några minuters mellanrum till två olika destinationer i Stockholmsområdet med ett större flygplan till en destination, svarade Andersson att större flygplan inte kan trafikera Ängelholm i nordvästra Skåne.

  Tack vare militärtjänst i Flygvapnet råkade jag veta att Ängelholm är en f.d. miliär flygplats, som har byggts för att ta emot NATO-hälp ifall neutratletspolitiken skulle misslyckas. Jag tog fram aktuella fakta om Ångelholm, vilka visade att Andersson hade fel. En tågresa Helsingborg – Stockholm skulle f.ö. inte ta längre tid än Malmö-Stockholm, om man kopplar ihop tågen i Hässleholm. De direkta vagnarna Helsingborg – Stockholm försvann utan egentllg anledning när man ersatte loktågen med X2000. ’
  som jag skrev i föregående kommentar, finns inga kapacitetstak på järnvägen, som hindrar fördubbling av tåglängderna.

  Det framkom att Andersson, och andra landsortspolitier, som lkämpar för Bromma Är desinformerade av de flygbolag de åker med, och alltså fungerar som lobbyister för dessa bolag. Men det är förstås en god tanke, när man gör tjänstersor på kommunernas bekosnad att man väljer det billgaste alternativet,SL-buss från Brommatill St,ockholm city för 38 kr (eller taxi frånBromma direkt till resmålet) i stället för Arlada Expresståg för 299 kr (+ ny avgift för eventeull fortsatt resa från Stockholm C.

  Att järnvägen under Arlanda skulle byggas var en del av planerna på nedläggning av Bromma, men det gick i stöpet när den borgerliga regeringen i början av 90-talet bestämda att Arlanda-järnvägen skulle byggas och ägas av privata riskkapitalister, Nuvarande regering har förlängt kontratet med bolaget till 2050. Det skorrar därför falskt, när samma ministrar, som stod bakom det beslutet, nu vill lägga ner Bromma.

  Tredju banan på Arlanda motiverades också med den kommande nedläggningen av Bromma. Men tredje banan klarade inte miljöprövningen (buller) och får därför inge användas som det var tänkt, Det är därför komiskt att Bromma. försvararna nu fantiserar om att elflyg kommer att ge så stora volyökningar för flyget, så att -Bromma behövs. Tror de inte att bana tre skulle klara miljöprövningen med elflyg? De tror naturligtvis inte att elflyget har någon framtid..

  Vad återstår då att göra? Kapa bana tre i södra änden och förläng i norra änden, vilket jag föreslog på Ågrens blogg för något år sedan. Men så stor trafikökning på Arlanda, kommer vi dock inte att få inom nu överskådlig tid.

 5. Brorson

  När riksdagen hade beslutat att tågbolagen skulle betala den samhällsekonomiska marginalkostnaden (slitaget) för de statliga järnvägarna i ställe för att amortera anlåggningskapitalet, vilket den tunga vägtrafiken inte gör, beslöt den tillträdande borgerliga regeringen några år senare att pröva en helt ny finansieringsmodell och försöksobjekt blev den nya järnvägen under Arlanda flygplats. Jag har beskrivit de ekonomiska konsekvenserna för resenärerna i föregående kommentarer.

  I stället för att säga upp det extremt vinstdrivande kontraktet med det privata järnvägsbolaget, har nuvarande regering beslutat förlänga kontraktet till 2050, varefter samma regering beslutar lägga ner Bromma, som blivit ett lågprisalternativ. Vet inte regeringen vad den själv gör? Varför har inte MP stött V:s förslag att förstatliga denna järnväg, och låta trafiken på densamma betala de samhällsekonomiska marginalkostaden som för annan samhällsviktig infrastruktur? I så fall skulle vi få följande biljettpriser (jämför med nuvarande prjser):

  SL lokaltåg i riktning mot Stockholm 51 kr, inkl fri övergång till hela lokaltrafiken inom Stockholms län

  SL lokaltåg o riktning mot Uppsala 51 kr inkl fri övergång till lokaltrafiken i Uppsala

  SJ fjärrtåg SJ biljettpris till Uppsala resp Stockholm + högst 51 kr-

  Arlanda Express-tågen 75 kr inkl fri övergång i Stockholm till hela lokaltrafiken i Stockholms län

  Jag räknar då med att Arlanda Express ska fortsätta att gå med vinst även efter denna kraftiga prissänkning från 299 till 75 kr. SL- trafiken, även linjen till Uppsala via Arlanda, är däremot kraftigt subventionerad.

  Med hastigheten 250 km /h för Arlanda Expresstågen kan Stockholm C – Arlanda avverkas på 15 minuter i stället för 20 minuter idag, förutsatt vissa ombyggnader av utfartstågvägen vid Stockholm C.

  Ni kan lita på att jag kan det här ämnet, men det gjorde ni inte, när ni drev kampanjer mot Norra stambanan och för Botniabanan, då ni litade på en falsk professor, som låtsades svara järnvägsexpert – med en doktorsavhandling om avloppsledningar i medelstora städer.

  För övrigt vore det möjligt att utöka antalet spår mellan Stockholm C och utgreningen av ’Arlandajärnvägen från fyra till sex sår genom en 12 km lång ny järnväg till Kallhäll på Västeråsbanan Utbyggnaden till fyra spår Stockholm ’c – Kallhäll är nästan klar, vilket innebär att Västeråsbnan kommer att ha en betydande överkapacitet,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.