Petter Nilsson(SD)

Värna den svenska välfärdens kärna

Av , , Bli först att kommentera 23

Vi måste ta itu med utmaningarna vi i dag står inför. Det duger inte att som övriga partier inte ta de ekonomiska utmaningarna på allvar. Vi sverigedemokrater menar att vi måste prioritera kärnverksamheterna i kommuner och region.

Kommuner och regioner befinner sig i ett utsatt läge.

Uppdrag gransknings inslag om Filipstad (SVT 28/8 2019) är talande för de utmaningar som många kommuner står inför i dagens Sverige.

I Västerbottens kommuner har flyktingmottagandet inte varit lika häftigt som i Filipstad, men vi är för den skull inte besparade utmaningar.

Kommunernas ekonomier håller nämligen ihop, bland annat genom det kommunala utjämningssystemet.

Utmaningen med att tillgodose kompetens – inte minst inom vården – är någonting som berör samtliga kommuner.

Sveriges befolkning ökar. Samtidigt växer inte tillgången på kompetens i takt med behovsökningen.

Fler människor innebär ökade utgifter för försörjningsstöd när utbildning inte matchar efterfrågad kompetens. Fler människor innebär ett större vårdbehov, som i sin tur kräver mer personal till vårdyrkena. Fler människor innebär ett behov av mer utbildning, som i sin tur kräver mer personal inom för-, grund- och gymnasieskola.

Skattemedel behövs också för att kunna betala för den ytterligare kompetens som krävs för att kommuner, regioner och stat ska kunna erbjuda alla medborgare en grundläggande trygghet.

Välfärdssamhället är någonting som vi sverigedemokrater värnar. Det är dock en modell som kräver stora skatteintäkter för att kunna finansieras.

Vi vet att befolkningsökningen, till följd av invandringen, inte lett till tillräckligt god sysselsättningsgrad för att kunna betala för den kompetensen som behövs för att kunna sörja för det välfärdssamhälle som vi i SD vill behålla. Ett välfärdssamhälle där vi tar hand om våra äldre, där vård ges efter behov, ett välfärdssamhälle med social trygghet.

Vi måste ta itu med utmaningarna vi i dag står inför. Det duger inte att som övriga partier inte ta de ekonomiska utmaningarna på allvar.

Vi sverigedemokrater menar att vi måste prioritera kärnverksamheterna i kommuner och region.

Vi behöver också begränsa invandringen för att kunna behålla de grundvalar som vårt välfärdssamhälle bygger på.