Petter Nilsson(SD)

Kritiserade arvodena i regionen fortsätter betalas ut till S och M!

Av , , 3 kommentarer 31

Sverigedemokraternas initiativ om att skärpa arvodesreglementet avslogs tyvärr.

De olagliga arvodena fortsätts betalas ut(VK-artikel).

Nu, kommunpolitikerna kommer väl knappast tacka nej till arvodet. 28 000 kr per månad för Hans Lindberg(S) och 21 000 kr per månad för Anders Ågren(M).

Däremot regionpolitikerna som också var med och avslå vårt initiativ kan jag tycka lämnade väldigt spännande citat. Inte minst Niklas Sandström som vid frågan om arvodena var skäliga för 7 möten per år svarade:
”– Jag tycker att arvodena speglar det ansvar och den vikt av det uppdraget som man har i den här beredningen, säger Nicklas Sandström.”

Tycker ändå citaten de ger till VK lämnar utrymme till följdfrågor till Nicklas Sadström(M). Exempelvis: Vilken arbetsuppgift anser du är värd 20 000kr per månad, och hur rättfärdigar moderaterna budgetsatsningarna på politiken på bekostnad av sjukvården?

Och rimligen bör Peter Olofsson(S) förklara hur arbetsuppgifterna skiljer sig för en kommunalförbundsordförande/vice ordförande, och de arvoderade inom S respektive M – när han näbbigt säger till journalisten att ”Om vi skulle jämföra med en kommunförbundsordförande i ett annat län så tror jag att du skulle få en liten annan bild utav de”.

LO-toppen är inte alls vidare värst demokratiska

Av , , 4 kommentarer 30

Jepp, dagens inlägg rör den ordföranden som fackpamparna petade bort. Alltså ordföranden som valdes av medlemmarna.
Bortpetad av LO-topparna… sann ”demokratisk” ordning.

Det rör också det omfattande stödet LO-toppen ger S. Ja, LO-toppen.
Ni vet, det som bara var femte medlem(22%) tycker LO-toppen ska använda fackliga pengar till. Vilket jag personligen tycker verkar alldeles för högt.

Och nej, jag använder mig inte av begrepp som fascist/neofascist eller liknande om det inte verkligen krävs. Ska dock säga att det absolut historiskt har funnits ideologier som varit mot oberoende fackföreningar.

Att LO-toppen slänger bort fackliga medel på sossarnas valrörelse, att man petar bort SD:are (som blir fler och fler inom LO), gör det jäkla svårt för SD att utgöra en större grupp inom arbetarrörelsen. Självfallet är det inte oavsiktligt.

Har tidigare påpekat att värna om svenska arbetstagare är Sverigedemokratiskt fokus, däremot är det tveksamt huruvida LO-toppen delar det.

De som lägger 30 miljoner kronor till Socialdemokraterna, och ytterligare 20 miljoner kronor på utbildning inför valet.
För er som varit med på de fackliga opinionsutbildningarna, så vet ni nivån.

Man ska alltså skicka cirka 50 miljoner av de fackliga medlen för S, anti SD – trots att S infört marknadshyror, något man lögnaktigt anklagade SD för att vara för under valrörelsen 2018. Trots att S luckrat upp LAS, trots allt S sabbat för svenska arbetstagare. Trots att S infört minimilöner i EU – rakt mot den svenska modellen.

LO Ordföranden har sagt några märkliga saker. Dels har hon sagt att allt fler LO-anslutna lämnar SD för S. Något som bekant är verklighetsfrånvänt. Tvärtom är Socialdemokraterna en minoritet inom LO.

Hon har sagt att vinster i välfärden, är ett tydligt exempel hur Sverigedemokraterna inte skulle stå upp för alla människors lika värde.

Hon har sagt att LO inte gör skillnad mellan arbetare. Någon skillnad mellan arbetare finns det fler som inte gör, även om arbetaren är efterlyst illegal invandrare. Kanske städar.

Lokalt lyfter den Socialdemokratiska politikern Ulf Björk kongressmotioner som är väl i linje med SD:s värdegrund i en debattartikel.
Debattartikeln signerad ”IF metallare”. Debattartikeln är titulerad ”Rimligt att SD are inte kan vara fackordförande”.

…aaahh… erfarna politiker, och förstår att de kan använda det mediala utrymmet för att försöka vinna opinion åt LO-toppen och S. Men inte är det vidare värst hedersamt.

Samtidigt har man inte kunnat förklara vad som inte anses vara ”stå upp för alla människors lika värde”.

Agerandet är skamlöst. Idag begränsas inte information på det viset som det gjorde förr. Internet finns.

Det blir huvudsakligen en bubbla för toppen inom IF-metall, där man inbördes beundrar varandras agerande. Kanske får man behålla sina uppdrag. Kanske vinner man några väljare med mindre intresse för politik.

Intresserade väljare ser igenom dravlet.

Blir mest beklämd över att tänka på den delen av min fackavgift som gått till den här skiten i stället för medarbetare och medmänniskor.

Toppen av isberget!

Av , , 4 kommentarer 22


Tänker mig att de flesta av er hört om SVT-journalisten som ertappades att försöka skapa en story utifrån dennes egna politiska narrativ.

Jag är rätt övertygad om att många enskilda personer har ett mindre ädelt uppsåt inom bland annat SVT, även lokalmedia förstås. Man vill få fram ett politisk agenda.

Lokaltidningar, som exempelvis VK, har det ju lite lättare. De är en liberal tidning helt enkelt. Narrativet har väl flyttat från L till M på senare tid av strategiska skäl, men liberalism och nyliberalism är inte så dramatisk en förändring.

Nåväl. Journalisten sökte en sjuksköterska från England att kommentera när Boris Jonsson inte följt pandemirestriktionerna (var dock inte fråga om någon julhandel i hans fall, utan var festande). SVT journalisten sökte då inte en sjuksköterska, vem som helst – utan berörd ville ha en förbannad sjuksköterska.
.
Mina tankar? Ordentligt klantigt av honom söka öppet på facebook.
Samtidigt bör man fråga sig om han inte på någon nivå är offer för organisationskulturen.

Det var emellertid ett fall. Sossarnas nämndsordförande i Region Västerbottens Hälso- och sjukvårdsnämnd uppdagades som bekant peta i tjänstemannaunderlag. Samma historia, men klantigheten var förstås att hon gjort det genom att skicka mail, istället för att ta det i korridoren.

Det är enormt klantigt att avslöjas genom att man gör något offentligt. Jag tänker mig att det måste vara snöflingan överst på isberget vi talar om.

För varje enskilt fall som uppdagas – hur mycket skit förekommer inte under ytan?

LO(S):s diskriminerande

Av , , 1 kommentar 26

Uteslutningar ur politiska partier är inga konstigheter. Man behöver förstås vara lojal med föreningens syften och ändamål. Ungefär som när man har en anställning. Som Sverigedemokratisk gruppledare kan jag inte gärna grunda min politiska gärning på miljöpartistisk ideologi (vadän nu mp-ideologin utgår ifrån).

Uteslutning ur arbetarrörelsen bör vara något annat. Arbetarrörelsen ska inte vara ett politiskt parti. Självklart blir det då svårt för IF Metall att vara politiska, så man hänvisar till ”alla människors lika värde”,. Exakt vad man menar med begreppet är inte direkt tydligt. I stället används det som ett paraplybegrepp för Sverigedemokratiska förtroendevalda.

Argumentet ”människors lika värde”, brukar ofta kompletteras med andra oprecisa anklagelser som man tillskriver SD eller en enskild företrädare. ”ställer sig emot ditt eller datt”. Utan att man har någon källhänvisning, eller för ett resonemang kring det.

Dubbelmoralen kring uteslutningarnas anledning medför att facken ogärna kan avse någon enskild positiv eller negativ frihet, facken själva går själva emot andra artikeln i FNs deklaration om mänskliga rättigheter när man utesluter någon på politisk grund. 

IF Metalls ändamål och värderingar enligt stadgarna.
”Förbundet är en medlemsstyrd organisation som bygger sin verksamhet på medlemmarnas delaktighet, behov och önskemål.

Förbundet är en demokratisk organisation som värnar om ett demokratiskt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde. De värderingar som vägleder förbundets verksamhet är jämlikhet, solidaritet och frihet.”

Vidare beskrivs förbundets övergripande mål i stadgarna:
“– ett demokratiskt och jämställt samhälle och arbetsliv
– allas rätt till arbete
– rättvisa och goda löne- och anställningsvillkor
– trygghet i anställningen med bra arbetsvillkor, arbetsinnehåll och arbetsmiljö.”

Alla riksdagspartier står bakom diskrimineringslagen så det är uppenbarligen inte icke-diskriminering man talar om här. Eller?

Mja. Diskriminering på grund av kön, hudfärg, religion, ålder etc är något Sverige lagstiftat emot. Inget parti verkar mot lagstiftningen.

Men diskriminering kan förekomma ändå, exempelvis försäkringsbolag ger olika avgifter, länder gör skillnad mellan medborgare och icke-medborgare – m m.

IF-metall diskriminerar själva rätt friskt i sina stadgar. Kanske inte minst kring vem som får vara medlem. Man måste betala medlemsavgift, man måste vara lojal med organisationen – m m.

IF metall gör alltså skillnad på människor. IF Metall diskriminerar.

Men vad tusan menar man då i realiteten med allas lika värde? Vad menar man med allas rätt till arbete?

Mja. LO-ordföranden sa att SD är bökiga för IF-metall, främst för att ”Sverigedemokraterna har en grundsyn där man ställer arbetare mot arbetare”.
Vet inte om man ska tolka det som att LO framöver tänkt sig ska verka för en fortsatt ansvarslös invandringspolitik, och med det fortsätta konkurrensutsätta svenska arbetare. Är väl inte orimligt tänka sig en frikostig inställning avseende krav på arbetskraftsinvandring också.

Det är ju en verklighetsfrämmande idé. Inte något som gynnar medlemmarna i fackförbunden – framförallt inte låglönejobben. Möjligtvis vissa arbetsgivare – kortsiktigt. Men kanske ser det ut som att de s-styrda fackföreningarna inte diskriminerar genom att vara snäll mot alla?

Men om vi tänker oss att facket menar något annat med ”allas lika värde”, för något måste det ju rimligen vara…

Menar man att det skulle förhålla sig så att fackliga aktivister är lite snällare än SD-sympatisörer? Skrev igår om avdelningsordföranden som fackpamparna valde att peta bort. Han fick det här meddelandet igår. Något som uppmärksammats i sociala medier.

Tycker faktiskt synd om Ulf, som behövt motta skiten.

Jag har själv varit med på fackliga utbildningar som man hållit där det ofta mindre väl dolda budskapet är – SD är dumma.
Man tummar lite på sanningen, och hoppas att lejonparten av de som närvarar bara köper det som sägs. LO lägger 20 miljoner på utbildningar inför valet. 30 miljoner kommer gå direkt till Sossarnas valkassa.
Sossarna, en minoritet inom LO.

Fått in en del kommentarer under gårdagens ämne, ”fackets värdegrund är SD:s”. Vissa har försökt tillskriva SD politiska uppfattningar, andra har kommenterat med att hänvisa till ”alla människors lika värde”. Jag har förståelse för att man har tagit del av utbildningar, och att de kommer att hjälpa människor att forma uppfattningar. Men hoppas att de som kommenterat tar sig tid att rannsaka begreppen, kika igenom vad de olika partierna står för – och skilja på de riksdagsmotioner som kommer in från en enskild ledamot, och de som kommer från ett helt parti.

Stort tack till er som tagit er tid att läsa igenom ett osedvanligt tjockt inlägg. 🙂

Fackets värdegrund är SD:s!

Av , , 9 kommentarer 23

Fackföreningarnas värdegrund var rimligen närmast SD:s redan när alla övriga partier slöt samman i en nyliberal linje, där invandring skulle locka arbetskraft i en enorm uppfattning.
Om fackföreningspamparna på riktigt skulle ha medarbetarfokus, hade man tydligt signalerat att den nyliberala linjen inte alls var en bra väg framåt ifall man ville medarbetarna väl.

I stället stöttade man i vanlig ordning Socialdemokraterna och övriga partier som verkade för att sabba arbetarnas löner och villkor genom att konkurrensutsätta den svenska arbetskraften ytterligare.

LO fortsätter att använda arbetares pengar till att stötta Socialdemokraternas valrörelse.

Desamma Socialdemokraterna som i regering bidragit till uppluckrande i LAS, marknadshyror (som man lögnaktigt hävdade att SD skulle verka för under valrörelsen 2018), minimilöner som sätts av EU (och därmed tar avsteg från den svenska modellen), etc.

Har tagit upp min inställning om facken förr. I mitt arbetsliv(fd svetsare) har jag stött på otroligt bra företrädare från facket, människor som verkligen har gjort en enorm insats för sina medarbetare – men långt ifrån endast. Har även sett fackligt förtroendevalda som haft en mer politisk inställning till sitt förtroendeuppdrag.

Jag är i grunden är väldigt positivt inställd till fackföreningsrörelsen. I grunden.
Men fackföreningarna är på många håll renodlade Socialdemokratiska propaganda-apparater.

Fackföreningar är inte politiskt oberoende.

SSAB:s avdelningsmedlemmar röstade fram en ordförande med uppdrag för Sverigedemokraterna nyligen. Dröjde inte särskilt länge innan fackpamparna petade bort honom.

IF Metall förklarar att eftersom han har dubbla uppdrag, så borde han inte ha varit valbar från första början till SVT.

IF Metalls presstalesman Jesper Pettersson motiverar beslutet med att Ulf Karlström har dubbla uppdrag.

– Vi anser inte att ett förtroendeuppdrag i vår fackförening är förenligt med det politiska uppdraget i Sverigedemokraterna. Det är ett enhälligt beslut som grundar sig på våra stadgar. Jag har svårt att spekulera i att han skulle tvinga sig kvar på posten. Det verkar inte vara aktuellt, säger Jesper Pettersson.

Fackets grundläggande värdegrund är i realiteten SD:s. Självklart ska svenska arbetstagares intressen värnas. Att man från fackligt håll väljer att stötta det motsatta är absurt.

Ifall fackföreningarna fortsättningsvis ska motarbeta de egna medlemmarna, så är frågan i vilken omfattning de kommer se fortsatt medlemstapp. De binder helt enkelt ris åt egen rygg.

En fortsatt minskande organisationsgrad ser jag iallafall som något väldigt negativt. Även om politiska fackligt aktiva ser det som något positivt – för att man blir av med SD:are.

Queering sápmi: Ett arvfondsprojekt.

Av , , 5 kommentarer 24


Till skillnad från Reinfeldt(M) vill jag inte påstå att försvaret är ett särintresse. Däremot queering sápmi vill jag mena är det.

SVT rapporterar att den allmänna arvsfonden hjälpte den Somaliska föreningen Umis i Borlänge bli godkända för fortsatta utbetalningar. Föreningen som tidigare anklagats för klankultur. Närmare en miljon kronor har betalats ut till föreningen efter att arvsfondens handläggare meddelat hur föreningen ska svara.

Jag kunde inte låta bli undersöka vilka spännande projekt arvsfonden beviljat uppe i Västerbotten och Umeå. Så jag la ned några minuter för att kika upp projekten som Allmänna arvsfonden väljer att lyfta med medel från människors livsverken.

Frågan man bör ställa sig är huruvida projekten är något de som avlidit verkligen ville att ens livsgärning skulle bidra till att finansiera eller inte.

Kanske finns det någon enskild som vill att hens medel ska gå till queering sapmi. Men nog tror jag de flesta prioriterar annat.

När jag dör välkomnar jag att en del av pengarna man lämnar efter sig exempelvis går till arbete med att utveckla nya mer effektiva behandlingsmetoder mot sjukdomar. Kanske kan någon ha synpunkter på det. Kanske finns det mer nyttiga satsningar att göra.

Ett axplock av projekt dit jag iallafall själv inte vill se mina pengar prioriteras på:

Queering sapmi
VAHÀK  ett scenkonstprojekt med inspiration från queersamiska.
Loud Grrl – Den rosa metoden
Porrens verklighet – en förstudie

Rekommenderar att du – innan du kommenterar friskt kring det ”egentligen är viktigt” – kikar in projektbeskrivningarna i länkarna. Det blir inte bättre…

 

Varför saknar övriga partier förtroende för personalen?

Av , , 2 kommentarer 30

Ökande administration och byråkrati i vården är något som uppmärksammats flitigt på senare tid. Att problemet uppmärksammas är viktigt.

Sverigedemokraterna har ständigt verkat mot den utvecklingen i Region Västerbotten. Sanningen bakom den ökande administrationen är förstås komplicerad. Många saker rår regionen inte över, men en hel del onödig styrning och statistik är väl inom regionens befogenhet. Men det gäller också märkliga godhetssignalerande projekt som kostar mer än vad de smakar – exempelvis hbtq-diplomering.

Att övriga partier kör på med genderbudgeting, jämställdhetsintegrering, hbtq-diplomering etc är godhetssignalering. Man måste se det ur ett systemperspektiv. Fler mål, mer statistik och mer byråkrati måste vägas mot att få ut fler händer i vården. Vad skapar mer nytta?

Det är i grunden väldigt enkelt. Jag har förtroende för personal, chefer likväl som för deras kompetens. Det är inte rimligt att kvalitetssäkra allt dubbelt- eller i värsta fall trippelt upp – som övriga partier konsekvent gör. Istället måste vi fokusera på att ge bra och tillgänglig vård, och där är sanningen helt enkelt att administrationen växer alldeles för fort – och vården har inte så omfattande resurser att vi kan godkänna vartenda godhetssignalerande projekt för att säkra väljarstöd.

Vården står inför allvarsamma bekymmer.
Att prioritera dessa resurser så att alla medborgare – oavsett sexuell läggning, kön eller hudfärg – får bättre vård är det egentligt snälla. Det måste medföra att man stoppar de projekt och besynnerligheter man håller på med som inte ger ordentligt bra resultat!
Studien Alejandro Caviedes hänvisar till – visar inte att hbtq-diplomeringen gett ett klart bra utfall.
Och studien sätter förstås inte satsningen mot om medel istället gått till vård och vårdpersonal för att stärka vård för alla, oavsett sexuell läggning.

Sedan förstår jag att Socialdemokraternas värdesignalering är viktig, idag står förtroendet för partiet och vilar på en grund som utgörs av en missvisande snällhetsbild. Men min förhoppning kvarstår att partiet nyktrar till och förstår värdet av att faktiskt prioritera vård- och vårdpersonal – och detta snarast!

Reinfeldt(M) lånar ut sig till Folkets mujahedin(MEK)

Av , , 4 kommentarer 24

 

Folkets mujahedin.
Mujahedin betyder krigare för tron. En organisation som varit terrorstämplade av USA och EU.

På twitter har dessa inlägg lyfts av Hanif Bali. Moderaten som avslutar sina riksdagsuppdrag för moderaterna i höst.

Före detta statsministern, Fredrik Reinfeldt, angrep den iranska regimen för att ”missbruka islam och religion”. Samtidigt lyfte han Folkets mujahedin med orden: ”Ni står för en annan syn på islam, en demokratisk och avancerad syn som eftersträvar frihet, jämlikhet, rättvisa och individers valfrihet”.

– 5000 vårdplatser!

Av , , 6 kommentarer 29

SVT uppmärksammar att antalet vårdplatser minskat med 5000 på fjorton år. Motsvarande ungefär en femtedel av platserna.
Det är absolut en oroande utveckling. Någon nyhet är det inte, även om SVT:s journalister tycks slås av häpnad.

Förklaringen till varför är emellertid intressant. Man lyfter främst svårigheter att hitta personal – något jag tidigare skrivit mycket om. Därtill så lyfter man utvecklade behandlingsmetoder. Båda dessa ligger det något i, men är långt från hela sanningen.

För det första. Vårdplatser bör ses i ljuset av mängden befolkning.

Sen är det några faktorer vi behöver lyfta. Personal och byggnader spelar in.
Men även här måste man förstås se mängden personal och lokalyta utifrån mängden befolkning.

Infrastruktur, alltså byggnader. Dels yta i sig, men även i vilket skick lokalerna är i. Här prioriterar SD till skillnad från övriga partier reinvesteringar: för att se till att våra byggnader är i bra skick. Övriga partier lägger mindre på sjukvård än Sverigedemokraterna gör i Region Västerbotten.

Idag prioriterar S, M och SD följande inom Region Västerbotten.

Bland annat opera, champagneprojekt, förtroendemannaorganisation etc prioriteras över sjukvård och fastighetsreinvesteringar.

Satsningar på sjukvård innebär i realiteten satsningar på fler händer inom vården. Vilket innebär mer avlastning, mer möjlighet att kunna styra sitt schema och få möjlighet att vara ledig. Men det är också viktigt för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner, utbilda kompetens etc.
Lokalerna spelar roll också för arbetsmiljön för de som arbetar för oss. Ytterst kräver satsningar på vårdpersonal också att tillräckliga resurser säkras för sjukvårdens ramar.

Vi ska komma ihåg att det absolut finns klimatmål som medför en kritik mot byggnationer, likväl som lokalyta och uppvärmningskostnader. Ingen är väl emot minskade uppvärmningskostnader. Men. Jag är kritisk till allt för långtgående, välfärdsfientliga miljömål – som inte sällan svårligen kan visa att de i realiteten medför något positivt ens för klimat eller miljö.

Massinvandringen har inte inneburit det kompetensregn som övriga partier, med den moderate Reinfeldt(M) i spetsen, försökt göra gällande. Inte heller för Västerbotten.
Skatteintäkterna, som ska finansiera välfärd har inte ökat i takt med befolkningsökningen. Skatteintäkter som används för att finansiera vårdpersonal och nybyggnation och underhåll av lokaler.

Och det sista – väldigt centrala – som jag vill ha sagt i dagens inlägg:
Antalet vårdplatser är viktiga för att säkerställa en god beredskap, inte minst vid pandemi. Försvaret har gjort goda insatser under pandemin i Sverige, men hade kunnat ha helt andra verktyg.
Övriga partier avvecklade emellertid 50 extra sjukhus inom ramen för försvaret. 35 fältsjukhus inom armén och 15 marina stridssjukhus. Varje sjukhus med 6 operationssalar och varsin intensivvårdsavdelning.

Varför trivialisera hedersvåld?

Av , , 8 kommentarer 34

Vänsterfolk jämför nu uniformkrav i en skola i Täby med hederskultur.
Hederskultur. Där tjejer och kvinnor riskerar våld beroende hur de klär sig.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer menar att hedersrelaterat våld – i likhet med exempelvis om en kvinna slår sitt barn – den yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen.

Sverige har en lång tradition att säkra kvinnors rättigheter. Kvinnofridslagstiftning sedan tidig medeltid. Det är klart man hela tiden ska stämma av mot verkligheten, se till att alla har samma förutsättningar oavsett vad man har för kön. Det är inte minst viktigt som politiker.

Mångkultur, idén om den ”ädle vilden”, likväl som en alltför liberal inställning har fört med sig att hedersvåld och hederskultur etablerat sig i Sverige.

Det gamla vurmandet för mångkultur är fortfarande kvar inom övriga partier. Inte minst i Västerbotten. Vissa partier klarar av att dölja det någorlunda.
Vänsterpartiet har emellertid en grannlaga uppgift att dölja sitt problem att välja vilken fot man ska stå på kring hedersvåld.
Vurmandet för mångkultur har blivit så pass viktig för många profiler att det blivit nageln i ögat i jämställdhetsdebatterna.

Självklart kan man veva med begrepp som ”patriarkala strukturer”, eller ”mäns våld mot kvinnor”. Och visst passar det vänsternarrativet väl. Man slipper lägga fokus på just det obekväma hedersvåldet.
Patriarkala strukturer i det svenska samhället bör väl rimligen stå sig rätt slätt jämfört med desamma inom hederskultur och hedersvåld. Om man med hull och hår köper att strukturen är patriarkal.
Vill man bekämpa hederskultur kan en rimlig fråga ställa sig vara huruvida den inte är kulturellt betingad, och oberoende av kön.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer(roks) i Sverige löser knappast några problem i sin definition heller. Där roks tycks mena att hedersrelaterat våld är precis som när en kvinna slår sitt barn den – yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen.

Ni kommer ihåg definitionerna i handboken, där det framkommer att kvinnors våld mot barn, eller köp av prostituerade, våld mot män eller andra kvinnor – likväl som våld inom samkönade relationer med mer ryms inom begreppet ”mäns våld mot kvinnor”.

Vill man bekämpa hedersrelaterat våld så är det rimligt att definiera det som en ordentligt dålig – och ej önskvärd mångkulturell företeelse. Det här med att hitta på ord och definitioner bör väl rimligtvis utgå från vad som löser problem, i stället för att skapa ett färglöst virrvarr bara för att sälja politisk propaganda.