Petter Nilsson(SD)

Coronaepidemin: 52 fall i Sverige!

Av , , 2 kommentarer 24

Det har nu rapporterats 52 fall i Sverige enligt Sveriges Radio.

Region Jönköping: 3
Region Stockholm: 31
Region Västra Götaland: 11
Region Uppsala: 2
Region Skåne: 2
Region Värmland: 2
Region Örebro län: 1

Vill återigen trycka på att regionen måste ta corona på allvar, särskilt eftersom corona nu påträffats i fler än 60 länder runtom världen och riskerar utvecklas till en pandemi.
SD har som enda parti valt att agera i ett tidigt skede i regionen.
Jag hoppas att arbetet med regional samverkan kring corona ger goda resultat.

För att förebygga smitta så rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

Tvätta händerna med tvål och varmt vatten, och/eller handsprit före måltid, före man hanterar mat och efter toalettbesök.
Undvika att röra vid ansiktet eller ögon, och att undvika nära kontakt med sjuka människor.
Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk för att hindra att smittan från att sprids.
Stanna hemma när man är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen eller jobbet.

Mer medel till vård, mindre medel till administration

Av , , Bli först att kommentera 22

Sverigedemokraterna har varit tydliga med att Regionen måste prioritera vård.
För att kunna göra satsningar måste man emellertid göra besparingar.

Vi har återkommande tryckt på vikten av mer resurser till vård, mindre resurser till administration, kultur, regional utveckling och förtroendemannaorganisation.

Jag läste en insändare i norran av en vårdvärnande invånare som tydliggjorde att han inte röstade på Sverigedemokraterna, men ändå delade uppfattningen att vår prioritering på vård är en viktig prioritering. Vi måste dra ned på administration.

Vet med oss att vi får större stöd av medborgare som väljer ett mer vårdvänligt alternativ. Samtidigt hoppas vi också att trycket läggs på övriga partier att också anamma våra prioriteringar!

 

Ta Corona på allvar!

Av , , 1 kommentar 25

Regionstyrelsen hanterade Sverigedemokraternas nämndinitiativ rörande stärkt beredskap mot Corona den 5:e februari i år. Övriga partier avslog initiativet som innebar att stärka rutiner kring pandemier med mer, med hänvisning att det på något vis skulle innebära att man var tvungen att överpröva lagar och förordningar inom området. 

Samtidigt har Region Östergötland valt att se över sina rutiner rörande deras pandemirutiner. 

Nu har jag ytterst svårt att förstå hur lagstiftning skulle vara ett hinder i en region men inte i en annan. Uppenbarligen har övriga partier ännu en gång avslagit ett viktigt förslag för att stärka våra medborgares trygghet. Lämpligen bör våra medborgares trygghet sättas i första rum. Man kan fråga sig om förslaget röstades ned på grund av okunskap eller för att förslaget kom från Sverigedemokraterna.

Samtidigt vet vi att Regionen har börjat ta steg i rätt riktning, samt att regionens ändrade förhållningssätt till Corona påbörjats från tjänstemän och profession, väl i linje med Sverigedemokraternas förslag i ämnet.

Det ska emellertid sägas att mer går att göra, och att mer bör göras. Sverigedemokraterna har problematiserat Region Västerbottens rapportering från omvärlden i ämnet även genom att skriva motion, med förhoppningen att spridningen går att begränsa.