Petter Nilsson(SD)

Elpris och klimatmål

Av , , 6 kommentarer 33

Människor behöver el. De med lägre inkomst drabbas mer av höjda elpriser än de med god inkomst.
Elpriserna har som bekant klättrat friskt.

Under gårdagen(måndag 29 november) låg i norra Sverige på 3,7kr per kwh, klockan 16-17. Något SVT attribuerar till flera faktorer, däribland höga bränslepriser, låg produktion av vindkraft samt det kallare vädret – vilket leder till större förbrukning.

Detta lyfter även SVT Västerbotten, där en expert lyfter följande sätt att minska elförbrukningen:
1. Håll koll på elmätaren. Vetenskapen har tydligen visat att bara genom att titta på elmätaren minskar man förbrukningen med 10%.
2. Skapa egen eller investera i energi.
3. Installera fler värmekällor. Exemplifierar med en kamin.
4. Se över och byt gamla vitvaror

Kanske inga direkt genomförbara förslag för den som har lägre förvärvsinkomst, såvida man inte har tid att avsätta för en kontinuerlig okulär besiktning av elmätaren – förutsatt att förbrukningen minskar utan att man tar någon ytterligare åtgärd.

Experten visar också upp pins med bland annat ”extinction rebellion” (XR). Får väl hoppas att produktionen av XR-pins inte bidrar till växthuseffekten.

För en som tycker sig se dessa aktivister på vart och vartannat möte man är på, så har jag ytterst svårt att förstå deras agenda. Några har förstås insett det fruktlösa med att vifta med en flagga och hoppas på att någon auktoritet ”löser problemet”, när man som organisation inte är öppna för kärnkraft.

I ljuset av de höga elpriserna är det bara allmänt uppenbart att det var ordentligt dumt av S och company att avveckla kärnkraften.

Tills vidare hoppas jag på ett parodiskt energiexpertsinslag från SVT, modell Robert Gustafsson.

Sjukvården behöver prioriteras!

Av , , 2 kommentarer 21

Skriver återkommande om vikten att sjukvården tilldelas tillräckliga medel. Det är ytterst viktigt att säkerställa att vård och vårdpersonal får tillräckliga medel för att se till att Region Västerbotten framöver ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Man måste också komma ihåg att personalen gick på knäna långt innan pandemin.

Region Västerbotten behöver dra ned kostnader för administration. Medel ska inte gå till champagneprojekt, finkultur och överflödig förtroendemannaorganisation.

Sjukvården behöver prioriteras!

Elpriserna drar iväg!

Av , , 8 kommentarer 28

Avvecklingen av kärnkraft i Sverige har som bekant drivit på elpriser. Energipolitiken över huvud har misskötts.
Nu har jag svårt att tro att någon överraskas av att elpriserna drar iväg till följd av att vintern kommer, men samtidigt visar det på ett stort behov av att trygga elförsörjningen.
För att trygga elförsörjningen framgent kommer kärnkraft spela en central roll.

SD – M – KD budget! Äntligen!

Av , , 8 kommentarer 26

Mycket har förstås skrivits i ämnet, och självklart har budgeten uppmärksammats friskt. Men. Personligen vill jag understryka vikten av sänkt skatt på drivmedel.

Det är ett steg i absolut rätt riktning, och behövlig både för att hela länet, likväl som landet, ska kunna leva – likväl som för låg och medelinkomsttagare.

Är Nordebo okunnig, eller bara lat?

Av , , 1 kommentar 41

Som de flesta vid det här laget känner till, så besitter sjuklövern samma prioriteringar i Region Västerbotten. Allt till alla.

Sjukvården är inte tillräckligt viktig för att göra avkall på champagneprojekt, minska administrationen, att dra ned på finkultur – eller för sjuklöverpolitikernas egna förtroendemannaorganisation.

M och S är överens om detta.

Samtidigt recenserar Nordebo en debatt där M och S är tämligen bleka, och inget av partierna står för några lösningar. Eller ptja, inga lösningar som inte involverar att tjänstemän eller konsulter ska ta fram lösningar i form av besparingsplaner etc.

Nordebo tycks emellertid endast hört S och M. Två partiet som i alla väsentliga aspekter är samma parti.

0 insändarskribenter skulle rösta SD.

Av , , 19 kommentarer 21

Opinionen lutar åt att en stor del av svenska befolkningen är Sverigedemokrater. Men.
Timbro skriver att man tillfrågat politiska redaktörer och ledarskribenter vad de skulle rösta på om det var val idag. Av de 106 man tillfrågat svarade emellertid endast 62.liberala skribenter skulle rösta idag så skulle man rösta på:
M: 25,8 %
L: 16,1 %
C 25,8%
KD: 3,2%
S: 17,7%
MP: 1,6%
MED: 1,6%
SD: 0%
V: 0%