Petter Nilsson(SD)

En död, flera skadade – kopplat till upploppet

Av , , 7 kommentarer 28

Expressen/GT skriver att en skottlossning i hjällbo kopplas ihop med upploppet i fredags.

En man sköts på söndagen ihjäl i Hjällbo i Göteborg.

Enligt uppgifter till GT är offret en 44-årig man som sköts i huvudet.
En man i 20-25-årsåldern har anhållits för mord.
Händelsen har samband med oroligheterna i området på fredagskvällen – då uppstod ett våldsamt upplopp med omkring 100 personer inblandade.

Enligt tidigare rapportering pekar polisen ut Ali Khan-nätverket som en av parterna i bråket.

Klan-nätverken är omfattande problem i Sverige.

Att få bukt på klan-nätverken inte ligger högre på agendan hos övriga partier är bortom allt rimligt. Saker löses ej genom snällhets-signalering.

Säkra ambulansflygsverksamheten!

Av , , 4 kommentarer 12

Tidigare skrivit om KSA vid flera tillfällen.

I VK:s artikel från 28 maj, ”ambulansflyg i tidsnod direktanstaller piloterna”.

På frågan huruvida KSA hinner till årsskiftet svarar den nytillträdde förbundsdirektören Anders Sylvan (också tidigare landstingsdirektör i Region Västerbotten):

”Jag ska svara ärligt. Vi har haft ett antal marginaler för uppstart, som bland annat genom överklaganden och fördröjningar i processen har ätits upp. Så nu är marginalerna väldigt små, det finns nästan inga marginaler kvar – Men ja: Vi hinner. Och i den mån uppstarten inte blir från noll till hundra så är vår avsikt också att med en bra dialog med den nuvarande leverantören Babcock hitta en övergångslösning som gör att det gradvisa övertagandet från vår sida och deras minskande inte ska bli ett hack i patientsäkerheten.”.

Klart är ju att den nytillträdde förbundsdirektören delar den oro som jag tidigare problematiserat.Och visst är det rätt att ta åtgärder för att säkra ambulansverksamheten. Men rimligen är rätt väg att göra det – istället se till att KSA upphandlar tjänsten kortsiktigt likväl som långsiktigt.

Frågan är ju vad man kan begära av ett privat företag – som måste gå med vinst – i mån övergång beträffar. Särskilt som KSA får en monopolställning avseende ambulansflygverksamheten framöver.

Man får ju komma ihåg att det bolaget rimligen också måste ha en strategi för när tiden kommer att de måste gå ur. I VK valde emellertid inte Babcock att kommentera nyheten.

Grovt kriminella hindras utvisas pga kryphålet som uppstått genom att vägra covid-test!

Av , , 5 kommentarer 29

Jonas Andersson (SD) från Skellefteå problematiserar detta på sin facebooksida.

Kriminella kan alltså vägra att göra covid-test. Detta leder till att utvisningsbeslut inte verkställs.
Enligt polisens nationella operativa avdelning (noa) så rör det sig om 90% som vägrar.

Jimmie har också lyft detta problem 5 maj, varpå Löfvén sagt han inte hört talas om problemet, men att han lovat att återkomma.

Man måste förstå att straff i form av fängelse och ytterst utvisning är straff som ges för att garantera tryggheten inom landet – för landets medborgare. Den politiska debatten brukar oftare sätta brottslingsperspektivet först, men man måste komma ihåg att det finns andra perspektiv.

I det här fallet handlar det också om medborgares förtroende för rättssystemet, men det är också en resursfråga.

Dödsskjutningar: endast ökat i Sverige!

Av , , 7 kommentarer 30

Dödsskjutningarna har endast ökat i Sverige sedan 2000-talet enligt BRÅ. Åtta av tio dödsskjutningar sker i kriminella miljöer.
Naturligtvis behöver vi satsa på polis. Naturligtvis behöver polis få mer befogenhet. Naturligtvis måste vi ha en betydligt mycket mer restriktiv invandringspolitik!

Ofta så hamnar diskussionen i Sverige kring lösningar. Det är förstås en viktig bit. Anledningen varför jag själv först röstade Sverigedemokraterna – var ju huvudsakligen på grund av ansvarsutkrävande emellertid. Min uppfattning var att det måste finnas ett alternativ till de gamla partierna som suttit under tiden man drivit den ansvarslösa invandringspolitiken. De som lett Sverige på den väg de gjort.
Det är fortfarande min uppfattning.

Satsa på väg i Glesbygd!

Av , , 3 kommentarer 24

Har själv länge drivit behovet av att stärka väg i glesbygd. Vi måste stärka infrastrukturen över huvud taget.
Det finns absolut en poäng i att lägga in bärighets/beläggningssatsningar även i länstransportplanen. Även om medel i länstransportplanen är blygsamma så är signalvärdet stort.
Vi måste helt enkelt visa var vi behöver infrastruktursatsningar.

Det bekymmersamma är att övriga partier inte prioriterar detta. Man ser helt enkelt inte behovet.

Bara SD vill se regionalternativ!

Av , , Bli först att kommentera 18

Den 16 maj skrev Petter Bergner på ledarsidan om otydliga ansvarsförhållanden och styrproblem i regionen samt att detta behövt lyftas.

Ledarskribenten bör rimligen känna till att Allianspartierna ingår i samma sjuklöver som majoriteten gör i regionen. Där har man till och med gått så långt att man kopierat Socialdemokraternas budgetförslag, siffra för siffra. Huruvida det är vad Bergner menar när han skriver ”gemensamma beröringspunkter”, må väl vara upp till läsaren att bedöma.

Han bör notera att Sverigedemokraterna egentligen var det enda partiet som föreslagit åtgärder kring styrningen under pandemin. Revisionen skriver följande i Revisionsrapport nr 10/2020, Granskning av regionens krisberedskap: ”Det förberedande arbetet Granskningen visar på brister i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens förberedande arbete med krisberedskap. Det genomfördes innan pandemin ett aktivt arbete på tjänstepersonsnivå. Bristerna i den politiska styrningen medförde dock att ansvarsförhållanden för krisberedskapsarbetet i regionen blev otydliga.”

Rimligen bör Bergner också noterat att Sverigedemokraterna föreslagit att regionen just skulle se till att se över rutinerna – detta genom ett inlämnat initiativ 5 februari 2020. Samtliga övriga partier valde då när det begav sig att avslå initiativet.

Petter Bergner konstaterar att gruppledarna för de fyra allianspartierna i Region Västerbotten gått ut med slagorden att de vill se ett maktskifte. Alliansen vill ta över styret i en region man anser styrts alltför illa under de rödgrönas tid vid makten.

Sanningen är emellertid att samtliga inom regionens sjuklöver står för samma alternativ. Mindre medel till sjukvård och vårdpersonal. Mer medel till administration, kultur, förtroendemannaorganisation, champagnelobby etcetera.

VK:s ledarskribent är generös när han benämner vissa av sjuklöverpartierna som oppositionspartier. De delar ju samma prioriteringar, och intresset för en bättrad styrning är ytterst fattigt.

Jimmie Åkesson lägger emfas på social trygghet!

Av , , 6 kommentarer 31

Jimmie Åkesson medverkade i Ekots lördagsintervju. I intervjun lyfter Jimmie särskilt höjda personer och social trygghet som viktigt i regeringsförhandlingar.

– Arbetslöshetsersättningen och pensionerna är synnerligen viktiga frågor. Gruppen fattiga pensionärer växer och vi har nu 300.000 pensionärer som lever under det som EU kallar fattigdomsgränsen. Så kan vi inte ha det, förklarar Jimmie Åkesson.

– De som har det allra sämst ställt idag, allra helst kvinnliga pensionärer som arbetat i låglöneyrken, kanske arbetat deltid, och som idag inte kan leva på sina pensioner, de måste få en möjlighet att göra det.

Jimmie tydliggör också att SD vill gå betydligt längre än M och KD avseende att begränsa invandring och bekämpa kriminalitet.

Riktigt bra intervju av Jimmie!
Äldre ska ha möjlighet att njuta av lugn och ledighet efter ett verksamt liv. Det är viktigt att höjda pensioner kommer upp på agendan. Likaså en höjd arbetslöshetsersättning.

Maskerad man tar plats i ”Efterlyst”-intervju med handikappade Leila.

Av , , 5 kommentarer 32

Efterlyst intervjuar handikappade Leila. Hennes bil var en av dem som förstördes i bränderna i Eskilstuna.
Plötsligt kommenterar en maskerad man ”Fuck TV3 mannen, de ska komma mer såna här bilar inom kort!”.

Fullständigt vidrigt. Men samtidigt talande avseende de problem som finns i Sverige idag.

Det behövs omfattande trygghetssatsningar.
Mängden anställda inom polisen både i absoluta tal, men också per capita ger en relativt tydlig bild av hur satsningarna på trygghet egentligen prioriterats av olika regeringar. Man må förstå man att sjuklövern har fört Sverige i fel riktning under lång tid.

Jag vill ogärna tro att problemet endast är rotat i en för liten ungdomsgård.