Petter Nilsson(SD)

Arbetsförmedlingens analytiker ger SD rätt!?

Av , , 2 kommentarer 24

Vart bra förvånad när Arbetsförmedlingens analyschef uppgav till SVT under gårdagen att kompetensregnet som följde efter massinvandringen uteblev.
Eller, pja, riktigt så sa hon väl inte, analytikern från arbetsförmedlingen. Men i korthet så medgav hon att en låg utbildningsnivå gör det svårare att komma in på arbetsmarknaden.

Så är det. Kommer ihåg debatter där man blivit rasistförklarad när man sagt precis det.

Men också sakkunniga, forskare och andra har också nogsamt vaktat sin tunga. Allt för att undvika bli uthängd av det vänsterliberala etablissemanget.

Tidigare avsnitt:

Den gångna veckan 20!

Den gångna veckan 20!

Av , , 5 kommentarer 18

Utmanandet av bosättningslagen – och Staffanstorp!

Av , , 1 kommentar 29

Först: I Umeå ville Sverigedemokraterna utmana bosättningslagen, som enda parti.

Vi sa uttryckligen att Umeå i stället behöver se till att hjälpa de som flytt krigets Ukraina i första hand. Bosättningslagen gäller då inte de som flyr Ukraina.

En av de mer omskrivna lokala i Sverige de senaste veckorna, Christian Sonesson(M) från Staffanstorp. Sonesson som kommunstyrelsens ordförande, valde att (precis som SD föreslog i Umeå) utmana bosättningslagen, vilket resulterade i att migrationsverket beslutade att avbryta anvisningen till Staffanstorp.

När jag föreslog detta i Umeå kommun var samtliga övriga partier för att ge plats åt andraföre de som flyr krigets Ukraina.
Asylsökande från andra delar av världen tyckte man hade större skyddsbehov. Att det var rimligare att hjälpa andra först.
Istället för att hjälpa de som flyr krigets Ukraina.

Folkbladets skribent var ute och cyklade rätt friskt kring frågan efter den behandlades i fullmäktige.
Hon försökte i vanlig ordning koppla debatten till någon slags okunnighet från vår sida – vilket istället väl skyltade hennes egna.

Efter migrationsverkets beslut att avbryta anvisningen till Staffanstorp har vänstermedia reagerat annorlunda.
Nu menar man att de svagaste inte är de som flyr krigets Ukraina. De svagaste är de andra.

Och på den nivån ligger debatten just nu.

Hoppas på en tillnyktring från övriga partier kring detta, även i Umeå kommun.

Välkommen till SD!

Av , , 1 kommentar 14

Varmt välkommen till SD!
Nu är det snart val. Varför inte bli en aktiv del i demokratin?

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Den gångna veckan 19! Söndagspodd med Per Carlberg (SD Tyresö)

Av , , 5 kommentarer 14

SD ökar mest i Infostat!

Av , , 3 kommentarer 21

Morgonens livesändning

Man brukar snacka om en effekt att sittande majoritetsparti får mer stöd under svåra lägen.

Det är inte alls omöjligt att Socialdemokraternas initiala stärkta stöd har tappats av. Tror många väljare kommit att ifrågasätta Socialdemokraternas vändning i NATO-frågan, särskilt i ljuset av Socialdemokraternas kontinuerliga bortprioriterande av försvaret.

Jag tror att många väljare kommit att ifrågasätta Socialdemokraternas långsiktiga strategi att verkligen önska undvika ett NATO-medlemskap när man heller inte har velat satsa på Sveriges försvar.

Tänker mig också att väljare också ser att Socialdemokraterna saknar egentliga lösningar på problemen i samhället.

Samtidigt tycker jag våra främre företrädare synts bra medialt senaste tiden, vilket alldeles säkert stärker vårt stöd.

Men vi får se hur undersökningarna ter sig framöver.

NATO och övriga partiers nedrustande av försvaret

Av , , 2 kommentarer 24

Morgonens livesändning:

Nu när det finska beskedet kommit kring NATO ser jag skäl att återigen återkomma till mina tankar kring NATO.
Jag skrev i ämnet senast för ganska precis två månader sedan. I inlägget lyfte jag att jag själv motionerat för Sverigedemokraternas landsdagar så sent som i november förra året.

En motion som hade till syfte att tydliggöra Sverigedemokraternas inställning – i klartext lyfte motionen att Sverigedemokraterna inte ska verka för NATO-anslutning.
Motionen besvarades utav partistyrelsen med en motivering som tydliggjorde att partistyrelsen också delade uppfattningarna kring förslag till beslut.

Sverigedemokraterna har med det historiskt vart negativt inställda till en NATO-anslutning.

Sverigedemokraterna har emellertid alltid varit för ett försvarssamarbete med Finland.
Främst har SD konsekvent – och ofta ensamma – varit för att stärka Sveriges försvar.

Radikalt förändrat säkerhetsläge.
Samtidigt har säkerhetsläget dramatiskt påverkats. Och även om jag – säkerligen tillsammans med många er som följer – är en vetgirig person, så inser jag att man svårligen får en fullgod insyn i de avväganden som en eventuell anslutning bygger på som enkom regionpolitiker.

Försvarspolitiken är ett politiskt område där jag har full förståelse för att det finns behov av ett stort mått sekretess.
När jag skrev inlägget i mars, var det också grundat en viss frustration efter att Magdalena Andersson (S) valt att uttala sig särskilt plumpt.

Alla tecken pekar på NATO-anslutning
Jag tror vi alla ser att tecknen pekar mot NATO-anslutning.
Övriga partier har aktivt nedmonterat det svenska försvaret. Ni känner alla till exempelvis moderaternas före detta statsminister Reinfeldts mening att försvaret är ett ”särintresse”.
Att påstå att den långsiktiga finansieringen av Sveriges försvar inte skulle spela en roll i ställningstagandet kring NATO är naivt som bäst.

Övriga partiers konsekventa bortprioriterande av Sveriges försvar kommer absolut spela en roll.
Vi får väl se hur partierna tänkt rättfärdiga det hela.

Inflationens stora budgetpåverkan!

Av , , 5 kommentarer 18

Kommer ihåg när jag talade kring årsredovisningarna i Umeå kommun samt Region Västerbotten sist.
Jag lyfte orosmolnen kring hur hårt inflationen kan komma att slå för Umeå samt Region Västerbotten.

Tidigare har SKR prognosticerat att utgifterna kommer att öka motsvarande ca 5% för kommunerna.
Läste för någon dag sedan i dagens samhälle att ett värsta-falls scenario nu lyfts mot 6 % kostnadsutveckling för kommuner.

Inflationen, merkostnader som i mångt och mycket styrs av kostnadsutvecklingen av bränsle och el – vilket i sin tur gör det dyrare att leva för alla människor.
De som drabbas värst är de som har lägst inkomst eftersom kostnaderna är större i förhållande till inkomsterna. Samtidigt är det viktigt att understryka att detta också kommer att påverka kommunal- och regional ekonomi 2023. Alltså en kraftig påverkan på kostnadsutvecklingen. Det innebär i realiteten mindre medel till sjukvård, skola, äldreomsorg med mer. Det kommer alltså bli ännu tuffare för de som behöver ta del av välfärden.

Inflationen är inte lönedriven. Det innebär att skatteintäkterna inte alls ökar i samma omfattning.

Nu ställer partierna om till valrörelser, och valfläsk har skymtats från många partier under året.

Övriga partiers oförmåga att prioritera bort saker. När man inte törs göra besparingar själv, utan hänvisar till tjänstemän, eller vill anlita konsulter för att hitta besparingar – är inte seriöst.
Nu är det viktigare än någonsin.

Ytterst kokar politik ned till prioriteringar. Vart mer medel behövs, vart man avser att spara.

Ska stolt säga att vi i oppositionen Region Västerbotten (Sverigedemokraterna) har samma prioreringspolitik idag som förr.
Prioritera vård, vårdpersonal och få bukt med byggnadsrelaterad ohälsa.
Gör besparingar inom administration, champagneprojekt, finkultur som särskilt gynnar en kommun, samt dra ned politikerarvoden och en alltför omfattande tjänstemannaorganisation.

Välkommen till Sverigedemokraterna!

Av , , 1 kommentar 15

Passa på engagera dig i den lokala demokratin.
Snart är det val. 🙂

1 kommentar
Etiketter: , ,

Jimmiepriser!

Av , , 10 kommentarer 22

Morgonens livesändning:

Såg ett inlägg på riks facebook. Asså Sverigedemokraternas riksorganisations facebooksida.
inget konto jag på något vis hanterar, utan bara något som dök upp i flödet.
Ni som känner mig vet hur usel jag är på sociala media.
Men!

Jag tyckte att detta var illustrativt.
Några menar att det är populistiskt – vilket är ett annat sådant där ”ist”-ord som belackare utan motargument ofta används för att beskriva vår politik.
Används för den delen tillräckligt ofta för att mer själva ordet populistiskt urvattnas.

Men detta är inte populism. Tvärtom.

Har länge påtalat att alltför långtgående miljömål, såsom reduktionsplikt leder till att varor blir dyrare. Det drabbar privatekonomier och för den delen kommuners och regioners också.

Må va slut med vanvettig miljöpolitik som drabbar människor. Särskilt människor med svag ekonomi.

Nåväl. Tyckte inlägget var illustrativt, så passar på att lyfta bilden.