Petter Nilsson(SD)

Stoppa befolkningstillväxtshysterin!

Av , , 3 kommentarer 17

Till och med Socialdemokraterna i Umeå problematiserar framväxten av utsatta områden i Umeå. Det har tagit väldigt lång tid, men är ändå välkommet. Bekymret är emellertid att man använder sig av vidlyftiga mål istället för att komma med konkreta åtgärder.

Precis som jag anförde under budgetdebatten i måndags måste vi utmana bosättningslagen, och dessutom begränsa det vidlyftiga befolkningsmålet. Umeås politiker måste nyktra till och stoppa befolkningstillväxthysterin.

Mängden öppet arbetslösa stiger. Fler invånare utan ordentliga förutsättningar att få jobb kommer inte underlätta för framväxten av utsatta områden, och redan idag har vi sett bilbränder och en stigande otrygghet, där medborgare inte känner sig trygga att röra sig i offentliga miljöer under dygnets alla timmar i Umeå kommun.

Vi måste ha våra befintliga invånare nära hjärtat istället.

3 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Region Västerbottens ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 18

Politikerna inom Region Västerbotten måste börja prioritera mellan verksamheterna.

Budgeten 2020 – där sjuklövern missade målet så pass kopiöst – lades gemensamt av majoriteten och oppositionspartierna. De föreslog exakt samma budget. Den budgeten höll inte.

Även budgeten som lades inför 2021 så ser vi inga större skillnader mellan alliansens och majoritetens budget. Övriga partier fortsätter i samma spår, där man inte prioriterar någon verksamhet, eller för den delen drar ned på någon.

Sverigedemokraterna har vart tydliga med att vi måste dra ned på administration, kultur, regional utveckling och förtroendemannaorganisation. Att vi inte kan räkna med att de neddragningarna man uppdragit till tjänstemännen att prioritera. Tvivelaktiga neddragningar – vilka är främst inom vård.

Vidare har Sverigedemokraterna höjt frågan att vi gemensamt borde kunna komma överens om att höja resultatmål för att klara utav en framtida diskrepans, där övriga partier sa nej till detta.

Bli först att kommentera

Äldreomsorgen är inget integrationsprojekt!

Av , , 5 kommentarer 33

Man har gjort anställningar t ex inom äldreomsorgen till ett integrationsprojekt.

Där man anställer upp utrikes födda – utan erforderliga språkkrav, för att försköna statistiken  – vilket leder till samarbetssvårigheter på arbetsplatser, likväl som en oangenäm tillvaro för den som arbetar inom området utan god språkförståelse.

Det drabbar tryggheten, det drabbar äldre och deras anhöriga, och det drabbar de anställda. Allt för att man vill försköna statistiken.

Vi måste ställa krav på god språkförståelse för personal inom äldreomsorgen.

Umeå behöver satsningar på kärnverksamheten!

Av , , Bli först att kommentera 20

Umeå kommun måste satsa mer på omsorg, skola och individ- och familjeomsorg.

Sverigedemokraternas budgetförslag i Umeå kommun möjliggör de omfattande satsningarna på kärnverksamheten genom att begränsa mängden anvisningar till kommunen – vi behöver utmana bosättningslagen. Vi behöver dra ned på de omfattande medel som kommunen lägger på kultur – ofta till nyckfulla projekt.

Vidare föreslår Sverigedemokraterna neddragningar på administration och förtroendemannaorganisation.

#metoo-puman

Av , , 2 kommentarer 24

I likhet med kvinnohistoriskt museum finns där en politisk yttring även bakom #metoo-puman som samtliga övriga partier prioriterade medel till.

Nu kan man förvisso fråga sig vad som motiverar ett monument för rättsotryggheten med att bli uthängd i sociala medier.

Särskilt eftersom en stark social tillit – en tillit till varandra – kräver att rättssamhället fungerar?
Kanske är det en ordlek från engelskans cougar?

Jag kan tyvärr inte svara på motiveringen till varför övriga partier valde att prioritera #metoo-puman. Rimligen bör de övriga partierna kunna göra det.
Huruvida en staty i realiteten kommer minska mängden sexuella trakasserier är ytterst tveksam. Men tydligen har övriga partier gjort bedömningen att medel till statyn är viktigare än medel till skola och omsorg.

Ytterst anmärkningsvärt.

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Mindre medel till ”konst-ig” kultur i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 23

Kultursatsningar har fått något av en särställning i Umeå kommun. Ju mer ”konst”-ig satsning, ju mer medel ska politikerna tillföra.
Övriga partier startade upp kvinnohistoriskt museum.

De beskriver sin verksamhet på följande sätt.

”Ett museum med fokus på kön och makt varken presenterar eller representerar det uppenbara. Vi byter perspektiv och väljer att berätta från andra håll, det gör vi genom att placera kvinnor i centrum för våra berättelser. Kvinna i betydelsen den som definierar sig som kvinna. Det utesluter inte ett arbete med mansnormer, transfrågor och icke-binära perspektiv.”

Men fatta att övriga partier drivit fram detta museum. Medel som skulle kunna gå till alla medborgares välfärd – oaktat kön eller hudfärg – går istället till detta dravel.
Är det verkligen kommunens uppgift att finansiera konst för så uppenbara särintressen?

Naturligtvis finns det inget museum med ett fokus från ett manligt perspektiv. Rätteligen så i min mening. Historien om hur våra förfäder byggde upp västerbotten är en gemensam historia.
Den historien är värdefull för oss som Västerbottningar. Våra förfäder gav oss ett arv att förvalta för kommande generationer.

Välkommen till SD!

Av , , Bli först att kommentera 11

Valen närmar sig!
Vill du göra skillnad och arbeta för att förbättra samhället?

https://sd.se/bli-medlem/

Bli först att kommentera

Nej till kommunalt finansierat pensionat för tiggare

Av , , 1 kommentar 21

Samtliga partier utom SD och M beslutade att ingå IOP med Umeå pastorat och pingstkyrkan. Där ingick även pensionat för EU-migranter. I effekt betalar kommunen boende för tiggare.

Det är ytterst vanskligt att Umeå kommun fortsätter att lägga medel på tiggeriet, att man fortsätter finansiera organiserade tiggeriet och banar väg för ytterligare människor att utnyttjas av kriminella ligor. Det är förstås också medel som inte kommer Umeå kommuns invånare till del genom välfärdstjänster.

Hoppas att övriga partier också inser det vansinniga i detta beslut.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Välkommen till rätt sida prioriteringarna M!

Av , , 1 kommentar 19

Efter många löp i regionen till följd av våra prioriteringar – där vi vart väldigt tydliga att vi måste spara inom kultur – har moderaterna i Umeå kommun valt att prioritera som vi gör i regionen!

Mindre medel till kultur!

Det hela är förstås inte helt nytt. Under tiden jag var gruppledare i Umeå kommun föreslog vi också omfattande besparingar inom kultur för att bättre finansiera kärnverksamhet.

Nu ska jag förstås inte föregå den parlamentariska gruppens pressträff i Umeå kommun, och det är heller inte min sak att redogöra för de prioriteringar vi väljer att göra avseende budgeten i Umeå kommun.

Det jag hoppas på är att Moderaterna i Region Västerbotten väljer att – i likhet med Umeå kommun – frångå Socialdemokraternas budgetprioriteringar – och våga dra ned på kulturen även inom regionen där det är angeläget att vård- och vårdpersonal tilldelas större resurser.

Plastpåseskatten floppade!

Av , , 4 kommentarer 22

Det är inte utan att man blir fascinerad över att regeringen har några som helst väljare.
Idiotin som är platspåseskatten räknades plocka in 2,1 miljarder kronor. Den har i realiteten bara inneburit besvär, och lett till cirka 100 miljoner kronor i intäkter.

Nu har vi en rad andra märkliga skatter man tänkt införa, såsom januariavtalets skatt på kläder och skor.

Det är bara att konstatera att det lilla fyra procentliga partiet MP har fått påverka Sverige i alltför stor utsträckning under allt för lång tid.

4 kommentarer