Petter Nilsson(SD)

SD ger mest pengar till vård!

Av , , 1 kommentar 20

Länk till morgonens livesändning:

Sverigedemokraterna har problematiserat att Region Västerbotten inte lägger en budget i juni.
I och med att partierna inte lägger budget i juni – så är partiernas senaste egna budgetar från 2021.

Såg att budgetförslagen inte gick att ta del av i mötessystemet i regionen, så passar på att länka till mitt gamla blogginlägg som visar upp de olika partiernas budgetprioriteringar.

Notera att SD lägger mest medel på vård. Att SD också som enda parti skjuter till mer medel för att få bukt med dåliga byggnader/lokaler.

SVT har ställt frågor till partierna som varit väldigt öppna, exempelvis ”Vill ni lägga mer medel på x”.
Sverigedemokraterna vill (och kan) förstås lägga mer medel på sjukvård, men problemet med frågan är att även partier som har motsatt ambition kan svara ja på den – med det outtalade tillägget ”men vi har inte råd”.

Sverigedemokraterna både kan och vill lägga mer medel på vård, och vi menar att det är en förutsättning för att invånarna i länet ska kunna få en bra vård.

Varför inte prioritera människor på flykt från vårt närområde?

Av , , 12 kommentarer 26

Morgonens livesändning:

Varför inte prioritera människor på flykt från vårt närområde?

Polen fick ursprungligen en hel massa skit över att man inte tog emot under flyktingvågen som kom att präglas av ekonomisk och social migration.
När sedan kriget i Ukraina kom, och de som absolut grannland behövde ställa upp på de som flydde krigets Ukraina, så ställde Polen upp på grannlandet.

Jag tycker till skillnad från övriga partier att vi i första hand ska hjälpa just i vårt absoluta närområde.
I Umeå kommunfullmäktige föreslog vi att utmana bosättningslagen, vilket i innebär att mer resurser kan frigöras för att hjälpa de som söker sig från krigets Ukraina.
Detta innebar att debatten blev en aning 2015 av sig i kommunfullmäktige. Vissa av de övriga försökte låtsas hitta formaliafel, vissa av de övriga låtsades vara för fri invandring.

Kort sagt: I Umeå kommun menar övriga partier att de som flyr Ukraina under massflyktsdirektivet inte ska prioriteras över de som omfattas av bosättningslagen.
Samtliga| övriga partier som tidigare drivit en ansvarslös invandringspolitik.

Argumenten för att bortprioritera de som flyr krigets Ukraina varierade. Socialdemokraternas Hans Lindberg och moderaternas Anders Ågren valde tillsammans med miljöpartiets Nils Seye Larsen antingen att låtsas inte förstå lagstiftning, eller rent inte känna till den.

Något som folkbladets ledarskribent också försökte göra ett ”case” för, där hon (instämmandes med bland annat S, M och MP) skriver att:

”Kommunen får trots allt anvisade flyktingar även inom massflyktsdirektivet, och det var anvisade flyktingar motionen berörde.”

Nej. Massflyktsdirektivet är inte förenligt med bosättningslagen. Vilket jag tydliggjorde vid flera tillfällen vid debatten.

Som ni ser i slutet av klippet jag spelade upp så förekom även de vanliga argumenten, där politiker låtsas vara för fri invandring, och försökte tillskriva mig och Sverigedemokraterna uppfattningar vi inte har. Som sagt väldigt påminnande om debatterna från 2015.

Tidigare i vår har bland annat partier såsom vänstern ifrågasatt satsningar på infrastruktur – såsom utökning av gymnasieplatser i Umeå. Det kostar som bekant att växa.

Jag kan tycka att det är förnuftigt att ifrågasätta investeringar, och de kostnader som följer av dem. Men man måste samtidigt ha ett rimligt grepp om kausaliteten. Varför behöver vi ha större kostnader för exempelvis skola?

Det sagt har jag också skrivit att vi behöver iaktta försiktighet även avseende mottagande från Ukraina. Att det nog inte kommer bli så lätt för mindre kommuner som lovar alltför mycket. Exempelvis kommuner med 6000 befolkning som eventuellt behöver trolla fram motsvarande cirka 600 skolplatser. Särskilt utan några utfästelser från staten avseende ersättning. Det behövs en bättre samverkan kring mottagandet av flyktingar från Ukraina – och rimligare ambitioner kommun för kommun.

Kommentarer på blogg

Av , , 9 kommentarer 14

Det finns de som skriver kärnfulla genomtänkta inlägg. Det finns de som hittar nya vinklar på problem. De som har erfarenheter att delge.
Såg en drös kommentarer kring Lennarts inlägg i ämnet tidigare i veckan.

Och absolut, det innebär en risk för de av oss politiker som bloggar. Personangrepp kan innebära förtal eller förolämpning.
Oaktsamhet kring vilka kommentarer vi godkänner och inte kan leda till att vi åker på det andra kommenterar i kommentarsfälten.

Men någonstans känner jag att de som skriver kommentarer på bloggar kan bättre än att angripa varandra.
Personligen tycker jag de mest intressanta inläggen attackerar idéer med goda argument. Idéer istället för personer.

Jag hoppas att än fler kommentarer handlar om det framöver. 🙂

Man behöver iaktta försiktighet kring mottagandet, även från Ukraina!

Av , , 11 kommentarer 24

Läget i Ukraina är fruktansvärt. Samtidigt är Sveriges – och för den delen länets kapacitet begränsad.
Tidigare ansvarslösa migrationspolitik har gjort Sverige fullt. Många inlandskommuner har ytterst svåra förutsättningar.

Bland länets kommuner har kommuner om cirka 5 000 invånare sagt sig kunna ta emot flera hundra – vissa till och med runt tusen.

Låt oss säga att hälften av 1000 är barn. Hur ska en mindre kommun kunna säkra skolgång för 500 barn – när normal skolverksamhet är dimensionerad för en kommun 5 000 invånare?

Jag har ytterst svårt att se att staten ska kunna ordentligt ersätta kommunerna för de kostnader de kan ha. Har ännu att se några konkreta utfästelser.
Av den anledningen behöver man iaktta försiktighet. Vi måste komma ihåg att ett eventuellt stort och långsiktigt mottagande kommer innebära belastning också för skola och sjukvård.

Drar tillbaka motion!

Av , , 2 kommentarer 18

Drar tillbaka motion om att utmana bosättningslagen.
Har tidigare motionerat i Umeå kommun avseende att utmana bosättningslagen.

Som ni vet så ser de kommunala mottagningsbekymren idag annorlunda ut till följd av Rysslands krig i Ukraina samt massflyktsdirektivet. Det är inte bosättningslagen som ska ha fokus nu.

Den ansvarslösa ekonomiska och sociala migration vi sett partierna driva i Sverige har lett till att vi tagit emot betydligt fler än vad vi klarat av. En ansvarslös migrationspolitik som kommit att påfresta välfärdstjänster likväl som investeringsbehov.

En migrationspolitik som inneburit att allt för få förvärvsarbetat.

En politik som lett till ett växande skuggsamhälle – där även illegala migranter fått generösa villkor att ta del av de skattemedel Sveriges arbetare betalat in till landets och deras välfärd.
En politik som också möjliggjort farlig flyktingsmuggling.

Den godhetssignalerande politiken har lett till att Sverige inte har samma förutsättningar att ta emot människor nu när kriget brutit ut i vårt närområde. I ett land endast 80 mil från Sverige. Ett land i Europa.
Ett land som står oss kulturellt nära. Vi har en moralisk skyldighet att hjälpa till.

Massflyktsdirektivet innebär också att vi har en skyldighet att hjälpa till.

Massflyktsdirektivet innebär i realiteten tillfälliga uppehållstillstånd. Ett år, med möjlighet till förlängning till tre (detta sker halvårsvis). Detta är inte att förväxla med permanenta uppehållstillstånd.

Såg på SVT igår att vissa inlandskommuner nu erbjudit upp till 1200 platser, med en befolkning om cirka 6500 personer. Många av de som flyr är barn. Det är ytterst svårt att se hur små kommuner ska kunna erbjuda så pass många barn skolgång.

Vi behöver samverka på ett bra sätt mellan kommunerna, det går inte att utlova allt för mycket – för ytterst måste kommunerna ha råd att erbjuda sina invånare välfärd på ett bra sätt.

Vi ska komma ihåg att detta också kommer påverka regionen och vården.

Värna gruvnäringen!

Av , , 10 kommentarer 17

Har kommenterat gruvetableringen i Kallak tidigare. Länkar in den livesändningen från ett par månader sedan nedan.

Ser att Nils-Seye Larsen i ett blogginlägg försökt attackera gruvetableringar, och förstår i ärlighetens namn inte alls hans ingång i detta. Det sagt är de få procent som önskar ökat politiskt inflytande från MP lätt räknade på en hand.
Det finns förstås skäl till det.

Ytterst måste vi värna gruvnäringen. Hela Västerbotten ska leva, och det kräver också en öppenhet mot etableringar.
Att stärka Sverige som gruvnation är viktigt, men inte minst för oss i Västerbotten.

Stärkt infrastruktur, stärkt samhällssservice och välfärd behövs i glesbygd.

Dåligt inlägg av V i riksdagen!

Av , , 13 kommentarer 19

Följde gårdagens debatt där länets Jonas Andersson (SD) ställde frågan till V huruvida de är för en reglerad invandring.

Svaret blev emellertid väldigt märkligt. I vanlig ordning låg retorisk nivå. Vänsterns inlägg innehåller rent svordomar.
Samtidigt är det ett intressant budskap i vänsterpartiets inlägg…

Att talespersonen efter anförandet hyllas över att utnyttjandet av illegala migranter sker – kan svårligen vara annat än märkligt.

Fler vårdplatser i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 19

Såg debattartikeln ”Västerbotten har för få vårdplatser”.
Skribenterna menade att de skulle ställa krav och frågor till ledande politiker. Har själv inte sett några frågor under gårdagen – så man får väl förvänta sig att de anser andra vara ledande, men tycker det är rimligt att svara på frågorna från oppositionens sida.

Ytterst är det viktigt att väljarna också vet hur de olika partierna tänkt lösa problemen.

Frågorna ur debattartikeln, samt svaren nedan.

– Hur ska ni säkerställa att vårdplatserna blir fler i regionen?
– Hur ska ni förbättra arbetsmiljön i hälso- och sjukvården?
– Hur ska ni korta de långa vårdköerna – utan att köra slut på personalen?
– Hur ska ni skapa förutsättningar för en tillitsstyrd hälso- och sjukvård där medicinska behov får avgöra?

Sverigedemokraterna var enda partiet som budgeterade för reinvesteringar på fastigheter inför årets budget. Vi prioriterade också vård högst av alla partier – det vill säga, vård fick mest medel i vår budget.

Vi måste budgetera för resurser. Dels se till att det finns tillräckligt mycket pengar till vård.
Det bestämmer hur mycket pengar vi kan lägga på personal, och hur mycket personal vi kan locka till oss.
Men också se till att vi har tillräckligt bra lokaler för att bedriva patientsäker vård, likväl som hälsosamma lokaler för vår personal att arbeta i.

Jobbar fler i vården, får man lättare att förena privat- och arbetsliv. Arbetslasten blir rimligare för de som arbetar inom sjukvård.
Det är samtidigt viktigt att ta itu med byggnadsrelaterad ohälsa så snart som möjligt, för att se till att den fysiska arbetsmiljön också är bra.

Vi skapar förutsättningar för en tillitsbaserad hälso- och sjukvård genom minskade indikatorer. Precis som frågeställaren säger, så innebär fler administrativa krav och avrapporteringar en massa administration – och man måste utvärdera indikator för indikator. Är de värda att följa upp?
Har skrivit om detta tidigare, men många indikatorer har tillkommit som en politisk godhetssignalering. Exempelvis genderbudgeting, jämställdhetsintegrering för med sig krav på könsuppdelad statistik.

Men hälso- och sjukvårdslagen är tydlig. Vård ska ges efter behov.
Så vi menar att vi gott kan stryka de indikatorer vi inte behöver – just för att minska den onödiga administrationen.
Återigen enda partiet.

Finns väl mycket att säga i ämnet, men ifall man vill lägga resurser på något, så kräver det också att man gör besparingar.
Övriga partier vill göra besparingarna inom vården. Vi menar att besparingar i första hand bör göras på finkulturen exempelvis operan – som inte heller kommer hela länet till del. På administration, märkliga projekt, lobby och en alltför påkostad och onödig politikerorganisation.
Där finns medel att hämta i första hand.

Reduktionsplikt!

Av , , 7 kommentarer 23

Alla övriga partier förutom SD röstade för en upptrappning av reduktionsplikten i somras. Även om fler partier har öppnat för idén att begränsa reduktionsplikten, så tror jag få politiker har reflekterat grundligt kring det hela.

Passar på rikta en eloge till bland annat moderaterna som tycks ha vänt till SD avseende reduktionsplikten.

Reduktionsplikten påverkar bränslepriserna i grunden. Men samtidigt är det tveksamt om den innebär någon egentlig miljönytta.

När Sverige nu står för en löjligt liten del av världens alla miljöutsläpp, är det då rimligt att låta svenska lantbrukare, skogsbrukare och företag utkonkurreras av utländska – och med det öka nettoutsläppen från andra länder med mindre extrem miljöpolitik?

Är det rimligt att försämra för medborgare – inte minst i Norrland (med stora avstånd) – som behöver bil för att kunna ta sig från a till b?