Petter Nilsson(SD)

För varmt…

Av , , 4 kommentarer 20

Måste säga att det börjar bli alldeles för varmt nu.
När man kliver upp på morgonen och avläser 27 grader…

Ska väl säga att man knappast är hjälpt av att ha pigment som medför att man mer eller mindre förkolnar vid lätt kontakt med sol.

Vid det här laget välkomnar man absolut lite kyla och regn.

Ska väl snurra det här till något politiskt, så man får behålla politikerbloggen. 🙂

Det är inte så att det är några värmerekord förvisso. Västerbottens varmaste uppmätta temperatur var i Skellefteå 1968, om 34,2 °C. Samma år hade Myrheden köldrekordet för oktober om -31,5° C.

Fick tidigare en fråga kring klimat och vad vi gör i regionen för det. Svaret är att vi inte gör varken mer eller mindre än övriga partier.
Inget parti vill att vi ska behöva lägga mer på energikostnader. Det finns ingen ond (nidbilden av en) politikerdirektör som önskar ondskap, och vill höja energianvändningen i onödan, eller som vill öka transportkostnader/utsläpp.

Däremot menar jag att det finns för mycket godhetssignalering som inte har någon verkan för klimatet, eller rentav är negativt.
Att vikta ekologiskt i upphandling parallellt med närproducerat innebär att man öppnar upp för längre transporter. Det stärker inte heller läget för vår egen livsmedelsproduktion, vilket långsiktigt leder till kortare transporter.

Vi behöver heller inte lägga en massa pengar på administratörer eller reklam för kollektivt resande eller onödiga analyser kring utsläpp. Det finns inget parti som aktivt driver linjen att neka operationer/åtgärder för att satsa på klimatet.

Fast mindre resurser till vård innebär ju inte bättre möjligheter att kunna erbjuda operationer eller åtgärder för att motsvara medborgarnas behov.

Nåväl. Nu blev det nästan mycket politik, när man så sitter och skriver.

Hoppas ni alla får möjlighet att njuta av värmen. Kom ihåg att dricka ordentligt. Resorb- eller vätskeersättning kanske kan vara något att överväga för er som är mindre framför datorn än undertecknad.

Vattenfall: Bygg SMR! (Kärnkraft)

Av , , 8 kommentarer 18

Vattenfall vill bygga två Små Modulära kärnkraftsReaktorer(SMR) vid Ringhals för att möta den ökade elförbrukningen i Sverige. Något som kan bli verklighet i början av 2030.

Vattenfall menar att nya SMR kan ge mer lönsam elproduktion, så man utreder nu förutsättningarna för att bygga minst två små modulära reaktorer i anslutning till Ringhals. Det behövs dock en lagändring.

Debatterade senast i ämnet med Mattias Bäckström Johansson (SD) på VK för en månad sedan, där vi pekar på behoven att se till att ändra lagstiftning och se till att möjligheterna finns.

För att det här ska bli verklighet så kräver detta att kommande regering är positivt inställda till kärnkraft på riktigt.

Även om jag kan känna viss skadeglädje när MP går ut och ställer sig positiva till kärnkraft helt plötsligt, så har jag svårt att bedöma dem som särskilt trovärdiga. Socialdemokraterna har inte heller visat sig trovärdiga.

Egenavgifter för språktolk inom vård!

Av , , 8 kommentarer 18

Jag kommer ihåg en debatt för ett par månader då samtliga partier i Regionen med varierande ”kraft” avsåg att avslå SD:s motion att införa egenavgift för språktolk.

Ska väl säga att det blir lite märkligt att säga att man kraftigt avser att avslå en motion, när man i realiteten röstar för regionstyrelsens förslag till beslut, vilket i det fallet var att avslå motionen. Det står mellan ja och nej…

Har själv skrivit i ämnet i diverse tidningar med andra sverigedemokratiska regionpolitiker runtom Sverige där vi tydliggjort vårt förslag gång på gång. Att införa en tolkavgift för de som behöver språktolk trots att de länge bott i Sverige och erbjudits SFI (detta undantar nationella minoriteter eller i de fall man på grund av funktionsnedsättning, ålder eller medicinska skäl inte kunnat lära sig svenska).

Läste nu i morse att moderaterna i Stockholm valt att följa SD:s exempel. Det är lovvärt.

Egenavgifter är rätt vanligt i vården idag. Att inte kräva egenavgift för språktolkning – för de som vistats länge i Sverige och erbjudits SFI – är i sig väldigt märkligt.
Här i regionen försökte majoritetsföreträdare göra gällande att det skulle innebära att ”vissa grupper” inte fick rätt till språktolk, men det är ju inte vad saken handlar om.

Att i det läget låta kostnader för språktolk dra iväg blir helt enkelt fel. Det här är medel som istället måste gå till att ge vård. Mer pengar till vård innebär att man kan ge bättre vård när medborgarna behöver den.

Moderaterna i Region Västerbotten valde att säga nej tyvärr. Ett parti som valde att kopiera Socialdemokraternas regionplan i början av mandatperioden.
De har dock valt att försöka driva mer kring att göra besparingar på administration, även om de inte riktigt hittat rätt ände av snöret att dra i ännu.
Men de tar sig.

Senast har M också hanterat frågan om bidrag till ibn rushd väl. Åsa och Anton gjorde båda bra inlägg när SD:s motion hanterades, även om Sossarna och gänget valde att fortsätta ge utbetalningar…-

Jag hoppas att moderaterna i Region Västerbotten också väljer att ändra inställning kring språktolk i Västerbotten. Tillsammans med övriga partier förstås.

Man måste komma ihåg att ytterst så innebär språktolk att mycket försvinner i översättningen. Jag är övertygad om att språktolk är bättre än familjemedlemmar eller kulturdoula, men det är ändå inte optimalt.

För att få en optimal patientsäkerhet och -trygghet är det optimalt att samtliga talar svenska.

SD näst störst i Sentio!

Av , , Bli först att kommentera 23

Alltid trevligt med positiva nyheter. Skönt att gå in i sommaren – som under valår alltid präglas av valrörelse – med vind i segel.
SD nu 21,1% i Sentio, och med det näst största parti.

Det sagt så har förstås SD Västerbottens organisation vuxit häftigt från valrörelse till valrörelse. Fler och fler engagerar sig, och man märker hur kompetens breddar sig och för den delen tilltar.

Ser ut att bli ännu en solig och varm sommardag idag. Hoppas ni får möjlighet njuta av vädret!

Fruktansvärda dådet i Norge och IS-sympatiserande gärningsmannen!

Av , , 12 kommentarer 27

Igår öppnade en IS-sympatiserande gärningsman eld i en gayklubb i Oslo. 21 personer skadades. 2 avled.

Tragiskt att detta skett. Lovvärd insats av civila, och polis var snabbt på plats.

Gärningsmannen är från iran. Något SVT valt att utelämna, men norsk media valt att publicera.

Oavsett. Mina tankar går till offren. Till de anhöriga. Till Norge.

Rapport: V & S mest putinvänliga i EU! – av de svenska partierna

Av , , 7 kommentarer 24

En rapport från votewatch.eu visar att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är de som röstat mest Putinvänligt av partierna från Sverige i EU-parlamentet.

Partiet som röstat minst Putinvänligt? Sverigedemokraterna.

Rapporten bygger på hur partierna röstat sedan 2019.

Rapporten tar hänsyn till hur representanter röstat. Inte vad representanter har sagt, utan hur man röstat.

Stoppa bidrag till ibn rushd!

Av , , 13 kommentarer 27

Regionen – som samtliga partier är överens om står inför stora ekonomiska ”utmaningar” – betalar bidrag till ibn rushd.
Ni vet. Studieförbundet med täta kopplingar till muslimska brödraskapet. Muslimska brödraskapet vars motto är:
Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

Att få bidrag är förstås ingen rättighet. Regionen behöver prioritera. Medel som kunde gå till vård går istället till ibn rushd.

Professor Erik Amnå har för Folkbildningsrådet låtit granska studieförbundet Ibn Rushd i utredningen ”När tilliten prövas” som presenterades för Folkbildningsrådet under hösten 2019. Amnås granskning visar på allvarliga brister i det demokratiska uppdraget. Bland annat har studieförbundet i flera års tid bjudit in och genomfört aktiviteter tillsammans med kända antisemiter och homofober samt förespråkare av religiöst krig.

Det här är inte ett studieförbund regionen ska ge medel till.

Följ debatten här.

VK refererade debatten här. Utöver artikeln vill jag lyfta följande:
Jimmy Frohm (SD) och Lars Forsgren (SD) gjorde bra insatser under debatten, men vill även lyfta Anton Bergström Nord (M) som under sina inlägg också på ett tydligt sätt besvarade majoritetens fattiga försvarande av det bidrag region västerbotten idag ger till ibn rushd.

Självklart ska skattemedel som idag går till ibn rushd, istället gå till vård.

Satsa på kärnverksamheten i Umeå!

Av , , 3 kommentarer 26

Sverigedemokraterna tryckte på att vi satsar på äldreomsorg och skola.

År efter år har jag försökt ha – i det närmaste – terapisamtal för övriga partier, för att förklara värdet av att ha välfärdsmål i stället för befolkningsmål.
Att se till att Umeås medborgare ska ha så god välfärd som möjligt. Att de som arbetar inom kommunen ska ha så goda förutsättningar som möjligt. Att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Att kommunmedborgarna trivs. Att kommunmedborgarna får så mycket välfärd som möjligt för den skatt man tvingas betala.

Styrningen behöver utgå från välfärdsmål.
Inte från befolkningsmål.

Första gången vi blev invalda i fullmäktige så kom jag från svetsgolvet. Inte från något ungdomsförbund, utan från industrin. Från volvo.

Då presenterade man en demografipyramid, som visade att vi minsann behövde fler människor till Umeå. Vilket förstås passade väl in i det invandringspolitiskt ansvarslösa narrativet som då rådde.

Den här demografipyramiden har förekommit löpande i underlag under flertalet år. Som i sin tur gett upphov till en drös politiska visioner, varav det mest destruktiva är befolkningsmålet. Vilket i själva verkat är en alltför häftigt vidtagen befolkningsprognos.

Det har lett till en rad dyra investeringsobjekt, då fullmäktigepartierna successivt lyft investeringar för att dimensionera Umeå till en ofantligt mycket större kommun än vad vi kommer bli. Investeringar som innebär minskning av välfärd, sämre villkor för de som arbetar inom kommunen och vad kommunmedborgarna får för skatten man tvingas betala.

Lundabron, Rådhustorget, Vasaplan, en häftigt påkostad färja. etc.

Därtill en massa flum som övriga prioriterat över vårdpersonal, över välfärd och över våra kommunmedborgares disponibla inkomster.

Finlandsfärjan(väven), Kvinnohistoriskt museum, monument för rättsosäkerheten i form av en skär #metoo-staty som klär torget – som välkomnar de kommunmedborgare som byggt kommunen med sina skattemedel.

Sverigedemokraterna har istället konsekvent menat att välfärden behöver stärkas. Att man som kommunmedborgare inte ska behöva ställa sig frågan ”Vad tusan får jag för pengarna”.

Vår uppgift som politiker är att värna om de medborgare som bor i kommunen. Våra väljare, de som betalat skatt till kommunen. Detta måste komma i första rum.

Vi behöver satsa på kärnverksamheten i Umeå Kommun!