Petter Nilsson(SD)

Manifestation för Ukraina!

Av , , 3 kommentarer 22

Under måndagen kommer kommunfullmäktige samlas på renmarkstorget 12:45.
En manifestation där samtliga partier i Umeå samlas till stöd för folket i Ukraina.

För er som vill följa Umeå kommunfullmäktige digitalt så går det att göra här:
https://www.umea.se/kommunochpolitik/organisation/kommunfullmaktige/webbtvljud.4.5bc0956b1719ab0ae7f18b.html

Sveriges försvar är inte ett särintresse!

Av , , 4 kommentarer 30

Morgonens livesändning

Hittade det här klippet från en partiledardebatt i riksdagen i Januari 2013. Har förstås ett par år på nacken, men det är väldigt talande.
Inte minst hur han talar om att alla partier utom SD varit väldigt överens om inriktningen på det svenska försvaret.

Moderaternas Fredrik Reinfeldt var också i alla avseenden tydlig att försvaret var ett särintresse, när alliansen hade makten förr.

Oavsett vad man har för ambition, NATO-medlemskap eller nordisk försvarsallians – jag själv mer positivt inställd till den senare – så är det viktiga ett starkt svenskt försvar.

Samtidigt är det tydligt att nyckfulla godhetssignalerande beslut som genererar en positiv bild av enskilda företrädare och partier har varit väldigt kostsamma för Sverige över huvud.

EN SVENSK TIGER

Av , , 13 kommentarer 24

En svensk tiger!

På förekommen anledning (främst sociala media), och också något som uppmärksammats av bland annat Norrbottensbataljonen via facebook.

Om du ser militärfordon, soldater, flygplan eller liknande. Lägg inte ut information om var och när du försvaret.
Oavsett bild, film eller text.

Slut på meddelandet.

Nya Rekommendationer: – helomvändning kring könsdysfori (hormonbehandlingar)

Av , , 3 kommentarer 18

Morgonens livesändning:

Socialstyrelsen byter radikalt linje avseende hormonbehandlingar för minderåriga med könsdysfori. ”Riskerna överväger nyttan”. Tidigare rekommendation var ”trygg och säker”.

Många barn har uppdagats få allvarliga biverkningar och skador av könskorrigerande hormonbehandlingar i Sverige.
Samtidigt har under senare tid fler och fler unga önskat byta kön.

RFSL har drivit en klar agenda kring detta.

Nog finns det många som ångar sig. Tänker mig att det säkerligen kan vara svårt att komma ut med att man ångrar sig ifall ens huvudsakliga umgängeskrets utgörs av människor där godhetssignaleringen är viktig.
Är väl inte orimligt tänka sig att det också bidrar till ett mörkertal avseende de som ångrar sig.

Oavsett är det ett exempel på när en godhetssignalerande agenda i realiteten drabbar enskilda människor, i det här fallet barn. Och nog har säkerligen professionen och samhället velat väl, när man lyssnat nogsamt till RFSL.
Tänker mig att flera av er säkerligen följt diskussionen mellan RFSL och uppdrag granskning i ämnet.
I en debattartikel skriver RFSL:
”Uppdrag granskning verkar tro att de stoppat ’tranståget’”, men vi vet att många unga som lider av könsdysfori även fortsättningsvis kommer att behöva behandling för att må bra och kunna leva sitt liv som andra.

Unga människors könsidentitet är inget tåg som ska stoppas.”
Och samtidigt har Uppdrag granskning på ett relativt tydligt sätt synliggjort att barnens väl har åsidosatts. I min mening framkommer det med all tydlighet att RFSL:s agenda har varit en stor drivkraft mot barnens väl.

Men någon ursäkt har inte kommit från RFSL avseende deras agerande i frågan.

C upprörda över SD:s mening att nya medborgare ska anpassa sig till svenska värderingar – exv jämställdhet och HBTQ

Av , , 14 kommentarer 24

Länk från morgonens webbsändning:

Västerbottens Jonas Andersson tydliggör genom ett exempel på hur medborgarskapet borde fungera. Personen i Jonas idealistiska exempel om hur medborgarskapet borde fungera lär sig svenska värderingar. Däribland värderingar om jämställdhet, hbtq och så vidare.

Han tillägger också att det här svårligen kan vara kontroversiellt.
Centerpartiet blir upprörda över detta.

Jag känner Jonas. Han är en ordentligt sympatisk person. Vi delar absolut inte uppfattning kring alla ting politiska: vilket gör att man lär känna varandras bevekelsegrunder rätt väl när man diskuterar saker flitigt.
Jonas är en riktigt varm och hedersam människa.

Fattar att jag är jävig i det här ärendet. Men tycker ändå att det här är väldigt anmärkningsvärt och talande med svensk politik. Man ska vara upprörd, så fort som godhetssignalering kommer upp. Vissa godhetstriggers, typ hbtq etc. Då förväntas man helt enkelt bli upprörd, oavsett kontext.

Rekommenderar kika videon där uppe, har video från riksdagen.
Annars för den som har tid, så går hela debatten kring medborgarskap från gårdagen ses här.

SD Framåt – S Tappar (DN/Ipso)

Av , , 15 kommentarer 22

Länk från morgonens livesändning:

Går väl säga en hel del om opinionsläget.

Men kanske inte minst intressant se hur opinionsläget kommer prägla regional och lokal politik runtom i landet.

I Västerbotten är Sverigedemokraterna tydliga med att vi är redo att samarbeta för att få igenom vår politik.
Ni vet: fokus på verkligheten, vart resurserna behöver prioriteras: mer medel till sjukvård, vårdpersonal och ordentliga satsningar för att säkerställa bra arbetsmiljö för personal och hälsosamma vårdlokaler.

En del av Socialdemokraternas tapp vill jag tro beror på att SD driver en mer sjukvårds- och personalvänlig linje, vilket gör det svårare regionalt och nationellt för dem att behålla sina väljare.

Alliansen i regionen har kopierat S under mandatperioden, de ser inget problem med det. De menar att de inte styr.
Men å andra sidan är man heller ingen opposition.

Inför 2021 var övriga partier eniga om att man skulle kunna göra omfattande besparingar på sjukvård.
Endast Sverigedemokraterna var av en annan uppfattning. Nu säger sig alliansen ha sett ljuset, men i realiteten så är det nog svårligen så. Några egentliga omprioriteringar vill man inte göra. Man är nöjda med Socialdemokraternas politik.

Enhälligheten som rådde under gårdagen kring en överflödig förtroendemannaorganisation, tillsammans med enigheten kring häftiga arvoden är bekymrande. Men kanske också rätt så talande.

Följ regionfullmäktige här!

Av , , Bli först att kommentera 14

Regionfullmäktige sänds live för de intresserade.
Sändningen går att följa live här eller via youtube.
Handlingarna finner ni här.

10 Revisorernas information till regionfullmäktige
11 Ramförändringar mellan nämnder år 2022
12 Tilläggsbudget år 2022
13 Regelverk för bidrag till politiska ungdomsförbund
14 Avgifter 2022 – 2023 inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde
15 Förtroendepersonorganisation mandatperioden 2023-2026
16 Arvodesregler samt årsarvoden för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026
17 Inrättande av Beredning för samverkan och regional utveckling
18 Gemensam instruktion till ägarombud inför ordinarie bolagsstämmor 2022
19 Revidering av policy för informationssäkerhet
20 Svar på motion nr 4-2020 från Anton Bergström (M). Inrätta en central enhet för vårdgarantiservice i Västerbotten
21 Svar på motion nr 31-2020 från Åsa Ågren Wikström (M). Utred effektiviseringspotential genom extern analys av verksamheten i Region Västerbotten
22 Svar på motion nr 33-2020 från Andreas Löwenhöök (M). Tillgänglighetsmål för ambulansverksamheten i Västerbotten
23 Svar på motion nr 36-2020 från Ewa-May Karlsson (C) m.fl. Mobila team en viktig del av den nära vården
24 Svar på motion nr 37-2020 från Hans-Inge Smetana (KD) och Betty-Ann Nilsson (KD). Bröstcancerscreening i Region Västerbotten
25 Svar på motion nr 1-2021 från Marianne Normark (L). Erbjud mammografiscreening för kvinnor upp till 80 år
26 Svar på motion nr 3-2021 från Ewa-May Karlsson (C) m.fl. En hållbar region för stad, tätort och glesbygd
27 Svar på motion nr 4-2021 från Hans-Inge Smetana (KD) m.fl. Barn- och ungdomspsykiatrins app
28 Svar på motion nr 10-2021 från Petter Nilsson (SD). m.fl. En rättvis lönesättning
29 Svar på motion nr 11-2021 från Hans-Inge Smetana (KD). m.fl. Screening av tjocktarmscancer
30 Svar på motion nr 14-2021 från Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L), Hans-Inge Smetana (KD). Tillskapande av fler karriärvägar för vårdnära yrkesgrupper
31 Svar på motion nr 15-2021 från Marianne Normark (L), Ewa-May Karlsson (C), Elin Segerstedt Söderberg (M), Betty-Ann Nilsson (KD). Plan för tillväxt i Skellefteå
32 Svar på motion nr 17-2021 från Andreas Löwenhöök (M). Profil för Skellefteå och Lycksele lasarett
33 Svar på motion nr 19-20 från Andreas Löwenhöök (M). En trygg förlossningsvård – året runt, dygnet runt
34 Svar på motion nr 20-2021 från Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M). Flexiblare arbetsformer på mindre administrativa ytor
35 Svar på motion nr 21-2021 från Hans-Inge Smetana (KD) m.fl. Bildstöd i kallelseutskick
36 Svar på motion nr 22-2021 från Maria Kristoffersson (C). Starta en digital tjänst för samisk hälsa
37 Svar på motion nr 27-2021 från Katrin Larsson (SD). ACG om kompletterande ersättningssystem inom primärvården
38 Svar på motion nr 28-2021 från Lars Forsgren (SD), Linda Strandberg (SD) och Jimmy Frohm (SD). Avskaffa FoD-beredningarna
39 Svar på motion nr 30-2021 från Petter Nilsson (SD). Inför ett fastighetsutskott
40 Besvarande av frågor
41 Valärenden 2022
42 Handlingar för kännedom
43 Besvarande av interpellationer

Jakten om de muslimska rösterna!

Av , , 14 kommentarer 31

Morgonens livesändning:

Desinformationskampanjen mot Sverige och framväxt av särpräglade partier lyfter problemen med valfiskande i enskilda grupper, och relativisering av svensk kultur och svenska värderingar. Sossarna har under lång tid försökt ljuga och anklaga borgerliga partier för att ha diverse rasistiska tendenser.

Exempelvis ett facebookinlägg publicerat 2018 där man säger att SD och M är rasistiska, och att väljare i stället bör lägga sin röst på S. V eller MP menar man också är ok eftersom det är mindre skadligt mot invandrare och i synnerhet muslimer.

Också Moderaternas riksdagsledamot Ida Drougge deltog tidigt i desinformationskampanjen där hon talade om sin hjärtefråga – tjänstemannansvar.

Mycket går att säga om det. Men jakten på de muslimska rösterna har pågått länge. Vurmande för mångkultur – något samtliga övriga partier värnar om i Region Västerbotten: Något samtliga övriga vill lägga medel på.

Trivialiserandet av den svenska kulturen har pågått länge.
När jag själv var ny politiker så var många påhopp från övriga partier kring just vad som var svensk kultur. Något som förstås är ytterst svårt att kondensera i ett kort debattskifte. Förstås också något de retoriskt erfarna politikerna från övriga partier var väl medvetna om.

Men satsningarna på mångkultur, trivialiserandet av den svenska, och övriga partiers arbete för att sänka förtroendet för andra partier har definitivt banat väg för desinformation.

Antingen har man insett att partier ljuger till dem direkt genom budskap, eller så har man blivit ljugen till av politiker.

Och allt detta för att politiken i Sverige blivit mer ohederlig.
I stället för att debattera sakfrågor, så har man glidit i väg till maktretorik och lögnaktig kommunikation. Ytterst beklaglig utveckling.
Säkert har en del av den utvecklingen berott på att SD:s politik, ni vet att bara säga sanningen, har varit svår att bemöta.

Men vi måste lösa ut det här.

Den enda rimliga framkomliga vägen är att debattera sakfrågor, och genom hedersam debatt skärskåda lösningar för problemen vi står inför.
Jag är övertygad om att enda vägen fram är att lyfta svensk kultur och värderingar. Målsättningen måste också vara assimilation, och inte integration.
Assimilation måste vara målsättningen. Det vill säga att de som kommer till Sverige blir en del av Sverige.
Integration – att mångkultur i växelverkan hittar en gemensam väg framåt – är inte en framkomlig väg.

S och MP:s Rysslandsvänlighet – och politisk reflex?

Av , , 6 kommentarer 18

Morgonens livesändning:

Såg att klipp när löfven och lövin (precis som Jimmie) inte tar ställning angående Ryssland/Usa:s ledare, florerade på sociala media. Har även sett mediala utspel från media, politiker och allsköns tyckare som menar att Sverigedemokraternas politiska reflex är svag.

Man syftar då till att Jimmie Åkesson i likhet med Löfven och Lövin inte tar ställning på den allmängiltiga frågan som ställs under 30 minuter.

Det är förstås ett försök att befästa de senaste konspirationsteorierna mainstream media och politiker från andra partier satt in till värn mot att Sverigedemokraterna växer sig allt starkare.
Det är förstås löjligt, och våra väljare ser igenom detta.

Sverigedemokraterna har haft den bästa politiken länge, och sitter på lösningar för att stärka Sverige. Inte minst försvarspolitik, där övriga varit delaktiga att istället nedmontera försvaret.

När man – som övriga partier gör – saknar lösningar, och ideologisk grund för att hejdlöst kopiera Sverigedemokratisk politik, så är det förstås mer angenämt att ta till misstänkliggörande och konspirationsteorier.
Samtidigt menar man att Sverigedemokraternas politiska reflex skulle vara svag. Vilket man får anta betyder att Jimmie istället borde be om ursäkt, och göra som de socialliberala debattörerna önskar.
Dessutom tvärtemot Löfven och lövin.
Det hela är absurt. Det enda Mainstreammedia och kritiska proffstyckare och politiker lyckas med är att sänka sin egna trovärdighet.

Trygga ambulansflyg!

Av , , 4 kommentarer 15

Morgonens livesändning:

Marlen Ottesen (SD), regionråd i skåne ställde upp o vara med på morgonens sändning, vid 7 en lördagsmorgon.

Ambulansflyget arbetar med patienttransporter, och är viktiga för att se till att Sveriges alla vårdplatser används effektivt. Innebär också en grundstomme för att se till en bra tillgänglighet och hälsoekonomi.
Ambulansflyg är också viktiga för att kunna transportera vårdpersonal med specialistkompetens, sjukvårdsutrustning eller organ vid donation.

De senaste tjugo åren har verksamheten fungerat bra, där bolaget Babcock har skött verksamheten.

En rapport kallad vård på vingar föreslog sedan att regioner tillsammans med fördel kunde upphandla flygambulans gemensamt. Rapporten föreslog inte att man skulle driva det i egen regi.
Men så blev det. Till och med mot förbundets egna förbundsordning.
Blev en massa andra grejjer man sku ha o. Nya överambitiösa flyg som kostar ordentligt som till och med bör fått miljöpartiet att ställa sig kritisk till inköpen. Åja.

Svenskt ambulansflyg gjorde fel när de beslutade att flyga i egen regi. Beslutet stred nämligen mot KSA:s egen förbundsordning enligt förvaltningsrätten i Umeå som upphäver beslutet.
Detta enligt VK.

Har själv problematiserat KSA:s agerande flitigt. Kanske mest uppmärksammat tillsammans med en rad Sverigedemokratiska regionråd i Dagens Samhälle.

Har även haft dialog med politiker av annan partifärg från andra delar av Sverige som tydligen deras regionala motsvarigheter i Västerbotten valt att inte lyssna till.

För knappt ett år sedan hade SD ett initiativ om att istället upphandla piloter. Detta gick samtliga övriga partier emot i Region Västerbotten.

Ytterst måste vi se till att flygambulansverksamheten fungerar bra, och då kan inte ideologiska skygglappar styra.

Samtidigt hamnar kommunalförbundet nu i en knivig sits, tack vare de politiker som löpande valt att strunta i problemet. Vilket för Region Västerbottens del inbegriper samtliga övriga partier. Tyvärr.

KSA har inte kommenterat kring hur detta kommer påverka deras verksamhet. Det är förståeligt. Är nog inte lättsamt för en tjänsteman att besvara en fredag-eftermiddag. Är själv förstås väldigt intresserad också, och även om jag beställt domen så lär jag inte ens hinna få den innan måndag.

Jag är i regel försiktig med att spekulera, men:
Oavsett vad det innebär för verksamheten så måste detta anses vara ett kvitto på fel begångna av politiker med allt för ambitiösa ideologiska mål. Mål som inneburit att ett kommunalförbund får monopolställning i flygambulansverksamheten.
Mål som ytterst äventyrat en viktig del i vår sjukvårdsapparat.

Och allt detta något som samtliga övriga partiers politiker aktivt arbetat för.

Vi lämnade in ett initiativ så sent som i juni förra året om att se till att upphandla piloter istället. Samtliga övriga partier avslog initiativet. Vissa av dessa politiker har också fört bra med väsen om hur de egentligen delar vår kritik.

Då måste man fråga sig vad det är som hägrar – och varför man inte kan verka för patienttryggheten i första hand i stället.

Som sagt, vi måste se till att trygga flygambulansverksamheten. Då kan inte ideologiska mål, eller skygglappar vara i vägen.