Petter Nilsson(SD)

Folkhälsobidrag till Islamiska föreningen

Av , , 5 kommentarer 27

Folkhälsobidrag till islamiska föreningen

I tisdags 8/1 beslutade regionstyrelsen om folkhälsobidrag.

Socialdemokraterna yrkade på samverkansnämndens förslag, däribland att ge folkhälsobidrag som ska gå till Islamiska föreningen.

Alliansen yrkade på Löwenhööks(M) förslag som lämnades under samverkansnämndens möte, däribland att ge lite mindre medel till islamiska föreningen.

Sverigedemokraterna yrkade på vårt helhetsförslag, som – då vi inte suttit i samverkansnämnden – lämnades in på plats i styrelsen, däribland att inte ge islamiska föreningen några medel alls.

 

Islamiska föreningen i Västerbotten

Islamiska föreningen i Västerbotten har tidigare gjort sig kända då de anlitat en kontroversiell imam.

”– När det åkte många unga människor till Syrien för att ansluta sig till olika jihadistiska grupper så lyfte han fram det fina med att göra den här typen av jihad och bli martyr, säger Magnus Sandelin.”

I Riktlinjerna för Folkhälsobirag(antaget av samverkansnämnden i maj 2018) stipuleras det att ansökan inte ska handläggas om den avser religiös verksamhet. Besynnerligt nog har övriga partier valt att gå emot befintligt regelverk – eller inte tagit sitt ansvar som politiker och undersökt detta innan man tagit beslut!

Islamiska föreningen söker specifikt för temadagar, men detta under en Religiös verksamhets paraply.

 

Alliansens ändrade förhållningssätt

Efter att så sent som i tisdags rösta för medel till bland annat islamiska föreningen vill nu – tydligen – moderaterna avskaffa folkhälsobidraget.

Ett alternativ, om man nu tycker att de relativt små medel som landstinget ger till frivilligorganisationer (till föreningar som exempelvis Hjärt- och lungsjukas länsförening) inte är meningsfullt, är ju att inte yrka på några bidrag till några föreningar ett alternativ.

I ett sådant alternativ så återfinns ungefär 1,5 mnkr i styrelsens medel som oanvända.

Så har emellertid inte Alliansen(inklusive centerpartiet) gjort. Istället har medel lagts på bland annat islamiska föreningen.

Vidare fortsätter VK att adressera moderaternas förslag till beslut, tyvärr nämner mediet endast en post av vårt helhetsförslag i densamma artikeln.

Artikeln skrevs utan att ifrågasätta alliansens radikalt ändrade ställningstagande, och utan ifrågasätta varför alliansen – precis som majoriteten – valt att gå emot befintligt reglemente.