Petter Nilsson(SD)

S och MP:s gemensamma odemokratiska kommunpolitik!

Av , , 8 kommentarer 33

Jag representerar förvisso inte partiet i kommunfullmäktige i Umeå längre, dock händer det att man känner sig inspirerad att ta till orda på kommunfullmäktige, även om man nuförtiden inte har den möjligheten.

MP & S tilläts, med en relativt god majoritet, lyfta ”situationen i Gaza” i Umeå kommunfullmäktige genom att ställa en enkel fråga till samma majoritet. En motivtext med klart fokus på situationen i Gaza och en påklistrad formalistisk och illa kopplad avslutande fråga till den upplästa motivtexten som avsåg att man på något vis skulle rättfärdiga tillgreppet. Detta skedde i måndags.

När någon ställer sådana frågor som inte är relevanta för kommunpolitiken så reagerar många, med all rätt. Frågan titulerades ”15/24 Fråga: Har kommunen i egenskap av huvudman vidtagit några åtgärder för att personalen och elever i vår organisation har det stödet de behöver för att ta sig igenom denna svåra kristid?”

Sossarna och miljöpartiet tillät sig själva ställa frågan, och så klart svara på den.

De debatterar gärna ämnet eftersom både S och MP har ett intresse att väcka opinion för Palestina – mycket på grund av att deras väljardemografi ser ut som den gör. Dock har det absolut ingenting att göra med Umeås kommunpolitik. En motsvarighet är det Fi gjorde i Göteborg Stad för några år sedan: rösta fram att Göteborg skulle stå bakom ett kärnvapenförbud.

Att då använda de demokratiska verktyg vigda åt oppositionen – i Umeå kommunfullmäktige – för en intern megafon till att kommunicera styrets ställning kring frågor som inte egentligen handlar om kommunens spörsmål, det är ytterst vanskligt och oseriöst.

När facket vill åsiktsregistrera sina medlemmar….

Av , , 2 kommentarer 29

Helgens nyheter inkluderade bland annat en artikel kring facket som vill åsiktsregistrera sina medlemmar. Det vill säga en förtroendevald som har försökt luska ut vilka fackliga medlemmar som också är medlem i ett politiskt parti. Åsiktsregistrering är förstås ingen särskilt vacker syssla – särskilt illa klädsam för en förtroendevald att företa sig.

Även om det än så länge endast tycks vara Sverigedemokrater som vissa fack valt att utesluta, så finns det förstås inga garantier för att de med annorlunda partisympati ska komma att exkluderas över en framtida godtycklig värdegrund.

Man blir inte imponerad över deras så kallade värdegrund, som uppenbarligen tycks stå väl över våra demokratiska värderingar som rimligen bör utgöra grunden för en arbetstagarorganisation.

Det är viktigt för den fackliga rörelsen att ta itu med den typen av ageranden, ifall man vill ha förtroende från sina medlemmar som i allt högre grad utgörs av Sverigedemokrater.

Sosse-inflation och sjukvård!

Av , , 9 kommentarer 26

S tycks krampaktigt söka tag i media genom diverse besynnerliga utspel. Man försöker göra politik av de mest alldagliga saker.
Devisen att all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet tycks vara deras devis.
Igår försökte de göra politik av något man själv bär ansvaret för.

I morse gjorde jag misstaget att kika igenom det. Sossarnas senaste (gårdagens) jippo(artikel: S talarkupp i riksdagen – kan pågå hela kvällen).

Sjukvården har som vi vet stora bekymmer.
Främst hur sosseinflationen kommit att drabba regionerna. Sosseinflationen är något sossarna valt att fokusera på att skyffla över ansvaret till den nytillträdda regeringen (och SD).
Regionernas skyldighet att prioritera mellan verksamheter försöker man naturligtvis att – om inte förtiga – åtminstone försöka förminska relevansen av.

Sossarna valde alltså att ha en sosse per region att bråka utifrån regionens perspektiv.
För Västerbottens del var det Björn Weichel(S) som fick sticka ut nacken.

När han klev upp till podiet tog jag för givet att han grundligt talat med sin regionala företrädare innan han började tala. Men måste säga att det verkar rackarns oklart.

Han lyfter då särskilt behovet av investeringar på fastigheter och medicinsk teknik. Hur dessa fått lida.

Han har inte fel i sak. Absolut inte. Om något skulle jag säga att det stora reinvesteringsbehoven också har blivit alltmer problematiskt som partierna valt att inte prioritera investeringar. Vilket förstås kommer av att långsiktigheten inte är politiskt attraktiv.
Ifall man kan finansiera annat med sina besparingar så är det i regel klokare för att kunna vinna fler väljare.

Nåväl. Problemet med hans argumentation är att detta gäller samtliga förslag till regionplan och budget – med undantag av Sverigedemokraternas.

Sanningen är att de begränsade satsningarna på fastighet och MT är något alla partier utom SD gör i Region Västerbotten.
Sverigedemokraterna tar – till skillnad från övriga partier – ansvar. Det är ingen ny företeelse, det ansvarstagandet återkommer i våra budgetförslag. Men – för den vetgirige – länkar jag fjolårets olika förslag till regionplan och budget här.

För övriga partier är det självklart att man prioriterar andra märkligheter före sjukvård och förutsättningar för sjukvården.
Skulle kunna sedvanligt nämna de enorma resurser som går till Norrlandsoperan, eller bristen på realistiska besparingar inom administration, men tänker i stället att det är affär att lyfta lite lobby, då det snart är dags för det ökända ”Region Västerbotten på Grand Hôtel”.

Västerbotten på Grand Hôtel kör igång nästa vecka.
Temat är ”Västerbotten, en föregångare i omställning: HUR HÖJER VI TEMPOT?”.

Jag stannar där…

Odemokratiska (S)trategier!

Av , , 9 kommentarer 32

Gårdagens partiledardebatt kom att – till stor del – handla om socialdemokraternas kovändning avseende migration.
Det mest anmärkningsvärda är att socialdemokraterna försöker skriva om historien i grunden.
S menar – som bekant – att de länge försökt begränsa invandringen. Sedan 2015 hävdar man.

Det är direkt lögn. Det vet de som följt politiken.
Men Socialdemokraterna känner att vindarna har vänt, och som skrupelfria politiker, vänder de kappan efter den.

Tänker mig delvis att det hela kan vara en lösning på problemet socialdemokraterna haft till följd av att de begärts ta ansvar för den ansvarslösa invandringspolitik man de facto fört.
En otäck lösning på det problemet skulle kunna vara just att locka de politiskt ointresserade väljarna genom att helt enkelt fara med osanning, och samtidigt presentera en chimär till ansvarstagande.

Jag ogillar att svepande använda mig av begrepp såsom ”värdegrund” i syfte att begränsa debatter. Men samtidigt kan man undra vilken värdegrund en sådan strategi riktigt vilar på.
En sådan strategi bör förstås oroa gemene demokratiskt lagd människa.

Därtill tror jag de flesta med förstånd ser att vissa av politikerna är mer skådespelare än rimligt.

Glesbygdsfientligt glesbygdsparti?

Av , , 25 kommentarer 31

I inlägget tidigare, ”Bra SD fick igenom billigare diesel”, nämnde jag att diverse vänstermuppar varit bra irriterade över att SD fått igenom en begränsning av reduktionsplikten.
Ett av de partierna, inte minst regionalt, som kommit att bråka kring HVO (även regionalt avseende länstrafiken) – är centerpartiet.

Såg att de enligt aftonbladet/demoskop, nu faller under riksdagsspärren.

Det är svårt att skönja vilken väljargrupp centerpartiet avser vara till för. Ett märkligt storstadsparti, med ett par illa förankrade fötter på ett allt halare underlag.

Man undrar hur länge de ideella krafter inom centerpartiet – de med ett genuint glesbygdsfokus – mäktar med att försöka kurskorrigera det synnerligen stumma partiet.

Bra SD fick igenom billigare Diesel!

Av , , 53 kommentarer 42

Sverigedemokraterna var – som ni minns – enda partiet som verkade mot reduktionsplikten ursprungligen.

Positivt att se att Regeringen följde Sverigedemokraterna avseende reduktionsplikten. Nu tycks förvisso diverse vänstermuppar vara bra irriterade över detta, så vi får väl hoppas att de också stannar av och börjar rannsaka sina ställningstaganden…

Lämnar också gårdagens youtubeshort i ämnet, för den intresserade.

https://www.youtube.com/shorts/hRP5OQ_Rfvw