Petter Nilsson(SD)

Varför har man manipulerat PISA?

Av , , 6 kommentarer 29

Sverige har ju återkommande räknat bort en stor del av eleverna från PISA. Nu har riksrevisionen riktat hård kritik mot regeringen. Inget som synats i några större medier annat än expressen vad jag sett.

Jag har funderat vad värdet är – annat än att dölja övriga partiers ansvarslösa invandringspolitik. Om nu regeringen valt att bara inkludera de högst presterande grupperna så hade vi ju sannerligen kunna kalla oss bäst i klassen.

Men hur hjälper det någon?

Poängen med mätningar – och för den delen även kritik – är ju att synliggöra brister. Därefter börja motarbeta grunderna till problemen.

Manipulationen av PISA leder till att inga verkningsfulla åtgärder tas.

Trygga regionernas ambulansflyg

Av , , Bli först att kommentera 18

Har tidigare skrivit om SLA, där jag och Sverigedemokraterna har problematiserat hur man hanterat ambulanshelikopterverksamheten i Västerbotten.
Det här inlägget handlar emellertid om Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA). Det handlar alltså om ambulansflyg. Det är alltså en helt annorlunda verksamhet. Detta handlar om ambulansflyg.

Säkerligen har många också läst diverse artiklar i ämnet. Sverigedemokraterna ställde sig initialt skeptiska till KSA.
Samtidigt har vi efter att KSA väl bildats fortsatt att hoppas på att det faktiskt ska kunna göra ett ordentligt jobb. Vi måste ju ha ett fungerande ambulansflyg. Det är inte minst viktigt för oss här uppe där vi har långa avstånd.

Men. KSA bör pyssla med upphandlingar. Inte låtsas vara flygbolag.
Många märkliga beslut i kölvattnet av att man valde att bedriva flygbolag. Inte minst väldigt dyra flyg som dels påverkar kostnadsbilden häftigt, dels är sämre i miljöhänseende. Att dessutom göra besparingar på piloter, och hamna i bråk med SAS om hangarer.

Ytterst måste KSA ställa om sitt fokus. Det är också av den anledningen SD lämnade in en motion i regionen som syftar till att KSA måste arbeta med upphandlingar, och först och främst måste säkra ambulansflyget för en övergångsperiod, och därefter upphandla ambulansflygtjänsten i ett längre perspektiv.

Beklagligt beslut att öppna upp för vårdturism

Av , , 2 kommentarer 28

Avseende Regionfullmäktigeärendet, ”Kostnadsfrihet vid provtagning och vård avseende covid-19 för personer från andra länder”, så har nu övriga partier ställt sig bakom att ge avgiftsfri vård för covid-19 oavsett om de omfattas av smittskyddslag 7 kap 3 § eller inte.

Sverigedemokraterna var tydliga med att avgränsningen måste vara ”vård direkt föranledd av covid”.

Personer med misstänkt eller bekräftad infektion av covid-19 ska få avgiftsfri provtagning och vård för Covid-19 om de vistas i Västerbottens län, oavsett om de omfattas av smittskyddslagen (7 kap, 3 §) eller inte.

Syftet är alltså att Region Västerbotten inte ska bekosta vård för berörda som inte har symptom direkt föranledda av covid(eller för den delen långidscovid), och ej inkluderas i linje med smittskyddslag 7 kap 3 §.

Problemet med ursprunglig skrivelse är alltså att man breddar begreppet vård så att man i värsta fall får bekosta sjukvård för diagnosticerad långtidscovid utan att berörda bär smitta eller för den delen smittar.
Det fattade beslutet – som samtliga övriga partierna ställer sig bakom – öppnar således för vård-turism, något som kunde undvikas genom att bifalla Sverigedemokraternas förslag till beslut.

Medborgarskapet måste vara värdefullt!

Av , , 3 kommentarer 24

Sverigedemokraterna vill  begränsa vissa bidrag till svenska medborgare. Att stärka medborgarskapets värde är inte att sätta grupp mot grupp .

Ska man kunna satsa ordentligt på välfärden och dessutom begränsa pull-faktorerna till Sverige så behöver man också stärka medborgarskapets värde. Därtill behövs också ordentliga krav ställas för att bli medborgare.

Det är förstås inga konstigheter. Sverige kan inte finansiera välfärd för hela världens befolkning. Det faller på sin egna orimlighet.

Varför vill samtliga övriga partier göra bilkörning dyrare?

Av , , 7 kommentarer 25

Endast SD säger nej till häftigt höjda bensin- och dielselpriser vid pump.

“Det blir mer biodrivmedel i bensin och diesel från och med 1 augusti 2021. Literpriset på bensin kan komma att öka med upp till 3,60 kronor och diesel med 6,75 kronor – utöver skattehöjningar. Dessutom klarar inte alla bensinbilar att köras på E10.” Skriver mestmotor.se.

Det kommer förstås påverka Västerbotten mycket negativt. Inte minst inom jord- och skogsbruk.
Man tycker ju pandemin borde öppnat ögonen på politikerna från övriga partier.
Vi behöver ha en bättre kapacitet att producera saker själva i Sverige. Sverige kan heller inte vara ett föregångsland inom allt – vid var given tidpunkt.

Sverige är inte ett isolerat land. Vi kommer inte lösa miljöproblemen själva. Och ifall vi avvecklar vårt jord- och skogsbruk kommer det endast leda till mer transporter och ytterst mer utsläpp.

Kyrkan ska vara välkomnande!

Av , , 5 kommentarer 28

Gårdagens inlägg kring pride-jesus och ikon-greta resulterade i att en del personer hörde av sig till mig. Många tillskrev mig åsikter jag helt enkelt inte har.

För det första. Jag har inga bekymmer med att konst kan vara provokativ. Absolut inte. Men det innebär inte att man behöver vara provokativ i kyrkorummet. Där finns människor som faktiskt är troende. Det finns också de som sörjer. Men också de som söker efter den rustika helighet rummet erbjuder.

Provocerande konst har jag som sagt förståelse för – men inte i kyrkrummet.

Det blir inte alls rätt att vara provokativ i den miljön.

Det provokativa i att bränna en bibel eller koran. Det provokativa att ställa ut en pride-[Jesus/Muhammed] på en konstutställning är väsensskilt.

Jag tycker inte att politik ska splittra upp svenska kyrkan. Politiska inslag ska absolut undvikas. Särskilt i kyrkorummet. Samtidigt har jag absolut synpunkter på att Svenska Kyrkan använder medlemmarnas pengar på exempelvis asylrättsaktivism.

Det är min politiska uppfattning att de som kommer till Sverige – oaktat religiös tillhörighet – behöver bli en del av det svenska samhället. S k assimilation.
Integration, en tro om att olika kulturer växelverkar och stärker varandra, har lett till att en rad direkt dåliga kulturella inslag fått fotfäste i Sverige. Det har inte funkat. Det är inte önskvärt.
Istället behöver man bli en del av det nya landet.

Missionsuppdraget bör absolut vara vägledande för svenska kyrkan. Har bland annat lämnat in följande motion till Kyrkomötet avseende detta.

Vilka provokativa alster som muslimer har stående i sina moskéer är inte min sak att bestämma. Men har ytterst svårt att tro att ”pride-muhammed” skulle ställas ut i en moské.

Nej. jag är inte ateist.

Och nej. Svenska Kyrkan ska inte verka för en islamisering, kyrkan har sina medlemmar att verka för.

Greta-ikon och Pride-Jesus har ingen plats i Kyrkan!

Av , , 5 kommentarer 28

Många kommer till kyrkan för att be, få en del av heligheten som en kyrka erbjuder. Vissa kommer till kyrkan för att få stöd. Vissa för att sörja.
Jag har samtidigt en förståelse för att konst måste kunna vara provokativ.

Men varför ställer kyrkan ut en greta-ikon? Varför ställer man ut en pride-jesus?

Vilken tröst erbjuder dessa ”konstnärliga utsmyckningar” den sörjande modern som precis förlorat sitt barn, eller den äldre herren som precis förlorat sin älskade?

Och vilken inspiration medför alstren de konservativa kristna i församlingen?

Helt bizarrt.
Det måste till en ändring i Svenska Kyrkan.

Varför skriva om ”Vi på saltkråkan”?

Av , , 5 kommentarer 26

Nu är jag själv skallig och politiker, och rent åldersmässigt så passar jag alltför väl in på farbror Melker. Kanske inte det mest smickrande faktumet.

Nej. Jag är inte ens tillräckligt kränkt för att vilja skriva om serien.
Jag ser det som en skildring av skärgårdslivet som Astrid Lindgren författat efter en gedigen erfarenhet av skärgårdslivet.

Inte därmed sagt att skärgårdslivet är så klart för en norrlänning heller, men fortfarande är det en del av det kollektiva medvetandet. Vem har inte sett serien?

Man måste då fråga sig varför man avser göra om det hela. Det enda jag kan tänka mig är att man avser att ta omtag för att inkludera fler olika grupper av människor. Ni vet sådana där grupper som övriga partier och märkliga totalitära ideologier gärna delar in människor i. Hudfärg, sexuell läggning, etc.

Man aviserar också att fler alster av Astrid Lindgren ska petas i.

Prioritera vård och vårdpersonal!

Av , , Bli först att kommentera 20

Om bara ett par månader läggs beslutas ny budget i Region Västerbotten. För att Regionens verksamheter ska kunna nå en skälig kostnadseffektivitet, för att trygga vår roll som attraktiv arbetsgivare – inte minst under pandemi – så måste vården prioriteras!

Övriga partier har vart tydliga med att de avsett prioritera kultur, regional utveckling, administration och överflödig förtroendemannaorganisation. Detta har man gjort genom principiellt likalydande budgetalternativ. Budgetalternativ där allt prioriteras (vilket i realiteten innebär att inget prioriterats).

Jag bedömer det vara populism att inte göra prioriteringar som politiker. Det gör det enkelt för en. Man blir inte kritiserad för de besparingar man gör.
Regionen behöver dock prioritera vård och vårdpersonal. Det kräver att man som politiker kliver lite utanför sin bekvämlighetsbubbla.

Det är min förhoppning att övriga partier också prioriterar vård och vårdpersonal, och inte som vanligt håller tunt – efter de lovat runt.

Behövs HBTQ-Aktivism?

Av , , 3 kommentarer 24

Läste Jonas Bergströms ledare (märkt miljö) imorse. Han försöker koppla ihop SD med att vara hbtq-fientliga.
Det är inget nytt. Men vill först fullständigt såga hans mening. Därefter gå in lite djupare på problemet HBTQ-aktivism (beklagar halv-clickbait i rubriken).

Sverige leder ligan när det kommer till tolerans mot samkönade. Endast 2% av Sveriges befolkning anser att att homo- och bisexuella ska ha annorlunda rättigheter än heterosexuella. Vilket är synnerligen lågt ur ett internationellt perspektiv (även inom EU).

Cirka 20% av svenska folket sympatiserar idag med SD. Vi har en stor, och växande medlemsskara.
Om vi nu skulle vara väldigt fördomsfulla avseende SD-väljare så kan vi låtsas att dessa 2% skulle exklusivt välja att rösta SD. I sådana fall skulle en röst av tio ha den uppfattningen som Bergström tillskriver SD.
Och då har vi dessutom inte tagit hänsyn för hur stor del av de 2% som kommer från de destruktiva mångkulturella inslag Bergström själv vurmat för.

Men. Ok. Värstafallsscenariot skulle ifrån Bergströms vänsterperspektiv innebära att 90% av SD-väljarna inte vill begränsa rättigheter för HBTQ.

Skärpning Bergström. Bättre kan du.

Vidare till den märkliga litteraturen.
Här är en länk till den litteratur som förekommit i Umeå kommuns skolor. På något sätt har detta hamnat där. Om det inte skett inom ramen för något formellt beslut, politiskt eller genom förvaltningsdelgation – så är det rimligen aktivism.
Att trivialisera detta ska inte göras.

Innehållet i detta underlag är inte alls lämpligt för Umeås skolor, och ska heller inte förekomma. Detta ska vara budskapet.
Är inte bara genant, är rent destruktivt när meningsmotståndare tillskriver 20% av befolkningen uppfattningar de inte har.

Ta ansvar för samhället istället. Sluta trivialisera problem, och diskutera sakfrågor istället.