Petter Nilsson(SD)

Vart är de andra regionpolitikerna när regionens kontorspersonal monterar skyddsutrustning?

Av , , 2 kommentarer 26
Under föregående vecka hjälpte inga andra regionpolitiker till att producera skyddsmaterial.

Ta gärna en paus från datorn och skrivbordet och hjälp till att fixa skyddsutrustning till vårdpersonalen.

Förstår att det kan kännas svårmodigt i dessa tider, men betänk att du själv arbetar inom vården. Det är rent viktigt att vi ställer upp under våra lediga timmar.

Ska passa på att ge en eloge till alla de som tar tiden hjälpa till. Det är verkligen upplyftande att se alla som tar sig tiden. Ni gör ett fantastiskt jobb!

Montering av skyddsmaterial

Av , , 3 kommentarer 21

Vårdpersonal gör fantastiskt viktiga insatser var dag. Trots att vi saknar god skyddsutrustning.

På regionens hus monteras nu skyddsutrustning, där regionen bemannar upp för att kunna producera skyddsmaterial egenhändigt. Ekonomer, upphandlare, projektledare, tandtekniker med fler hjälps åt för att montera skyddsutrustning.

Var där idag och hjälpte till. Vill främst uttrycka min uppskattning för alla som hade möjlighet att komma dit och hjälpa till. Riktigt positivt se alla som tillsammans arbetar för att sörja för mer skyddsutrustning till vårdpersonalen.

Stämningen är fantastisk bland de som monterar, där alla arbetar för att förbättra förutsättningarna för vårdpersonalen. Det är tydligt att vi Västerbottningar står enade mot pandemin.

Låt sjuk vårdpersonal vara hemma.

Av , , Bli först att kommentera 13
11 mars klappade januaripartierna sig för bröstet och meddelade att de tillfälligt slopar karensdagen/karensavdraget. För att bekämpa coronavirusets spridning och för att minska belastningen på vården lovade regeringen att slopa karensavdraget.
”Staten kompenserar tillfälligt för karensavdraget med anledning av coronaviruset så att människor stannar hemma vid sjukdom”, skrev regeringen när beskedet meddelades. Efter detta sedan klubbades blev verkligheten en annan, vilket man glömde meddela förutom i någon dold notis.
I själva verket får den som varit hemma en ersättning på 700 kronor, före skatt – oavsett lön – för den första sjukdagen. För tusentals anställda täcker ersättningen inte ens hälften av inkomstbortfallet karensavdraget innebär.
Eftersom första sjukdagen – genom utebliven lön – kostar den anställde så riskerar vårdpersonal gå till jobbet trots att man inte känner sig helt frisk.
Sverigedemokraterna kräver nu att man slopar karensavdraget helt, så att första sjukdagen inte kostar vårdpersonal.

Låt det inte bli vardagligt.

Av , , 2 kommentarer 22

Bilar brinner, i samband med detta brinner en kvarterslokal. Nuförtiden är det ytterst sällan att medborgare mailar eller ringer en och talar om företeelser, såsom bränderna, som om de vore anmärkningsvärda.

Det är märkligt hur snabbt saker förlorar det där alldagliga ”nyhetsbeklagningsvärdet”. Ni vet, det där var Västerbottningen har särskilt nära hjärtat. Att till morgonkaffet ha en grej att ordentligt beklaga sig över för arbetskompisarna.
Vi människor är ju beskaffade så. När något är nytt och man har det färskt i minnet så är det något man också verkligen lägger tankekraft och engagemang på.

För stunden så är corona-krisen något som fortfarande påverkar många, och det är relativt nytt. Vi har krisen färsk i minnet. Kanske känner man någon som blivit smittad, eller rentav avlidit till följd. Kanske är man själv orolig.
Man känner hygienrutiner och riktlinjer. Det är en springande punkt under fikapauser och under de möten och samtal vi har med våra medmänniskor.
Med vårens behag har vi ändå stockholmare som är ute på utserveringar och tar avsteg från de riktlinjer och rutiner de väl känner till. Med det så riskerar man sprida smittan ytterligare. Man riskerar både sig själv och andra.

Det är av största vikt att vi inte låter de här sakerna bli vardagliga.
Bilar brinner. fastigheter brinner. I Umeå. Det ska vi inte tolerera.

Håll ut även fast vårkanten kommer, och kom ihåg att coronakrisen är bestående. Ha tålamod och ta hand om er själva och varandra.

Bilbränderna i Umeå under coronatider

Av , , 2 kommentarer 25
Som jag tidigare skrivit så har vi sett sett fenomenet med bilbränder växa fram i andra städer i Sverige, bilbränder är nästan alltid är anlagda bränder, fenomenet har kopplingar till organiserad brottslighet och utanförskap. Det är tydligt att tiden nu kommit ikapp Umeå.
Umeå är inte längre den trygga staden som man från vänsterhåll försökt göra gällande. Vi har bekymmer. Det är allmänt känt att vissa områden i Umeå är mindre behagliga att bo och bedriva verksamhet inom. Det medför att många med ekonomiska resurser söker sig ifrån kända belastade områden. Medan andra med begränsade resurser tvingas bo kvar.
Bilbränder är fruktansvärda, och ska inte förekomma.
Att detta sker under pågående corona-pandemi är än mer förkastligt. I ett läge där människors möjligheter att ta egen bil till jobbet – att undvika belasta kollektivtrafik för att undvika smitta sig själv och andra – är attentaten fullständigt vedervärdiga.
Det visar på en fullständig respektlöshet för medmänniskor.
Vi måste ta detta på allvar från politiskt håll. Signalerna måste vara tydliga, och åtgärderna rejäla. Detta gäller förstås kommunal, regional och nationell nivå.

Holmlunds(S) trivialisering av Corona är oacceptabel.

Av , , 4 kommentarer 26

Jag har vart ytterst förstiktig med att politisera corona. I regionen försöker partierna tillsammans undvika politiskt groll.
Det handlar om att hitta verkningsfulla åtgärder i syfte att begränsa smittspridningen.
Självfallet kommer det finnas skäl att återkomma till vad partierna gjort under coronapandemin i ett senare skede.

Vidare har jag ytterst sällan valt att kommentera på Lennarts tendensiösa utfyllnadstexter. Nu har emellertid återkommande inlägg inkommit där Lennart valt en väldigt skeptisk hållning rörande coronavirusets allvarlighet, trots att han – som han också själv skriver – inte är en expert på Corona.
Ibland är det affär att lämna texter opublicerade.

Skriver inte detta inlägg i syfte att skapa politisk konflikt. Det jag vänder mig emot är trivialiserandet av corona som Holmlunds inlägg medför.

Corona är på allvar.

Bekymret är att även om en ytterst liten andel människor väljer att ta för lätt på corona, så kommer det påverka spridningen i tämligen stor negativ riktning.

När offentliga personer väljer att aktivt trivialisera coronaviruset och med detta riskera vidare smittoutbredning – är det synnerligen allvarligt. Det är samhällsvådligt.
Lennart riskerar med sin återkommande trivialisering av corona – människoliv. Människor som kan komma att prioriteras bort inom vården.

Socialdemokratiska profilen Lennart Holmlund går helt enkelt för långt i detta, och det är min uppriktiga förhoppning att Lennart ber om ursäkt för sitt beteende.

Det är riktigt att konflikter ogärna gynnar samhället. Men det gör heller inte oförsiktighet till följd av trivialisering av corona.

Vi måste tillsammans, som medmänniskor, skydda oss undan corona.

Önskar er alla en trygg påsk!

Av , , 1 kommentar 16

Sedligt är väl förvisso att önska en glad påsk, men i rådande tider känner jag att en trygg påsk är mer klädsamt tillönska er.

Har under de senaste dagarna blivit kontaktad av vänner och bekanta som på olika sätt påverkats av corona-pandemin. Tänkte använda bloggen för att skriva av mig en aning, utan att egentligen lägga någon politisk prägel på inlägget.

I vanliga fall passar många på att träffa släkt och vänner under påskledigheten, det är dessvärre svårare att göra nu.

Istället tar många tillsammans ansvar för att begränsa smittspridningen. Det innebär emellertid att människor själva firar påsk. Kom ihåg att ta kontakt med varandra ändå, över telefon eller internet, och tillönska varandra en trygg påsk.
Det är viktigt att vi också visar att vi bryr oss om varandra i den här tiden.

Till er alla, en trygg påsk.