Petter Nilsson(SD)

Brottslighet bland invandrare i Danmark

Av , , 2 kommentarer 27

Det finns förstås många viktiga poänger med att faktiskt föra statistik på brott som begås utifrån bakgrund. För att kunna fatta förnuftiga beslut krävs också bra underlag och förståelse för problem och problembild.

I Sverige slutade man med detta för cirka 15 år sedan.

I Danmark gör man fortfarande det.

Ingen analys är gjord baserat på socioekonomisk bakgrund, eller andra aspekter. Man ska förstås vara försiktig med att tolka studien analogt. Sverige har andra förutsättningar.

SMER: ”De som befinner sig illegalt i Sverige har rätt till organtransplantation!”

Av , , 7 kommentarer 33

Detta blogginägg tar upp SMER:s inlaga i SvD, ”Papperslösa har rätt till organtransplantation”.


Varje år genomförs i Sverige cirka 800 organtransplantationer.
Dessa transplantationer kan göras tack vare att en annan människa har sagt ja till organdonation efter döden.

Varje år dör cirka 50 personer i Sverige på grund av organbristen.

En betydande flaskhals är att vi har bekymmer sörja för organ i tillräcklig omfattning.


Regionerna idag har ytterst svåra ekonomiska förutsättningar.
Region Västerbotten har synnerligen stora utmaningar kommande år med omfattande medel vi kommer behöva betala för att täcka det negativa balanskravsresultatet.

Organtransplantationer är några av de mest kostsamma åtgärderna regionerna gör.
Även om man kan godhetssignalera och säga att man inte kan sätta ett pris på vård, så är sanningen att verksamhetsledning nogsamt väger de medel man hanterar för att kunna ge mest vård för de pengar verksamheterna tilldelas av politiken.

Resurserna är i högsta grad ändliga, och för en som årligen budgeterar för Regionverksamheter kan jag intyga att prioriteringar inom vård över huvud är synnerligen svårvägda.

Ekonomin är också en aspekt man bör bära med sig.

Om SMER:s inlägg
Sverige kan omöjligen ge vård till hela världen. Det finns länder där man inte har en lika välutvecklad sjukvård som i Sverige. Om man har sökt sig till Sverige – deras sak prövats – och de inte lämnar landet trots att de uppehåller sig illegalt menar alltså SMER att dessa personer ska ges organ.

Jag är övertygad om att detta från SMER kommer leda till att förtroendet för förhoppningen att man själv ska kunna bli mottagare av organ – såvida man själv donerar sjunker. Det innebär också att färre troligtvis kommer tacka ja till att donera organ.

Detta kommer också leda till att fler med stort vårdbehov söker sig till Sverige och uppehåller sig illegalt i landet, på grund av löftet att de ska få vård. I den mån de med större vårdbehov behöver vård, träder vårdprioriteringarna in. De med störst vårdbehov vår vård först. Detta leder till konkreta utträngningseffekter av svenska medborgare.

”Kents plan”

Av , , Bli först att kommentera 25

Det gäller vara väldigt tydlig kring Kents plan.
Läste tidigare att Petter Bergner i VK beskrev att han var förbannad, som medborgare.

Jag håller med. Vi Sverigedemokrater har problematiserat ”Kents plan” i vår budget, samt även i exempelvis debattartiklar och blogginlägg.

Samtliga politiska partier vill satsa på verksamheter. Övriga partier utom SD har bekymret att de också bundit sig att prioritera administration, kultur, förtroendemannaorganisation och regional utveckling, likväl som vård.

Sverigedemokraterna ger mer medel till vård- och vårdpersonal eftersom vi prioriterar vård och vårdpersonal högre än de tidigare nämnda områdena.

Som politiker är det naturligtvis tacksamt att verka snäll och att satsa på allt. Man kan genom att förhålla sig så täcka in att man prioriterar det alla väljare är intresserad utav. Men egentligen prioriterar man förstås ingenting när man prioriterar allt.

När regionen behöver spara, blir det förstås väldigt svårt. För antingen måste man dra ned på allt, eller så måste man hitta något enskilt att dra ned på. Man måste prioritera.

En ”lifehack” för en sjuklöverpolitiker är ju att istället hänvisa till tjänstemännen, vilket man i det här fallet gjort genom att stötta Kents plan – även i budget för 2020. Det blir då inte synligt att de politiska partierna väljer besparingarna (inom främst vård).
Partierna får fortsätta verka snälla, och de kan fortsätta ”prioritera allt, allt åt alla”(i effekt alltså att prioritera ingenting).

Revisionen kom med sin rapport också att ifrågasätta hemtagningseffekten i sin rapport.
Hemtagningseffekten, alltså i vilken mån planen faktiskt klarar av att hålla de omfattande effektiviseringar den föreslås medföra.

Partierna i sjuklövern saknar en långsiktig plan.

Sverigedemokraterna är enda partiet som budgeterat för en begränsad hemtagningseffekt.

Vi är samtidigt tydliga med att ansvaret främst vilar på politikerna, samt att politiken inte handlar om att verka snäll – eller att slänga epitet på motståndare. Politik kokar ned till hur man väljer att prioritera.

Sverigedemokraterna prioriterar vård- och vårdpersonal.

Medias debattåtergivning

Av , , 3 kommentarer 25

Nu är jag själv förvisso ingen skönhet, och har väl inga sådana ambitioner – men – ibland kan man konstatera att bilder ibland inte blir fantastiskt smickrande. Noterar dock att min motdebattör knappast behandlades annorlunda av VK.

 

Återgivningen av själva debatten lämnade mycket att önska, då debatten präglades av betydligt fler facetter än texten ger sken av.
Biblioteksplanen som övriga partier röstat på har en ofullständig mening, vi yrkar att fylla den ofullständiga meningen. Detta borde rimligtvis gjorts av majoriteten.

Avseende diskussionen om kultur, integration och assimilation

Integration innebär att kulturer i växelverkan bör arbeta tillsammans, och att detta är gynnsamt för kulturerna som harmoniseras. Sverigedemokraterna har vart tydliga med att alla kulturella inslag inte är önskvärda, att de inte berikar Västerbottnisk kultur. Exempelvis tvångsgifte, hedersvåld, oskuldskontroller, klankultur (listan går att göras lång) berikar inte Västerbottnisk kultur.

Integrationsprojekt och mångkultur måste ersättas av assimilation. Det vill säga att man inkluderas i samhället genom att bli en del av sitt nya hemland(Sverige).

jfr ”– Det finns en rad olika kulturer som inte alls är önskvärda i Sverige, säger han.”

Hoppas att berörd journalist också tar sig tiden att återge problembeskrivningen ordentligt för läsarna, för att också tydliggöra argumenten som bygger upp teserna.

Debatten i sig går att se i efterhand här(startar vid debatten kring biblioteksplanen)!

Prioriteringar i Region Västerbotten med ekonomiska svårigheter.

Av , , 1 kommentar 25

Ekonomin ser ordentligt dyster ut i Region Västerbotten. Omfattande medel behöver betalas tillbaka inom ramen för ordinarie drift kommande år.
Vi har bara en viss mängd medel att förfoga över.

Under delårsrapports-debatten igår så attackerade sjuklöverns övriga ”oppositionspartier” majoriteten – trots att de till sista siffran lämnade in en identisk budget för året 2020 i fullmäktige 2019.

De enda konkreta förslagen på lösningar som framkom under debatten var från Sverigedemokraterna, där vi är tydliga med att vi måste prioritera vården över administration, kultur, regional utveckling och förtroendemannaorganisation.
Att vi måste budgetera för en minskad hemtagningseffekt av ”Kents plan”.

Det finns inga enkla lösningar. Som politiker är det förstås alltid angenämt att kunna säga att man prioriterar all verksamhet. Bekymret är emellertid att man då inte prioriterar något.

Kanske är det just därför inget av de övriga partierna valde att bifalla Sverigedemokraternas initiativ (som lyft under regionstyrelsen 27 oktober) att behandla budget i november.

Vi behöver satsa på gles- och landsbygd!

Av , , 2 kommentarer 22

Under dagen idag kommer regionfullmäktige att sammanträda.
Många ärenden kommer behandlas, många av dem viktiga.
Tänkte särskilt slå ned vid regionala utvecklingsstrategin eftersom det är första gången den beslutas i detta forumet.

Sverigedemokraterna har länge vart tydliga med vår vision, att satsningar behövs i gles- och landsbygd.
Genom att möjliggöra etableringar och förstärka jordbruks- och skogsnäring likväl som industri så möjliggör vi för Västerbottens centralorter att växa naturligt genom att ett större samordningsbehov växer fram.

Ser man till förslaget till RUS som övriga partier biträder så finns inga egentliga avgränsningar gjorda. Man väljer – precis som med budget – prioritera allting.
Men när man prioriterar allting, så prioriterar man ingenting.

Det leder heller inte till någon förändring. Men man ser snäll ut.
Jag är övertygad om att väljarna ser igenom det.

Vikten av munskydd

Av , , 1 kommentar 19

När jag går utomhus är jag noga att bära munskydd. Främst av respekt för andra.
Sverige – inte minst Norrland – har ingen anrik tradition att bära munskydd. Samtidigt handlar det om en respekt, att visa att man tar andras hälsa och välmående på allvar.

Bekymret är att ytterst få i rådande pandemitid bär munskydd. Det gör att det kan vara svårt för människor att våga sticka ut.

Noterar artiklar med missvisande rubriker, såsom DN:s ”Dansk studie: Begränsad nytta att bära munskydd”, där man inte tagit hänsyn till i vilken omfattning det begränsar risken för att föra vidare smitta till andra, men ändå har sett att de som burit munskydd i lägre utsträckning smittats än de som inte burit munskydd.

Bär munskydd du också och hjälp till att normalisera användandet.

 

Våld och brott toppar Sverigestudien!

Av , , 2 kommentarer 29

DN skrev i ämnet för någon dag sedan.

De som deltog i enkäten fick bland en lång rad begrepp välja ut de tio som de ansåg bäst beskriver de värderingar/egenskaper/beteenden i ”det Sverige du lever i i dag?”, där hela 782 personer valde ”Våld och brott”.

Det är förstås något som i allra högsta grad präglar det svenska samhället idag. Utvecklingen är förstås oroande. Även om övriga partier febrilt kopierar vår politik i området så behöver beslutsfattandet komma ikapp.

De åtgärder vi föreslog igår – behöver vara införda idag!