Petter Nilsson(SD)

Majoriteten ska inte styra media!

Av , , Bli först att kommentera 30

Det blir klart bekymmersamt när majoriteten styr media. I regionens fall utgör samtliga övriga partier majoriteten – vilket är anledningen varför jag fortfarande använder uttrycket sjuklövern för att beskriva de övriga partierna i regionen.

Man bör komma ihåg att även om budgetarna från övriga partier inte skiljer sig särskilt mycket åt, så har tidigare samtliga övriga partier vart överens om budget tidigare under denna mandatperioden.

Tendenserna att skicka ut PM innan ärenden beslutas är klart bekymrande.

Det är också bekymrande när vissa partier inom sjuklövern går ut med one-liners såsom: ”satsa mer på vården”, eller ”lyft vårdpersonal”, när de de-facto lägger mindre medel på vård och vårdpersonal än Sverigedemokraterna.

De vet att det inte går att lägga ner medel utifrån att deras budget inte ger dem det utrymmet. Samtidigt försöker man sig på denna upprepande reklamföring i en förhoppning om att väljarna ska luras enligt devisen: Om man repeterar något tillräckligt ofta, så blir det till en sanning.

Det blir förstås ytterst svårt för media att ifrågasätta då samtliga partier i sjuklövern har en samförståelse.

Sjuklöverns PM från Regionen

Av , , 1 kommentar 24

Noterade att Petter Bergner problematiserade bekymret med kommunikation från regionen i beredningsskedet – det vill säga redan innan ärendena är beslutade.

Jag kan instämma i problemen. Även ärenden som ska vidare till fullmäktige för att beslutas kommuniceras ofta från regionstyrelsen.

S M och V är de enda som tillåts närvara under pressträffarna efter regionstyrelsen. Några större skillnader finns inte egentligen mellan de partierna. S och V ingår som bekant samarbete, men Alliansen som leds av M har principiellt ungefär samma budgetprioriteringar som S och M (vilket leder till mindre medel till vård och vårdpersonal, mer medel till administration, kultur, regional utveckling och förtroendemannaorganisation – även om man försöker kommunicera annorlunda).

Sverigedemokraterna har ingen representant under dessa träffar. Istället bjuder vi in till egna presskonferenser/träffar när större ärenden ska tas upp.

Jag har förståelse för att det mediala arbetet idag är svårlett, färre som läser lokala media – och i förlängningen svårt för de förhållandevis få journalisterna att kunna medverka på var mindre pressträff.

Men det finns också en till dimension. Förutsättningarna för ärendena kan komma att ändras inför beslut i fullmäktige.
Många av oss som sitter som gruppledare eller i styrelsen har ett helikopterperspektiv i våra respektive partier.

Det vill säga att vi håller en övergripande blick över ekonomi och organisation.

Jag kan bara tala för Sverigedemokraternas grupp avseende vikten att lyssna in våra ledamöter. Ofta besitter våra ledamöter särskild kompetens och erfarenhet inom särskilda områden. Om ett ärende rör exempelvis medicinska sekreterare har jag själv som gammal svetsare, knappast mycket erfarenhet att tillföra. Katrin Larsson (SD) en av våra ledamöter som själv arbetar just som medicinsk sekreterare. Att inte höra hennes syn på ett ärende som berör just detta hade ju vart fullständigt oansvarigt från min sida.
För vår del har gruppledaren främst helikopterperspektivet, och välkomnar synpunkter från våra ledamöter.

Samtidigt kommuniceras mycket innan gruppen haft sitt möte inför fullmäktige av övriga partier. Måste säga att jag är fascinerad över att gruppledare som ofta främst suttit som just gruppledare kommunicerar en linje innan gruppen fått säga sitt.

Rimligtvis bör man sträva efter att kommunicera först efter beslut formellt fattats i fullmäktige. Det handlar om att låta partiernas gruppmöten få äga rum, så att samtliga ledamöter fått säga sitt.

I de fall ärenden som kräver en större intern beredning hanteras, är det väl rimligt att kommunicera detta redan i styrelsen, men där måste också samtliga partier höras.

Socialdemokraterna oroar!

Av , , 4 kommentarer 28

Peter Hultqvist (S) angriper i Dala-demokraten SD för att polarisera, använda ett hårt språkbruk och att samt vara grisar – i samma artikel.
Jag lämnar det till läsaren att begrunda vem som står för polariseringen och det hårda språkbruket.

Det är anmärkningsvärt att ett statsråd – försvarsministern – väljer att skriva detta i samma veva som man också lanserar en ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret.  En myndighet som föreslås bland annat sprida kunskap och löpande bidra till övriga berörda aktörers beredskap vad gäller psykologiskt försvar.

Någon som minns MSB:s läckta övningsfilm från 2018 där SD kopplades ihop med nazister?

Jag förstår att socialdemokraterna känner sig hotade. Karriärpolitikerna från S möts av vanliga medborgare som plötsligt blivit politiker, såsom länets riksdagsledamöter Jonas Andersson som tidigare arbetade inom migration, Sara Gille som arbetat inom omsorg, eller för egen del vanlig svetsare som såg möjligheter att få till vettigare politik. Människor som sett att den av karriärpolitikerna inslagna vägen helt enkelt inte funkade.

2018 minns jag att man kletade på oss diverse också, där jag inte minst minns att socialdemokraterna hävdade att vi skulle vara för bl a marknadshyror. Utöver förstås alla andra epitet man historiskt försökt med.

Det är inte lika lätt att lura väljarna idag. S strategi funkade bättre förut när det inte var lika lätt att komma åt information genom internet eller sociala media.

Jag tror att många väljare också har genomskådat dagens arbetarfrånskiljda socialdemokratins strategi. Att upprepa en sak tillräckligt många gånger gör det inte nödvändigtvis till en sanning – istället kan det göra en till en lögnare.

 

IS vann mark under 2020

Av , , 5 kommentarer 27

Enligt Säkerhetspolisen finns fortfarande ditresta härifrån som befinner sig på fri fot, samt att många i Sverige fortfarande sympatiserar med IS.

– Vi bedömer fortfarande att det finns den bilden av Islamiska staten och framför allt det livet man vill leva i kalifatet, och vad som är direkt fel med samhället. Just den här bilden av att vi måste förändra, och vi måste förändra det med våld och attentat.

IS har lättare att smuggla sympatisörer som vill slåss för dem, enligt MEI. MEI drar också slutsatsen att IS på grund av pandemin, samt en mindre militär närvaro, så har de också haft det lättare att genomföra fritagningar, samt genomföra mer sofistikerade attacker.

Det är förstås helt sjukt. IS som gjort sig kända för halshuggningar, att bränna ihjäl människor levande, att släpa människor efter bilar. Listan går att göras lång.

Samtidigt har många IS-sympatisörer fått återvända till Sverige utan att ställas inför rätta. Jag förstår uppriktigt sagt inte den snälla linjen som regeringen valt avseende de som valt att slåss för IS.

Kyrka utsatt igen!

Av , , 1 kommentar 29

Har tidigare skrivit i ämnet att vi måste ta attentat mot kyrkor på allvar.
Samma kyrka som jag skrev om, som då utsatts för attentat(att man kastat molotov-cocktails mot den), har återigen utsatts.

Kyrkan är k-märkt och invigdes under 1100-talet.

Fantastiskt vackra kyrkor har byggts upp av våra förfäder, och vi vistas i och runt dessa kulturarv och kulturmiljöer genom livet. Glada tider firar vi i kyrkan, såsom dop, bröllop, skolavslutningar och andra högtider. Kyrkan är också med oss i sorg eller i kris.

Kyrkorna är som sagt ett viktigt trygghetsbärande arv. Vi förvaltar dem från våra förfäder till våra kommande generationer.

Kyrkorna är också en samlingspunkt för kristna – vilka utgör en stor del av befolkningen i Sverige. Återigen – jag har full respekt för de som inte väljer den kristna tron, men religionsfrihet råder i Sverige.
Det är riktigt allvarligt när religionsfriheten angrips.

Galet att förbjuda munskydd i skolan

Av , , Bli först att kommentera 15

Noterar att Halmstad förbjudit munskydd i skolan. Förstår att man lutar sig mot argumentationslinjen att ”Det finns stora risker med munskydd som hanteras fel”, men argumentet är ju ytterst anmärkningsvärt.

Tänk om man skulle resonera likadant avseende annan skyddsutrustning?

Detta riskerar bara ytterligare smittspridning, och otrygghet för de som befinner sig i skolan och deras anhöriga. Elever såväl som lärare och deras familjer. Helt vanvettigt.

Danska S – 0 asylsökanden

Av , , 3 kommentarer 31

Danska TV2 rapporterar att statsministern Mette Fredrikssen (S) i danmark vill minska asylrelaterade invandringen. Målsättningen att nå noll asylsökanden.
I folketingen på fredagen problematiserade den danska statsministern också tidigare politiker för att inte ställt tillräckliga krav på de utlänningar som kommer tilt Danmark. T ex vad gäller försörjning och att anpassa sig till danska värderingar.
Samt tydliggjort att mängden landet tar emot spelar stor roll för att säkerställa att invandrare kan bli en del av landet.

Nu har ju Danmark tagit emot en bråkdel av vad Sverige har gjort.

Socialdemokraterna i Danmark skiljer sig väsentligen från deras svenska motpart.

Även om de efter att ha kopierat vår politik inom en rad områden antagligen kommer bedriva någon slags historierevisionism så är det fortfarande tydligt hur märkligt de agerat under väldigt lång tid.
Det är också anmärkningsvärt att Socialdemokraterna i Sverige inte ännu driver en tillräckligt sträv linje avseende invandringspolitiken, även om man säger sig vara hårdföra.

Här i Västerbotten har jag ännu att debattera mot någon Socialdemokrat som på något vis problematiserar invandringen.

Jag kommer vaccinera mig så fort volymerna tillåter det

Av , , 2 kommentarer 17

I dagsläget har vi såpass liten tillgång på vaccin så att det är svårt att erbjuda det till tillräckligt många. Men så fort vi fått en tillräcklig volym så kommer det bli problem att säkerställa att vi når målen vid trygg vaccinering.

Jag har förståelse för att människor är skeptiska till vaccinering. Är själv ingen riskrupp. Men jag vill inte riskera att smitta andra. För mig är det är viktigt att bidra till att utrota covid-19.

Tycker själv det är ett krav att man som politiker faktiskt leder genom exempel. Det måste vara det första steget.

Själv kommer jag vaccinera mig så fort det finns tillräckligt mycket vaccin att tillgå.