Medlarens dag

Medling mellan två parter

Inte sällan funderar jag över varför många människor har konflikter på gång. Vetenskapen med forskning och erfarenhet har många svar på detta men besynnerligt är det i alla fall.

Jag har medlat sedan många år i olika slags konflikter. Det har varit allt från affärstvister, grannfejder, släktosämja, vårdnadstvister till bodelningstvister. I min anställning på Sveriges största konsumentorganisation handlade det om grannfejder och tvister mellan fastighetsägare och gruvbolag och kommuner. Efter att jag gått i pension har jag fortsatt med medling.

Definition av konflikt; Om man inte utan ansträngningar kan komma överens råder en konflikt. Varför tvister människor? Varför har de inte sällan svårt att komma överens? Ibland tycker jag att människor i allmänhet har alldeles för lätt att råka i tvist.

Jag är utbildad vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet i både medling och förhandling. Min utbildning i medling och förhandling bygger på erfarenheter och forskning från Harvard University och naturligtvis även de olika medlingsuppdrag jag haft. Inom Harvard Negotiation Project forskas och utbildas det. För den som vill läsa mer kan man läsa om Dispute Resolution och om Medling/Mediation.

Villaägarnas Riksförbund gjorde en gång en undersökning bland sina medlemmar och konstaterade att omkring tjugo procent av dem hade någon form av tvist med sin granne. Det är rätt mycket?

Konflikteskaleringstrappa av Friedrich Glasl. I de första tre stegen går det oftast riktigt bar att lösa konflikten men sedan kan det bli förlora – förlora.

Ju längre en tvist varat desto svårare är den att lösa. Konflikter som bygger på värderingar är svårast att lösa. Intressekonflikter och tolkningskonflikter är något lättare att lösa. Beteendekonflikter som oftast uppstår på arbetsplatser kan oftast lösas eller rättare sagt måste lösas. Ett av skälen till att konflikter faktiskt uppstår är att människor inte ”pratar med varandra”.

Friedrich Glasl’s model of conflict escalation visar hur en konflikt eskalerar.

En medlare skall vara opartisk och neutral och måste inge det största förtroendet bland parterna. Grundtanken i medling ligger bland annat i att lösningen på konflikten finns hos parterna själva. Medlarens uppgift är att bidra till bättre kommunikation bland de tvistande parterna.

De senaste medlingarna jag genomfört har varit konflikter mellan företagarfamiljer, vårdnadstvister och bodelningstvister. När barn är inblandade blir tvisten ofta ytterst svår och infekterad och medlingen kan ta något länge tid. I en tvistelösning innebär det alltid att parterna nödgas kompromissa, visa tolerans och ibland helt enkelt försonas. Det handlar om att kulle leva vidare med att inte få all sin vilja igenom. Orubbliga ståndpunkter är överenskommelsens största fiende.

Att vara medlare är att arbeta med något man upplever vara mycket nyttigt givande men kan dock vara mycket mentalt krävande och tålamodsprövande.

Mitt budskap till dem som blivit osams är att inte tveka att anlita medlare.

 

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.