Etikett: Konflikt

Vindeln i konflikt

Av , , Bli först att kommentera 1

Om man inte utan ansträngningar kan vara överens råder konflikt. Intressekonflikter, värdekonflikter och tolkningskonflikter är naturliga inslag i det politiska arbetet. När det gäller konflikten mellan politiska läger i Vindeln ser jag osökt även en beteendekonflikt vilket innebär att parterna irriteras över hur de andra parterna beter sig. Antingen handlar det om hur politiska partier gör besök i kommunen eller andra sådana ting. Vad gäller den så populära sportgrenen att skapa konflikt som ett retoriskt verktyg fanns till och med en politiker som för några år sedan inte alls var rädd för att skapa konflikt. Det är sannolikt inte en alldeles för smart taktik att vinna gehör för sig och sitt parti i en kommun. Den fina formen av att vara ”konflikträdd” är alldeles för underskattad av många.

I Vindeln har de politiska konflikterna av detta slag varat i många år vilket innebär att tvisterna verkligen slagit rot. Inom konfliktforskningen finns även ett mindre sidospår som svepande brukar benämnas ”men som personen är problemet” som innebär att det i så fall är särskilt svårt att komma överens. Det gamla ordspråket ”den är inte ens fel att två träter” kan också revideras något till att det ”räcker med att en är besvärlig för att det skall uppstå en konflikt mellan två”.

Konflikter grundade på tydlig misstro, viss grad av aggression och uttalad aversion mot de andra parterna utgör ett destruktivt och förstörande samverkansklimat. De s konfliktägande parterna blir med andra ord inte särskilt effektiva.

I kommunal och lokal politik kan det praktiska arbetet ofta stå överst vilket betyder att enskilda ideologiska frågor och andra värde- och intressefrågor inte behöver sätta stopp för ett gemensam politiskt arbete. Vad kan det då vara som skapar konflikterna i Vindeln?

 

Konfliktbenägenheten på nära håll

Av , , Bli först att kommentera 1

Vi står lika långt ifrån varandra

Jag har genom åren gjort en särskild erfarenhet om konflikter och konfliktbenägenhet. Den är inte vetenskapligt grundad men väl erfarenhetsgrundad. Dock skulle antagandet vara intressant som en hypotes för ett litet vetenskapligt arbete. Som professionell medlare vid olika slag av konflikter och snart tjugo års erfarenhet av medling har jag underlag att kunna göra följande antaganden. Men först vill jag definiera konflikten. Om två eller flera parter inte utan ansträngning kan komma överens råder en konflikt. Tyvärr är det även så att ju längre en konflikt varat desto svårare är den att lösa.

Konflikter av olika slag kan bland andra vara vårdnadstvister, bodelningstvister, beteendekonflikter på arbetsplatser, intressekonflikter mellan grannar, tolkningstvister i olika slag av avtal, familjetvister etcetera.

När de tvistande har närmare relation med varandra såsom nära släktskap visar de till synes mindre förståelse och aktsamhet i relationen mellan dem. Nära familjerelationer såsom syskon, föräldrar och barn och även kusinkretsen verkar vara mindre rädd om en god långsiktig relation än mellan arbetskamrater och andra vänner trots att många skulle tro tvärt om. Vad detta beror på är svårt att säga men det kan möjligen bland annat handla om att intimitetens röda linjer inte räknas. Om människor vilka de vara månde i nära relation till varandra så att säga mera levde sina egna liv och hade större tolerans, aktsamhet och vidsynthet skulle konfliktbenägenheten falna något.

När Villaägarnas Riksförbund för flera år sedan gjorde en undersökning bland sina medlemmar visade det sig att cirka tjugo procent av dem hade en konflikt med en granne. Grannar är sällan släkt med varandra men lever nära inpå. En femtedel är en ansenlig andel.

Finns det råd att ge till dem som inte vill medverka i konflikter? Ja det finns det.

  • Var tolerant och vidsynt.
  • Dröj inte med att försöka lösa konflikten genom att tala med den andre.
  • Lös konflikten sinns emellan och inte genom rättsliga åtgärder för då skadas den långsiktiga möjligheten att umgås på ett gott sätt.
  • Lägg undan all prestige och egennyttighet.
  • Tänk längre än för stunden och dagen.
  • Undvik att inte orubbliga ståndpunkter.
  • Se situationen från andra sidor än din egen.
  • Släpp möjliga tankar på hämnd och vem som så att säga egentligen har rätt.
  • Föreställ dig att dem som tvistar står lika långt ifrån varandra.
  • Fundera inte ett ögonblick på ”vem som skall ge sig” för det kräver alltid uppoffringar för någon eller flera om man vill komma överens.

Ordspråket att ”det inte ens fel att två träter” utan det kan inte sällan handla om att både en är orsaken till det och att det lyckligtvis är en som kan vara orsaken till att tvisten löses.

Om men till sist inte kan komma överens behöver man tänka sig att det är bäst att leva och acceptera olikheten för annars gnager den sönder det inre eller skapar ännu värre känslor.

Om ni inte kan komma överens vill jag föreslå att anlita en medlare som är oberoende och neutral.

Det är som när människor har det som svårast de känner sig som sämst man lär känna dem och sig själv.

 

 

Komplicerad är världen

Av , , 2 kommentarer 3

Konflikten väntar här och där. Konflikter och värden, tolkningar, intressen och beteenden gäckar oss.

Världen är komplicerad att förstå när det gäller geopolitiska, religiösa och kulturella ting. Antingen får man fragment till förståelse vid nyhetsrapporteringar eller så gör man egna efterforskningar med fördjupad läsning. När det sedan gäller tidsperspektivet och hänvisning till historien blir det ännu mera komplicerad. Vilka var där först? Skall de få återvända och återta sitt land om det nu var så att det var ”deras land”.

Komplikationer blir det när den som kommentar eller tolkar en konflikt har religion, kultur eller till och med bär på någon konspirationsteori.

Några konflikter i världen som är svåra att förstå och känna till fakta är;

Afghanistan: Efter att talibanerna tog över makten i Afghanistan har det varit en ökning av våldsamheter och oroligheter i landet.

Syrien: Konflikten i Syrien har pågått sedan 2011 och har lett till en humanitär kris i regionen.

Jemen: Jemen har varit i krig sedan 2015, vilket har lett till en av världens största humanitära kriser.

Israel-Palestina: Konflikten mellan Israel och Palestina fortsätter att eskalera, med ökande våldsamheter och oroligheter.

Ukraina-Ryssland: Konflikten mellan Ukraina och Ryssland fortsätter att pågå, med ökande spänningar mellan länderna.

Konflikt är i Nordirland är en konflikt vi tidigare följt som jag nu plötsligt ville veta mera om genom att fråga AI Bing (Microsoft). Jag fick nedanstående svar på frågan ”Vad utgjorde konflikten på Nordirland?” med hänvisningar till de källor Bing använt. Vid AI frågor till Bing hänvisas även till de källor Bing använt.

En annan konflikt är i Nordirland, även känd som ”The Troubles”. var en långvarig konflikt som pågick mellan 1969 och 2007. Konflikten uppstod på grund av Storbritanniens fortsatta kontroll över Nordirland vilket ledde till spänningar mellan unionistiska grupper (främst bestående av protestanter) som ville fortsätta vara en del av Storbritannien och republikanska grupper (främst bestående av katoliker) som ville integrera Nordirland med Republiken Irland. Konflikten ledde till en våldsam period i Nordirland med terrordåd och oroligheter som krävde över 3 700 liv. Efter en period med politiska förhandlingar undertecknades långfredagsavtalet 1998, vilket ledde till att Nordirland fick självstyre med en regering där både lojalister (protestanter) och republikaner (katoliker) är med.

När det sedan kommer till diskussioner om hur var och en vill förhålla sig till konflikten handlar det inta sällan om den egna synen på politik, religion och moral.

Ännu värre kan det bli genom att det inte sällan finns konspirationsteorier som förhärskar. Den kanske mest kända konspirationsteorin handlar om judarna en annan om att förintelsen aldrig ägt rum. I USA lär det finnas en grupp människor som tror att jorden är platt.

Världen är svår. Ytterst svår att förstå.

P. S. Jag brukar använda flera olika AI-verktyg som Chat GPT, Bing, Bard, Chat AI Jarvis med flera. Observera att dessa AI-verktyg även ger varningar till hur kritiskt man bör tolka svaren.

 

Medlarens dag

Av , , Bli först att kommentera 2

Medling mellan två parter

Inte sällan funderar jag över varför många människor har konflikter på gång. Vetenskapen med forskning och erfarenhet har många svar på detta men besynnerligt är det i alla fall.

Jag har medlat sedan många år i olika slags konflikter. Det har varit allt från affärstvister, grannfejder, släktosämja, vårdnadstvister till bodelningstvister. I min anställning på Sveriges största konsumentorganisation handlade det om grannfejder och tvister mellan fastighetsägare och gruvbolag och kommuner. Efter att jag gått i pension har jag fortsatt med medling.

Definition av konflikt; Om man inte utan ansträngningar kan komma överens råder en konflikt. Varför tvister människor? Varför har de inte sällan svårt att komma överens? Ibland tycker jag att människor i allmänhet har alldeles för lätt att råka i tvist.

Jag är utbildad vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet i både medling och förhandling. Min utbildning i medling och förhandling bygger på erfarenheter och forskning från Harvard University och naturligtvis även de olika medlingsuppdrag jag haft. Inom Harvard Negotiation Project forskas och utbildas det. För den som vill läsa mer kan man läsa om Dispute Resolution och om Medling/Mediation.

Villaägarnas Riksförbund gjorde en gång en undersökning bland sina medlemmar och konstaterade att omkring tjugo procent av dem hade någon form av tvist med sin granne. Det är rätt mycket?

Konflikteskaleringstrappa av Friedrich Glasl. I de första tre stegen går det oftast riktigt bar att lösa konflikten men sedan kan det bli förlora – förlora.

Ju längre en tvist varat desto svårare är den att lösa. Konflikter som bygger på värderingar är svårast att lösa. Intressekonflikter och tolkningskonflikter är något lättare att lösa. Beteendekonflikter som oftast uppstår på arbetsplatser kan oftast lösas eller rättare sagt måste lösas. Ett av skälen till att konflikter faktiskt uppstår är att människor inte ”pratar med varandra”.

Friedrich Glasl’s model of conflict escalation visar hur en konflikt eskalerar.

En medlare skall vara opartisk och neutral och måste inge det största förtroendet bland parterna. Grundtanken i medling ligger bland annat i att lösningen på konflikten finns hos parterna själva. Medlarens uppgift är att bidra till bättre kommunikation bland de tvistande parterna.

De senaste medlingarna jag genomfört har varit konflikter mellan företagarfamiljer, vårdnadstvister och bodelningstvister. När barn är inblandade blir tvisten ofta ytterst svår och infekterad och medlingen kan ta något länge tid. I en tvistelösning innebär det alltid att parterna nödgas kompromissa, visa tolerans och ibland helt enkelt försonas. Det handlar om att kulle leva vidare med att inte få all sin vilja igenom. Orubbliga ståndpunkter är överenskommelsens största fiende.

Att vara medlare är att arbeta med något man upplever vara mycket nyttigt givande men kan dock vara mycket mentalt krävande och tålamodsprövande.

Mitt budskap till dem som blivit osams är att inte tveka att anlita medlare.