Kategori: Ideologi

Missnöjesordningen

Av , , Bli först att kommentera 2

Skyldig!

Missnöje är de högernationalistiska partierna som Sverigedemokraternas (SD)  och tidigare Ny Demokratis (NyD) bästa verktyg. Om sådana partier lyckas peka ut och få gehör för vilka som är skyldiga till hur samhällsproblem uppstått vinner högernationalismen terräng.

Högernationalistiska partier får sällan avgörande regeringsinflytande av helt egen kraft. De når i huvudsak framgång och får inflytande tack vara att ett eller flera andra partier oftast från den högra sidan okritiskt stödjer dem. I Sverige är M, KD och även L exempel på stöd och orsak till inflytande för SD. Liknande exempel finns i flera andra länder. Formeln har använts i land efter land. Duterte på Filippinerna, Trump i USA, Brexitkampanjen, Le Pen i Frankrike, Franco i Spanien och så vidare.

Ny Demokrati (NyD) var ett nyliberalt, högerpopulistiskt och konservativt och politiskt parti. Partiet bildades 1991 av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson och upphörde förmodligen 2000. Partiet var representerat i Sveriges riksdag 1991–1994.

Sverigedemokraterna (SD) är ett nationalistiskt, socialkonservativt och högerpopulistiskt politiskt parti. Partiet anser sig vara socialkonservativt med en nationalistisk ideologi. Sverigedemokraterna bildades i februari 1988. Bland partiets grundare och tidiga medlemmar fanns flera personer tidigare verksamma i högerextrema och nazistiska partier och organisationer som Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt.

Både M och KD är med största sannolikhet väl befolkade med i grunden sympatisörer av samma ideologier som gäller för SD. Bakom de sympatier och det stöd till SD som L står för är sannolikt längtan och målsättningen till ministerposter. Det är svårt att påstå att L uppträder som ”liberalismens vakthund” i regeringen vilket Johan Pehrson påstått.

I Sverige har invandrare och muslimer över lag, judar och andra blivit utmålade som syndabockar och skyldiga. En märklig sak i sammanhanget är att invandrare utpekas ofta som orsak till gängkriminalitet men det är en stor andel svenskar som finansierar gängens brottslighet genom att köpa droger av gängen.

Vänstervridna och högervridna samhället

Av , , Bli först att kommentera 5

De ”högervridna” anser att de ”vänstervridna” är ett problem. Förmodligen anser även de ”vänstervridna” att de ”högervridna” är ett problem. Min personliga uppfattning är att allt som dem till höger, däribland Sverigedemokraterna, inte gillar benämner de tröttsamt nog för vänstervridet eller vänster-någonting och vice versa.

Så kan jag citera en högernationalist någonstans; ”Vänstervridna universitet är förstås ett problem. Vänstervridna Universitet är ett problem även i Sverige. Jag vill tro att en del av det är att man vill – som akademiker – värna de svaga. Att man därför gärna lutar lite vänster. Men man är bra förvirrad om man inte förstått att vänsterideologin inte är den svaga ideologin i Sverige. För den delen står den heller inte upp för de svaga i samhället”.

Man kan klart konstatera att det mesta som är kritiskt och granskande av vad det vara månde såsom gammalmedia av olika slag SVT, SR och UR. Även Dagens Nyheter kallas ibland vänsterblaska när någon artikel inte faller i smaken.

Det ligger faktisk i sakens rena natur att journalistik som granskar dras till granskning av makten och blir där av naturliga skäl kallad för vänsterorienterad. Man kan fråga sig om det från vissa håll ens finns annan kultur än vad som kan kallas vänsterorienterad. Vänster-någonting har blivit en generell rubrik och benämning av sådant som kritiserar. Ingendera sida gillar naturligtvis och självklart inte kritik. Förmågan att bemöta negativ kritik är inte för många en framgångsrik förmåga. Kritik blir i många fall kritik mot personen och inte saken. Därför blir politiska redaktörer ibland kallad dumma i huvudet. Hur moget är det?

Är det fascismens metoder?

Av , , 4 kommentarer 2

Var finns de fula fiskarna?

Med tillåtelser från Olle Thorell citerar jag ordagrant hans inlägg från Facebook. Min kommentar är att jag känner igen detta från fascismens verktygslåda. Dessutom återfinns detta i boken Fascismens Metoder, Att skilja ”dom” från ”oss”, av Jason Stanley. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Stanley

Vad är det för formel SD använder för att locka folk?

Den är lätt att känna igen. Populister, fascister, demagoger och antidemokrater har använt samma formel i alla tider.

Det är tre givna steg:

Utse dig själv till den enda sanna talespersonen för ”folket”
Gör samtidigt ”folket” till en enhetlig grupp, med samma identitet, intressen, egenskaper och behov. Det gemensamma ”folket” har är deras nationalitet och kultur. Kön, klass, ideologi, region, inkomst, utbildning, individualitet- inget sånt spelar roll. Folket talar med en röst, och den är min.

Utse en ”elit” som har lurat folket
Eliten står inte alls på folkets sida. De har tappat kontakten med folket och vill bara sko sig själva på folkets bekostnad. Eliten kan ha olika namn: politikerna, pamparna, sossarna, 7-klövern, globalisterna, PK-maffian, fackpamparna, stockholmarna, regeringen, överheten. Eliten måste bort om folket ska få det de förtjänar.

Peka ut en grupp som syndabock.
Syndabocken är inte en del av folket och har inga gemensamma intressen med folket. Syndabocken är i maskopi med eliten om att lura folket. Alla resurser som folket skulle behöva går istället till syndabocken. Skulle folket bara bli av med syndabocken och eliten så kommer allt bli bra.

Som det var förr. När allt var bra. Innan eliten och syndabocken förstörde allt. Syndabocken kan ha olika namn genom historien. I Tyskland på 30-talet var det judarna, hos högerextrema idag är det muslimerna, men det finns fler beteckningar. Invandrarna, utlänningarna, asylanterna, skäggbarnen, de bidragsberoende, somalierna, tiggarna, araberna, invällarna, pensionsräddarna och så vidare. Avhumanisering och ihopklumpande av individer till grupper som vill ”folket” illa.

Den här formeln använde Hitler för att komma till makten. Det började inte med att han berättade om gaskamrar och förintelseläger. Det började med att ifrågasätta eliten och de däruppe, det röriga parlamentet och demokratin som inte kunde få nåt gjort för folket. Det började inte med en kupp som avskaffade demokratin. Det började med högerpartier som trodde att de kunde tämja populisterna om de samarbetade med dem.

De hade fel då. De har fel idag.

Formeln har använts i land efter land. Duterte på Filippinerna, Trump i USA, Brexitkampanjen, Le Pen i Frankrike, Franco i Spanien och så vidare.

Listan är lång.Låt oss inte luras igen.

 

Gå inte på Sverigedemokraternas lögner.

Det finns inte bara en talesperson för folket. Folket är alla vi som bor här oavsett bakgrund. Eliter finns, men de är av olika slag och är inte i maskopi med varandra eller någon syndabock. De orättvisor som finns kan vi rätta till om vi tror på demokratin, likabehandling och de mänskliga rättigheterna.

Om vi arbetar tillsammans utan att klumpa ihop folk i grupper och pekar finger mot syndabockar så kan vi bygga det vi vill ha.

Ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

 

Historisk upprepning och likhet

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag har läst boken Fascismens metoder Att skilja ”dom” från ”oss” av filosofen Jason Stanley. Hur skall man se på om någonting, ett skeende känns, igen i vår tid i Sverige? Många har läst boken Fascismens metoder. Jag påstår definitivt inte att Sverige är ett fascistiskt land. Däremot är det ofrånkomligt att inte dra slutsatser och se analogier och likheter i vår tid om fascismens metoder.

Dock vill jag märkbart understryka att det inom dagens politiska uttryck i Sverige används något skrämmande likt fascistiska verktyg och metoder.

I mitt tidigare blogginlägg 2023-10-17, Fascismens och rasismens redskap, behandlar jag ämnet. https://blogg.vk.se/skrivet/2023/10/17/fascismens-och-rasismens-redskap/

Jag håller med insändaren i Västerbottenskuriren, 2023-11-06, signaturen En fortfarande okokt groda. ”När jag läser boken känns innehållet märkligt välbekant. Från vårt land. Inte så att vi är ett fascistiskt land, långt därifrån, men tankegångar från denna ism har tyvärr fått ett stort inflytande.”

Jag citerar följande här nedan från Adlibris

”Vi bevittnar fascismens återkomst, även om den är mer krypande och mindre iögonfallande än när det begav sig. Ämnet studeras närmare i en utomordentligt viktig bok, rykande aktuell, som nu föreligger på svenska tack vare det alerta lilla förlaget Daidalos. Den heter Fascismens metoder. Författare är Jason Stanley, professor i filosofi vid Yaleuniversitetet i USA.”, Per T. Ohlsson i Sydsvenskan

”Stanley bjuder på en fascinerande genomgång av den fascistiska ideologin där han väver in exempel från Tyskland, Italien, Ungern, från Rwanda och Burma och ja, från USA.”, Tom McCarthy i The Guardian

Filosofen Jason Stanley har skrivit en kort, upplysande bok om fascismen. Den är obeveklig och kommer i rättan tid.” /Jan Süselbeck i Die Zeit

”Fascistisk politik använder sig av en rad olika metoder. Den vill få oss att tro på en avgörande skillnad mellan ett ”vi” och ett ”dom” och på ett påhittat och romantiserat förflutet där det bara fanns ett ”vi” men inget ”dom”. Den vill skapa misstro mot etablerade sanningar av alla slag och få oss att börja lyssna till ledare som vet hur det ”egentligen” förhåller sig. Och den vill inte minst normalisera det moraliskt och ideologiskt extrema, så att exempelvis alla anklagelser om fascism ter sig ogrundade och överdrivna. Det normala kan ju per definition inte gärna vara fascistiskt, eller hur?

I ”Fascismens metoder” öppnar filosofen Jason Stanley denna fascistiska verktygslåda och visar metod för metod hur dagens fascism går tillväga för att störa och om möjligt förstöra demokratin. Fascistisk politik idag handlar lika mycket om att underminera det upplysta samtalet och försvåra en gemensam syn på samhällsproblemen som om att torgföra öppet fascis­tiska idéer. Poängen med ”fake news”-retoriken och med olika konspirationsteorier, exempelvis, är misstron de bidrar till att sprida, en misstro mot allt och alla – utom mot detta per definition normala och moraliska ”vi” förstås. Adlibris, https://www.adlibris.com, 2023-11-06.

Vänster- och högersving

Av , , Bli först att kommentera 0

Undrar vilka politiska partier som hade nazistsympatier under dessa år?

Varning för himla otäcka bilder!

Vänstern och högern skyller varandra för vad de själva kan och önskar.

Från höger noteras de sympatier S hade för nazismen och deras förmodade syn på judar. ”Det räcker med att på biblioteket fråga efter AB från 1940–45 så vet man S sympatier” läser man på X.

Vänster, vilka de nu är, oftast kallas kritiker mot höger för vänstern-någonting. Dem från vänster noterar inte sällen hur nationalister fick stöd under 30-talets Tyskland till makten för Hitlers parti hans nazistiska parti, det tyska arbetarpartiet (senare känt som Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet eller NSDAP), till makten i Tyskland.

Under så kallade svåra tider vinner krafter likt dessa mark. Hur ser det ut i nutidens Sverie när det gäller krafter?

 

Oförskämt anser några från högar när opinionsbildare och andra debattörer har vågat göra jämförelser med dagens svenska politiska skeenden med 30-talets Tyskland. Det finns faktiskt betydande analogier för denna jämförelse. Men mera om detta av mig i ett inlägg inom kort.

Visst handlar det om den makabra retorikmatchen mellan Red Corner och Blue Corner. Resultatet verkar vara 0–0.

Rasismens tragiska rotsystem

Av , , 5 kommentarer 2

Rasismens tragiska rotsystem är befäst i samhället både i Sverige och i flera andra länder. Vi ser det bland annat i den för många svårtolkade konflikten mellan Israel (judar) och Palestina (muslimer) där även antisemitismen slagit rot i Sverige. I ett av de tongivande politiska partierna finns flera i riksdagspersoner som tydligt talat om att islam, utan nyansering, är en vedervärdig religion. Vilka följder har det?

Flera politikers övertygelse om att mångkultur är orsaken till betydande problem i samhället eldar på uppfattningen om att vi-gruppen (svenskarna) är bättre än de andra. I detta hänseende går skilda kulturer och olika religioner hand i hand i synen på oss och dom och bra och dåligt.

Det ter sig relativt tydligt att den högra sidan med högernationalister och dess sympatisörer är intensivare och mera frekventa och mer högljudda i sina motsättningar och aversioner till andra kulturer än den vänstra sidan visar upp. Vid varje tillfälle då det ges kritik till högersidan och de kan uppfatta att de inte accepteras blir kritikerna kallade vänsterorienterade. Nu är det kyrkans tur att kallas vänsterorienterad enligt en Umeå-politiker från den yttersta högersidan.

Jag försvarar inte höger eller vänster sida utan jag befinner mig förmodligen i den centrala delen. Men det kostar på när uppfattningen att ”de som inte är med i så fall måste vara emot”. Jag får ofta kritik från höger i mina observationer, frågeställningar och kommentarer. Det tror jag beror på att jag inte är för SD, M, KS och L i den skepnad som M, KS och L nu antagit i sitt samröre och stöd för SD.

När det är även som nu för tiden i Sverige att judar ofta är rädda för att visa tecken på att de är judar och samer ibland får stå ut med rasismens vedervärdiga uttryck har vi hamnat i ett omänskligt träskområde. Etiken och moralen är på undantag. och Det tycks ha blivit normalt för många att vara rasistisk. Den vanligaste repliken från en rasist börjar så här; ”Jag är inte rasist men…”.

Nationalismen är tveeggad

Av , , 8 kommentarer 1

Mitt land är bättre än ditt för att jag är född i det.

Nationalismen är tveeggad dels värnar den om det unika i ett land den egna kulturen och de egna traditionerna, dels är nationalismen också uteslutande. Jag tror inte på nationalismens avarter av typen uteslutande. Nationalismen innehåller därför tyvärr även spöken.

Den uteslutande nationalismen anser att det egna folkets kultur är det enda rätta. Den uteslutna nationalismen som vi kan känna igen från SD och regeringspartierna ges uttryck för att den egna ursprungsbefolkningen är av högre rang och ursprungskulturen är den enda rätta. Det är då synen ”vi och dom” får näring och uppstår. Dessa krafter är inte ens nöjda med integration utan kräver assimilation det vill säga att invandrare och asylflyktingar helt ger upp sin kultur och sina värderingar.

Ur nationalismens drivbänkar växer ogräset och kväver annan mångfald. Den mångfald som kan i fråga sätt nationalismens brist på skonsamhet, tolerans och förståelse.

Nationalismens rörelse kan i sämre fall fortsätta med höger- eller vänsternationalism och därefter ultranationalism. Så utvecklas ultranationalism. Ur detta uppkommer rasismen med synen på att andra är sämre.

Nationalism (från franskans nationalisme, av ”nation”, ursprungligen från latinets nascor, ”jag föds”[1]) är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Den som bekänner sig till nationalismen benämns nationalist. Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalism, 2023-06-07.

 

 

 

Så blev Sverige högernationalistiskt

Av , , Bli först att kommentera 2

Högertrafikens återkomst

Hur blev Sverige högernationalistiskt land är en anspråksfull fråga som jag inte kan svara på. Dels för att fakta är svår att uppnå, dels för att påståendet att Sverige är högernationalistiskt inte heller behöver vara sant. Men med den regering vi har som till en tydlig grad styrs av Sverigedemokraterna saknar inte påstående att Sverige är högernationalistiskt helt grund.

Det första som kan slås fast är att ett parti med högst omkring tjugo (20) procent av rösterna i ett Riksdagsval kan inte själv regera ett land. För detta krävs uppgörelser och stöd av andra partier. Avgörande för detta parlamentariska resultat är bildningen av det blå blocket där M, KD och även L varit avgörande. Enbart Liberalerna hade kunnat stjälpa denna konstellation.

Jag vill även göra klart för läsare att denna constellation och uppgörelse naturligtvis har skett inom ramen för demokrati. Det andra jag vill göra klart är att jag inte är odemokratisk eller respektlös bara för att jag skulle kritisera denna uppgörelse, vilket jag har kallats för vid flera tillfällen. Naturligtvis respekterar jag ett valresultat och demokrati och åsiktsfrihet ryms inom det. Valfrihet är även att inte sympatisera med ett eller annat politiskt parti och att till detta även kritisera dem.

Den stora frågeställningen är om högernationalism är den rätta vägen för att komma till rätta med samhällsproblem och åstadkomma ett gott samhälle att leva i. Det kommer dock att visa sig vid valet 2026.

Följande antaganden är på olika sätt enligt min uppfattning huvudskälen till att regeringsalternativet Det blå Tidölaget kommit till regeringsmakt.

 • Det finns ett stort missnöje med den förra regeringen.
 • Stödet från M, KD och L för SD och vice versa.
 • Att just M och KD kunnat förlika sig med SD har sannolikt sina skäl i att nationalismen och de yttringar som finns inom dessa partier liknar i flera stycken vad som gäller för SD.
 • Den absoluta viljan från politiker i M, KD och L att ingå i regeringen och att få ministerposter.
 • Ulf Kristerssons vilja att bli statsminister.
 • Politiska partier till höger om mitten har en grundmurad aversion mot de rödgröna partierna och från fler av dem ett mera tydlig hatliknande för hållande till ”sossar”.
 • I samhället finns en relativt tydlig uppfattning om att invandrare är orsak till många samhällsproblem.
 • Uppfattningen om att mera lag och ordning krävs för att lösa flera samhällsproblem.
 • Tilltron till nationalism har ökat på grund av högernationalismens framgångar i andra europeiska länder.
 • Nationalism vinner kraft i tider där invandrare för med sig en del av sin kultur som gör att den inhemska kulturen känner sig hotat.
 • Historiskt sett har nationalismens och rasismens yttringar varit tydliga i Sverige med sympatier för nationalsocialismen under trettiotalet, rasismen mot resandefolk, samer och även judar.
 • Det finns även en tro på att det helt enkelt måste prövas något nytt för den sakens egen skuld.

Oförutsett och efterklokt

Av , , Bli först att kommentera 0

Även om det finns vetenskapspersoner eller andra som tidigare har sagt sig förutse stora omstörtande händelser av betydelse för många människor blir dessa ändå oväntade om de inträffar. En pandemi hade forskare ansett kunde inträffa men inte särskilt många ansåg den skulle bli en realitet. När covidpandemin blev ett faktum överraskade det alla. De samhälleliga konsekvenserna i världen blev fullständigt oväntade.

Rysslands invasionskrig i Ukraina var inte helt oväntat när februari 2022 närmade sig. Men att det skulle inträffa var det många som inte ansåg. Att effekterna skulle bli så ödesdigra för en stor del av övriga världen förstod de allra flesta inte heller. Men att en stor del av västvärldens länder skulle drabbas på detta sätt som ett krig medförde kunde mycket få människor förstå.

Som en följd av dessa katastrofala och ödesdigra händelser behövde många länder, ledare, politiker och folk i allmänhet tänka om utan att rimligtvis ha förstått det innan dessa två händelser inträffade.

Det finns naturligtvis flera beslut som inte skulle ha kommit till om man med hög sannolikhet skulle ha förstått att pandemin kunde inträffa eller att Ryssland skulle invadera Ukraina.

Nu efteråt är det enkelt att kritisera beslut och ställningstaganden som var riktiga innan pandemin blev ett faktum och invasionskriget inträffade. Beslut om energikällor hade sannolikt sett annorlunda ut. Beslut om försvarsallianser hade sett annorlunda ut än idag. Den politiska efterklokheten är naturligtvis förkommande.

Islam spökar för SD

Av , , 8 kommentarer 3

Spöken finns i olika gestalter och former. För SD är det invandrare och till dem oliktänkande och folk från ”vänster”.

Islamspöket jagar SD. I ett blogginlägg den 31 mars i VK kan jag läsa följande skrivet av en SD-politiker. Det handlar om en fotbollstränare som anpassade träningen efter att muslimerna i laget fastar under Ramadan.

Så skriver denne SD-politiker i slutet av inlägget, ”Förstå mig rätt. Har inget emot någon enskild tränare, eller enskilda elever, men folk måste förstå varför dessa konstanta anpassningar till islam är – ur ett systemperspektiv – extremt problematiskt.”

Det är oundvikligt att inte förstå att islam, invandrare, dem som inte uppfyller den egna SD-normen för att vara svensk skall jagas någonstans. Andra samhällsutmaningar kommer på skam men eftersom det inom SD utan tvekan tycks anses att de stora samhällsproblemen till avgörande del beror på invandring blir invandrarfrågan viktigast för SD.

Islam är världens med utbredda religion med 1 300 000 muslimer. Bloggskrivare från VK sviker inte det som ser ut som ett kall för en SD-politiker nämligen att jaga muslimer. ”Extremt problematiskt” menar bloggsskrivaren vilket understryker aversionen mot muslimer. Avsky muslimer och islam gör man inom SD med justitierådets ordförande som härförare. Å andra sidan blir många fler än muslimer jagade och gärna landsförvisade om möjligt, av SD. Till och med dem som fått permanent uppehållstillstånd skall särskilt prövas.

Enligt en ”tänkare” och riksdagsman inom SD är svenskar snart en minoritet och landet är utsatt för ”folkutbyte” och islamisering. Motvikten benämner detta för en konspirationsteori och försvararna kallar det fakta. Allt detta lockar naturligtvis den förhållandevis stora skaran som avskyr invandrare. Det är till om med så att någon av dessa riksdagsmänniskor gärna vill ge flyktingar ”en enkelbiljett till Kabul”.

Är förtroendet snart är slut för SD kan man fråga sig? Det är helt betydelselöst om det skulle vara så. Så länge M, KD och L likt vad som skedde i Tyskland under 30-talet lyfter fram och förhandlar (”pratar med” sade Kristersson på ett förskönande sätt) det högernationalistiska partiet SD kommer det blå blocket att fortsättningsvis ha möjlighet till regeringsmakten.

Ett parti med endast omkring tjugo (20) procent av rösterna i ett riksdagsval skulle annars inte kunna styra och regera en regering med M, KD och L.