Villy Hansen

Vi lever så kort tid och är döda så länge, Piet Hein

Kategori: Ideologi

Högernationalistiskt Sverige

Av , , 12 kommentarer 2
"Regeringen"?

”Regeringen”?, Globel, 2022-01-28

Hur blev Sverige högernationalistiskt med ett högernationalistiskt parti som endast fick omkring tjugo (20) procent av rösterna i riksdagsvalet? Det är ingen hemlighet och kan inte heller förnekas att ett högernationalistiskt parti har satt agendan för Sveriges regering. När företrädare för det högernationalistiska partiet nyligen medverkade på regeringens presskonferens stod representanten för detta parti i talarstolen med skylten Regeringen. Detta manifesterar sambandet och betydelsen av högernationalism i Sveriges regering.

Så blev högernationalistisk. Sverige Med endast omkring tjugo procent av riksdagsröster behöver ett sådant parti ett särskilt stöd och hjälp av andra partier för att ett sådant inflytande på politiken som det svenska högernationalistiska partiet faktiskt har. Slutsatsen är mycket enkel att dra. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har det fulla ansvaret för att Sverige har börjat sin högernationalistiska väg.

Många minns sannolikt mycket väl hur Ulf Kristerson både bedyrade att inte på något sätt ha med detta parti att göra och dessutom minimaliserade och underskattade vilken betydelse och inflytande partiet skull kunna komma att ha. Han med flera hade grundligt fel.

Än en gång i historien kan man se att det hela tiden inträffar många små saker som få förstår vad det leder till i likhet med det som inträffade i trettiotalets Tyskland. Hur förnekas den likheten?

Oaktat vad man anser om tidigare regeringars förmåga och oförmåga att lösa samhällsproblem anses vanligen inte att det krävs högernationalism för att lösa problemen. De flesta människor anser inte att ”Lag och ordning” och trygghet kräver högernationalism. Att leva i högernationalistiska stater eller ens i vänsterextrema och i radikala socialistiska stater är det ytterst få människor som vill.

De flesta människor anser att ögernationalism tar dör på liberalism, verklig demokrati, yttrandefrihet, humanism och synen på människors lika värde. Många anser att SD hyllar yttrandefrihet om det inte vore för att jaga muslimer och bränna koraner som Jomshof hyllar?

12 kommentarer

Vilka söker sig till partier?

Av , , Bli först att kommentera 0

Vilka söker sig till partier och vad attraherar olika politiska partier? Detta är en något filosofisk betraktelse med trolighet, sannolikhet och sanning som aspekt.

Många är sannolikt okunniga eller ointresserade av politiska partiers ideologier. Den så kallade ”sakpolitiken” röner i rangordning mycket högt intresse. Det finns till och med dem som använder ”sakpolitiken” som avledande manöver för att ta sig förbi ett politiskt partis ideologi eller bakgrund.

En intressant fråga man kan ställa sig är vilken människosyn, etik och moral som söker sig till ett visst parti. Som exempel, ett liberalt parti attraherar företrädesvis människor med en liberal syn. Ett starkt miljöprofilerat parti attraherar företrädesvis dem som sätter miljöhänsyn mycket högt. Ett parti som KD hade tidigare en mycket starkt hemvist i den kristna tron. Redan efter ett par år 1958 då partiet etablerades 1956 avgick den viceordföranden Lewi Petrus för att han ansåg att partiet ”gått för långt till höger”. Flera partier rör sig av olika skäl med tiden åt olika håll. Det kan inte vara helt okänt att flera borgerliga partier anses ha rört sig mera åt höger. Vad kan man säga om Liberalerna vars partiledare deklarerade för ett högernationalistiskt parti att ”mig kan ni lita på”? Även Socialdemokraterna anses av flera ha rört sig något mot ”mitten”.

Vad som attraherar olika sympatisörer är en hel arsenal av olika signaler, uttryck naturligtvis partiprogram och andra utspel och överenskommelser som gjorts. Däremot tycks det vara mindre motbjudande och avskräckande för sympatisörer och presumtiva sympatisörer vad som är negativt kopplat till ett politiskt parti. Ett exempel på detta är Sverige Demokraterna vars företrädare kan uppvisa otaliga exempel på uttalanden, utspel, påståenden och även handlingar som bort ha avskräckt många. Men så verkar inte vara fallet. Det finns till och med en hemsida med SD-citat,  sd-citat.nu – SD-citat.nu

För andra partier känner jag inte till några sådana hänvisningar.

Sympatisörer lämnar även politiska partier av besvikelse över vad de inte förväntats åstadkomma och blir därför beredd att hitta nya vägar att sympatisera med.

Att dra några säkra sanningsenliga slutsatser om vilka drivkrafter och karaktärer för dem som kopplar sin sympati till ett visst parti är osäkert. Det går dock an att använda skalan, troligt, sannolikt eller sant. En relevant fråga att ställa sig är hur troligt eller sannolikt är det att den som har rasistiska sympatier ansluter sig till ett visst parti? Hur troligt eller sannolikt är det att en människa med tro på socialism ansluter sig till ett visst parti? Vart riktar så kallade kapitalister ofta sin sympati? Tidigare hade lantbrukare, skogsbrukare och folk som bodde på ”landet” ofta sin tillhörighet i ett mittenparti men så är det inte längre i samma utsträckning som förr.

Även någon så att säga av sociala skäl förds in i ett visst partis ideologi kan det förändras betydligt med tiden.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

OK med S-C-M-KD-L-V-MP

Av , , 10 kommentarer 2

Ett samhälle med en regering grundat på samarbeten mellan S, C, M, KD, L, V och MP kan mycket väl bli ett bra samhälle. Men ett samhälle som dirigeras, bygger på eller influeras av ett högernationalistiskt parti som SD kan aldrig bli bra för fria, rättvisa och liberala människor. De kommer att tvingas leva med de risker som finns i länder som Turkiet och Ungern och andra liknande och totalitära länder.

Med denna deklaration blir det ytterst svårt att kalla mig för vänster-någonting.

P. S. Ett samhälle som bygger på S, M, C, KD, L, V och MP kan mycket väl bli ett bra samhälle men inte med SD eller liknande ideologier.

10 kommentarer

Bestörtande åsikter

Av , , 2 kommentarer 1

I detta något tragiska inlägg vill jag illustrera hur en reaktion och kommentar kan se ut när en högernationalist ger sig till känna. Det är med bestörtning och indignation jag ofta ser detta inträffa i vårt samhälle. Varsågod att läsa och begrunda.

Kommentaren till mitt inlägg, se  ”Traditioner reder sig själva 2023-01-08”

Globalisternas nyttiga idiot, är du bekant med uttrycket?
Jag tycker inte det verkar så.
Tycker du borde besöka ditt moderland och uppdatera dig!
Danmark har enligt många en betydligt sundare politik och synsätt vad gäller deras land, att bevara Danmark danskt!
Detsamma skall också gälla Sverige! Sverige har nog med utomvästligt födda, vi behöver inte sträva efter att göra Europa till ett Eurabia, det är tillräckligt med MENA folk redan!

Mitt svar idag 2023-01-09 till kommentaren

Din uppmaning att jag borde besöka mitt ”moderland” för att ”uppdatera mig” är insinuant. Din uppfattning om människor av annan nationalitet och kultur kommer väl till uttryck i dina kommentarer. Dem som delar dina åsikter om andra nationaliteter och kulturer är tyvärr inte en helt obetydlig del. Däremot är dem som inte delar dina åsikter och uppfattningar betydligt mycket större.

Genom att jag nu naturligtvis godkänner och besvarar dina kommentarer kommer detta inte att öka förtroendet för dig hos de allra flesta människor som läser detta.

P. S. Jag har för vana att oftast besvara och godkänna kommentarer även om de ibland möjligen borde ignoreras. Inte sälle faller då den som kommenterar i dålig dager och förtroendet dalar till botten för dessa kommentarer.

2 kommentarer

Vilket samhälle vill vi ha?

Av , , Bli först att kommentera 1

Att avgöra vilket samhälle vi vill ha framöver då räcker det inte med att tro på vallöften. Det räcker heller inte med att grunda sitt ställningstagande på det som kallas ”sakpolitik”. Men att avgöra vilket samhälle vi inte vill ha är enklare genom att se hur det blev det vill säga efteråt. Därför köper vi egentligen ”grisen i säcken”. Till detta kommer att det parti vi väljer kan anse sig behöva göra politiska överenskommelser vi egentligen inte önskade. Liberalerna får vara exempel på oväntade och oönskade eftergifter anser ansåg många av dess väljare. Om väljarna för M och KD insåg att partiet skulle ”prata med” ett parti som låg mycket långt ut till höger hade de så accepterat detta? Anmärkning; ”prata med” är en bedräglig försköning och omskrivning av att och samarbete med. Egentligen blev betydelsen av ”prata med” att bli beroende av. Ett annan motiv till att välja ett visst parti är även logiken om ”pest eller kolera” vilket innebär att men väljer motsatsen till det man avskyr trots att valet inte är det men verkligen skulle vilja ha.

Slutsatsen kan bli att välja politisk väg är ytterst svår och kan lätt leda åt fel håll. Resultatet kan vi se i bland annat att besvikelsen av riksdagsvalet är relativt stort. Vid detta riksdagsval kom ideologier i skymundan. Allt för många hade varken intresse eller ansåg ideologier vara viktiga. Inte heller höll fler av de avgörande vallöftena. Dessutom kom folk i allmänhet inte heller att tro på de vattenlösliga ursäkterna som presenterades. Folk är inte så dumma som det tros.

Det andra bedrägliga farofyllda som man bör ge akt på är när saker och ting förändras i så små portioner att de nästan inte upptäcks. Då vet man inte om det hela är inne på en farlig väg. Populistiska lösningar med enkla svar på komplexa politiska problem kan också vara vilseledande. Man skall dock ha klart för sig att folk har gjort det de anser sig bäst för dem.

 

Bli först att kommentera

Omänsklig inhuman väg

Av , , 2 kommentarer 2

Nu tycks alla medel och metoder vara tillåtna för att ”lösa landets problem” med angiverilagstiftning, transitcentra där asylsökande hålls inlåsta och övervakade och dna-prov på väg till jobbet. Vårdpersonal skall tvingas ange en vårdsökande. Denna DDR-modell ingår i Tidöavtalet och stöds därmed av M, KD och L. Vi står på tröskeln till inte bara ett hårt inhumant samhälle utan ett samhälle av högerextrem karaktär.

Varför förstod inte väljarna som lade sina röster på Moderaterna och Kristdemokraterna inte att det var lika med en röst på Sverige Demokraterna? Varför? Det var ju så tydligt att M, KD och L hyllade vad SD ville och stod för. Det kan inte vara så att alla inte förstod vad det innebar. Tyvärr måste många ha förstått men inte brytt sig eller att de var sanna sympatisörer av SD. Eller var det så att största delen av Moderater och Kristdemokraterna faktiskt är högerradikaliserade?

I vart fall har regeringen M, KD, L och SD lyckats med vad fascister och högerextrema gör nämligen att på olika sätt övertyga folket om att det råder katastrof i landet och invandrare, kritiker och dem till vänster är hotet och orsaken till alla problem. Till detta kommer de ingredienser som även fanns med i trettiotalets Tyskland såsom lågkonjunktur, stark inflation, arbetslöshet vanliga människors ekonomiska nöd.

Här i Vindeln har vi många vänner och bekanta som är invandrare. Det är ändå med viss skam jag ser dem i ögonen. Jag är svensk medborgare och född i Danmark och min fru är samiska. Vad var det SD sade om samer? ”inte riktiga svenskar”, va? Jag har även fått rådet att flytta tillbaka till Danmark. Vart skall de som är ”svenskar” flytta när de är kritiska?

Anne [email protected] ”Hur är detta möjligt i Sverige? Och varför är det så tyst?” Twitter, 2022-12-16.”

”DN 15/12, Regeringen vill minska invandringen och bekämpa skuggsamhället. Åtgärderna är angiverilagar, transitcentrum och dna-prov på väg till jobbet.”

”DN 15/12, 2014 tog Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson avstånd från partiets tidigare linje om att offentliganställda skulle tvingas ange papperslösa som de mötte i jobbet. ”Vårdpersonal ska ägna sig åt vård och sedan får polisen leta reda på personer som uppehåller sig illegalt i vårt land”, sa Åkesson.”

”DN 15/12, Nu, efter ytterligare fyra år, finns denna DDR-modell med i Tidöavtalet och förordas starkt av den moderata migrationsministern Maria Malmer Stenergard.

”DN 15/12, Det talas om tänkbara undantag för ömmande skäl eller att det kanske bör vara kommuntjänstemän snarare än lärare som lagen främst ska gälla, men Malmer Stenergard lyfter också att den som inte uppfyller angiveriplikten måste straffas.”

Till sist
Det kan konstateras att den massiva kritiken mot regeringen M, KD, L och SD inte bara kommer från den traditionella oppositionen (rödgröna) och dem som kallas ”vänstern” utan från ett brett spektrum av landets befolkning. Den högra falangen med regeringen M, KD, L och SD kallar all kritik för ”vänsterorienterad eller vänsterradikal”. Så vad? Har etiketten på kritiker någon betydelse?

2 kommentarer

Kulturdiktatorerna anfaller

Av , , Bli först att kommentera 1

Gör slut på kulturdiktaturen. Kulturrasiterna SD bedriver Klappjakt på kulturen. Att jaga och styra kulturen är att jaga människors fria känslor och upplevelser. Att styra hur människor i vårt land skall tolka och uppleva vad de uppfattar som traditioner är rent ut sagt övergrepp. Traditioner faller inte samman för att folket själva får tolka dem. Styrning av människors sätt att tolka och utöva kultur är övergrepp.

I klappjakten och övergreppen som SD bedriver ingår också att utestänga invandrare och människor med annan bakgrund. I detta kulturtyranni ingår också att styra utbudet på bibliotek. M, KD och L är inte oskyldiga utan har sett till att SD fått det spelrum som SD önskat sig. Skälet till att SD jagar övervakar kultur och jagar kulturmänniskor är enkel att beskriva. Kulturen och kulturmänniskorna har alltid ifrågasatt makt och överhet. Tillsammans med liberalism är kulturmänniskor något högernationalister helt enkelt inte tål.

Kan nästa steg vara att det skall bli olagligt att inte utöva vissa traditioner som SD anvisar såsom luciatvång och midsommartvång? Dem som har sovmorgon den 13:e december får böter för att de inte firar lucia som SD anbefaller? Kan vi få se bokbål kanske?

Ett parti med endast omkring tjugo procent av rösterna i ett riksdagsval kan inte klara av att styra en regering om inte denna regering med M, KD och L ställer upp på det. Det visar sig nu att M, KD och L inte alls har kunnat hantera regeringsbildningen som de trodde utan att bli dirigerade av SD. En röst på M, KD eller L blev en röst på SD.

Egen kommentar, Invandrare och människor med annat språk skall stängas ute, Villy Hansen.  Ulf [email protected] FILMPOLITIK. ”SD är emot en ”politiserad detaljstyrning” vid stödgivning till svensk film. Samtidigt vill SD att stöd ej ska ges för textning av svenska filmer till språk som är vanliga hos nyanlända invandrare, eftersom de ”ska ta seden dit de kommer”. Twitter, 2022-12-15.

Se; Filmpolitik Motion 2022/23:973 av Jonas Andersson m.fl. (SD) – Riksdagen

Egen kommentar, Folk i allmänhet är mycket besvikna för att inte få tolka kultur som de önskar de är därför inte ”vänsterliberala” för den skull, Villy Hansen.  Björn Söder (SD) 🇸🇪❤️🇺🇦@bjornsoder ”Vänsterliberalerna blir galna för att deras kulturpolitik ifrågasätts. Välkomna till den nya verkligheten! Ni kommer ifrågasättas och kulturstriden är ett faktum. Det är dags att högern nu gör upp med den förhärskande vänsterkulturen!” Twitter, 2022-12-14.

Egen kommentar, En tradition faller inte samman för att ett och annat undantag görs, Villy Hansen. Björn Söder (SD) 🇸🇪❤️🇺🇦@bjornsoder ”Lucia var en kvinna, har alltid enligt traditionen varit en kvinna i det svenska Luciatåget och bör således vara en kvinna även framgent! Bort med vänsterliberalernas nedmontering av svenska kulturvärden. Bra agerat från SD!” Twitter, 2022-12-13.

Egen kommentar, SD tål inga undantag från sina uppfattningar. Tradition faller inte samman för att ett och annat undantag görs, Villy Hansen. Björn Söder (SD) 🇸🇪❤️🇺🇦@bjornsoder ”Mycket bra av Region Gävleborg! Stor eloge till SD som stoppade detta förlöjligande av vår fina svenska tradition med att fira Lucia.” Twitter, 2022-12-13.

Egen kommentar, L sålde sig för en plats i regeringen. Å andra sidan gjorde även M och KD det samma, Villy Hansen. Magda [email protected]_media ”Johan Pehrson gick alltså med på Tidöavtalet och att genomföra SD:s politik, för att få sitta i regeringen. Sedan kallar han SD brun smörja. Då mullrar Björn Söder på Twitter. Sedan ber Liberalerna om ursäkt. Inte för brunsörjan utan för de sagt så om SD. Är det rätt uppfattat?” Twitter, 2022-11-22.

Bli först att kommentera

Ärligt politiskt hantverk efterlyses

Av , , Bli först att kommentera 2

Ärligt politiskt hantverk efterlyses. Nästa valkampanj måste bli ärligare och mindre populistisk och polariserande. Det är väl för mycket begärt? Dessutom får inte lögnen i form av svikna löften bli standardnorm i det politiska arbetet i fortsättningen. Tyvärr har lögn och svek blivit accepterat i synnerhet bland dem som ljög och svek. Vem vill säga emot mitt påstående? Till och med en partiledare sade i valarbetet att ”man säger en sak för ett val och efter blir det något annat”. En annan påstod att ”verkligheten plötsligt hade dykt upp”. Den sittande regeringens företrädare slog historiskt rekord i svekfullt politiskt arbete. Att sedan skylla ifrån sig och inte medge sitt tillkortakommande är omoraliskt. Det är inte vad tidigare generationer redan som barn lärde sig.

Huvudfrågan jag ställer mig är om det verkligen måste det till en högernationalistisk regering för att klara av att utveckla ett land?  Visserligen går flera länder i Europa mot ett mera nationalistiskt styre och högernationalistiska ideologier vinner mark. För närvarande håller ett högernationalistiskt parti i tömmarna på den sittande regeringen. Men hur blev det så? PM Nilsson, före detta politisk redaktör för Dagens industri var tidigt en av de första som ansåg att SD skulle släppas in i den politiks värmen. PM Nilsson är numera Ulf Kristerssons statssekreterare. Någon måste ju tidigt lyckas övertyga M om strategin att alliera sig med SD. Senare såg man chansen att knäcka de rödgröna. Det lyckade dock men med mycket liten marginal. Av opinionssiffrorna att döma är det många som av olika skäl ångrat sig.

Frågan återstår om vad som är bäst för Sverige framöver. Kanske inget av de alternativen som finns i form av högerblock eller rödgrönt block. Kanske en koalition mellan två partier från skilda väderstreck såsom S och M. Många kommuner och regioner har löst det med koalitioner. Varför inte när det till synes ändå inte finns så stort intresse och hänsyn till de ideologier som ligger till grund för olika politiska partier.

Dagordningslogiken fick människor att tro att problemet för landet var invandring och mera lag och ordning eftersom dessa frågor hade störst fokus i media. Till varje pris skulle landets ”viktigaste” problem lösas och då till priset av vad ett högernationalistiskt styre kostar i fråga om minskad kulturell frihet, minskad åsiktsfrihet, förluster av människors lika värde, liberalistisk uttorkning, nedslående syn på invandrare och andra kulturer. Snart kommer sannolikt grundlagen försöka ändras för att ge ”skydd för svenskhet”. Rysligt katastrofala tanke.

Twitter kan sägas vara rälsen man kan lägga örat mot för att känna uppfattningar och åsikter. Det är oundvikligt att inte se den massiva kritik mot de senaste månadernas politiska hantverk. Kritiken går långt utöver sedvanligt oppositionsarbete.

Bli först att kommentera

Ingen politik är sig lik

Av , , 2 kommentarer 2

Politiska partierna är sig inte lik längre. De har bland annat flyttat sig något mera åt sidan eller tagit sig en annan väg. Ibland en smalare väg och en fulare väg och en enklare förkortad väg. Väljarna får oftast inte vad de tror sig valt. Det finns ordspråk för sådant som ”grisen i säcken”.

Det sägs från några att Socialdemokraterna blivit ett parti för ”medelklassfolk” och övergivit arbetarklassen. Det surras även om att Centern inte längre är ett parti som värnar om landsbygden. Att KD övergett sitt forna ideal sagt adjö till ”Gud i Himmelen” och gjort högersväng står väl klart för de flesta. Ingen kan bli förvånad om det påstås att M både krattat manegen för SD och vinglat ännu mera till höger. Kanske MP är sig likt trots att flera andra partier vurmar för miljön. V har sannolikt förflyttat sig något mera till vänster. Liberalerna är ett av de mest signifikanta exemplen på att ha övergivit sina ideologiska grunder.

Det är inte endast politiska partier som glidit åt sidorna eller betecknas som vänster- eller höger orienterade. De medier som kritiserar SD kallas av SD för vänsterorienterade. SD ser även rött på ett parti i mitten. Högernationalistiska partier har aldrig gillat kritik, åsiktsfrihet eller den minsta grad av liberalism. Se på Ungern, Turkiet med flera.

Det är egentligen märkligt att när alla kritiserar varandra kritiserar de dem som kritiserar för att de får kritik. Det är samma med kritiken från politiker att ett annat parti ”bara vill ha makt” när makt lika med inflytande är vad ett politiskt parti faktiskt vill och behöver ha.

När inget är sig likt och inget riktigt passar in och ointresset är stort för att djupare ta reda på vad ett politiskt parti verkligen står blir populismen med beskrivning av enkla lösningar på komplicerade samhällsproblem rådande.

När ingen riktigt vet när något börjar och när allt nu sker i så små portioner att ingen riktigt förstår vad som sker kan vad som helst inträffa.

 

2 kommentarer

Massgrav funnen med viktiga värden

Av , , Bli först att kommentera 0

Massgrav med viktiga värden funnen vid svenskt slott. Tre kända politiker kan förväntas bli anhållna i sin frånvaro. Massgraven hittades på eftermiddagen den 15 oktober i år. Polisen är ytterst förtegen och har inte gått ut med information tidigare på grund av sekretess. Offren har grävts ner ”levande” och var fortfarande verksamma efter tolv timmar. Offren utgörs av rättssäkerheten, liberalismen, synen på den goda människan (humanismen), rättvisan och åsiktsfriheten. För liberalismen och rättssäkerheten är det faran för överlevnad stor men för de andra är skadorna inte livshotande utan läger är stabilt men riskerna är dock överhängande för bestående skador. Samtliga offer var illatilltygade och dem som arbetet med utredningen har fått psykologhjälp. De säger sig ha mist tron på det politiska systemet.

Säkerhetspolisen (SÄPO) har tagit över hela utredningen på eget initiativ då det funnits grundliga misstankar till korruption. Företrädare för det svenska folket som anser sig förts bakom ljuset säger till Dagen Eko att de förbereder en internationell rättegång vid domstolen i Haag om svek mot förnuftigt folk. Vidare rapport kommer senare när vi vet mera säger en säker källa.

Bli först att kommentera