Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Etikett: Medling

Medling på ideell basis

Av , , Bli först att kommentera 1

Medlare Hansen. Jag har funderat på hur jag kan hjälpa till. Nu vill jag göra en ideell satsning på medling vid tvister. Medlingen är helt kostnadsfri för privatpersoner. Det är mitt bidrag i dessa tider. Jag har många års erfarenhet av medling vid olika slag av konflikter och en akademisk utbildning som medlare från Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå tekniska universitet. Jag har medlat i allt från större konflikter mellan gruvbolag och villaägare, till tvister mellan privatpersoner och i enklare grannfejder. När man inte utan ansträngningar kan komma överens råder en tvist. Ofta handlar det helt enkelt om att man inte pratar med varandra. Det kan vara granntvister, andra personliga tvister, personaltvister, tvister med företag eller tvister mellan olika företag. Då kan en oberoende och objektiv medlare hjälpa till. Medlaren vägleder parterna i samtal men föreslår ingen lösning utan lösningen på konflikten finns egentligen hos parterna själva. Medling skall vara frivillig och kan avbrytas när som helst.

Det är inte ovanligt att vara oense och inte heller att meningsskiljaktigheterna, om den får vara en tid, eskalerar till en tydlig konflikt. Det mår ingen bra av.

I dessa tider kan medlingen genomföras antingen via Facetime, Skype eller varför inte utomhus. En medling kan börja med att en part hör av sig till mig för att få praktiska frågor besvarade om hur det kan gå till. Någon kanske helt enkelt vill ha råd om vad som är medlingsbart och hur hen skall komma överens med den part man är i tvist med.

Vill man bevara goda relationer efter tvisten är medling en mycket bra lösning i stället för att gå till domstol. Det finns naturligtvis tvister som inte kan eller bör lösas genom medling men det får du svar på redan från början. Tveka i så fall inte att höra av dig till mig för att stilla en nyfikenhet och få kunskap om vad medling kan åstadkomma.

Hälsning Villy Hansen, Medlare Hansen.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Politiska sportgrenar

Av , , Bli först att kommentera 0

Har ni upptäckt de nya sportgrenarna inom politiken? Den allra nyaste är ”bäst på välfärd” och en tidigare heter ”vi vill ha flest poliser”. Först kom några och sade vi skall ge fem miljarder till välfärden sedan kom några andra och sade, det är för lite, fel fel fel, vi ger tre miljarder ytterligare. Grenen ”vem vill ha flest poliser” skapade även den ett spännande upplopp. Flest poliser är en sportgren som hänger lite samman med ”lag och ordning”. Men den fulaste sportgrenen är det som tur är endast en sympatigrupp som ägnar sig åt. Dock har den gruppen tyvärr ett par sympatigrupper. Den grenen kan kallas ”Sverige är dåligt, ett dåligt land som blivit allt sämre”. Till sist, ytterligare en gren som förekommer. Den heter, ”vilka grupper är inte och blir aldrig någonsin Svenskar”. Politik kan vara patetiskt och tragiskt underhållande.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,