Etikett: Kultur

Komplicerad är världen

Av , , 2 kommentarer 3

Konflikten väntar här och där. Konflikter och värden, tolkningar, intressen och beteenden gäckar oss.

Världen är komplicerad att förstå när det gäller geopolitiska, religiösa och kulturella ting. Antingen får man fragment till förståelse vid nyhetsrapporteringar eller så gör man egna efterforskningar med fördjupad läsning. När det sedan gäller tidsperspektivet och hänvisning till historien blir det ännu mera komplicerad. Vilka var där först? Skall de få återvända och återta sitt land om det nu var så att det var ”deras land”.

Komplikationer blir det när den som kommentar eller tolkar en konflikt har religion, kultur eller till och med bär på någon konspirationsteori.

Några konflikter i världen som är svåra att förstå och känna till fakta är;

Afghanistan: Efter att talibanerna tog över makten i Afghanistan har det varit en ökning av våldsamheter och oroligheter i landet.

Syrien: Konflikten i Syrien har pågått sedan 2011 och har lett till en humanitär kris i regionen.

Jemen: Jemen har varit i krig sedan 2015, vilket har lett till en av världens största humanitära kriser.

Israel-Palestina: Konflikten mellan Israel och Palestina fortsätter att eskalera, med ökande våldsamheter och oroligheter.

Ukraina-Ryssland: Konflikten mellan Ukraina och Ryssland fortsätter att pågå, med ökande spänningar mellan länderna.

Konflikt är i Nordirland är en konflikt vi tidigare följt som jag nu plötsligt ville veta mera om genom att fråga AI Bing (Microsoft). Jag fick nedanstående svar på frågan ”Vad utgjorde konflikten på Nordirland?” med hänvisningar till de källor Bing använt. Vid AI frågor till Bing hänvisas även till de källor Bing använt.

En annan konflikt är i Nordirland, även känd som ”The Troubles”. var en långvarig konflikt som pågick mellan 1969 och 2007. Konflikten uppstod på grund av Storbritanniens fortsatta kontroll över Nordirland vilket ledde till spänningar mellan unionistiska grupper (främst bestående av protestanter) som ville fortsätta vara en del av Storbritannien och republikanska grupper (främst bestående av katoliker) som ville integrera Nordirland med Republiken Irland. Konflikten ledde till en våldsam period i Nordirland med terrordåd och oroligheter som krävde över 3 700 liv. Efter en period med politiska förhandlingar undertecknades långfredagsavtalet 1998, vilket ledde till att Nordirland fick självstyre med en regering där både lojalister (protestanter) och republikaner (katoliker) är med.

När det sedan kommer till diskussioner om hur var och en vill förhålla sig till konflikten handlar det inta sällan om den egna synen på politik, religion och moral.

Ännu värre kan det bli genom att det inte sällan finns konspirationsteorier som förhärskar. Den kanske mest kända konspirationsteorin handlar om judarna en annan om att förintelsen aldrig ägt rum. I USA lär det finnas en grupp människor som tror att jorden är platt.

Världen är svår. Ytterst svår att förstå.

P. S. Jag brukar använda flera olika AI-verktyg som Chat GPT, Bing, Bard, Chat AI Jarvis med flera. Observera att dessa AI-verktyg även ger varningar till hur kritiskt man bör tolka svaren.

 

Något katten släpat in

Av , , 31 kommentarer 3

Jag inleder med att citera en kommentar till detta inlägg Så går det när man argumenterar mot ”SD och resten av högern”. Hat är det i alla fall inte när jag argumenterar emot som de påstår. Språket i kommentaren liknar Björn Söders sätt att uttrycka sig.

”Ja du framhäver dej själv som högutbildad, det kan man inte tro när man ser vilket språk du använder när du försöker sprida din dynga och hat mot Sd och resten av högern. Du är ett levande bevis på att man behöver inte vara riktigt klok bara för att man själv anser sig vara ”högutbildad”!

Dessutom kallar en kommentator er läsare för ”det sovande folket”. Börjar ni förstå vilken människosyn som finns etablerad bland dem?

”Någon behöver göra det för att upplysa det sovande folket.”

Ännu flera exempel på bloggkommentarer i samma anda.

”Gå och lägg dig igen din osedvanligt korkade nolla, ta med dig Hansen ni verkar platsa i samma sandlåda.”

Dagens skörd i kommentarer från höger.

””Oj va du tar i, tänk på att du är gammal och sjuk!”

 

Något katten släpat in eller rättare sagt något Moderaterna, Kristdemokraterna och även Liberalerna har släpat in i politikens finare rum.  Sådant hjälper inte riktigt att lösa de stora samhällsproblemen som nu råder. Man skall ha klart för sig att dessa tre partiers företrädare är skyldiga till att Sverigedemokraterna styr den svenska regeringen på ett sätt som Ulf Kristersson bedyrade inte skulle ske.

Sverigedemokraterna borde kanske byta namn till något i stil med Invandrarfientlighetspartiet (IF) eller Kulturrasisterna (KR). Snart kan historien skrivas; ”De sålde sina själar för ministerposter för att de tyckte så vansinnigt illa om Socialdemokrater”.

Politiken är primitiv i dag. De regerande vilka de nu är har delvis lyckats med vad fascister alltid strävar efter nämligen att peka ut vilka som är skyldiga till mycket ont i samhället och därmed ställa grupper mot varandra. I detta fall har de lyckats peka ut invandrare som skyldiga utan någon nyansering.

Betänkt vad för positivt invandringen i stort har bidragit till i den svenska samhället. Hur många invandrare är det inte som arbetar inom industrien typ Volvo med flera? Sannolikt är tjugo procent av arbetsstyrkan invandrare inom Volvoföretagen. Skulle svenskar driva alla våra pizzerior och servicebutiker och liknande? Inom vården i hemtjänsten arbetar riktigt många invandrare. I underhållningsbranschen finns en betydande del invandrare. Listan kan göras mycket lång vad gäller det positiva med invandring. Högernationalisterna SD och nu både M och KD undviker att vara nyanserade i invandringsfrågan och vill undvika det positiva.

Visst gick integrationen snett och det blev för många på en gång som inte kommit in i det svenska samhället. Men det handlar för SD och regeringen inte längre om integrering utan om assimilering. Helt obemärkt bytte några politikers strategi och målsättningen om integration konverterades till assimilations. Det räcker med andra ord inte längre för SD-regeringen att invandrare integreras i samhället utan nu skall de assimileras.

Det måste kännas hemskt för invandrare som är duktiga och arbetar väl när de skuldbeläggs av de styrande politikerna. Det är inte endast invandrare som jagas och skall ut och tillbaka utan även jakten på HBTQ. Björn Söder med ett sämre tonårsspråk och sin som det verkar ”bögskräck” är ingen värdig representant för Sverige att vara stolt över. Eftersom vissa eller allt för många journalisters är något fega kommer kritiken mot Björn Söder alldeles strax att vara bortblåst och glömd. Undrar om Björn Söder och Richard Jomshof hellre som Busch säger ”i själ och hjärta” skulle vilja leva i Ungern eller vill de fixa till ett Ungern i sverige?

 

 

Obstinat skall kultur vara

Av , , Bli först att kommentera 2

Kulturyttringar har stor spännvidd och får vara obstinat, roa, protestera, påstå, väcka frågor, påvisa orättvisor etcetera. Fri kultur har oftast varit en nagel i ögat på högernationalister som SD och numera möjligen även för Moderater.

I en debattartikel undertecknad av kulturministern Parisa Liljestrand tillsammans med en lokal moderat i VK den 28 juli slänger han sig likt en trogen SD-sympatisör in i kulturdebatten. Följa SD som är förutsättningen för en moderat statsminister är sannerligen viktigt för partitroheten.

”Genom att sänka trösklarna och tillgängliggöra kulturen för fler, både kulturutövare och kulturkonsumenter, så kan vi också bygga en starkare gemenskap. ” skriver Liljestrand med flera, läser jag i dagens VK i en artikel av Stig Å.

För att skapa denna gemenskap i kulturen som SD och Moderaterna förordar krävs tyvärr att kulturen likriktas och styrs på högernationalistiskt vis som SD visat prov på i sina särskilda intressen för vad som bland annat presenteras på bibliotek och museer.

Kulturutövarna verkar vara ett lämpligt och lovligt byte för likriktning och styrning som SD försöker sig på. Dessutom har kulturen allt för få försvarare bland folk i allmänhet vilket även innebär att SD och dess sympatisörer Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna låter SD husera fritt.

Att släcka ner Facebook

Av , , Bli först att kommentera 0

Det moderna sättet att kast ut Tv:n på är förmodligen att släcka ner Facebook. Vad skulle det betyd om jag ”släckte ner” mitt Facebook, Instagram och Twitter? Jag har funderat på detta tidigare och släkt ner en gång men återkommer efter några månader. Förmodligen borde jag då ringa, skriva mejl eller i alla fall Sms:a till dem jag vill ha kontakt med som till exempel att gratulera på födelsedag. Om jag inte skulle finna anledning att mejla, ringa eller Sms:a kanske jag inte heller borde ha dem på några av dessa sociala plattformar.

Jag var en av de första pionjärerna när Facebook, Twitter och Instagram lanserades. Dessutom började jag med internet på Netscapetiden. Netscape Navigator, den mest kända produkt som Netscape släppte, lanserades i december 1994 som version 1.0. Jag började strax därefter.

Detta måste jag tänka på några dagar. Men å andra sidan har jag genom Facebook fått kontakt med flera från förr i tiden som jag sannolikt inte skulle ha hittat. Frågetecken?

Mångpolitik och mångkultur   

Av , , 6 kommentarer 4

I ett gott samhälle med demokrati och åsiktsfrihet vill hi ha ett politiskt system med valmöjligheter. Enpartisystem är otänkbart utom för dem som enbart vill ha det egna partiet. I ett fritt samhälle vill vi inte ha kulturrasister som styr den mesta kulturen och endast accepterar gammalsvensk kultur. Jag nämner gammalsvensk kultur därför att den moderna svenska kulturen är i många stycken influerad av andra kulturer.

Jimmy Åkesson, Partiledare SD, skriver i Expressen, 2023-05-13, ”Mångkulturen har varit ett politiskt övergrepp. Politikernas dröm om ett mångkulturellt Sverige har prioriterats framför allt annat, och har i dag blivit till folkets mardröm. Sverige måste nu göra upp med det mångkulturella experimentet”.

Detta är kulturrasisternas tes som naturligtvis faller pladask. Den hör däremot hemma i en fascistisk kontext där allt ont skall skyllas på andra grupper som är mindre värda. Att ”ett mångkulturellt Sverige har prioriterats framför allt annat” stämmer naturligtvis inte allas. Att ” Sverige måste nu göra upp med det mångkulturella experimentet” faller på sin orimlighet för det är inte ett ” mångkulturella experimentet” att ta emot invandrare oaktat om invandringen har medfört att staten inte klarat av uppgiften.

Det riktigt stora experimentet har M, KD och L stått för när de likt naiva och godtrogna barn låtit ett högernationalistiskt parti som SD helt få dirigera regeringen. Den nuvarande något radikaliserade borgerligheten tillsammans med SD är däremot ett makabert mordförsök på vad folk i allmänhet anser vara den kultur de uppskattar.

Nationalismen är tveeggad

Av , , 8 kommentarer 1

Mitt land är bättre än ditt för att jag är född i det.

Nationalismen är tveeggad dels värnar den om det unika i ett land den egna kulturen och de egna traditionerna, dels är nationalismen också uteslutande. Jag tror inte på nationalismens avarter av typen uteslutande. Nationalismen innehåller därför tyvärr även spöken.

Den uteslutande nationalismen anser att det egna folkets kultur är det enda rätta. Den uteslutna nationalismen som vi kan känna igen från SD och regeringspartierna ges uttryck för att den egna ursprungsbefolkningen är av högre rang och ursprungskulturen är den enda rätta. Det är då synen ”vi och dom” får näring och uppstår. Dessa krafter är inte ens nöjda med integration utan kräver assimilation det vill säga att invandrare och asylflyktingar helt ger upp sin kultur och sina värderingar.

Ur nationalismens drivbänkar växer ogräset och kväver annan mångfald. Den mångfald som kan i fråga sätt nationalismens brist på skonsamhet, tolerans och förståelse.

Nationalismens rörelse kan i sämre fall fortsätta med höger- eller vänsternationalism och därefter ultranationalism. Så utvecklas ultranationalism. Ur detta uppkommer rasismen med synen på att andra är sämre.

Nationalism (från franskans nationalisme, av ”nation”, ursprungligen från latinets nascor, ”jag föds”[1]) är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Den som bekänner sig till nationalismen benämns nationalist. Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalism, 2023-06-07.

 

 

 

Hallå alla Victor Orban fans!

Av , , 4 kommentarer 2

Hallå alla Viktor Orban fans, SD-are och regeringen. I dag firar jag Danmarks grundlovsdag. I morgon firar vi alla Sveriges nationaldag. Nästa vecka är vår familj bjudna på studentfirande hos våra vänner från Eritrea. Då äter vi mat på lagd bakad injera. Samma vecka blir det svensk skolavslutning för ett barnbarn en förstaklassare. Och någon vecka senare till och med en skolavslutning hos en samisk familj.

Men jag kan tala om för er ortodoxa och radikala högernationalister att allt detta kommer inte att rubba er förmåga att dansa fågeldansen på midsommarafton eller äta surströmming i höst.  Ej heller kommer detta med sill och nubbe om det skulle vara så att gå till kulturell spillo.

Obäste Petter Nilsson (SD) i Umeå kommun ”Through yourself against the wall”, ursäkta det brutala uttrycket som ej är bokstavligt menat. Dessa invandrare som jag känner vilka jobbar häcken av sig för att sköta våra gamla i bland annat Vindel har integrerats och inte som du anser skall assimileras på ett generande sätt göra avbön på sitt ursprung och kastat sin kultur överbord.

Jag hoppas ni högernationalister inte reser utomlands någon gång för då kan ni råka få med er något kulturellt som rör till det. Ät därför inte kinamat eller thailändsk mat i fortsättningen.

Du Björn Söder låt studenter som kommer till Sverige få hålla upp sin flagga på studentfirandets dag och inte vara så djupt tacksamma för vad de fått. De har ju utbildat sig för att kunna lämna sitt bidrag till det svenska samhället.

P. S. Det där med ”folkutbyte” hur skall detta gå till. Tänk om inte alla i en familj blir utbytta på samma gång. Så ensligt och orättvist. Kan folk välja vem de vill bli utbytta mot? Fascisterna har nog blandat ihop ”folkutbyte” med att byta fruar för det förekommer då och då.

Kultur = åsikts- och yttrandefrihet

Av , , Bli först att kommentera 2

Hindra inte livskvaliteten

Många kallar dem för kulturrasister.

Kultur är lika med åsiktsfrihet och yttrandefrihet i alla former.

Det ljumma intresset från folk i allmänhet för kulturfrågor har tyvärr gjort att kulturrasisterna fått agera nästan helt fritt.

Det handlar om bibliotek med böcker och spel på teater, utställt och förvarade föremål på museer, kunskaper i UR (utbildningsradion), inslag på SVT, fria journalistiska media med flera. Kultur är livskvalitet. Kulturfolket i olika skepnader har i alla tider varit en nagel i ögat på makten och överheten i vilken dräkt de ändå dykt upp. Ibland som Drag Queen.

Förutom medier och journalisterna har ofta kulturfolket tagit debatten i form av en bild, en dikt, en berättelse eller ett stycke teater. Därtill handlar det även om stöd till pressen för att få en mångfald av medier för att främja debatt och vara en nagel i ögat på makten. Se upp för dem som vill ge sig på folkbildningen där de högst sannolikt är rädda för att vanligt folk blir för upplysta och därmed sätter sig på tvären. Kunskap blir maktens fiende. Kunskaps- och vetenskapsförnekelse känns igen från de radikala krafterna på alla ytterkanter.

Därför hindras åsiktsfriheten av att vissa krafter vill styra hur dessa kulturyttringar får se ut med förevändningen om att ifall det skall ges statligt stöd till kultur skall den kontrolleras av politiker. I samma härad finns dem som vill att journalister enklare skall kunna straffas genom en särskilt anpassad lagstiftning. Notera att det redan finns en lagstiftning för den saken.

I högerextrema och totalitära stater är kulturen med skådespelare, författare, journalister, andra kulturarbetare och debattörer bland det första makten ger sig på. Det får inte inträffa i Sverige!

Assimilering – varför inte integration?

Av , , 12 kommentarer 3

Kulturrasister bör inte lyssna på annat än svenska psalmer?   

Räcker det inte med att respektera det som är svenskt och integrera sig? Måste dem som invandrar även utplåna den egna kulturen? SD och deras sympatisörer kränker grovt invandrare genom att kräva assimilation.

De högernationalistiska krafterna står för att invandrare skall assimileras om invandring överhuvudtaget skall få förekomma enligt dem. De anser inte ens att det skulle räcka med att invandrare respekterar den svenska kulturen och svenska värderingar utan anser att invandrare helt skall kasta sin kultur överbord. Det anser jag vare en fullständigt respektlös människosyn.

Min familj emigrerade till Sverige och tog med sin danska kultur och därtill accepterade den svenska kulturen och respekterade det svenska.

Våra vänner från Eritrea som arbetar i Vindelns kommuns tjänst och barnen har studerat i Umeå. De har tagit med sin eritreanska kultur hit och respekterar det svenska och vill gärna bli svenska medborgare.

Har jag och min fru svikit det svenska genom att ta del av deras kultur och berättat för andra hur trevliga, arbetsamma och generösa dessa människor är? Men det räcker inte för en SD-sympatisör och en SD-politiker. Det är därför som Söder, Jomshof, Åkesson och deras anhängare jagar invandrare och minimaliserar dem. För hoppningsvis reser de och partipartivännerna aldrig utomlands.

Assimilation
Kulturell assimilation eller assimilering (från latin assimilátio, ”göra lik”, ”efterbilda”), syftar på den process genom vilken en person eller en etnisk grupp som utgör ett minoritetsfolk efterliknar majoritetsbefolkningens kultur och (när processen är fullständig) helt överger sin egen kultur. Wikipedia, Assimilation (sociologi) – Wikipedia , 2023-05-23.

Vad innebär integration? | Invandring.se

Integration
Begreppet integration brukar i samhällsvetenskapliga sammanhang betyda en slags förening av olika kulturer. D.v.s. att integreras i ett samhälle är detsamma som att förenas i ett samhälle. En lyckad integration anses vara när kulturer av olika slag och yttringar kan fungera ihop utan motsättningar och där förståelse och respekt finns för varandras olikheter, där man även kan se olikheterna som styrkor. Kortfattat, att kunna fungera ihop som en enhet (ett samhälle) bestående av många olika erfarenheter, traditioner och kulturer. Det är inte enbart fråga om en anpassning från en sida, integration betyder att man möts på mitten och kommer överens. Vad innebär integration? | Invandring.se. invandring.se, 2023-05-24.

Nedan citerat från en SD-politiker i Umeå kommun, VK Blogg, Petter Nilssons, om sin syn på invandring vilket i övrigt återspeglar en nedslående och respektlös syn på människor från andra kulturer.

”De flesta har väl någonstans nyktrat till avseende det orimliga i att föra en ansvarslös invandringspolitik. Men samtliga övriga partier tycks inte förstå bekymret med mångkultur.

Mångkultur, som bygger på tanken om integration, att kulturer i växelverkan ska bli starkare. Människor från andra länder kommer till Sverige, och berikar den svenska kulturen. Något som företrädare som bland annat Reinfeldt, Mona Sahlin, m fl tycks ha tyckt varit centralt då man inte tyckt att Sveriges kultur varit något anmärkningsvärt om något alls över huvud taget.

Jag tror inte alls på mångkultur, eller för den delen integration. Kommer man till ett nytt land – anpassar man sig. Det är till skillnad från integration, känt som assimilation”.

Högernationalister och SD-sympatisörer verkar ha som huvuduppgift att bete sig kulturrasistiskt.

Kulturrasisterna är här

Av , , Bli först att kommentera 2

Kulturfolket har alltid varit en nagel i ögat på SD, högernationalister och fascister. Kulturfolket är obstinata och kritiserar på olika sätt makten och överheten. Alla av dem är inte ”vänstern” eller ens socialister som påstås men det har ingen betydelse för SD-folket kallar alla som inte gillar dem för vänster-någonting. De låter som språkhämmade och bullriga tonåringar i sin retorik. Kulturfolket är mänskliga och liberala.

Jag har för flera år sedan sagt att SD är kulturrasister. Nu är det ett faktum och kan näppeligen förnekas. Att kväva och styra kulturyttringar är hindra yttrandefrihet och demokrati.

“Kulturkriget har börjat. Och nu ska konservatismen vinna. Den dekadenta vänsterns kulturpolitik ska snart vara ett minne blott. Allt för länge har den varit förhärskande som ett resultat av ohämmat socialistiskt inflytande och en kastrerad borgerlighet. Men nu är det slut.” ”Så twittrade Björn Söder (SD) efter partiledardebatten i SVT:s Agenda där Jimmie Åkesson fem gånger lyckades säga “skamlös vinhora” och Johan Pehrson (L) gjorde ett försök att försvara drag queens som läser sagor på bibliotek. Pehrsons partikamrat tillika partisekreterare Gulan Avci gick ut och krävde att statsministern skulle hålla ”utvecklingssamtal” med Söder apropå hans twittrande.” Sofia Mirjamsdotter, VK, 2023-05-20.