Kategori: Filosofiskt

Börja inte med nyheterna

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag undrar vilka som skall presentera upplyftande och positiva ting i sammanhangen med alla tråkigheter? Just nu är det tungt med den kriminella invasionen av Ryssland i Ukraina, kriget i Gaza, Jemen, Röda havet, gängkriminaliteten, landet och människornas ekonomi etcetera, etcetera. Naturligtvis kan vi inte blund för allt detta men det känns ibland lindrande att blunda en stund. Och ännu mera tungt för en pandemi satte även sina spår.

Naturligtvis måste man börja med att vara något av sin egen lyckas smed. Det är ingen annan som gör jobbet åt en. Flera vädjar sannolikt till ”gud i himlen” om tröst. Några andra har sin tillit till ”fan i helvete” om att ge igen och skrämma upp folk. Några andra ser ljusningen i regeringen eller dem som i huvudsak faktiskt styr eller sägs styra regeringen. En del tror att det är andra vilka de säger är mindre värda människor som är skyldiga till stora samhällseländen. Men tro inte på allt. De ljuger ofta. Precis som några denna gång slog rekord i falska vallöften. Jag skulle egentligen inte prata politik men ibland får man för sig att allt är sossarnas fel eller i alla fall de förra, ännu tidigare.

Någonstans och på många ställen bet lögnen sig fast och fejknyheter blev vanliga. Så växte sig en allmän misstro framt.

Låt oss slå fast att Sverige är ett mycket bra land på många sätt trots att krafter finns som påstår något helt annat. Vår uppgift blir att finna och se till allt det positiva som existerar. Det skall jag börja med att göra varje morgon och till och med undvika att starta dagen med att lyssna på nyheter.

Humörsänkande

Av , , 10 kommentarer 3

Det är märkbart humörsänkande att på olika medier mötas av dagens politiska retorik. Det var bättre förr. Bedrövligast är X (före detta Twitter). Jag har därför idag släckt ner X. Jag kan erkänna att jag sannolikt haft fel när jag sagt att läsa X kan fördelaktigt tillhöra allmänbildningen om man vill sondera hur ”ärligt” folk skriver. Det behövs inte. Kanske drogtest skulle vara bra för en del innan de börjar göra inlägg på X?

En av de värre företeelserna är desinformation och möjligheten till källgransking. Det är svårt att ens tro när man inte så säkert vet.

En avgörande orsak till den makabert hypade retoriken är när tuppkammarna växte till sig på den yttre högerkanten. Fulast i mun kan man säga om dem. Nu skriker både vänster och höger sida till varandra som ordfattiga tonåringar med allvarlig retorisk analfabetism. Populäraste sportgrenen är personliga påhopp när den kognitiva förmågan kommit till korta och reptilhjärnan blir dominant. Tyvärr, till och med här på VK-bloggen finns en hen som har fixerat sig vid att jaga Magdalena Anderssons tillkortakommanden.

Det är inte så att jag gett upp mitt deltagande på åsiktsbalettens scen men jag är evinnerligt trött på dagens politiska retorik. Nu först har jag förstått att den bidragit något till att sänka mitt humör.

Jag skall bemöda mig om att inte längre på denna blogg skriva inlägg kopplade till politikers tillvaro. Då kommer jag att slippa personliga påhopp som faktiskt gör mig nedstämd. Jag får tåla att inte längre bli lika läst som tidigare men kommer säkert att känna mig friskare. Ful typ vän av oordning tänker och säger kanske ”nu har vi tystat honom”.

Några frågor jag ställer mig. Vilket parti skall rasistiskt lagda människor företrädesvis rösta på? Vilka partier skall människor som avskyr invandrare rösta på och vilka politier bör de uppskatta? Vilka partier skall människor rösta på eller sympatisera med om de vill ha ett mera rättssäkert samhälle, religionsfrihet, mera rättvisa och större respekt för olika kulturer? Finns det något parti lämpligt för kulturrasister?

P. S. Hädan efter blir det blir i alla fall mera sällan inlägg i politiska ämnen utan även filosofiska ämnen, reseskildringar, människoporträtt, dokumentära berättelser, oförargliga åsikter och frågeställningar och liknande som alla gånger inte är särskilt provocerande och intressanta. Skall ändå något från en yttersida lyckas tillskriva mig vänster-någonting?

Inte bara typiskt svenskt

Av , , 1 kommentar 3

Om det är så att köttbullar, smörgåsbord, fika, midsommar och att vara lagom är typiskt svenskt är det trivialt. Några riksdagspolitiker till höger ansåg sig vara de rätta att definiera vad som är typiskt svenskt. Dessutom ansåg de sig också vara de rätta att definiera vem som är svensk. Några framträdande av dem menade även att samer inte var svenskar. De ville även styra hur luciatraditionen skall firas. Det är lätt att få intrycket av att SD-politiker anser sig vara typiska svenskar. Det kan inte få vara typiskt svenskt på ett mobbingliknande sätt utan urskiljning misskreditera invandrare och beskylla dem för stora samhällsproblem som ständigt görs av flera riksdagspolitiker. Kom ihåg att de allra flesta invandrare……….”.

Det kan heller inte få vara ”typiskt svenskt” att som statsministern gjorde inför en koncentrationsöverlevaren Hédi Fried med dokumenterad offentlighet lova att aldrig ha något med SD att göra. Men som isolerat beteende endast för politiker kanske det är typiskt.

Nu kommer kanske vän av ordningen att möjligen påstå att jag som är född i Danmark inte kan förstå vad som är svenskt. Det kanske är tvärt om. Hur har inte Colin Nutley och Al Pitcher kunnat tolka det svenska tack vare att de även har andra perspektiv.

Det som verkligen är så kallat ”typiskt svenskt” är svenskarna säkert inte ensamma om. Jag tror att det handlar om att vare en god människa såsom medkänsla, rättvisa, hjälpsamhet, förståelse med flera av dygderna. Det handlar inte om någon annan lära.

Förnärmade med svaga argument

Av , , Bli först att kommentera 2

Som tidigare förhandlare under många år och numera verksam medlare vid olika slag av konflikter fäster jag stort intresse vid argumentation och hur ställningstaganden för och emot motiveras och framställs. En reaktion jag även noterar är hur mer eller mindre affekterat människor reagerar i situationer där de skall besvara en fråga eller nödgas motivera sitt svar. Reaktionerna återfinns på skalan från lätt förnärmade till allvarligt kränkta med illa dold upprördhet.

Jag vill från början poängtera att vid medling gäller särskilda förutsättningar och principer för att inte uppträda partisk och att vara fullständigt neutral och oberoende.

För att en argumentation skall ha tyngd gäller att den både skall vara sann och relevant (höra till saken). Först då får argumentet tyngd. Vad gäller sannheten i ett argument bör det naturligtvis vara sann men för retoriker, däribland politiker kan det gälla att argumentet är troligt eller högst sannolikt. Notera gärna vad som sägs inför ett riksdagsval. Skalan kan vara troligt, sannolikt till sant. En annan fälla som försvagar ett argument är om argumentet trots allt är sant men faktiskt inte hör till saken. Då handlar det om så kallade ”what about” argument. En svenska benämningen kan benämnas ”men du då-teknik” och är då endast en relativisering.

Bland dem som presenterar de svaga argument för eller emot någonting återfinns bland annat vaccinationsvägrare. Förutom att de sällan kan framföra tyngre argument blir det ytterst lätt förnärmade eller rent av kränkta om man ber dem motivera eller om man kommer med invändningar. Dessa människor men naturligtiv inte alla uppvisar ibland även favörer och tilltro till olika konspirationsteorier. Hur kommer det sig att vaccinationsvägrare inte sällan också är anhängare av för dem lämpliga konspirationsteorier? Jag läste från MSB att det sannolikt inte alltid är en framgångsrik idé att försöka argumentera mot dem som har konspirationsteorier. Den erfarenheten har även jag gjort.

Nedanstående svar fick jag vid fråga om konspirationsteorier från Microsoft Copilot, 2024-01-26

  • Konspirationsteorier är inte ett nytt fenomen, men de har fått större spridning och genomslag under pandemin, bland annat genom sociala medier och alternativa informationskanaler.
  • Konspirationsteorier kan utmana målen för samhällets säkerhet, till exempel genom att undergräva förtroendet för myndigheter, vetenskap och demokrati, eller genom att motverka folkhälsorekommendationer och vaccinationsprogram.
  • Konspirationsteorier kan identifieras genom att undersöka deras kännetecken, såsom att de bygger på selektiv och felaktig användning av fakta, att de pekar ut en fiende eller en hemlig agenda, och att de erbjuder en förenklad förklaring till komplexa händelser.
  • Konspirationsteorier kan bemötas genom att främja kritiskt tänkande, mediekunnighet och dialog, samt genom att förmedla tydlig, transparent och trovärdig information från olika källor.

Min slutsats om att bemöta vaccinationsvägrare och i sammanhanget konspirationsteoretiker eller något likt konspirationsteoretiska ställningstaganden är att argumenten som framställs från dem är relativt svaga och att personerna inte sällan blir märkbart upprörda, irriterade och visar sig kränkta.

Val görs vanligen själviskt

Av , , 2 kommentarer 2

Egoism, altruism eller både och.

Hur den politiska vägen avgörs och beslutas för var och en är en komplex frågeställning. Många som väljer parti vid val och sympatiundersökningar ser det sannolikt i första från sitt eget livs dagliga perspektiv. Det handlar om tilltro till hur ett valt parti eller partisamarbete praktiskt tros kunna lösa de samhällsproblem som väljaren och sympatisören finner viktiga. Partiets ideologi kommer inte sällan i skymundan.

Som ett exempel, hur många av väljare och sympatisörer till ett högernationalistiskt parti känner sig hotade av att det påstås att rättsosäkerhet kan bli resultatet av flera politiska ställningstaganden och beslut? Det bekommer inte mig, tänker möjligen många. Att det krävs så kallade ”hårda tag” anser många krävs men de känner sig naturligtvis inte själva särskilt drabbade av det.

Det finns lyckligtvis många människor som även tänker utanför sin egen privata sfär. Dessa frågar sig bland annat vilka konsekvenser blir det nu och på längre sikt för ett samhälle med en viss politik och regering.

Inte var det tillräckligt många men dock näst intill tillräckligt många som kunde förutse konsekvenserna med att M, KD och L skulle ge sitt näst intill odelade stöd till SD.

Valresultatet blev relativt jämnt mellan den rödgröna och den blåbruna sidan. De blåbruna fick 48.64 procent av rösterna och 176 mandat. De rödgröna fick 47.39 procent av rösterna och 173 mandat. Det var därför nästan lika många som inte röstade på de blåbruna. I riksdagsvalet i Sverige 2022 röstade 7 321 455 personer, vilket motsvarar 84,2 procent av alla röstberättigade. Det innebär att de blåbruna fick 1.25 procent flera röster vilken kan utgöra cirka 91 518 av samtliga röster vid senaste riksdagsvalet. Ser man till antalet röster i förhållande till samtliga som röstade var det en relativt liten marginal.

Som exempel i Vilhelmina, Malå och flera andra små orter är sannolikt gängkriget inte ett problem men dem som röstar och sympatiserar har troligen en stor aversion mot invandringen varvid de i så fall anser att gängkriminalitet skulle bero på invandringen.

 

Kylan biter i själens känselspröt

Av , , Bli först att kommentera 3

Med rimfrost som på revben i oordning står björkträden förstenade och sammanbitna. Själv fryser jag vid synen och tanken på dem. Men jag vet att när frosten lösts upp och våren kommer blir det gröna framträdande till löv.

När jag betraktar samhället något dystopiskt behöver jag anstränga mig för att inse att hoppet inte är ute, trots profetiorna om klimatet, politiken, regeringen och partiledare som målat in sig i sina hörn med orubbliga ståndpunkter.

Den iskalla högervind av nationalism som blåser genom Europa och flera andra delar av världen får mig att frysa. Vad i många människors inre hindrade dem från inlevelse och empati? Varför undertrycks humanistiska och liberala tankegångarna till den grad för en så stor grupp människor att de tycks få ett betydande inflytande? Men då slår mig tanken om att cirka fyra femtedelar, det vill säga åttio procent av alla inte har den uppfattningen.

Blad dem dessa cirka åttio procent finns tyvärr en ansenlig del som ändå sympatiserar med nationalistiska åsikter. Det fick vi klart för oss genom ett antal opinionsundersökningar. Till sist sätter jag hoppet till den del, förhoppningsvis mer än hälften av alla människor som står på den goda sidan.

Kylan biter sig fast och når överallt där människor finns. Ingen kan fly från den men de kan bekämpa den med värme.

Politiken är dopad

Av , , 6 kommentarer 2

Politiken är dopad.

Politiskt arbete är numera betydligt svårare än det var för ett par decennier sedan. Numera lyckas sällan politiska partier med de särskilt svåra utmaningar. Orsakerna är naturligtvis ytterst svåra att säga någonting om. Det skulle vara näst intill vetenskapligt omöjligt att ge sig på.

Därför är politiken numera dopad. En vanlig politisk sportgren är att skylla på ”de andra”. De andra är antingen dem till vänster eller dem till höger. Har ni hört detta förut? ”Vi var många som förstod…”. Men vad gjorde dom kan jag undra? Var det inte så man i efterhand sade om trettiotalets Tyskland?

Det har dock kommit in en annan makaber tävlingsgren och det är att skylla på folk. I detta fall är det i synnerhet Sverigedemokraterna som ofta påstår att det vet orsaken till att den svåra brottsligheten är invandrarnas fel. Detta trots att nittioåtta procent av alla invandrarna inte är kriminella.

Den andra miserabla tävlingsgrenen är religionskrigandet där Sverigedemokraterna särskilt vill göra sig av med världens alla muslimer. Skall det vara så svårt att förstå skillnaden mellan islamism och religionen islam?

En annan bedräglig övning som blivit särskilt tydlig det senaste valet är lögnen och löftesbrottet. Att inför publiken mitt på scenen svära att hålla vissa löften och sedan bryta dem är till en grad gångbart. När kan det straffa sig?

”Grisen i säcken” är en annat lurendrejeri vilket kan innebära att om du röstar på ett parti kan du få med dig ett helt annat parti likt det som inträffade i senaste riksdagsvalet. Vad fick dem som röstade på M, KD och L med sig som de inte alls röstade på?

Nu för tiden kallas all kritisk opposition och medial kritik för vänster-någonting. Eftersom SVT, SR och UR har betydande genomslagskraft är dessa måltavlor för dem som avslöjas. När SVT avslöjar någonting säger kritikerna att SVT ”inte granskar makten” när de faktiskt just gör det.

Pragmatisk politik den så kallade ”sakpolitiken” tycks skymma bakomliggande ideologier och långsiktiga politiska syften.

Till sist vill jag citera en äldre dam som knapphändigt skulle motivera varför hon röstade på ett radikalt högernationalistiskt parti. Varför fråga jag? ”Dom har ju sagt att vi pensionärer skulle få det bättre”.

Selektiv är åsiktsfriheten

Av , , 2 kommentarer 2

Tala högt studenter, forskare, kulturarbetare. Åsiktsfriheten visar sig vara selektiv när den inte passar makten. Studenter, forskare, kulturarbetare och artister och de liknade ifrågasätter och upprör bland andra högernationalister. Dem till höger kallar dem oftast för vänster-någonting. Allt misshagligt kallar högerfolket för vänster-någonting. Dessutom är det mycket vanligt sällan skilja på sak och person och i stället säga någonting om personen.

På X (före detta Twitter) stormar det mest från höger. Det högra gardet tycks ha bland annat två huvuduppgifter. En är att gå hårt åt invandrare och den andra är att utöva religionskrig mot världens näst största religion, islam.

Tystnade kulturfolket, studenter och forskare i debatten blev de motsatta åsikterna betydligt svagare. Hur det möjligen kan ha varit förr spelar en obetydlig roll nu.

Orsaken till att det finns krafter som vill styra kulturen eller minska stödet till kulturen är uppenbar. I samma andetag och syfte råkar bildningsförbund ut för betydliga nedskärningar av stöd. Vanligt folk kan ju med folkbildningsorganisationerna få kunskap och kurage att ställa sig emot. Då ifrågasätts mycket.

Anmäla, informera, ange, rapportera

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi tänker inte sänka oss till det moraliska träsket och ange någon.

En spade är en spade och bör kunna kallas en spade. Annars kan andra tro att det är en kratta. Regeringen och dess överstyrelse är ytterst känsliga för att kalla den planerade lagen under utredning om informationsplikt för en angiverilag. I pragmatisk menig har det ingen större betydelse vad lagen kallas. Huvudsaken är att folk i allmänhet känner till vad det handlar om.

Möjliga synonymer till ange, skvallra, anföra, teckna, pådyvla, påpeka, påstå, rapportera och redogöra.

Här är även några synonymer till **ange** som jag fick av Nya Bing AI, 2023-09-23: fastställa, meddela, uppge, deklarera, utmärka, markera, utpeka, visa, tillkännage, utvisa, anmäla, sätta fast, sätta dit, rapportera, förråda, skvallra, tjalla, branda och gola.

Så här skrev ChatGPT, 2023-09-23: Här är några synonymer till ”angiveri”: Förräderi, Illoyalitet, Svikelse, Rapportering, Tjuvnad, Förräderi, Baktal, Anmälan, Förtyck, Skvaller, Uppgivande och Intrig. Observera att vissa av dessa ord kan ha en negativ konnotation och används för att beskriva att någon avslöjar eller förråder någon annan. Det är viktigt att använda dessa ord med försiktighet och förstå de nyanser de kan ha i olika sammanhang.

Att som de olika partierna i regeringskonstellationen med stödparti spela förvånade över de massiva protester som redan börjat trots att utredningen inte är färdig är inte särskilt förtroendeingivande. Är det svårt att förstå att riktigt många inte vill att personal inom till exempel vården, skolan och socialomsorgen inte vill vara angivare eller informatörer för den som inte vill förstå? Protesterna kommer med allra största sannolikhet att öka.

Det finns inte fog för att påstå att dem som protesterar mot den planerade lagens innehåll inte skulle vilja ha bort det så kallade skuggsamhället. Frågan är bara om det skall ske även med angiveri. Jag skall ärligt medge att det går kalla kårar på min rygg när så många anser att skuggsamhället och andra svåra utmaningar enbart kan lösas med ett samhällsstyre långt till högra ytterkanten.

I sanningens namn har Sverigedemokraterna i praktiken kommit till makten enbart med hjälp av Moderaterna, Kristdemokraterna och även Liberalerna. Att ett ultrahögerparti, som själva vill kalla sig något annat, får ett sådant inflytande är sannerligen ett historiskt upprepande. Inte kan väl ett parti som endast fått omkring tjugo påropcent av rösterna vid ett siksdagsval annars regera som den nu gör. Tänkte M, KD och L väljare enbart på sin grundliga aversion och för några ibland hat mot S, V och MP när de lade sin röst i riksdagsvalet?

Det krävs inte på något sätt att vara någonting till ”vänster” för att tycka fasansfullt illa om en ”angiverilag” eller vad folk vill kalla den. Dt räcker med att vara en god människa och humanist.

Ond och god normalisering

Av , , Bli först att kommentera 2

Vad är nu för tiden det rätta? Vad är normalt som inte var normalt det tidigare? Vilar samhällets moral på kvicksand?

Normalisering så kallad social normalisering har både onda och goda exempel. ”Normalisering är en social process där idéer och handlingar börjar betraktas som normala och ”naturliga”. Det som tidigare ansetts onormalt börjar därför ses som en del av samhället, exempelvis på grund av förändrad moral, teknologi eller kulturella vanor”. Wikipedia 2023-09-17.

Normalisering har även en moralisk dimension. Viss musik ansågs en gång som onormal, omoralisk och inte accepterad, bo tillsammans och vara ogift var för flera decennier sedan syndigt och exempelvis homosexualitet ansåg en gång inta vara acceptabelt. Allt detta har blivit normalt och accepterat för de allra flesta. Sådana exempel är goda normaliseringar.

Till de onda eller de riktigt dåliga normaliseringarna finns inom politiken flera. En gång ville många inte ta i Sverigedemokraterna med tång. Nu accepteras de av flera andra partier som till och med försvarar dem.

En gång var det möjligt att kalla en rasist för rasist. Nu finns det inte längre så många rasister för dessa rasister accepteras inte längre att kallas för rasister om de själva får bestämma. Det innebär att det blivit normalt att vara en smula rasistiskt enligt den traditionellt utbredda normaliserade definitionen på rasism.

Jag får en känsla av att det även blivit normalt att ljuga om det verkligen krävs tycks det menas. PÅ liknande sätt är det med löften i synnerhet vallöften. Man säger och menar ”en sak före valet och en annan sak efteråt” eller så kan ursäkten för löftessvek bli att ”verkligheten har dykt upp”.

I och med detta tangerar vi frågan om normativ etik och moral och hur detta skall tolkas. Om vi ser tillbaka bara för några decennier och betraktar tiden med ett moraliskt bokslut kan man bli riktigt deppad. Med tanke på allt som inträffat av brott, terror, svikna löften, lögner och annat i samma linje. I större perspektiv har filosofer betraktat århundradet. Den brittiska moralfilosofen Jonathan Glover betraktade århundradet med att mena att i ett tidigt nittonhundratal godtog de flesta i Europa en moralisk lag som de följde men vid slutet av nittonhundra talet var det svårt att tro på den moraliska lagen. Den moraliska lagen som Immanuel Kant menade var den moraliska lagen med ”stjärnhimlarna ovanför mig och den moraliska lagen inom mig”. Jo vi har nog förfallit en del.

När jag var liten var det inte acceptabelt att slå den som låg ner och inte en i skolan slå den som hade glasögon. Inte heller slåss med kniv. Hr har det blivit nu?