Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Etikett: Filosofiskt

Uppfinningsrika Vindelbor

Av , , Bli först att kommentera 2

Det finns till och med ordspråk för sådana svåra tider som vi nu har med den osynlig fienden som smittar. Nöden är uppfinningens moder eller utmaningar och prövningar gör oss uppfinningsrika. Då undrar jag över hur går det för oss här i Vindeln. Vet du något exempel på vad någon, entreprenör i sitt företag eller privatperson, eller du själv har hittat på eller känner till eller vill föreslå av vad som underlättar och upplyfter vår tillvaro? Det kan vara enkla relativt självklara ting som hemkörning, särskilt rum hos frisören, eller som i Umeå där någon startat en webbaserad tidning på engelska.

Genom tiderna har många Vindelbor visat sig uppfinningsrika och kreativa för annars hade vi inte dessa framgångsrika företag. Låt oss smittas av uppfinningsrikedomen. Kom med förslag och idéer!

Bli först att kommentera
Etiketter:

Ords betydelse och användning behöver tänkas om

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu är tiden kommen när även vanliga och enkla ords betydelse och användning behöver tänkas efter och mycket behöver ifrågasättas. Vi kommer att också nödgas klamra oss fast vid till synes triviala och positiva ting. Många funderar över vad som är rätt och fel och hur vi skall handla. Det filosofiska ämnet etik har utan att många särskilt noterat det kommit att bli ämnet för varje dag. Etik handlar om vad som är rätt och fel och moral om hur man handlar. Hur förtvivlad och uttråkad skall en människa egentligen få bli över att nödgas arbeta hemma under en tid när andra ting och andra människor definitivt har det betydligt värre? Är det rätt av människor att resa från smittans epicentrum till glesbygdens skidanläggningar där den åldrande befolkningen bor och sjukvården inte kan klara av det akuta? Är det rätt av media att påkalla och piska upp stämningen med begrepp som ”byamentalitet” när det sannolikt handla om tillfällig primalrädsla?

En eftertänksam människa behöver inte vara filosof för att förmå tänka efter och förstå att varje ställningstagande i en fråga om rätt och fel kräver att saker och ting ses från flera olika håll. Ställer man sig endast frågan om i fall det är ekonomi eller folkets hälsa som skall prioriteras råkar man i ett klassiskt dilemma. Svaret beror på hur frågeställningarna formuleras, vem som ställer dem och det rådande läget. Säger man som en liftansvarig gjorde för några dagar sedan om Påsken, ”det är ju nu pengarna skall in” då är svaret vid första anblicken givet. Inte ens vad experter, forskare och specialister, säger är självklart utan varje människa behöver bilda sin egen uppfattning men först efter ordentligt övervägande. Vår tid ställer stora krav på oss. Det finns inte endaste ett rätt eller ett fel.

Mycket få av oss nu levande har varit med om detta nu likt ett krigstillstånd. Därför måste vi upphöja det lilla. Det är naturligtvis lätt sagt men svårligen gjort.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Skall man stänga skidanläggningarna i norr?

Av , , Bli först att kommentera 2

Skall man stänga skidanläggningarna i norr? I svåra lägen när ställningstagande skall göras och beslut fattas bör man inte undgå att fråga sig vad som är rätt och fel och hur man skall handla. Etik handlar om att funderar kring vad som är rätt och fel och särskilt varför det är rätt eller fel. Det som är bra för en kan vara dåligt för en annan. Hur man sedan handlar är en moralisk fråga. Etik är ett filosofiskt ämne. Professor emeritus i praktisk filosofi Torbjörn Tännsjö säger att ”det som har de bästa argumenten för sig kan man ansluta sig till”. Detta ställer därför krav på tänkaren och beslutsfattaren. En pragmatisk filosof kan ge beslutsfattaren, du och jag, en verktygslåda för att resonera sig fram till ett ställningstagande. Så har det gjorts till stöd för sjukvården. I dagliga frågor kan man naturligtvis tänka helt själv. I praktisk mening innebär det att olika konsekvenser av ett tilltänkt beslut skall övervägas. Som exempel kan det innebära att om jag och flera andra hamstrar Alvedon kommer några att för tillfället bli utan. Är det rätt? Om skidanläggningar i norra Sverige inte stänger över Påsken. Vad betyder detta för deras ekonomi och vad betyder detta för risken att inresande skall bidra till att smitta ortens åldrande befolkning? Ett slående citat är det som en liftansvarig sade i Västerbottensnytt i går. ”Det är nu pengarna skall in.”. Då hade han det ekonomiska perspektivet. Men vi behöver se saker och ting från olika håll.

Därför sätter den hänsynslösa Corona-smittan etik och moral på sitt yttersta. Vi får tänka till.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Beslut vid osäkerhet

Av , , Bli först att kommentera 1

Detta är en, något seriöst begränsad filosofisk artikel om sannolikhet och osäkerhet med exemplet bromssträcka som kan användas som analogi för andra beslutsområden. Exemplet utgör färd med bil fram till stoppskyltställe. Premisserna är osäker kunskap om friktion vid rådande vinterväg, reaktionstid d.v.s. tid för från perception (varseblivning), analys, beslut genomförande, grad av säkerhet som önskas att få stopp på bilen inför stoppskyltställe, effekter och konsekvenser av för tidig inbromsning eller för sen inbromsning. Effekter och konsekvenser av för sen inbromsning antas bli ytterst negativ genom att fordonet passerar stoppskyltställe, respektive för tidiga inbromsning vilket skulle innebära onödig tidsåtgång och sannolik irritation från omgivningen.

Om kunskapen är osäker om friktion vid rådande tillfälle behövs det tas hänsyn till när inbromsningen skall iscensättas vilket med hög sannolikhet innebär tidigare beslut om inbromsning. Om det är viktigare med senaste inbromsning eller så kallad optimal inbromsning ökar risken att vid osäker kunskap om friktion vid rådande tillfälle, att konsekvensen blir att inte kunna få stopp med bilen senast vid stoppskyltstället.

En slutsats bör bli att om det råder osäker om friktionen vid tillfället, bör inbromsningen ske något tidigare än om säker kunskap skulle gälla. Liknande sannolikhetskalkyl och beslutsmodell kan företrädesvis användas vid pandemier men dock naturligtvis med andra premisser.

Invändningar mottas gladeligen och kommer säkerligen mig till mycket stor nytta.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Millimetersmå framgångar är framgångar

Av , , Bli först att kommentera 1

Hur uttrycker man sig väl om något stort och tungt som inträffat utan att det tynger en på ett negativt sätt? I synnerhet när det finns mycket annat som vore värre. Livet blir inte som tidigare och det vill jag inte heller att det skall bli. Många skriver av sig i en bok när de varit med om något stort och tragiskt, kanske med livet som insats. Inte jag, för det känner jag inte för. Trots att det var nära att jag kanske inte skulle se nästa dag. Det är nu fem veckor sedan jag opererades för igensatta kranskärl. Fem nya vener blev det. Dessutom en hjärtsvikt på cirka tjugo procent. Om några veckor får jag ta av västen som stöttar ihop min uppsågade bröstkorg. Jag promenerar några kilometer varje dag och kör på spinningcykel nästan varje dag. Det känns som att jag kommer en millimeter längre för var dag. Om två månader har bröstkorgen växt samman och skall hålla för allt. Då har jag inte fått lyfta mer än ett kilo i varje arm på tre månader. Det betyder en lång muskelträningstid innan jag är återställd i överkroppen. Det handlar om tålamod, tålamod och åter tålamod i många månader. Hur återställd jag blir vet jag inget om. Jag kommer i alla fall att behöva äta ett antal mediciner under en livslång tid. Men jag lever och kan uppskatta detta mycket högt. Nu är min uppgift att tänka positivt och konstruktivt och uppbåda all den tålmodighet som är möjligt.

En annan befogad reflexion är, vem i all sin dag vill läsa om denna bedrövelse? Den är ju så avsändarorienterad den kan bli. Därför är det med detta inlägg slutskrivet om den stora saken från ett inre perspektiv.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Tillbaka till livet har börjat

Av , , Bli först att kommentera 7

Tillbaka till livet har börjat sedan några dagar. Att tio minuters spinningcykel och tio minuters promenad inomhus skall ta så mycket kraft är det svårt att förstå. Hur visste ödet att vi behövde ett gym hemma när det gjordes i ordning i somras? Jag har satt ett år som mål för att bli fysiskt återställd. Det är ändå otroligt att det är möjligt men kirurgen sade att jag skulle kunna bli återställd. Med en uppsågad bröstkorg innebär det att jag inte heller får belasta armarna förrän om cirka tre månader, den 19 februari. Det står jag ut med. Just nu segar sig tiden fram utan att jag märkligt nog tappar tålamodet. Allt är svårt att förstå. Därför undrar hur detta skall påverka mig. Just nu är det inte mycket jag bryr mig om. Men snart gör väl tankar om det existentiella sig påmind. Vad bör jag ägna mitt liv åt? Vad skall jag ta bort och lägga till?

Bli först att kommentera
Etiketter: