Villy Hansen

Vi lever så kort tid och är döda så länge, Piet Hein

Kategori: Politik

Koranbränning är rasism

Av , , Bli först att kommentera 3

Koranbränning är rasism

Detta inlägg kommer med högsta sannolikhet att uppröra många på den politiska skalan i synnerhet dem till höger. Det är ett filosofiskt inlägg om moralisk, etisk och juridisk karaktär. Det är inte en talan för en viss religion.

Det står uppenbarligen klart att bränna Koranen är en rasistisk handling. Den som bränner en Koran gör det med syftet att hetsa och trycka ner muslimer, håna och kränka dem. Av detta skäl genomförs därför dessa aktioner. Det är självklart rasism. Rasismen är inte en fråga om rasbiologi likt nazism. Brist på tolerans av grupper på grund av religion, hudfärg, etnicitet och kultur är rasistiskt. Därför kan man också påstå att det finns kulturrasism. Känns det igen när politiska partier jagar och vill styra kulturen?

Olika parter har inte sällan en egen definition av begrepp som rasism, lögn och sanning. Därför finns det sannolikt dem som inte definierar rasism som rasism. Vi har hört det tidigare, ”Jag är inte rasist men…”.

Motargument och invändningar som kan komma är, ”vänster har minsann också jagat oliktänkande och betett sig rasistisk”. Det kan naturligtvis vara sant men är inte relevant (hörande till saken) och blir därmed ett mycket svagt motargument.

”Jomshof ägnar sig åt kollektiv skuldbeläggning utifrån enskilda extremister eller islamisters illdåd och snedvridna tankegods. Han generaliserar grovt om såväl islam som muslimer. Det finns, i likhet med andra religioner, många inriktningar och grenar och åsiktsskillnader inom islam. Att generalisera kring en världsreligion är fel. Muslimer är inte en homogen grupp, lika lite som kristna eller judar är det. Varje individ är unik och har en egen tolkning av vad som står i de religiösa skrifterna. Utan islam finns inga muslimer. Utan kristendom och judendom finns inga kristna och judar.” Källa Motargument Vi som är Motargument | Motargument

Ett parti med endast omkring tjugo procent av rösterna i ett riksdagsval behöver stöd av andra partier för att kunna få ett dominant inflytande på en regering. Det är vad Moderaterna, Kristdemokraterna och även Liberalerna har åstadkommit. Man bör även förstå att om inte M, KD och L var beredda att hålla SD under armarna skulle Kristersson inte blivit statsminister och inte heller fått åka ut till Harpsund på helgerna.

Det finns 1,6 miljarder muslimer som har sin religion islam. I Sverige gäller religionsfrihet. Justitie nämndens ordförande sade, ”blir muslimerna upprörda över att Koranen bränns, bränn hundra”. Det är en rasistisk ståndpunkt.

Skulle yttrandefriheten på något sätt inskränkas vore det inte möjligt att bränna Koranen utan att bryta mot en sådan bestämmelse om inskränkning. Då skulle heller inte SD-sympatisörer bränna Koranen utan bryta mot en lag. Trots att det juridiskt är tillåtet att bränna en Koran kan det vara klart olämpligt att bränna en bok (Koranen).

Definition av rasism

Källa, Wikipedia:   Rasism – Wikipedia

Friends definition av rasism, Rasism.  ”Det är rasism att bli utsatt för kränkningar och mobbning på grund av sin hudfärg, religion, etnicitet eller kultur. Rasism kan ske genom taskiga kommentarer, men det kan även ske mer subtilt som till exempel om en lärare återkommande bara ger ordet till elever med ljus hy. Här reder vi ut vad rasism betyder och hur det kan ta sig uttryck.” 2023-02-03, Källa, Friends Vad är rasism?

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Grisen i säcken

Av , , Bli först att kommentera 1

Vet väljare egentligen vad de får när de röstar? Sannolikt inte så väl. Ett spöke utgörs av de parlamentariska lägena som gällt de senaste valperioderna med flera mindre partier och betydande uppgörelser om regeringsmakten. Det andra spöket är att lögnen som politiskt verktyg har etablerats. Lögnverktyget har använts flitigt. det kan inte förnekas. Vid ytterst jämna valresultat får lögnen större inverkan på valresultatet. Populismen är ytterligare en källa till märkbar okunskap. Respektive politiska partier utan undantag är i mer eller mindre utsträckning skyldiga till medvetet eller att omedvetet vilseleda eller utesluta fakta.

Läser man partiets presentation som alltid finns på en hemsida sägs inte allt där. Där informeras om partiets politik, dess ideologi, partiprogram och naturligtvis ytterligare information. En väljare kan inte helt och hållet innan valet känna till vad partiets ledande politiker kommer att göra för överenskommelser med andra partier om eventuell regeringsmakt.

Både M-, och Kd-ledare lovade och bedyrade tidigare att inte ha med SD att göra. Hur gick det med detta löfte? Någon av dem påstod att det aldrig lovats trots att hundratusentals hade hört och läst att löften gavs. Vissa löften finns fortfarande kvar på flera ställen i Internet. Däremot var L ”ärligare” genom att bedyra för partiet längst ut till höger att ”mig kan ni lita på”. Kanske var det för sent att känna till eller svårt att föreställa sig följden?

Varje partiledare och andra partiföreträdare lämnar inte sällan tydliga spår efter sig i form av uttalanden om vad de anser och vilka ståndpunkter de har. Som exempel kan nämnas att otaliga retoriska grodorna som avgivits av SD-trogna. Dessa har troligen inte haft någon särskild betydelse för partiets grad av popularitet. De lojala och troende sympatisörerna bryr sig inte om detta ifall de exempelvis tycker mycket illa om den vänstra sidan eller ogillar islam, invandrare och andra ”ickesvenska” kulturyttringar. Folk tror sannolikt helst på det de vill tro på.

Kan en politiker se sin möjlighet att få en ministerpost eller till och med en statsministerpost är hen beredd till det yttersta och det kanske oväntade. Vem vill inte disponera Harpsund på helgerna?

Taktisk röstning har vi hört talas om. Men vilka av väljarna för M, KD och L förstod verkligen att en sådan röst var en röst på ett högernationalistiskt styre? Eller förstod de allra flesta sannerligen vad deras röst ändå skulle leda till? Det beror naturligtvis på väljarens politiska grundsyn och etik- och moralsyn och hur mycket illa väljaren tycker om andra partier och andra partiers politiker.

Eftersom retorik och valkampanjer kännetecknas av populistiska lösningar, det vill säga förenklade lösningar på komplicerade samhällsproblem av politisk karaktär blir ideologier och till och med partiprogram inte sällan förbisedda.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Risk för Sverige

Av , , 4 kommentarer 4

Risk för Sverige

Detta inlägg är en uppräkning av riskfaktorer för Sverige med ett resonemang och frågeställningar av något filosofisk karaktär.

Sverige befinner sig i ett mycket riskfyllt läge med flera överhängande riskmoment. En situation vi inte befunnit oss i sedan andra världskriget. En betydande risk är Rysslands krigsbrott och ockupation av Ukraina. Som en följd av bland annat kriget i Ukraina har vi energitillgångskris. Turkiets hantering Natoprocessen och regerings egen hantering av Natomedlemskapet i samröre med Turkiet är en annan riskfaktor. Rysslands hotfulla uttryck för att Sverige och Finland ansöker om medlemskap i Nato. Hur den islamska värden har reagerat på Koranbränningarna är ytterligare en uppseendeväckande riskfaktor.

Tyvärr är det sannolikt att kriget i Ukraina kan fortsätta mycket länge. Natomedlemskapet ligger även det en bra bit bort. Energitillgångskrisen med följden mycket höga energipriser blir en komplicerad utmaning att lösa.

Följder av koranbränningen kan den förtjäna ytterligare reflexioner. Det är den grundlagsskyddade yttrandefriheten som gör det möjligt att på detta sätt bränna en bok (Koranen islams ”heliga skrift”) utan att det är ett lagbrott. Resonemanget bland flera har bland annat varit ”även om det är lagligt att bränna denna bok kanske det inte är moraliskt lämpligt”. Statsministern fick viss kritik för att ha uttryckt detta. Ett sådant resonemang har även rönt kritik av andra.

SD och andra har förespråkat att yttrandefriheten inte skall inskränkas. Men bland SD och dess sympatisörer har också getts tydliga uttryck för att islam är en stor fara för övriga världen och att därmed Koranen bör få brännas som en symbolisk handling. Justitieutskottets ordförande Jomshof har beskyllts för att han vill bränna Koranen men menar att han endast har sagt att man för bränna Koranen. För folk i allmänhet är uppfattningen klar om vilken uppfattningen SD har om muslimer och islam. Skulle yttrandefriheten inskränkas vore det i så fall olagligt för SD-sympatisörer att bränna en Koran. Är det därför SD vill att yttrandefriheten inte för röras och inskränkas

Det finns ytterligare frågeställningar om vad som florerar och kan upplevas som mycket osäker information och därmed riskfaktorer. Hur står det till med SD-kopplingar till Ryssland, vad är sant? Har SD fördel av att det på grund av Koranbränningen uppstår risk för fara i Sverige och för Svenskar? Vad har egentligen utrikesministern sagt och lovat till Turkiet? Hur kommer den islamska världen och de radikaliserade muslimerna att reagera är därför en mycket berättigad fråga?

 

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Bekännelsens tid är här

Av , , 3 kommentarer 1

Bekännelsens tid för regeringen är här. Missnöjet frodas. Enligt förståsigpåare beror det på att regeringen gör ett dåligt jobb och inte på att S anses bättre. S har dock inte regeringsställning utan agerar endast i opposition. Missnöjet är inte endast något som finns hos oppositionen. Några blå och den där andra färgen är sannolikt också missnöjda. Samtliga partier i det blå hörnet minskar i popularitet. Är det alltid så efter regeringsskifte?

Endast 4 av 100 tillfrågade anser att regeringen gör ett bra jobb. De övriga 96 procenten kan inte anses vara ”vänsterorienterade”.  Inte heller de 51 procent som anser att regeringen ”gör ett dåligt jobb” är samtliga ”vänsterorienterade”. Socialdemokraterna är nu enligt IPSOS, DN större än M och SD tillsammans.

”I riksdagsvalet fick Socialdemokraterna 30 procent av rösterna. I DN/Ipsos januarimätning landar partiet på 37 – den högsta siffran sedan våren 2009. Dessutom anser 51 procent att regeringen gör ett dåligt jobb, medan bara 4 tycker att den gör ett bra. DN,Dåligt och bra jobb Ledare”, 2023-02-01.

 

 

Uttalanden, vallöften, otydlig retorik och en viss mängd vad folk vanligtvis kallar lögn är sannolikt orsaken till besvikelsen. Dessutom gnisslar det något i regeringssamarbetets med SD. Det är nu upp till S att presentera nyheter och förslag till lösningar. Som oppositionsparti kan de inte leva på regeringens tillkortakommanden och misstag hur länge som helst.

3 kommentarer

Etiketteringen galopperar

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag vill gärna filosofera över etiketterandet som naturligtvis är en förenklad och praktisk metod. Man får lätt en etikett klistrad sig för att lättare förstå. En enskild etikett ersätter egentligen ej egenheterna. Etikettbeteckningar används inom alla läger för att beskriva vad som menas men är ett trubbigt sätt.

”Vänsterorienterad” är en ytterst vanligt förekommande etikett. Det används sannolikt mycket sällan av dem som själva anser sig vara orienterade till vänsterhållet. Om någon, vem det vara månde kritiserar något i den högra sfären och i synnerhet kritiserar dem längre ut på högerkanten blir de kallade vänsterorienterade eller till och med vänsterradikala. Tidningar i sin tur kallas ”vänsterblaska” trots att de anser sig politiskt obundna. Så blev även DN vänsterblaska för en och annan. För att inte tala om SVT, SR och UR när det gäller att bli kalla de för vänster-någonting. Dem i ”mitten” likt C med Annie Lööf har även kallats för ”vänsterorienterad”. Allt som ifrågasätts och alla som ifrågasätter kallas ofta för vänster-någonting.

Från ett och annat håll blir dem som talar för liberalism, humanism, miljön, den goda människan och allt som kan uppfattas som mjukt och tolerant för vänsterorienterat. Därför kan sägas att den yttersta högersidan använder epitetet och etiketten vänsterorienterad som en form av skällsord.

SD:s riksdagskandidat i Västerbotten svarade på frågan om hur det stod till med SD-sympatier från de som hade universitetsutbildning. SD-politikern svarade ” – Inom universitetsvärlden kommer det in vänsterideologier och då är det lätt att dras in i den kulturen och forma sin verklighet utifrån det.” Denna inställning får anses fördomsfull. ”kommer det in” såsom att det var ett oönskat virus. Jag känner många med mig som inte kan sägas ha dragits in i ”den kulturen och forma sin verklighet utifrån det” det vill säga ”vänsterideologier”. Vi har med högsta sannolikhet dragits in i kulturen om att i stället ifrågasätta. Å andra sidan ”kommer det in nästan vad som helst” över nästen allt. I politiska partier kan det komma in mycket oönskat.

Tänk om det skulle införas en mera precis och rättvisande positionsbestämning även inom politiken typ som för väderstreck, NNV, SSV och inte endast N och S eller NV och SV.

Det inte sällan oväntat att den vänstra sidan kallar kritikerna från den högra sidan för allt från ”sossehatare” till ”vänsterhatare”.

Bli först att kommentera

Yttrandefrihet för att …?

Av , , Bli först att kommentera 1

Om yttrandefriheten av någon orsak skulle inskränkas kan inte ett högernationalistiskt parti bränna vare sig en enda koran eller som Jamshof antyder säger ”hundra koraner” utan att bryta mot en lag. De skulle därför inte heller kunna jaga muslimer genom att bränna deras ”heliga skrift”. Att bränna böcker för oss tillbaka till 30-talets Tyskland.

–          Vad skall man annars ha den vida och användbara yttrandefriheten till, sade Björne Väderstreck.

Det är inte likt högernationalister att stå upp för yttrandefrihet menade Sverker Left.

–          Se bara på Turkiet och flera andra av de högernationalistiska regimerna, sade Sverker Left.

Bli först att kommentera

Historieskrivning 2037

Av , , Bli först att kommentera 0
Observera att detta är en fiktivt och tendensiös historieskrivning gjord femton år efter riksdagsvalet 2022.

Stadsminister Ulf Kristersson och ministern Ebba Busch kommer att bli ihågkomna tillsammans med Vidkun Quisling som svek det Norska folket när han var partiledare för Nasjonal Samling 1933 och framåt. Vidkun Quisling – Wikipedia

Vid riksdagsvalet 2022 fick det högernationalistiska partiet 20.54 procent och 73 mandat i riksdagen. Då ett högerblock bildats med partierna M, KD, L och SD bildats kunde dessa fyra partier få majoritet i Riksdagen. Moderaterna fick därför talmannens uppdrag att bilda regering. SD var ett större parti än Moderaterna och de andra två partierna KD och L var betydligt mindre. Det krävdes därför en uppgörelse mellan de fyra partierna. Uppgörelsen kom att kallas Tidöavtalet. De allra flesta bedömningar av Tidöavtalet var att avtalet dominerades av vad SD ville åstadkomma.

En berättigad slutsats var att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna gjorde det möjligt för Sverigedemokraterna att få ett dominerande och avgörande inflytande på den svenska regeringen under kommande år. Ulf Kristersson och Ebba Busch blev ihågkommen tillsammansmed Vidkun Quisling. Dessutom refererades ofta av besvikna väljare till likheter av hur NSDAP tidigare DAP, kom till makten under 30-talets Tyskland. Ulf Kristersson fällde i en Tv-debatt när han ställdes svarslös på en direkt fråga, ”ni förlorade och vi vann”.

Flera historiebeskrivare vill även kommentera det påfallande svek av vallöften som följde på detta val. Dessa tre partier (M, KD och L) hade innan valet år 2022 bedyrat och garanterat att inte på något sätt samverka eller ha med SD att göra. Detta till trots att löftena var väl dokumenterade på inlägg i sociala media och i Tv-sändningar. Ebba Busch blev även jämförd med den ryska utrikesministern Sergej Viktorovitj Lavrov när det gäller att genera och minimalisera. Trots att tiotusentals människor hade en uppfattning om vallöften hävdade Ebba Busch motsatsen.

Opinionen och kritiken mot regeringen och regeringsskiften kan sägas blev betydligt större än vid tidigare regeringsskiften och regeringar. Efter riksdagsvalet 2022 uppstod en sedvanlig svekdebatt men därtill en ytterst polariserande och aggressiv debatt. I grunden hade detta sin orsak av att företrädare i det högernationalistiska partiet SD visade betydande aggressivitet i debatten. Detta möttes på ett liknande sätt av dem som inte sympatiserade med det högra blocket och SD.

Det finns grund för att påstå att Sverige tog ett mycket stort steg in i att få en högernationalistisk regering. Vid flera regeringspresskonferenser medverkade även SD. I internationell press var uppmärksamheten stor när ett högernationalistiskt parti ansågs få dominerande inflytande på den svenska regeringen.

Bli först att kommentera

Högernationalistiskt Sverige

Av , , 12 kommentarer 2
"Regeringen"?

”Regeringen”?, Globel, 2022-01-28

Hur blev Sverige högernationalistiskt med ett högernationalistiskt parti som endast fick omkring tjugo (20) procent av rösterna i riksdagsvalet? Det är ingen hemlighet och kan inte heller förnekas att ett högernationalistiskt parti har satt agendan för Sveriges regering. När företrädare för det högernationalistiska partiet nyligen medverkade på regeringens presskonferens stod representanten för detta parti i talarstolen med skylten Regeringen. Detta manifesterar sambandet och betydelsen av högernationalism i Sveriges regering.

Så blev högernationalistisk. Sverige Med endast omkring tjugo procent av riksdagsröster behöver ett sådant parti ett särskilt stöd och hjälp av andra partier för att ett sådant inflytande på politiken som det svenska högernationalistiska partiet faktiskt har. Slutsatsen är mycket enkel att dra. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har det fulla ansvaret för att Sverige har börjat sin högernationalistiska väg.

Många minns sannolikt mycket väl hur Ulf Kristerson både bedyrade att inte på något sätt ha med detta parti att göra och dessutom minimaliserade och underskattade vilken betydelse och inflytande partiet skull kunna komma att ha. Han med flera hade grundligt fel.

Än en gång i historien kan man se att det hela tiden inträffar många små saker som få förstår vad det leder till i likhet med det som inträffade i trettiotalets Tyskland. Hur förnekas den likheten?

Oaktat vad man anser om tidigare regeringars förmåga och oförmåga att lösa samhällsproblem anses vanligen inte att det krävs högernationalism för att lösa problemen. De flesta människor anser inte att ”Lag och ordning” och trygghet kräver högernationalism. Att leva i högernationalistiska stater eller ens i vänsterextrema och i radikala socialistiska stater är det ytterst få människor som vill.

De flesta människor anser att ögernationalism tar dör på liberalism, verklig demokrati, yttrandefrihet, humanism och synen på människors lika värde. Många anser att SD hyllar yttrandefrihet om det inte vore för att jaga muslimer och bränna koraner som Jomshof hyllar?

12 kommentarer

Vilka söker sig till partier?

Av , , Bli först att kommentera 0

Vilka söker sig till partier och vad attraherar olika politiska partier? Detta är en något filosofisk betraktelse med trolighet, sannolikhet och sanning som aspekt.

Många är sannolikt okunniga eller ointresserade av politiska partiers ideologier. Den så kallade ”sakpolitiken” röner i rangordning mycket högt intresse. Det finns till och med dem som använder ”sakpolitiken” som avledande manöver för att ta sig förbi ett politiskt partis ideologi eller bakgrund.

En intressant fråga man kan ställa sig är vilken människosyn, etik och moral som söker sig till ett visst parti. Som exempel, ett liberalt parti attraherar företrädesvis människor med en liberal syn. Ett starkt miljöprofilerat parti attraherar företrädesvis dem som sätter miljöhänsyn mycket högt. Ett parti som KD hade tidigare en mycket starkt hemvist i den kristna tron. Redan efter ett par år 1958 då partiet etablerades 1956 avgick den viceordföranden Lewi Petrus för att han ansåg att partiet ”gått för långt till höger”. Flera partier rör sig av olika skäl med tiden åt olika håll. Det kan inte vara helt okänt att flera borgerliga partier anses ha rört sig mera åt höger. Vad kan man säga om Liberalerna vars partiledare deklarerade för ett högernationalistiskt parti att ”mig kan ni lita på”? Även Socialdemokraterna anses av flera ha rört sig något mot ”mitten”.

Vad som attraherar olika sympatisörer är en hel arsenal av olika signaler, uttryck naturligtvis partiprogram och andra utspel och överenskommelser som gjorts. Däremot tycks det vara mindre motbjudande och avskräckande för sympatisörer och presumtiva sympatisörer vad som är negativt kopplat till ett politiskt parti. Ett exempel på detta är Sverige Demokraterna vars företrädare kan uppvisa otaliga exempel på uttalanden, utspel, påståenden och även handlingar som bort ha avskräckt många. Men så verkar inte vara fallet. Det finns till och med en hemsida med SD-citat,  sd-citat.nu – SD-citat.nu

För andra partier känner jag inte till några sådana hänvisningar.

Sympatisörer lämnar även politiska partier av besvikelse över vad de inte förväntats åstadkomma och blir därför beredd att hitta nya vägar att sympatisera med.

Att dra några säkra sanningsenliga slutsatser om vilka drivkrafter och karaktärer för dem som kopplar sin sympati till ett visst parti är osäkert. Det går dock an att använda skalan, troligt, sannolikt eller sant. En relevant fråga att ställa sig är hur troligt eller sannolikt är det att den som har rasistiska sympatier ansluter sig till ett visst parti? Hur troligt eller sannolikt är det att en människa med tro på socialism ansluter sig till ett visst parti? Vart riktar så kallade kapitalister ofta sin sympati? Tidigare hade lantbrukare, skogsbrukare och folk som bodde på ”landet” ofta sin tillhörighet i ett mittenparti men så är det inte längre i samma utsträckning som förr.

Även någon så att säga av sociala skäl förds in i ett visst partis ideologi kan det förändras betydligt med tiden.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

PM Nilsson går av

Av , , Bli först att kommentera 1

PM Nilsson avgår skriver han på sin Facebooksida. Var det inte en till i regeringen som hade en villkorlig dom över sig? Var det inte också så att ett annat parti gång på gång fått städa i medlemslistan på grund av att det både hoppat fula grodor ur munnarna eller att en av dem lekt med en järnstång? Jag kan dock ha haft fel på minnesfunktionen.

Gällande PM Nilsson kan han naturligtvis fortsätta som en rådgivare i bakgrunden till statsministern eller andra som vill ha hans tjänster. Det är med andra ord PM Nilsson som har en av huvudrollerna i hur M skall hantera berättelsen om SD.

PM Nilsson skriver i ledaren Dagens Industri 2018-08-12 med rubriken ”PM Nilsson: Dags att integrera SD

”LEDARE. På måndag om fyra veckor utbryter den stora osäkerheten. Då är valet klart och mandaten fördelade men ingen kommer att veta vem som bildar regering, vilket förklarar den hittills lite avslagna valrörelsen. Orsaken är välkänd. De två blocken fungerar inte som maktverktyg och de tredje, SD, vill de andra partierna inte förhandla med.” Dagens Industri 2018-08-12.

”Det enda man med säkerhet kan säga om valet är att Sverigedemokraterna är de stora vinnarna. Valvinden blåser rakt igenom M och S och fångas upp av SD i en historisk revolt mot de etablerade partiernas ignorans inför ett brett folkligt motstånd mot den generösa flyktingpolitiken. Partiet ser ut att återigen nästan fördubbla sina procentenheter.” Dagens Industri 2018-08-12.

Vidare skriver PM Nilsson, ”SD har  Ledarenvarit helt avgörande för att stoppa Löfven-regeringens planer på att stänga ner privata välfärdsföretag. Partiet kommer att vara viktigt i många, många frågor de närmaste fyra åren. Gör inte om LO-ledningens misstag. Att isolera SD är numera att isolera sig själv.” Dagens Industri 2018-08-12.

Lår oss gärna förstå att PM Nilsson varit eller möjligen fortsätter vara något likt en Spin Doctor för Kristersson som Per Schlingmann var för Reinfeldt.

Bli först att kommentera