Kategori: Politik

Orm vid sin barm

Av , , 5 kommentarer 1

Det var en gång en brun orm.

KDML ”har närt en orm vid sin barm” och ”tagit fan i båten”. KDML som 2018 lovade dyrt och heligt att inte ha med SD att göra bedrog väljarna och visade att politiker är inte alltid att lita på.

TV4 avslöjade hur SD arbetade med desinformation och tillintetgörande av människor. Som väntat räckte det för KDML med en ursäkt från partiledare i SD. KDML hade möjligen chansen att lämna samarbetet men då skulle de ju bli en minoritetsregering. Men varför hugga av den hand som föder dem?

Den som inte förstår att SD i praktiken styr regeringen KDML vill inte heller förstå. Dem som tror att SD ”mognat” och blivit regeringsdugliga visar naivitet och aningslöshet. Samarbetet med SD visar hur högt priset kan sättas av politiker för egen vinning.

Förlorarnas alternativ

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu har förlorarna, de missnöjda och ideologilösa i samhället fått ytterligare alternativ att sympatisera med. Folklistan är likt ”grisen i säcken”. Ingen vet riktigt vart det bär och vad som levereras. En sak kan man dock vara relativt säker på och det är att Skyttedal och Emanuel verkar ha som mål att ordna till sig bra jobb inom EU organisationen. Politikereliten Skyttedal och Emanuel är mot eliten. Det lockar också sympatier.

Har SD lyckats klara sig fram till att M, KD och L tog dem under sina armar kan möjligen Folklistan komma en bit på vägen eller hela vägen fram till ett Riksdagsparti 2026. Det finns många exempel på otippade utfall inom politiken.

När nu Folklistan dyker upp kanske det kan gå för SD som för Danskt Folkeparti när det fick konkurrens från andra partier som adresserade liknande frågor. Dessutom kan naturligtvis förändringar i väljarnas attityder och preferenser,  ha bidragit till nedgången för Danskt Folkeparti.

Folklistans populistiska retorik är lättare att förstå för dem som inte har så lätt att förstå. Folklistan ser ut som en Copy Cat på dem som känner sig Trumpna.

Vindeln i konflikt

Av , , Bli först att kommentera 1

Om man inte utan ansträngningar kan vara överens råder konflikt. Intressekonflikter, värdekonflikter och tolkningskonflikter är naturliga inslag i det politiska arbetet. När det gäller konflikten mellan politiska läger i Vindeln ser jag osökt även en beteendekonflikt vilket innebär att parterna irriteras över hur de andra parterna beter sig. Antingen handlar det om hur politiska partier gör besök i kommunen eller andra sådana ting. Vad gäller den så populära sportgrenen att skapa konflikt som ett retoriskt verktyg fanns till och med en politiker som för några år sedan inte alls var rädd för att skapa konflikt. Det är sannolikt inte en alldeles för smart taktik att vinna gehör för sig och sitt parti i en kommun. Den fina formen av att vara ”konflikträdd” är alldeles för underskattad av många.

I Vindeln har de politiska konflikterna av detta slag varat i många år vilket innebär att tvisterna verkligen slagit rot. Inom konfliktforskningen finns även ett mindre sidospår som svepande brukar benämnas ”men som personen är problemet” som innebär att det i så fall är särskilt svårt att komma överens. Det gamla ordspråket ”den är inte ens fel att två träter” kan också revideras något till att det ”räcker med att en är besvärlig för att det skall uppstå en konflikt mellan två”.

Konflikter grundade på tydlig misstro, viss grad av aggression och uttalad aversion mot de andra parterna utgör ett destruktivt och förstörande samverkansklimat. De s konfliktägande parterna blir med andra ord inte särskilt effektiva.

I kommunal och lokal politik kan det praktiska arbetet ofta stå överst vilket betyder att enskilda ideologiska frågor och andra värde- och intressefrågor inte behöver sätta stopp för ett gemensam politiskt arbete. Vad kan det då vara som skapar konflikterna i Vindeln?

 

Alla medel används

Av , , 1 kommentar 2

Oj så förvånad jag blev

Varje politiskt parti utan undantag gör vad de kan för att argumentera för sitt och argumentera emot de andra. Den så kallade polariseringen är ett gångbart verktyg utan undantag för något parti. Förslag till populistiska lösningar används relativt flitigt i all politisk debatt. Populism är en taktik för att nå fram med budskap som kan vara komplicerade att redogöra för. Hos några partier är även lögnen och överdriften vanligt förekommande. Dem som överhuvudtaget följer det politiska spelet behöver inte spela förvånade eller på något sätt upprörda över sådana tilltag.

Invandrare

Av , , 19 kommentarer 8

Början i Sverige för familjen Hansen

Vi kom till Sverige likt många andra invandrare för att få ett bättre liv. Jag den lilla pojken på bilden tillbringade sin första vinter i en barack för skogshuggare. Mor och far hade upplevt andra världskriget med rasism, nazism och därefter några efterkrigsår och ville få det bättre. Några for till Canada och vissa till Sverige. Som de allra flesta invandrare ville vi göra rätt för oss och få ett bättre liv. Vi fick ett mycket bra liv och blev väl mottagna. Vi kom inte för att ”utnyttja ett socialt system”. Det gör högst sannolikt inte heller de flesta invandrare som kommer idag.

Invandrare kommer till Sverige för att det är ett bra land att leva i oavsett vad ett tragiskt politiskt parti i dag försöker inbilla folk.

Jag vet hur det är att vara invandrare även om det kan tyckas lindrigt att komma från Danmark och inte från Mellanöstern eller Afrika.

Det tragiska idag är att vi har en regering som utan urskiljning beskyller invandrare över lag som orsak till de stora samhällsproblemen med kriminalitet och utnyttjande av sociala förmåner.

Hur skulle det vara om politiker uttryckte sig förenligt med hela sanningen?

Rättsosäkert

Av , , 6 kommentarer 4

Fritt översatt, försvinn här ifrån!

I släptåg av panikliknande reaktioner om ”hårda tag” mot kriminalitet och starkt inflytande av SD skapas ett rättsosäkert samhälle. Det är inte typiskt svenskt men typiskt SD. När folk har skrämts upp tycks det mesta bli tillåtet. Det är ett av fascismens kännetecken.

Lagen om vistelseförbud har trätt i kraft. Den är rättsosäker. Den inskränker rörelsefriheten och rätten till privatliv även för de som inte är misstänkta för brott. Lagen är diffus och osäker. Var g¨rgränserna? ”Den här lagstiftningen suddar ut gränsen mellan dömda och icke dömda, misstänkta och icke misstänkta”, säger Civil Rights Defenders.

LAGEN OM VISTELSEFÖRBUD HAR BÖRJAT GÄLLA

Igår den 1 februari 2024 trädde den nya lagen om vistelseförbud i kraft. Lagen innebär att en person kan förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Enligt lagen ska vistelseförbud kunna användas mot personer även när de inte är misstänkta för brott.

VAD SER VI FÖR RISKER?

Lagen om vistelseförbud tummar på rättssäkerheten och inskränker rörelsefriheten och rätten till privatliv. Vi på Civil Rights Defenders har tidigare kritiserat förslaget och menar fortsatt att den nya lagen inte innehåller adekvata rättssäkerhetsgarantier, bland annat gällande hur det geografiska området ska avgränsas. Lagen begränsar inte tydligt en maximal radie för hur stort området kan vara, vilket gör att det kan bli för omfattande.

Vistelseförbud inskränker både rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv. Det blir särskilt inskränkande eftersom den tar sikte på personer som inte är dömda för brott. I praktiken kan ett vistelseförbud innebära att man under en tid begränsas från skola, arbete, fritidsaktiviteter, vårdcentral, familj och bostad. Vi menar att lagen inte är proportionerlig i relation till dess intrång i rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv.

Det är också tveksamt om vistelseförbud kommer att lyckas uppnå syftet att minska viss typ av kriminell verksamhet, eftersom ett vistelseförbud inte förhindrar kriminaliteten att förflyttas eller främjas från andra platser.

HUR PÅVERKAS RÄTTSSÄKERHETEN?

Vår chefsjurist, John Stauffer, kommenterar hur den nya lagen kommer att påverka rättssäkerheten och tilliten till staten.

”Det här är en av flera lagar som kommer på plats som kan användas mot personer som inte är dömda eller misstänkta för brott. Det är en grundläggande princip i en rättsstat att människor ska betraktas som oskyldiga tills man har dömts för brott. Den här lagstiftningen suddar ut gränsen mellan dömda och icke dömda, misstänkta och icke misstänkta. Det är allvarligt.” Citerat från Civil Rights Defenders, 2024-02-02,  https://crd.org/sv/.

Bäste invandrare!

Av , , Bli först att kommentera 8

Bäste invandrare!

Jag beklagar att kunna skriva detta inlägg men det är en sanning tolkad av mig och många andra. Naturligtvis kommer jag av detta att få ohyggligt med smutsig kritik från olika håll där min person kommer att diskvalificeras.

Först vill jag konstatera att tidigare invandring inte har skötts väl av Sverige vad gäller bland annat integration, hantering från den eller de myndigheter som haft ansvar för invandringen. Det har varit till förfång för i synnerhet er invandrare och andra.

En något panikslagen regering styrd av ett högernationalistiskt parti har under övervägande inflytande skapat en överenskommelse kallad Tidöavtalet och gjort invandrare över lag till syndabockar för problem i samhället. I enlighet med detta Tidöavtal har flera utredningar startats som i vissa stycken både kan göra invandrare rättslösa och orättvist behandlade i förhållande till övriga svenskar. För detta finns anledning att skämmas. Det är inte genuint svenskt att behandla människor på detta sätt.

Jag beklagar att du som exempelvis har permanent uppehållstillstånd verkar kunna bli av med det om du skulle säga något som uppfattas som olämpligt av myndigheterna där andra svenskar kan tala fritt. Vi är många som beklagar att försök med angiverisystem där bland andra vårdpersonal, lärare och andra myndighetspersoner kan innabära uppgiften att anmäla er. Många har dock friskt nog väckt opinion och protesterat mott detta.

Vi har religionsfrihet i Sverige vilket betyder att dem som är muslimer skall kunna leva här. Det är beklagligt att en tongivande politiker som även är ordförande i justitieutskottet anmodar att bränna inte bare en utan många koraner. På djupet var just detta inte syftet med yttrandefriheten. Den så kallade islamismen är naturligtvis av ondo och samhället måste skyddas från dessa onda ting. Det finns många i landet som inser att det finns goda muslimer.

Tyvärr på grund av att några riksdagspartier så gärna ville ha regeringsmakt tillät de att samverka och bli beroende av ett parti som historiskt har sitt ursprung i bland annat i nazistiska ideologier. Detta parti SD påstår att de har rensat ut de rasistiska tankarna och de människor som har denna syn. Trots detta samlas det mycket tragiska människor inom detta parti SD vilka huvuddelen av landets folk inte delar åsikterna med.

Folk från denna högra sida påstår att gängkriminaliteten helt beror på er invandrare men vi andra vet att de allra flesta invandrare inte alls är kriminella.

Vi är många som behöver er inom vård, service och många andra yrken och uppgifter. Tack för det.

 

Lämna inte högerföreträde

Av , , 2 kommentarer 6

Mycket osmart med högersväng

I Tyskland rese sig folk mot högernationalismen och i Sverige umgås riksdagspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med Sverige Demokraterna. Detta till trots att de lovade och svor att inte göra det.

Jag citerar Ola Nordebo, Politisk chefredaktör VK från sin ledarartikel 2024-01-30 där han återger följande:

”Den som inte står upp nu har inte förstått någonting. Det är fem i tolv. Den som förblir passiv nu har inte förstått någonting i skolan och i historieundervisningen. (…) Varenda en i det här landet är manad att resa sig och ta tydlig ställning. Ingen kan förbli sittande längre. Alla har ett personligt ansvar. Jag lever sedan 58 år som fri människa i en demokrati. Det är jag oändligt tacksam för.”

”Det var på en presskonferens häromveckan, inför hemmamatchen mot Hoffenheim, som Christian Streich, framgångsrik tränare för SC Freiburg och en av Tysklands populäraste personligheter, kom med en flammande appell mot högerextremism och auktoritär nationalism.”, Ola Nordebo i sin ledarartikel, VK 2024-01-30.

Det högerextrema partiet AFD sägs ha haft kontakter med nynazister för att planera maktövertagande och kunna tvångsdeportera miljoner migranter, inklusive dem med medborgarskap, ut ur landet. ”Dem med medborgarskap”, känns det igen från något annat land?

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har tagit Sverige Demokraterna i sina famnar. Varför? De tycker naturligtvis ohyggligt illa om dem till vänster och kanske mest Socialdemokraterna trots att S numera står något till mitten. Socialdemokrater har till och med fått epitetet ”sossesvin” av några från höger. En annan orsak till SD-hänförelsen är naturligtvis möjligheterna till ministerposterna. Det stora frågan blir dock om det krävs högernationalism för att få ordning på de stora samhällsproblemen?

Missnöjesordningen

Av , , Bli först att kommentera 2

Skyldig!

Missnöje är de högernationalistiska partierna som Sverigedemokraternas (SD)  och tidigare Ny Demokratis (NyD) bästa verktyg. Om sådana partier lyckas peka ut och få gehör för vilka som är skyldiga till hur samhällsproblem uppstått vinner högernationalismen terräng.

Högernationalistiska partier får sällan avgörande regeringsinflytande av helt egen kraft. De når i huvudsak framgång och får inflytande tack vara att ett eller flera andra partier oftast från den högra sidan okritiskt stödjer dem. I Sverige är M, KD och även L exempel på stöd och orsak till inflytande för SD. Liknande exempel finns i flera andra länder. Formeln har använts i land efter land. Duterte på Filippinerna, Trump i USA, Brexitkampanjen, Le Pen i Frankrike, Franco i Spanien och så vidare.

Ny Demokrati (NyD) var ett nyliberalt, högerpopulistiskt och konservativt och politiskt parti. Partiet bildades 1991 av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson och upphörde förmodligen 2000. Partiet var representerat i Sveriges riksdag 1991–1994.

Sverigedemokraterna (SD) är ett nationalistiskt, socialkonservativt och högerpopulistiskt politiskt parti. Partiet anser sig vara socialkonservativt med en nationalistisk ideologi. Sverigedemokraterna bildades i februari 1988. Bland partiets grundare och tidiga medlemmar fanns flera personer tidigare verksamma i högerextrema och nazistiska partier och organisationer som Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt.

Både M och KD är med största sannolikhet väl befolkade med i grunden sympatisörer av samma ideologier som gäller för SD. Bakom de sympatier och det stöd till SD som L står för är sannolikt längtan och målsättningen till ministerposter. Det är svårt att påstå att L uppträder som ”liberalismens vakthund” i regeringen vilket Johan Pehrson påstått.

I Sverige har invandrare och muslimer över lag, judar och andra blivit utmålade som syndabockar och skyldiga. En märklig sak i sammanhanget är att invandrare utpekas ofta som orsak till gängkriminalitet men det är en stor andel svenskar som finansierar gängens brottslighet genom att köpa droger av gängen.

Val görs vanligen själviskt

Av , , 2 kommentarer 2

Egoism, altruism eller både och.

Hur den politiska vägen avgörs och beslutas för var och en är en komplex frågeställning. Många som väljer parti vid val och sympatiundersökningar ser det sannolikt i första från sitt eget livs dagliga perspektiv. Det handlar om tilltro till hur ett valt parti eller partisamarbete praktiskt tros kunna lösa de samhällsproblem som väljaren och sympatisören finner viktiga. Partiets ideologi kommer inte sällan i skymundan.

Som ett exempel, hur många av väljare och sympatisörer till ett högernationalistiskt parti känner sig hotade av att det påstås att rättsosäkerhet kan bli resultatet av flera politiska ställningstaganden och beslut? Det bekommer inte mig, tänker möjligen många. Att det krävs så kallade ”hårda tag” anser många krävs men de känner sig naturligtvis inte själva särskilt drabbade av det.

Det finns lyckligtvis många människor som även tänker utanför sin egen privata sfär. Dessa frågar sig bland annat vilka konsekvenser blir det nu och på längre sikt för ett samhälle med en viss politik och regering.

Inte var det tillräckligt många men dock näst intill tillräckligt många som kunde förutse konsekvenserna med att M, KD och L skulle ge sitt näst intill odelade stöd till SD.

Valresultatet blev relativt jämnt mellan den rödgröna och den blåbruna sidan. De blåbruna fick 48.64 procent av rösterna och 176 mandat. De rödgröna fick 47.39 procent av rösterna och 173 mandat. Det var därför nästan lika många som inte röstade på de blåbruna. I riksdagsvalet i Sverige 2022 röstade 7 321 455 personer, vilket motsvarar 84,2 procent av alla röstberättigade. Det innebär att de blåbruna fick 1.25 procent flera röster vilken kan utgöra cirka 91 518 av samtliga röster vid senaste riksdagsvalet. Ser man till antalet röster i förhållande till samtliga som röstade var det en relativt liten marginal.

Som exempel i Vilhelmina, Malå och flera andra små orter är sannolikt gängkriget inte ett problem men dem som röstar och sympatiserar har troligen en stor aversion mot invandringen varvid de i så fall anser att gängkriminalitet skulle bero på invandringen.