Etikett: retorik

Alla medel används

Av , , 1 kommentar 2

Oj så förvånad jag blev

Varje politiskt parti utan undantag gör vad de kan för att argumentera för sitt och argumentera emot de andra. Den så kallade polariseringen är ett gångbart verktyg utan undantag för något parti. Förslag till populistiska lösningar används relativt flitigt i all politisk debatt. Populism är en taktik för att nå fram med budskap som kan vara komplicerade att redogöra för. Hos några partier är även lögnen och överdriften vanligt förekommande. Dem som överhuvudtaget följer det politiska spelet behöver inte spela förvånade eller på något sätt upprörda över sådana tilltag.

Paradigmskifte en överdrift?

Av , , Bli först att kommentera 4

Språkets effekter är fantastiska även när de missbrukas. Paradigmskifte kan förstås på olika sätt beroende på sammanhang. Men i korta drag innebär ett paradigmskifte när ett tidigare tankemönster bryts till ett helt annat. Det bör därför krävas en viss höjd för att det skall kallas paradigmskifte. I den nuvarande politiska retoriken har höjden för paradigmskifte satts näst intill golvet.

Ordens valörer har stor betydelse i retoriken. Begränsade förståndsgåvor, dum i huvudet, kognitiv oförmåga, fritidsorienterad eller lat, doft-lukt-stank, etcetera. Valet av ords valörer avslöjar relativ mycket om den som talar eller skriver. Här några exempel på egna valörval. Informationsplikt eller angiveri. Återvandring eller fösas ut på något sätt.

Underdrifter (litotes) och överdrifter (hyperbol) är några retoriska stilfigurer (troper). En relativt märklig sådan som ofta används i den politiska retoriken är om något avskyvärt och stort icke önskvärt har inträffat och kommenteras. Då kan uttalandet bli ”det är problematiskt” vilket blir något likt en passiv underdrift. Men också ett sätt att inte heller behöva ta ställning och tala om vad man står för. Varför inte säga rakt ut hur det verkligen uppfattas? Överdrift är egentligen inte en lögn men om någon påstår att ”de gamla har med berått mod låtits dö” blir överdriften en alternativ till lögnen.

Populistiska utsagor köps lättare av dem som redan delar uppfattningen och av andra just för att de förenklar komplicerade förhållanden. Förenklingar köps lättare av mottagarna men naturligtvis inte av de flesta. Människor tror på vad de verkligen vill tro på. Så kallade försanthållande. Populism innebär att presentera enkla lösningar på exempelvis komplicerade samhällsproblem. Populismen är här för att stanna.

Polarisering har blivit ett näst intill ett utslitet skällsord mellan högerpolitik och vänsterpolitik. Det är svårt att se och förstå nyanser när uppfattningar och åsikter visar stora skillnader och förstärks i debatten. Därför blir objektivitet och neutralitet svår att uppnå. Polariseringen är också här för att stanna.

Narrativet vill jag tillskriva retorikens område. Det förkortade narrativet dyker inte sällan upp i den politiska retoriken och upprepas därefter ofta. Narrativ betyder berättelse eller berättande. Ett narrativ  beskriver exempel händelser och händelseförlopp oavsett om de är sanna eller osanna (fiktiva). Fördelen med ett narrativ det vill säga en berättelse är att de lättare kan uppfattas som trovärdiga.

Jag som fortfarande arbetar som professionell konfliktmedlare utmanas ständigt i att vara neutral och oberoende för att skapa förtroende och tilltro. Det betyder att jag behöver väga språkets ordvalörer och meningar på en känslig våg. Som jag nämnt tidigare är jag kronisk misstänksam vilket blir som en vakthund för mig själv och mina ord.

Jag säger som min lektor på universitetet ”retorik är inte bara retorik”.

 

 

Språket styr

Av , , 3 kommentarer 1

Språket styr hur den som talar och skriver uppfattas av andra. Dessutom påverkar språket den som talar och skriver. Möjligen är denna påverkan på den som talar och skriver av subliminal karaktär. Det vill säga undermedveten påverkan.

Jag läste en artikel i dagens VK, ”Finnbacksskolan tar krafttag mot elevernas grova språk”, Mia Dahlgren, 2024-01-23. I den artikeln ges ett annat perspektiv på språkets effekter.

Själv gör jag så gott jag kan utan att göra anspråk på att vara någon som helst expert. Detta till trots har jag studerat Skapande Svenska och Kreativt skrivande med kandidatuppsats i Narratologi och även studerat retorik på Luleå Tekniska universitet. Men mitt största intryck i unga år av vårdat språk fick jag från min far som bland annat såg till att jag aldrig svor. Men när far blev äldre svår han själv ibland.

Jag hade Torgny Lindgren som klassföreståndare i högstadiet i Storfors. Torgny hade ett mycket fint och berättande språk som gjorde att ingen skolkade från någon av hans lektioner i historia och kristendom. Då hade Torgny Lindgren givit ut sin första bok, en diktsamling med titeln ”Plåtsax, hjärtats instrument”, 1965. Magistern har skrivit en bok viskade vi.

Jag har även en ordvalörsvakt som hindrar att jag till exempel säger ”skitbra”. Orden valörer och språkets och talets toner avgör hur du uppfattas och som jag vill påstå hur du själv blir. Min lärare på universitetet Bo Rehnberg sade att ”retorik är inte bara retorik”.

När Jomshof och Åkesson har vigt sina liv åt att bete sig likt rasister och göra skillnad på folk i sitt avskyvärda språkbruk kan man undra vad som återfinns på insidan av dem. Till och med retorikmarodören Björn Söder har tystnat på X/Twitter eller så har han blockat mig. På X före detta Twitter borde det finns drogtester innan inloggning för en del. Där är de vuxnas språk långt under den sämsta oslagbara tonårsnivån. På X kallas ibland socialdemokrater för ”sossesvin” och Sverige Demokrater för ”rasister”, snällt nog. En politisk redaktör på en större tidning blir benämnd som ”dum i huvudet” av en riksdagspolitiker. Det finns flera riksdagspolitiker som beter sig språkligt avskyvärt på X men skärper sig något utanför.

Som medlare och även förhandlare vilket jag är utbildad till på Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå Tekniska universitet är det ytterst avgörande hur jag talar och skriver till dem som har en tvist med varandra. Annars kommer de tvistande parterna att vare sig se mig som opartisk och neutral eller det minsta trovärdig.

Någon gång på vägen i mitt liv har jag sorgligt nog förlorat eller rättare sagt tappat min dialekt. Jag har endast accenter från Värmland och Dalarna kvar. Nu bor jag i Västerbotten och har lagt till med en släng av Norrländsk sång i talet. Min Danska brytning tappade jag nog i femårsåldern.

Språket har danat min personlighet och språket skall fortsätta dana mig. Ser jag positivt på det som jag finner som positivt och talat och skriver i positiva ordalag om sådant blir jag till att må bättre. Men ingen är ofelbar allra minst jag. För en tid sedan höjde jag rösten mot en hundägare med fyra ständiga skällande hundar. Det är omdömeslöst att flytta in i ett huskvarter med fyra hundar som ständigt står och hoppar mot staketet, sade jag. Då skrek hen ”gubbjävel” till mig. Där fick jag. Det var helt enkelt inte likt mig att ens säga så till någon.

Ibland säger bloggkommentarerna till mig att jag skriver ”rappakalja” och ”trams” och att jag borde skriva bättre som är så välutbildad. När det inte har varit möjligt att få negativa eller sakliga kommentarer på innehållet i det jag skriver har det i alla fall hittats stavfel. Slavligt av mig. Slarvigt skall det vara.

Skyldiga äro

Av , , Bli först att kommentera 3

Skyldiga är dem…, och straff skall utkrävas. Jag läser i dagens Västerbottens Kuriren om hotet och våldet i skolan mot lärare. Gängkriminaliteten har av naturliga skäl fått mycket stort utrymme i nyhetsrapporteringen och övriga debatten. Vården för de äldre får på goda grunder anses inte uppfylla skäliga krav eller rättvisa. Köerna inom sjukvården är alldeles för långa. Listan är lång på de stora olösta samhällsproblemen. En slutsats är enkel att dra med ledning av debatten och det är att listan på de skyldiga är kort, mycket kort. De skyldiga äro sossarna. Alla andra hade inget med saken att göra men ”vi var många som såg” sades det.

Den politiska debatten är tröttsam, förutsägbar men också nödvändig. Har man sett en cowboy- och vilda västernfilm har man sett alla.

Hårda ordens arenor

Av , , 2 kommentarer 2

De hårda ordens arenor är inte alltid underhållande, roande eller ens upplysande att läsa. Så här skrivs det i en kommentar. Denna kommentator brukar inte sällan kommentera mig men denna gång kommenterar han en som i sin tur har kommenterat en kommentar till det jag skrivit. Men denna herre ger ofta genomtänkta och relevanta kommentarer som jag dock mycket sällan sympatiserar med.

Från höger såväl som från vänster kommer ofta snabba och retoriskt hårda repliker. Polarisering är därför en naturlig del och metod i den politiska retoriken. Vad annars? Att skylla någon för polarisering tjänar ingenting till för polarisering är även den normaliserad och en utmärkt retorisk metod.

VK-bloggen rena söndagsskolemiljö där nästan ingen använder svordomar och andra fula tillmälen jämfört med X (f. d. Twitter). Har man läst inläggen på X behövs efteråt en stunds retreat. Vet din mamma vad du skriver på X?

Du brukar ju skämma ut dig rätt rejält med provocerande och felaktiga åsikter, det är inga nyheter. Men det här inlägget slår nog de flesta av rekord.

Min reflexion till kommentaren: Inte skämmer väl inläggaren ut sig?

Du skriver att: ”inga mannliga lucior eller transpersoner som läser sagor välkomna i svensk kultur”, som att det vore något märkligt? Det är ju fullständigt självklart att sådant inte ska förekomma och bekostas av oss skattebetalare? Vad sen dessa människor, eller du eller jag för den delen, gör på vår fritid, är ju självklart upp till var och en.

Min reflexion till kommentaren: Så var kulturpolisen ibland kallad kulturrasister i gång med referens till skattebetalare.

När det gäller de olika partiernas politik att i akt och mening styra olika individers rätt att ta ansvar för och leva sina egna liv efter egen vilja kan vi bara konstatera att du har fel. Socialismen/kommunismen (inklusive avarten MP) har alltid levt på att just döda individualismen. Det är en av grundbultarna i deras filosofi. Så är det och därmed punkt.

Min reflexion till kommentaren: Hur stor är individualismen hos den yttre högra sidan där kulturstyrning och direktiv om hur traditioner skall genomföras? Hur politiska ideologier tolkas är sannolikt beroende på vilken politisk ideologi tolkaren kan ha.

 

Vänster- och högersving

Av , , Bli först att kommentera 0

Undrar vilka politiska partier som hade nazistsympatier under dessa år?

Varning för himla otäcka bilder!

Vänstern och högern skyller varandra för vad de själva kan och önskar.

Från höger noteras de sympatier S hade för nazismen och deras förmodade syn på judar. ”Det räcker med att på biblioteket fråga efter AB från 1940–45 så vet man S sympatier” läser man på X.

Vänster, vilka de nu är, oftast kallas kritiker mot höger för vänstern-någonting. Dem från vänster noterar inte sällen hur nationalister fick stöd under 30-talets Tyskland till makten för Hitlers parti hans nazistiska parti, det tyska arbetarpartiet (senare känt som Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet eller NSDAP), till makten i Tyskland.

Under så kallade svåra tider vinner krafter likt dessa mark. Hur ser det ut i nutidens Sverie när det gäller krafter?

 

Oförskämt anser några från högar när opinionsbildare och andra debattörer har vågat göra jämförelser med dagens svenska politiska skeenden med 30-talets Tyskland. Det finns faktiskt betydande analogier för denna jämförelse. Men mera om detta av mig i ett inlägg inom kort.

Visst handlar det om den makabra retorikmatchen mellan Red Corner och Blue Corner. Resultatet verkar vara 0–0.

Hållbarheten tryter ofta

Av , , Bli först att kommentera 4

Hållbarheten tryter inte sällan. Som et exempel stannade jag upp för att analysera hållbarheten i ett av blogginläggen här i VK. Nedanstående exempel kan väl visa på svagheter i hållbarhet och argumenten och därmed påståendens styrka.

Jag ser dock med stor respektfullhet på detta argumentationsexempel. Det är av mycket stor betydelse att även dem som inte alltid ger sig tid att bemöda sig för att lägga fram tunga argument får uttrycka sina meningar.

Kameraövervakning är de emot, liksom V. Visitationszoner likaså. Vad har människor vara rädda för om man är oskyldig? Man försvarar ju våldet på det sätt man agerar efter.

Påståendet ”Man försvarar ju våldet på det sätt man agerar efter.” saknar hållbar grund. Däremot delar man det vill säga den ”vänstra sidan” inte de åtgärder som den högra sidan föreslagit.

Man kan fråga vem eller vilka som styr, Magdalena eller Ulf? Nu plötsligt vill även S agera kraftfullt, är med på notan om det mesta som föreslås. Varför hände ingenting under tidigare 8 år?

Det är vare sig Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson som i praktiken styr utan rent praktiskt Sverigedemokraterna.

Jag tror inte längre det har så stor betydelse vilken regeringen vi har eller får.

Det ligger något i det men i grunden har det naturligtvis en stor betydelse vilken regering ett land har.

Att man inte får ha åsikter, egna åsikter är naturligtvis ett stort tabu inom S. Är det inte?

Påståendet att man inte ”får ha egna åsikter” kan naturligtvis inte vara helt sant. Däremot får den som har ”egna åsikter” oftast stark kritik inom de flesta politiska partier.

Hur så många kan vända sig till S är minst sagt förvånande.

Att vända sig från regeringspartierna är sannolikt inte så förvånande av skälen, vallöftena som gavs från SD, M, KD och L sveks i relativt stor utsträckning. Då flyr sympatisörerna.

Är det typisk socialdemokratisk styrning där invalda sedan urminnes tider också sitter på livstid? Det är väl närmast ett korrupt system. Är det inte?

Är det ett korrupt system att det faktiskt finns fullständiga möjligheter till att välja de politiker man vill ha. Sedan kan det bli som vid senaste regeringsbildning att ett parti med omkring tjugo (20) procent av rösterna kommit att i många stycken dominera politiken på flera betydande områden. I viss utsträckning har detta inträffat i analogi med att V eller MP fått stort inflytande i flera frågor i tidigare regeringar. Men detta parlamentariska system får däremot inte anses som korrupt.

Men naturligtvis, Sverige har blivit det sämsta landet i Norden leva i och man bara står och stampar på samma ställe oavsett regering ser det ut som.

Om Sverige blivit ”det sämsta landet att leva i” beror på om man ser till helheten eller till specifika samhällsproblem som i sin sak är mycket tragiska och ödesdigra. Med störst sannolikhet är inte Sverige det ”sämsta landet att leva i”. Däremot kan mycket väl den individuella uppfattningen vara så.

P. S. Jag är naturligtvis inte själv så mycket eller ens bättre. Bara ibland någon gång kanske. Därför bör jag inte uppfattas som en Messerschmitt eller heter det Besserwisser?

 

Replik om språk och irritation

Av , , Bli först att kommentera 2

”Språkpolisen” anfaller, inte

Jag skriver detta inlägg endast för att illustrera hur affekterade och sannolikt även irriterade bloggskribenter och andra inlägg i sociala medier kan bli om de får kommentarer som inte passar dem. Jag tycker att blogginläggets rubrik ”Anna Borg vd Vattenfall – ett luder, kunde göra det lika bra” var ett beklämmande språk. Jag kan helt acceptera att jag får kritik för det jag skriver även om jag inte alltid håller kritikerna. Men jag lär sig alltid något nytt från kritik. Tacka för det.

Jag har vistats bland ”vanligt folk” trots att blogg skrivaren inte anser det. Dessutom är jag sedan trettiofem år i Västerbotten väl behandlad med språkbruket. Dock tror jag inte att västerbottningarna tycker att benämningen ”luder” har någon fin valör och i synnerhet inte i en mening med kritik på en kvinnlig företagsledare. Bloggskrivaren säger sig att i fortsättningen att mina ” fortsatta kommentarer kommer negligeras”. Det får jag stå ut med men det är sorgligt.

Trots att jag skrivit kandidatuppsats i narratologi ett särskilt område inom språk (svenska språket i detta fall) har jag inte riktigt nått fram. Vad gäller ordet luder och dess etymologi (ursprung) är detta inte alltid relevant för hur ett visst ord kommit att brukas. Dessutom kan ordens valörer förändras med tiden.

Min kommentar i går den 8 oktober till ett blogginlägg.

En bottenlös språkligt vedervärdig kommentar har du inläggsrubrik. Dessutom faller jag inte heller död ner av de avslöjande ”tummen upp”. Blogg VK 2023-10-08.

I dag den 9 oktober fick min kommentar en replik från bloggförfattaren.

”Jag förstår inte varför du lägger dig i mitt ordval. Har du blivit utsedd av VK som någon sorts språkpolis? Är det ordet ”luder” som du avser är det först och främst inte riktat mot någon. Sedan ordet ”luder” kommer ursprungligen från tyskan och betyder här ”död kropp” = kadaver. Ta först reda på olika betydelser innan du gapar. Sedan har du inte vistats bland ”vanligt folk” och känner till språket här? Du verkar leva i en egen värld samt tro dig vara för mer än andra. Såna ska tas ner på jorden rejält. Nu har du fått dig en åthutning och ägna dig i fortsättning åt ditt, inte mitt. Dina ev fortsatta kommentarer kommer negligeras”. Blogg VK 2023-10-09.

Språkets formuleringar och ordval har en oftast underskattad betydelse.

Är det synd om dem?

Av , , Bli först att kommentera 1

One size can fits all

I det följande presenteras ett blogginlägg som vanligen skapa kommentarer om min personlighet, min karaktär, kanske uttrycker någon form av missaktning för mig. Varsågod!

Jag har offerkoftan på mig ser det ut att någon har som skriver ett blogginlägg. I egentlig mening är det inte särskilt synd om något politiskt parti. Men i Västerbotten anser tydligen SD att de inte behandlas med lika stor uppmärksamhet i traditionella media som andra politiska partier gör. Å andra sidan är det inte förvånande för SD är det parti som leder sportgrenen kritik till journalister och till media.

Jag vill göra några reflexioner över ett par citat jag i ett blogginlägg. Jag väljer dock att inte specifikt hänvisa till källan av skälet att ett sådant uttalande i generell mening inte är särskilt ovanligt.

”De har emellertid kommit att problematiseras av tjänstemän och politiker – Inte minst lokalt här i Västerbotten.”

Om man fördjupar sig endast något lite i ett sådant uttalande förstår sannolikt de flesta att det endast handlar om reaktion på den vanligt förkommande företeelsen avvikande åsikt.

Vidare kan man läsa från samma källa;

”inte får ta samma plats i traditionella media som övriga partier, särskilt inte här i Västerbotten”.

Kort sagt en ytlig analys. Tack vare M, KD och L är det inte ett enda dugg synd om SD som på grund av de andra högra partiernas längtan efter regeringsplatser och inflytande och gränslös aversion mot den vänstra sidan, i synnerhet S, får till och med SD stå i talarstol med skylten REGERINGEN framför sig.

Men fakta är att tack vare och på grund av det parlamentariska systemet och den demokratisk ordningen kan det bli på detta vis att ett parti med endast omkring tjugo procent av rösterna i ett riksdagsval kan i mycket stor utsträckning styra en regering. För fulheten och realismens skull är det osökt enkelt att göra liknelser med 30-talets Tyskland även om dem till höger tycker att det är avskyvärt, ruskigt, makabert, olyckligt, orättvist och en massa ord därtill att göra sådana jämförelser.

P. S. Det är helt i sin ordning att det blir så men inte önskvärt för alla.

 

Lågt språk bekänner

Av , , 5 kommentarer 2

När jag läser kommentarerna från den högra sidan i svensk politik bland annat jag själv skriver kommer jag tyvärr ostört att tänka på den eviga och djupa konflikten mellan Palestinier (islam) och Judarna (sionister). Hatet är djupt mellan dem. Den högra sidan i Sverige kommer inte ens att acceptera att jag nämner denna världskonflikt i samband med den högra sidans retorik i kritik av vad de inte sällan kallar ”sosse skiten”. Mera av samma vara; ”Löfven borde fan i mej sättas bakom lås och bom och sedan slänger vi bort nyckeln”. De kallar även ” Fredrik R och Stefan” för ” folkförrädare”.

Dagens kommentar till mitt blogginlägg från i går: ”Vi får nu skörde det S har sått för att sosse skiten ville leka humanitär stormakt med svenskens skattepengar. Varför har inte våra grannländer samma utveckling som vi har här i Sverige? Jo därför att där har man begåvade politiker som ser till sitt land och medborgares bästa och därför inte öppnade sina gränser på vidgavel. Fredrik R och Stefan ”vi såg det inte komma” Löfven borde fan i mej sättas bakom lås och bom och sedan slänger vi bort nyckeln så att man slipper se dom någonsin igen. Vissa kallar dom för folkförrädare och det kanske är precis det dom är för vad dom har gjort mot landet.”

Detta liknar något av lågt tonårsspråk.