Etikett: Mediaspan

Rättsosäkert

Av , , 6 kommentarer 4

Fritt översatt, försvinn här ifrån!

I släptåg av panikliknande reaktioner om ”hårda tag” mot kriminalitet och starkt inflytande av SD skapas ett rättsosäkert samhälle. Det är inte typiskt svenskt men typiskt SD. När folk har skrämts upp tycks det mesta bli tillåtet. Det är ett av fascismens kännetecken.

Lagen om vistelseförbud har trätt i kraft. Den är rättsosäker. Den inskränker rörelsefriheten och rätten till privatliv även för de som inte är misstänkta för brott. Lagen är diffus och osäker. Var g¨rgränserna? ”Den här lagstiftningen suddar ut gränsen mellan dömda och icke dömda, misstänkta och icke misstänkta”, säger Civil Rights Defenders.

LAGEN OM VISTELSEFÖRBUD HAR BÖRJAT GÄLLA

Igår den 1 februari 2024 trädde den nya lagen om vistelseförbud i kraft. Lagen innebär att en person kan förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Enligt lagen ska vistelseförbud kunna användas mot personer även när de inte är misstänkta för brott.

VAD SER VI FÖR RISKER?

Lagen om vistelseförbud tummar på rättssäkerheten och inskränker rörelsefriheten och rätten till privatliv. Vi på Civil Rights Defenders har tidigare kritiserat förslaget och menar fortsatt att den nya lagen inte innehåller adekvata rättssäkerhetsgarantier, bland annat gällande hur det geografiska området ska avgränsas. Lagen begränsar inte tydligt en maximal radie för hur stort området kan vara, vilket gör att det kan bli för omfattande.

Vistelseförbud inskränker både rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv. Det blir särskilt inskränkande eftersom den tar sikte på personer som inte är dömda för brott. I praktiken kan ett vistelseförbud innebära att man under en tid begränsas från skola, arbete, fritidsaktiviteter, vårdcentral, familj och bostad. Vi menar att lagen inte är proportionerlig i relation till dess intrång i rörelsefriheten och rätten till privat- och familjeliv.

Det är också tveksamt om vistelseförbud kommer att lyckas uppnå syftet att minska viss typ av kriminell verksamhet, eftersom ett vistelseförbud inte förhindrar kriminaliteten att förflyttas eller främjas från andra platser.

HUR PÅVERKAS RÄTTSSÄKERHETEN?

Vår chefsjurist, John Stauffer, kommenterar hur den nya lagen kommer att påverka rättssäkerheten och tilliten till staten.

”Det här är en av flera lagar som kommer på plats som kan användas mot personer som inte är dömda eller misstänkta för brott. Det är en grundläggande princip i en rättsstat att människor ska betraktas som oskyldiga tills man har dömts för brott. Den här lagstiftningen suddar ut gränsen mellan dömda och icke dömda, misstänkta och icke misstänkta. Det är allvarligt.” Citerat från Civil Rights Defenders, 2024-02-02,  https://crd.org/sv/.

Verkligheten knackar på

Av , , Bli först att kommentera 5

Visst finns det krigsrisk?

Tyvärr knackar erkligheten på. Är det svårt att förstå risken med krig i vårt land och närliggande länder? Om ett land i Europa som Ryssland invaderat Ukraina för andra gången och intensivt håller på att utplåna allt i Ukraina mitt framför ögonen på världen kan det inte vara svårt att krigsriskerna. Diskussionen och debatten handlar om vilka ord som är lämpliga för att beskriva läget. Statsministern låter sig tala så att det lätt kan förstås att det är skillnad p svenskars och andras försvarsvilja. Möjligen kunde den retoriska färdigheten varit större hos statsministern.

Göran Greider ondgör sig i DN kultur över ”det måste slita på dem” ”i Försvarsmakten att bara få ägna sig åt förberedelser, som proffsboxare som aldrig får tävla”, citerat av Aftonbladets ledarsida 2023-01-10. Någon media i Sverige har även hört av sig till ”Finland” och där säger man sig inte alls skulle ha uttryckt sig som den svenska statsministern. Men det bör sannolikt ses mot bakgrunden att Finland är betydligt längre fram i mental beredskap för en invasion eller ett krig.

Den som ännu inte har förstått att risken på lång eller kortare sikt för krigshandlingar från Ryssland är ytterst påtaglig om Ukraina skulle kapitulera har sannolikt kanske inte förstått verkligheten.

Är det synd om dem?

Av , , Bli först att kommentera 1

One size can fits all

I det följande presenteras ett blogginlägg som vanligen skapa kommentarer om min personlighet, min karaktär, kanske uttrycker någon form av missaktning för mig. Varsågod!

Jag har offerkoftan på mig ser det ut att någon har som skriver ett blogginlägg. I egentlig mening är det inte särskilt synd om något politiskt parti. Men i Västerbotten anser tydligen SD att de inte behandlas med lika stor uppmärksamhet i traditionella media som andra politiska partier gör. Å andra sidan är det inte förvånande för SD är det parti som leder sportgrenen kritik till journalister och till media.

Jag vill göra några reflexioner över ett par citat jag i ett blogginlägg. Jag väljer dock att inte specifikt hänvisa till källan av skälet att ett sådant uttalande i generell mening inte är särskilt ovanligt.

”De har emellertid kommit att problematiseras av tjänstemän och politiker – Inte minst lokalt här i Västerbotten.”

Om man fördjupar sig endast något lite i ett sådant uttalande förstår sannolikt de flesta att det endast handlar om reaktion på den vanligt förkommande företeelsen avvikande åsikt.

Vidare kan man läsa från samma källa;

”inte får ta samma plats i traditionella media som övriga partier, särskilt inte här i Västerbotten”.

Kort sagt en ytlig analys. Tack vare M, KD och L är det inte ett enda dugg synd om SD som på grund av de andra högra partiernas längtan efter regeringsplatser och inflytande och gränslös aversion mot den vänstra sidan, i synnerhet S, får till och med SD stå i talarstol med skylten REGERINGEN framför sig.

Men fakta är att tack vare och på grund av det parlamentariska systemet och den demokratisk ordningen kan det bli på detta vis att ett parti med endast omkring tjugo procent av rösterna i ett riksdagsval kan i mycket stor utsträckning styra en regering. För fulheten och realismens skull är det osökt enkelt att göra liknelser med 30-talets Tyskland även om dem till höger tycker att det är avskyvärt, ruskigt, makabert, olyckligt, orättvist och en massa ord därtill att göra sådana jämförelser.

P. S. Det är helt i sin ordning att det blir så men inte önskvärt för alla.

 

Anmäla, informera, ange, rapportera

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi tänker inte sänka oss till det moraliska träsket och ange någon.

En spade är en spade och bör kunna kallas en spade. Annars kan andra tro att det är en kratta. Regeringen och dess överstyrelse är ytterst känsliga för att kalla den planerade lagen under utredning om informationsplikt för en angiverilag. I pragmatisk menig har det ingen större betydelse vad lagen kallas. Huvudsaken är att folk i allmänhet känner till vad det handlar om.

Möjliga synonymer till ange, skvallra, anföra, teckna, pådyvla, påpeka, påstå, rapportera och redogöra.

Här är även några synonymer till **ange** som jag fick av Nya Bing AI, 2023-09-23: fastställa, meddela, uppge, deklarera, utmärka, markera, utpeka, visa, tillkännage, utvisa, anmäla, sätta fast, sätta dit, rapportera, förråda, skvallra, tjalla, branda och gola.

Så här skrev ChatGPT, 2023-09-23: Här är några synonymer till ”angiveri”: Förräderi, Illoyalitet, Svikelse, Rapportering, Tjuvnad, Förräderi, Baktal, Anmälan, Förtyck, Skvaller, Uppgivande och Intrig. Observera att vissa av dessa ord kan ha en negativ konnotation och används för att beskriva att någon avslöjar eller förråder någon annan. Det är viktigt att använda dessa ord med försiktighet och förstå de nyanser de kan ha i olika sammanhang.

Att som de olika partierna i regeringskonstellationen med stödparti spela förvånade över de massiva protester som redan börjat trots att utredningen inte är färdig är inte särskilt förtroendeingivande. Är det svårt att förstå att riktigt många inte vill att personal inom till exempel vården, skolan och socialomsorgen inte vill vara angivare eller informatörer för den som inte vill förstå? Protesterna kommer med allra största sannolikhet att öka.

Det finns inte fog för att påstå att dem som protesterar mot den planerade lagens innehåll inte skulle vilja ha bort det så kallade skuggsamhället. Frågan är bara om det skall ske även med angiveri. Jag skall ärligt medge att det går kalla kårar på min rygg när så många anser att skuggsamhället och andra svåra utmaningar enbart kan lösas med ett samhällsstyre långt till högra ytterkanten.

I sanningens namn har Sverigedemokraterna i praktiken kommit till makten enbart med hjälp av Moderaterna, Kristdemokraterna och även Liberalerna. Att ett ultrahögerparti, som själva vill kalla sig något annat, får ett sådant inflytande är sannerligen ett historiskt upprepande. Inte kan väl ett parti som endast fått omkring tjugo påropcent av rösterna vid ett siksdagsval annars regera som den nu gör. Tänkte M, KD och L väljare enbart på sin grundliga aversion och för några ibland hat mot S, V och MP när de lade sin röst i riksdagsvalet?

Det krävs inte på något sätt att vara någonting till ”vänster” för att tycka fasansfullt illa om en ”angiverilag” eller vad folk vill kalla den. Dt räcker med att vara en god människa och humanist.

Västra länken leken i sandlådan

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag ger mig inte en millimeter

Västra länken leken i sandlådan blev tvisten mellan Trafikverket och NCC som tycks vara olöslig. För folk i allmänhet kan konflikten te sig både löjeväckande och onödig. Politiker har till och med kallat konflikten ”ett haveri”. Visst har det havererat. Tvisten har varat länge och parterna visar orubbliga ståndpunkter. Jag har tagit mig en övergripande titt från ett medlare perspektiv som professionell medlare. Jag vilar mina åsikter på grunden av forskning och erfarenhet från Harvard Negotiation Project (Harvard University) och har utbildat mig vi Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet. Men min syn är ödmjuk för alla tvister har överraskningar och kan vara ytterst svåra att hantera och förstå. Många tvister är inte heller medlingsbara. Jag har medlat i tvister från konflikter mellan gruvbolag och villaägare till bodelnings- och vårdnadstvister.

Jävvlar

Att via media få en korrekt bild av förutsättningarna, förhållande och fakta är näst intill ogörlig. Alla konflikter har många dolda faktorer som inte kommer i dagen utan särskilda ansträngningar.

När parter inte utan ansträngningar kan komma överens råder en tvist. Att kunna komma överens behöver inte handla om juridik utan om intresse och motivation. Att slå lagboken i huvudet på motparten leder sällan till framgång eller överenskommelse. I detta fall med Västra länken är grundförutsättningarna som gäller antingen fel i entreprenadens utförande det vilket kan kallas oskicklighet, missförstånd med upphandlingsunderlaget, skiljaktiga tolkningar av avtal och handlingar, tvister om besiktningens kvaliteter eller andra rationella grunder. Kort och gått är denna tvist en tolkningstvist.

Medling eller egentligen viljan att komma överens bygger på flera faktorer. Dels kan det handla om att vilja upprätthålla goda relationer mellan parterna och att en tvist vid domstol eller enligt annan avtalsöverenskommelse skulle bli betydligt dyrbarare och ta mycket lång tid. Sannolikt behöver inte NCC beakta saken med ”goda relationer” eller ta hänsyn till något allmänt intresse av att Västra länken kommer till stånd inom rimlig tid. Sannolikt handlar det även om att NCC anser sig har mera rätt och vill hävda detta.

När man tittar närmare på förhållandena och förutsättningarna är det svårt att som medlare påstå att denna tvist mellan Trafikverket och NCC skulle vara medlingsbar. Nu är det så att det bakom kulisserna ändå kan pågå någon form av kompromisstänkande eller särskild tolerans men det är mindre troligt.

Medling ett sätt att lösa konflikter på ett snabbare och betydligt billigare sätt än inför domstol. Men då krävs det vilja till medling från båda parter. Dessutom går det faktiskt att som jag alltid har påstått ”förhandla likt en medlare” genom att se saker och ting från ovan.

För medling krävs en välutbildad och erfaren medlare som uppträder oberoende och objektivt.

Lycka till i prestigen och de fasta ståndpunkternas värld. Under tiden ser allmänheten ner på aktiviteterna i den stora sandlådan.  Undrar om dem som tappade bron var tvungna att läsa platsannonser dagen efter? Jag får nynna vidare på Simon and Garfunkels låt Bridge over Troubled Water.

Journalister skräms till tystnad

Av , , Bli först att kommentera 2

Journalister skräms till tystnad. Det är en mycket tragisk utveckling. Det finns naturligtvis både bra och dålig journalistik om man ser till att beakta integriteten. Journalister och media har dock ett stort ansvar i det etiska och moraliska.

Notera Björn Söder (SD) om hans ambitioner att enklare kunna straffa journalister. I detta hänseende räcker det naturligtvis med existerande lagstiftning.

Jag läser tidningen Journalisten (nr 5 2023) där Tf. chefredaktör Julia Nilsson skriver i ledaren om att vi i Sverige i vart fall hittills varit förskonade från stämningar för att förhindra granskningar. Realtid har gjort en 8ppgörelse för att slippa bli stämd av en företagsledare. Uppdrag granskning har satt ett på väntelistan efter att en advokatfirma uppvaktat dem. Christian Peterson som kallar sig förtalsombudsmannen har i syfte att tysta journalister och debattörer stämt flera av dem för förtal. Nu lyckades han inte i Tingsrätten nyligen inte att stämma en journalist för förtal för att denna kallat en nazist för en nazist.

Den nya spionlagen som ingen riktigt förstått sig på och som naturligtvis kritiserats av journalistkåren har redan hindrat SVT att sända en publicering från kriget i Ukraina.

Man skall ha klart för sig att den kriminella della av finansmarknaden, vissa ljusskygga företag och högernationalister ogillar starkt granskande journalister. Aftonbladet och ETC är en nagel i ögat på flera politiker och Dagens Nyheter har till och med kallats för vänsterblaska av dem.

På nära håll har vi Ryssland, Turkiet och Ungern som skrämmer och straffar journalister. Och på ännu närmare håll som dirigerar regeringen i Sverige har vi SD som inte favoriserar journalisternas fanklubbar.

Tyvärr kan jag även ibland bli nedstämd över att en och annan journalist undvikt naturliga följdfrågor, sannolikt för att inte skapa dålig stämning i studion.

 

Media styr!

Av , , Bli först att kommentera 3

Media styr bemärkt och obemärkt. Det som i allmänhet uppfattas som viktiga frågor inom politiken styrs i stor utsträckning av vad media uppmärksammar. Det har professor Maxwell McCombs vid University of Texas i Austin och en av världens ledande medieforskare konstaterat i boken Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen.

Företaget Kantar Media visar att de ämnen som dominerat både nyhetsmedia, sociala medier och poddar är lag och ordning, migration och integration, utrikespolitik och beredskap och försvar. Det innebär att välfärdsfrågor, skola och vård inte bevakats lika mycket.

Slutsatsen kan bli att de frågor som olika media mest har bevakat uppfattar folk i allmänhet som viktigast.

När Maxwell Mc Combs undersökt media och ställt kompletterande frågor till respondenter har han dock kunnat konstatera att de egentligen ofta var andra frågor som i verkligheten uppfattades som viktigast och inte alltid dem som media hade bevakat mest.

Det man kan ha reflexioner på är att frågor som lag och ordning, migration och integration, utrikespolitik, och beredskap och försvar i praktiken är politiska frågor som ligger den högra sidan närmast till hands. Emedan välfärdsfrågor appellerar mest till politikens vänstra sida.

Under min tid på Sveriges största konsumentorganisation där jag bland annat arbeta med intressepolitik var vår ambition att få upp organisationens frågor på dagsagenden. Då kunde vi få bättre gehör för dessa intressen. Det ligger i opinionsbildarna SD, M och KD`s intressen att folk skall anse att lag och ordning och migration och flyktingpolitik är mycket viktiga. Media har valt att bevaka dessa frågor på ett tydligt sätt. Nyhetsvärdering är dock en annan logik jag vill behandla i ett annat inlägg.

Maxwell McCombs är professor vid University of Texas i Austin och en av världens ledande medieforskare. År 1972 formulerade han tillsammans med Donald Shaw dagordningsteorin, som har blivit en av de viktigaste och mest undersökta teorierna om mediernas makt. Kring samspelet mellan politik, medier och opinion har han skrivit en rad böcker, bokkapitel och forskningsartiklar. Maxwell McCombs har genom åren erhållit en rad utmärkelser för sin forskning. Vid sidan av det har han bland annat varit president för World Association for Public Opinion Research.

 

Hur tänker höger och vänster?

Av , , Bli först att kommentera 1

Varning! Ingen lämplig läsning för vetenskapsförnekare.

Man kan bli kallad det mesta men sällan det finare. Det flåsar och blåser från höger och vänster med ett avslöjande språk. Säg inte att språket och retoriken är betydelselöst. Det räcker med att man står för lika värden, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män eller till och med säga att man är antifascist för att bli kallad vänsterextremist. DN blev för en tid sedan kallad Vänsterblaska och ETC kalla vänsterextremistisk av ett par riksdagspersoner. Hur tänker de i sina huvuden undrar jag ibland?

Visserligen har vi sju politiska partier i Sverige men i verkligheten och i debatten ser det ut att endast vara två partier, blå och röda eller höger och vänster, demokrater och republikaner som i USA.

Hur tänker de egentligen dem på höger och dem på vänster sida? Vad rör sig i huvudet? Hur ser de på samhället? Jeremy Clifton, ansvarig för forskningsprogrammet om människors världsåskådningar vid University of Pennsylvania, skrev i en artikel i Scientific American för en tid sedan. ”Vi upptäckte att den huvudsakliga skillnaden mellan vänster och höger är tron på att världen är hierarkisk till sin natur”. ”Konservativa tenderar att tro mer på en hierarkisk värld, vilket i grunden är en uppfattning om att universum är en plats där gränserna mellan kategorier och begrepp spelar roll.”

Vidare menar Cliffton med ”klyftan mellan rik och fattig – som för högerhjärnan kan reflektera en meningsfull skillnad i arbetsmoral, talang eller samhällsvärde medan vänsterhjärnan tenderar att se en nästan slumpmässig orättvisa. För att inte tala om landsgränserna, avgjort påhittade men ändå verkliga och viktiga för den högerkalibrerade hjärnan”. Nu har forskarna hittat det mystiska som högerkonservativa hjärnor ser, DN, 2023-04-18.

Något fundamentalt är det i tankesättets skillnader. Men å andra sidan är förekomsten av vetenskapsförnekare särskilt tätt samlade på en av yttersidorna.

Minimalisera inte rasismen

Av , , Bli först att kommentera 1

Minimalisera inte rasismen!

Det inträffade i så små steg att ingen riktigt förstod, sade Heidi Fried. Vi måste kunna se mönster i de små stegen och de många mindre händelserna, menar jag.

SD vill ta bort bidrag till arbetet mot rasism. Sverigedemokraterna vill avveckla bidrag till arbetet mot rasism och diskriminering, avslöjar TV4 Nyheterna. Tv-kanalen har tagit del av interna dokument från Regeringskansliet som visar att partiet även vill lägga ner Institutet för mänskliga rättigheter. – Vi har inte jättestora problem med diskriminering och rasism i Sverige, säger Ludvig Aspling, Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson till tv-kanalen.

Känn gärna på orden igen, – Vi har inte jättestora problem med diskriminering och rasism i Sverige. Naturligtvis är rasism ett mycket stort problem i vårt samhälle.

SD: Lägg ned Institutet för mänskliga rättigheter, TT (omni.se) TT, 2023-03-06

Att styra genom olika dekret (till stor del likställd en lag) är betecknande för högernationalister långt ut på höger kant. Hur skall lucia se ut, vad skall få finnas på ett museum etcetera? Känns det igen?

Det kan vara svårt nu

Av , , Bli först att kommentera 2

Det kan vara svårt nu i det hårda retoriska klimatet. Yttersidorna höger och vänster för ett grymt språk av polariserande slag. De beskyller varandra för näst intill samma saker. Genom att spana i omvärlden får man en bild av tendenser och trender i språket. Alla anser att de har rätt och andra fel såsom att alla anklagade för något brott, förnekar brott och i fängelserna anser de flesta att de är oskyldigt dömda.

Språket är inte betydelselöst. Min adjunkt på universitetet i ämnet retorik brukade säga ”retorik är inte bara retorik”. Att slåss med ord var även en titel på litteraturlistan.

Lag läser i DN idag, kallad Vänsterblaska av en riksdagsman från ett högernationalistiskt parti. En ledare under rubriken ”Jo, Jomshof sliter ner demokratin”. DV, 2023-03-31.

”Att vara ordförande i justitie­utskottet är ett viktigt uppdrag. Man bereder straffrättsliga lag­förslag och sköter ärenden som rör hela rättsapparaten. Karin Ahrland (FP), Gun Hellsvik och Fredrik Reinfeldt (M) hör till dem som lett arbetet.

Den nuvarande ordföranden Richard Jomshof (SD) kommer från en helt annan politisk kultur och håller en mer gränslös offentlig ton.

Han har deklarerat att Sverige är svenskarnas land eftersom svenskarna är släkt (blodet) med dem som tog landet i besittning (jorden) när inlandsisen drog sig undan. Han har dömt ut domar i tingsrätten som ”dj**la skämt”. Och i veckan beskrev han det som ”fakta” att ”svenskarna är på väg att bli en minoritet i sitt eget land” på grund av islamisering.

Man kan som regeringspartierna låtsas som ingenting, invända att misshaglig retorik tar fokus från sakpolitik, eller vifta undan Jomshofs senaste utspel med att ståndpunkten inte är ny. Det gjorde utskotts­kollegan Louise Meijer (M).” DN, ledare 2023-03-31.

Jomshof har en ton på Twitter, precis som om att han kunde tro att ingen bildad människa läser på Twitter, och en annan mera officiellt städad men illa nog, i andra media typ SVT etcetera. Hur var det med ”bränna koraner”?

Vänstersidan har inte riktigt nått in till retorikens bakgård som tillämpas av den yttersta högerkanten. Båda sidor kritiserar varandra. Min uppfattning är därför att högernationalisterna är betydligt fulare i mun rent språkligt än vänsterfolket. Dessutom får den som kritiserar även kritik av sin person men mera sällan i sakfrågan. Den ”dummast” kallade en riksdagsman från höger en ledarskribent på Aftonbladet för.

Den hårda retoriken. dt fulare språket med ord av lägre valörer förhärdar. Sanningen är att om bildningen är låg ligger språket på samma nivå.

P. S. I kommande blogginlägg kommer att beröra de så fruktansvärda ”folkutbytesteorierna” som initierats av SD. Se Mot antisematism.