Etikett: Ideologi

Missnöjesordningen

Av , , Bli först att kommentera 2

Skyldig!

Missnöje är de högernationalistiska partierna som Sverigedemokraternas (SD)  och tidigare Ny Demokratis (NyD) bästa verktyg. Om sådana partier lyckas peka ut och få gehör för vilka som är skyldiga till hur samhällsproblem uppstått vinner högernationalismen terräng.

Högernationalistiska partier får sällan avgörande regeringsinflytande av helt egen kraft. De når i huvudsak framgång och får inflytande tack vara att ett eller flera andra partier oftast från den högra sidan okritiskt stödjer dem. I Sverige är M, KD och även L exempel på stöd och orsak till inflytande för SD. Liknande exempel finns i flera andra länder. Formeln har använts i land efter land. Duterte på Filippinerna, Trump i USA, Brexitkampanjen, Le Pen i Frankrike, Franco i Spanien och så vidare.

Ny Demokrati (NyD) var ett nyliberalt, högerpopulistiskt och konservativt och politiskt parti. Partiet bildades 1991 av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson och upphörde förmodligen 2000. Partiet var representerat i Sveriges riksdag 1991–1994.

Sverigedemokraterna (SD) är ett nationalistiskt, socialkonservativt och högerpopulistiskt politiskt parti. Partiet anser sig vara socialkonservativt med en nationalistisk ideologi. Sverigedemokraterna bildades i februari 1988. Bland partiets grundare och tidiga medlemmar fanns flera personer tidigare verksamma i högerextrema och nazistiska partier och organisationer som Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt.

Både M och KD är med största sannolikhet väl befolkade med i grunden sympatisörer av samma ideologier som gäller för SD. Bakom de sympatier och det stöd till SD som L står för är sannolikt längtan och målsättningen till ministerposter. Det är svårt att påstå att L uppträder som ”liberalismens vakthund” i regeringen vilket Johan Pehrson påstått.

I Sverige har invandrare och muslimer över lag, judar och andra blivit utmålade som syndabockar och skyldiga. En märklig sak i sammanhanget är att invandrare utpekas ofta som orsak till gängkriminalitet men det är en stor andel svenskar som finansierar gängens brottslighet genom att köpa droger av gängen.

Är det fascismens metoder?

Av , , 4 kommentarer 2

Var finns de fula fiskarna?

Med tillåtelser från Olle Thorell citerar jag ordagrant hans inlägg från Facebook. Min kommentar är att jag känner igen detta från fascismens verktygslåda. Dessutom återfinns detta i boken Fascismens Metoder, Att skilja ”dom” från ”oss”, av Jason Stanley. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Stanley

Vad är det för formel SD använder för att locka folk?

Den är lätt att känna igen. Populister, fascister, demagoger och antidemokrater har använt samma formel i alla tider.

Det är tre givna steg:

Utse dig själv till den enda sanna talespersonen för ”folket”
Gör samtidigt ”folket” till en enhetlig grupp, med samma identitet, intressen, egenskaper och behov. Det gemensamma ”folket” har är deras nationalitet och kultur. Kön, klass, ideologi, region, inkomst, utbildning, individualitet- inget sånt spelar roll. Folket talar med en röst, och den är min.

Utse en ”elit” som har lurat folket
Eliten står inte alls på folkets sida. De har tappat kontakten med folket och vill bara sko sig själva på folkets bekostnad. Eliten kan ha olika namn: politikerna, pamparna, sossarna, 7-klövern, globalisterna, PK-maffian, fackpamparna, stockholmarna, regeringen, överheten. Eliten måste bort om folket ska få det de förtjänar.

Peka ut en grupp som syndabock.
Syndabocken är inte en del av folket och har inga gemensamma intressen med folket. Syndabocken är i maskopi med eliten om att lura folket. Alla resurser som folket skulle behöva går istället till syndabocken. Skulle folket bara bli av med syndabocken och eliten så kommer allt bli bra.

Som det var förr. När allt var bra. Innan eliten och syndabocken förstörde allt. Syndabocken kan ha olika namn genom historien. I Tyskland på 30-talet var det judarna, hos högerextrema idag är det muslimerna, men det finns fler beteckningar. Invandrarna, utlänningarna, asylanterna, skäggbarnen, de bidragsberoende, somalierna, tiggarna, araberna, invällarna, pensionsräddarna och så vidare. Avhumanisering och ihopklumpande av individer till grupper som vill ”folket” illa.

Den här formeln använde Hitler för att komma till makten. Det började inte med att han berättade om gaskamrar och förintelseläger. Det började med att ifrågasätta eliten och de däruppe, det röriga parlamentet och demokratin som inte kunde få nåt gjort för folket. Det började inte med en kupp som avskaffade demokratin. Det började med högerpartier som trodde att de kunde tämja populisterna om de samarbetade med dem.

De hade fel då. De har fel idag.

Formeln har använts i land efter land. Duterte på Filippinerna, Trump i USA, Brexitkampanjen, Le Pen i Frankrike, Franco i Spanien och så vidare.

Listan är lång.Låt oss inte luras igen.

 

Gå inte på Sverigedemokraternas lögner.

Det finns inte bara en talesperson för folket. Folket är alla vi som bor här oavsett bakgrund. Eliter finns, men de är av olika slag och är inte i maskopi med varandra eller någon syndabock. De orättvisor som finns kan vi rätta till om vi tror på demokratin, likabehandling och de mänskliga rättigheterna.

Om vi arbetar tillsammans utan att klumpa ihop folk i grupper och pekar finger mot syndabockar så kan vi bygga det vi vill ha.

Ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

 

Nationalismen är tveeggad

Av , , 8 kommentarer 1

Mitt land är bättre än ditt för att jag är född i det.

Nationalismen är tveeggad dels värnar den om det unika i ett land den egna kulturen och de egna traditionerna, dels är nationalismen också uteslutande. Jag tror inte på nationalismens avarter av typen uteslutande. Nationalismen innehåller därför tyvärr även spöken.

Den uteslutande nationalismen anser att det egna folkets kultur är det enda rätta. Den uteslutna nationalismen som vi kan känna igen från SD och regeringspartierna ges uttryck för att den egna ursprungsbefolkningen är av högre rang och ursprungskulturen är den enda rätta. Det är då synen ”vi och dom” får näring och uppstår. Dessa krafter är inte ens nöjda med integration utan kräver assimilation det vill säga att invandrare och asylflyktingar helt ger upp sin kultur och sina värderingar.

Ur nationalismens drivbänkar växer ogräset och kväver annan mångfald. Den mångfald som kan i fråga sätt nationalismens brist på skonsamhet, tolerans och förståelse.

Nationalismens rörelse kan i sämre fall fortsätta med höger- eller vänsternationalism och därefter ultranationalism. Så utvecklas ultranationalism. Ur detta uppkommer rasismen med synen på att andra är sämre.

Nationalism (från franskans nationalisme, av ”nation”, ursprungligen från latinets nascor, ”jag föds”[1]) är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Den som bekänner sig till nationalismen benämns nationalist. Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalism, 2023-06-07.

 

 

 

Så blev Sverige högernationalistiskt

Av , , Bli först att kommentera 2

Högertrafikens återkomst

Hur blev Sverige högernationalistiskt land är en anspråksfull fråga som jag inte kan svara på. Dels för att fakta är svår att uppnå, dels för att påståendet att Sverige är högernationalistiskt inte heller behöver vara sant. Men med den regering vi har som till en tydlig grad styrs av Sverigedemokraterna saknar inte påstående att Sverige är högernationalistiskt helt grund.

Det första som kan slås fast är att ett parti med högst omkring tjugo (20) procent av rösterna i ett Riksdagsval kan inte själv regera ett land. För detta krävs uppgörelser och stöd av andra partier. Avgörande för detta parlamentariska resultat är bildningen av det blå blocket där M, KD och även L varit avgörande. Enbart Liberalerna hade kunnat stjälpa denna konstellation.

Jag vill även göra klart för läsare att denna constellation och uppgörelse naturligtvis har skett inom ramen för demokrati. Det andra jag vill göra klart är att jag inte är odemokratisk eller respektlös bara för att jag skulle kritisera denna uppgörelse, vilket jag har kallats för vid flera tillfällen. Naturligtvis respekterar jag ett valresultat och demokrati och åsiktsfrihet ryms inom det. Valfrihet är även att inte sympatisera med ett eller annat politiskt parti och att till detta även kritisera dem.

Den stora frågeställningen är om högernationalism är den rätta vägen för att komma till rätta med samhällsproblem och åstadkomma ett gott samhälle att leva i. Det kommer dock att visa sig vid valet 2026.

Följande antaganden är på olika sätt enligt min uppfattning huvudskälen till att regeringsalternativet Det blå Tidölaget kommit till regeringsmakt.

 • Det finns ett stort missnöje med den förra regeringen.
 • Stödet från M, KD och L för SD och vice versa.
 • Att just M och KD kunnat förlika sig med SD har sannolikt sina skäl i att nationalismen och de yttringar som finns inom dessa partier liknar i flera stycken vad som gäller för SD.
 • Den absoluta viljan från politiker i M, KD och L att ingå i regeringen och att få ministerposter.
 • Ulf Kristerssons vilja att bli statsminister.
 • Politiska partier till höger om mitten har en grundmurad aversion mot de rödgröna partierna och från fler av dem ett mera tydlig hatliknande för hållande till ”sossar”.
 • I samhället finns en relativt tydlig uppfattning om att invandrare är orsak till många samhällsproblem.
 • Uppfattningen om att mera lag och ordning krävs för att lösa flera samhällsproblem.
 • Tilltron till nationalism har ökat på grund av högernationalismens framgångar i andra europeiska länder.
 • Nationalism vinner kraft i tider där invandrare för med sig en del av sin kultur som gör att den inhemska kulturen känner sig hotat.
 • Historiskt sett har nationalismens och rasismens yttringar varit tydliga i Sverige med sympatier för nationalsocialismen under trettiotalet, rasismen mot resandefolk, samer och även judar.
 • Det finns även en tro på att det helt enkelt måste prövas något nytt för den sakens egen skuld.

Vilka söker sig till partier?

Av , , Bli först att kommentera 0

Vilka söker sig till partier och vad attraherar olika politiska partier? Detta är en något filosofisk betraktelse med trolighet, sannolikhet och sanning som aspekt.

Många är sannolikt okunniga eller ointresserade av politiska partiers ideologier. Den så kallade ”sakpolitiken” röner i rangordning mycket högt intresse. Det finns till och med dem som använder ”sakpolitiken” som avledande manöver för att ta sig förbi ett politiskt partis ideologi eller bakgrund.

En intressant fråga man kan ställa sig är vilken människosyn, etik och moral som söker sig till ett visst parti. Som exempel, ett liberalt parti attraherar företrädesvis människor med en liberal syn. Ett starkt miljöprofilerat parti attraherar företrädesvis dem som sätter miljöhänsyn mycket högt. Ett parti som KD hade tidigare en mycket starkt hemvist i den kristna tron. Redan efter ett par år 1958 då partiet etablerades 1956 avgick den viceordföranden Lewi Petrus för att han ansåg att partiet ”gått för långt till höger”. Flera partier rör sig av olika skäl med tiden åt olika håll. Det kan inte vara helt okänt att flera borgerliga partier anses ha rört sig mera åt höger. Vad kan man säga om Liberalerna vars partiledare deklarerade för ett högernationalistiskt parti att ”mig kan ni lita på”? Även Socialdemokraterna anses av flera ha rört sig något mot ”mitten”.

Vad som attraherar olika sympatisörer är en hel arsenal av olika signaler, uttryck naturligtvis partiprogram och andra utspel och överenskommelser som gjorts. Däremot tycks det vara mindre motbjudande och avskräckande för sympatisörer och presumtiva sympatisörer vad som är negativt kopplat till ett politiskt parti. Ett exempel på detta är Sverige Demokraterna vars företrädare kan uppvisa otaliga exempel på uttalanden, utspel, påståenden och även handlingar som bort ha avskräckt många. Men så verkar inte vara fallet. Det finns till och med en hemsida med SD-citat,  sd-citat.nu – SD-citat.nu

För andra partier känner jag inte till några sådana hänvisningar.

Sympatisörer lämnar även politiska partier av besvikelse över vad de inte förväntats åstadkomma och blir därför beredd att hitta nya vägar att sympatisera med.

Att dra några säkra sanningsenliga slutsatser om vilka drivkrafter och karaktärer för dem som kopplar sin sympati till ett visst parti är osäkert. Det går dock an att använda skalan, troligt, sannolikt eller sant. En relevant fråga att ställa sig är hur troligt eller sannolikt är det att den som har rasistiska sympatier ansluter sig till ett visst parti? Hur troligt eller sannolikt är det att en människa med tro på socialism ansluter sig till ett visst parti? Vart riktar så kallade kapitalister ofta sin sympati? Tidigare hade lantbrukare, skogsbrukare och folk som bodde på ”landet” ofta sin tillhörighet i ett mittenparti men så är det inte längre i samma utsträckning som förr.

Även någon så att säga av sociala skäl förds in i ett visst partis ideologi kan det förändras betydligt med tiden.

Sverige nu högernationalistisk nation?

Av , , Bli först att kommentera 2

Sverige är på väg längre in i det högernationalistiska etablissemanget i sällskap med flera andra länder i Europa. Den som inte har upptäckt detta kan ha missat mycket annat i omvärlden. M och KD hade kunnat förhindra detta om de hållit de löften som tidigare gavs till svenska folket om vilka de inte skulle ha med att göra. Även L har en märkbar skyldighet till skiftet som den nya regeringen kallat för ”paradigmskifte”. Nu har M, KD och L möjlighet att ännu en gång bryta sina löften genom att bryta nuvarande löften med SD.

Som grund för mina misstankar finns bland annat följande tecken; Kritik mot Tidöavtalet såsom, rättsosäkerheten, miljökonsekvenserna, ett potentiellt angiverisystem för vården som i övrigt i så fall skulle bryta mot läkaretiken och till detta godtycklig utvisning genom bedömning av medborgares vandel. Direktiv för utredning av asylcentra med lägerförvaring. Det mest häpnandesväckande och tydligt i en stat som tagit stora kliv in i högernationalismen är att regeringen styrs av ett högernationalistiskt kansli i regeringens egna lokaler.

Klimatförnekelse är starkt kopplad till högernationalism enligt en forskningsrapport från Chalmers tekniska högskola. Det är inte okänt att några personer från ledningen i SD förnekar att omkring 15 000 forskare anser att det råder en klimatkris. Partiledaren är en av dem som förnekar.

Nationalism (från franskans nationalisme, från ”nation”, är en åskådning som utgår från gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar Nationen, kulturen och historien hyllas. Nationalister vill på olika sätt slå vakt om nationens intresse.

Dansk folkepartiet, systerparti med Sverigedemokraternas sänktes långt ner i det danska valet. ”Eftersom flera av de vanliga partierna tagit över partiernas agenda är deras ideologiska genomslag mycket stort”, säger Cicilia Garme, intervju i TV4, 2022-11-03.

Man kan gärna reflektera över vilka beteende och villkor som råder i andra stater som är högernationalistiska.

Varför var M, KD och till viss mån även L, beredda att röra sig så långt till höger att det tog SD under armarna och ledde dem in i politikens finrum? Det finns sannolikt flera huvudorsaker till detta. Dels att M, KD formats till genuina och troende högernationalister, att de så innerligt till varje pris ville ha ett regeringsskifte, att de aningslöst underskattade inflytandet hos SD och att de varit historielösa utan viktig kunskap om skeenden i omvärlden.

Anmärkning: Att sammanfoga begreppen nationalism med begreppet höger i detta fall står för min egen tolkning eftersom SD, M och KD enligt sin egen uppfattning och den allmänna åsikten politiskt står till höger.

 

Liberalismen ställer till det?

Av , , 1 kommentar 0

Liberalismen ställer kanske till det för ett och annat politiskt parti. Det var sannolikt många väljare som inte brydde sig om ideologin bakom ett politiskt parti i riksdagsvalet. Om M, KD bryr sig om den ideologi som SD bygger på kan jag undra över. Eller så har de ideologier som liknar varandras.

Varför är det så många liberaler, både kända och betydligt mindre kända nästan föll i förtvivlan över att Johan Pehrson ville tillbedja och bejaka regeringssamarbetet med den skarpa högersvängen som gjordes. Vilka ideologier och politiska strömningar är motsatta till Liberalismen kan man bland annat fråga sig?

Liberalismen är en politisk ideologi grundad långt tillbaka på 1700-talet. Anhängare av liberalism står för demokrati, öppenhet, tolerans, frihet och rättvisa. Liberaler är även kritiska till makt. Andra högre värden för liberaler är äganderätt, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, organisationsfrihet och religionsfrihet. Liberaler tror även på oskuldspresumtion (den som är misstänkt för ett brott har rättigheten att betraktas som oskyldig tills motsatsen har bevisats), rättsstaten och en fri marknadsekonomi. Jag funderar även vilka andra ideologier som inte vill acceptera liberalismens fulla arsenal.

Min tolkning är att det finns mer eller mindre liberalistiska inslag inom de flesta politiska ideologier. Undantagen verkar finns på den högra sidan hos högernationalister där liberalismen inte fått något som helst synligt fäste. Jag kan undra vad Johan Pehrson egentligen sålde bort och köpte när han sade att SD ”kunde lita på honom”.

Liberalismens uppräkning av egenskaper låter för många förnuftig och attraktiv. Utmaningen för liberalernas parti är sannolikt att tydligare profilera sig så väljare och sympatisörer attraheras bättre. Hur har det gått för L i Sverige de senaste åren egentligen?

Jag uppfattar det som att liberalism kan ställa till det för dem med mycket stora önskemål på ”ordning, inflytande och kontroll”. Den sanna liberalismen skulle säkert inte fungera i exempelvis Ungern, Turkiet och andra länder av liknade slag. Frågan är om liberalismen fungerar väl inom nuvarande regeringsbildning. Med tag i öronen på Johan Pehrson kan det gå vägen men med synliga protester i de liberala leden.