Villy Hansen

Vi lever så kort tid och är döda så länge, Piet Hein

Etikett: Ideologi

Vilka söker sig till partier?

Av , , Bli först att kommentera 0

Vilka söker sig till partier och vad attraherar olika politiska partier? Detta är en något filosofisk betraktelse med trolighet, sannolikhet och sanning som aspekt.

Många är sannolikt okunniga eller ointresserade av politiska partiers ideologier. Den så kallade ”sakpolitiken” röner i rangordning mycket högt intresse. Det finns till och med dem som använder ”sakpolitiken” som avledande manöver för att ta sig förbi ett politiskt partis ideologi eller bakgrund.

En intressant fråga man kan ställa sig är vilken människosyn, etik och moral som söker sig till ett visst parti. Som exempel, ett liberalt parti attraherar företrädesvis människor med en liberal syn. Ett starkt miljöprofilerat parti attraherar företrädesvis dem som sätter miljöhänsyn mycket högt. Ett parti som KD hade tidigare en mycket starkt hemvist i den kristna tron. Redan efter ett par år 1958 då partiet etablerades 1956 avgick den viceordföranden Lewi Petrus för att han ansåg att partiet ”gått för långt till höger”. Flera partier rör sig av olika skäl med tiden åt olika håll. Det kan inte vara helt okänt att flera borgerliga partier anses ha rört sig mera åt höger. Vad kan man säga om Liberalerna vars partiledare deklarerade för ett högernationalistiskt parti att ”mig kan ni lita på”? Även Socialdemokraterna anses av flera ha rört sig något mot ”mitten”.

Vad som attraherar olika sympatisörer är en hel arsenal av olika signaler, uttryck naturligtvis partiprogram och andra utspel och överenskommelser som gjorts. Däremot tycks det vara mindre motbjudande och avskräckande för sympatisörer och presumtiva sympatisörer vad som är negativt kopplat till ett politiskt parti. Ett exempel på detta är Sverige Demokraterna vars företrädare kan uppvisa otaliga exempel på uttalanden, utspel, påståenden och även handlingar som bort ha avskräckt många. Men så verkar inte vara fallet. Det finns till och med en hemsida med SD-citat,  sd-citat.nu – SD-citat.nu

För andra partier känner jag inte till några sådana hänvisningar.

Sympatisörer lämnar även politiska partier av besvikelse över vad de inte förväntats åstadkomma och blir därför beredd att hitta nya vägar att sympatisera med.

Att dra några säkra sanningsenliga slutsatser om vilka drivkrafter och karaktärer för dem som kopplar sin sympati till ett visst parti är osäkert. Det går dock an att använda skalan, troligt, sannolikt eller sant. En relevant fråga att ställa sig är hur troligt eller sannolikt är det att den som har rasistiska sympatier ansluter sig till ett visst parti? Hur troligt eller sannolikt är det att en människa med tro på socialism ansluter sig till ett visst parti? Vart riktar så kallade kapitalister ofta sin sympati? Tidigare hade lantbrukare, skogsbrukare och folk som bodde på ”landet” ofta sin tillhörighet i ett mittenparti men så är det inte längre i samma utsträckning som förr.

Även någon så att säga av sociala skäl förds in i ett visst partis ideologi kan det förändras betydligt med tiden.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Sverige nu högernationalistisk nation?

Av , , Bli först att kommentera 2

Sverige är på väg längre in i det högernationalistiska etablissemanget i sällskap med flera andra länder i Europa. Den som inte har upptäckt detta kan ha missat mycket annat i omvärlden. M och KD hade kunnat förhindra detta om de hållit de löften som tidigare gavs till svenska folket om vilka de inte skulle ha med att göra. Även L har en märkbar skyldighet till skiftet som den nya regeringen kallat för ”paradigmskifte”. Nu har M, KD och L möjlighet att ännu en gång bryta sina löften genom att bryta nuvarande löften med SD.

Som grund för mina misstankar finns bland annat följande tecken; Kritik mot Tidöavtalet såsom, rättsosäkerheten, miljökonsekvenserna, ett potentiellt angiverisystem för vården som i övrigt i så fall skulle bryta mot läkaretiken och till detta godtycklig utvisning genom bedömning av medborgares vandel. Direktiv för utredning av asylcentra med lägerförvaring. Det mest häpnandesväckande och tydligt i en stat som tagit stora kliv in i högernationalismen är att regeringen styrs av ett högernationalistiskt kansli i regeringens egna lokaler.

Klimatförnekelse är starkt kopplad till högernationalism enligt en forskningsrapport från Chalmers tekniska högskola. Det är inte okänt att några personer från ledningen i SD förnekar att omkring 15 000 forskare anser att det råder en klimatkris. Partiledaren är en av dem som förnekar.

Nationalism (från franskans nationalisme, från ”nation”, är en åskådning som utgår från gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar Nationen, kulturen och historien hyllas. Nationalister vill på olika sätt slå vakt om nationens intresse.

Dansk folkepartiet, systerparti med Sverigedemokraternas sänktes långt ner i det danska valet. ”Eftersom flera av de vanliga partierna tagit över partiernas agenda är deras ideologiska genomslag mycket stort”, säger Cicilia Garme, intervju i TV4, 2022-11-03.

Man kan gärna reflektera över vilka beteende och villkor som råder i andra stater som är högernationalistiska.

Varför var M, KD och till viss mån även L, beredda att röra sig så långt till höger att det tog SD under armarna och ledde dem in i politikens finrum? Det finns sannolikt flera huvudorsaker till detta. Dels att M, KD formats till genuina och troende högernationalister, att de så innerligt till varje pris ville ha ett regeringsskifte, att de aningslöst underskattade inflytandet hos SD och att de varit historielösa utan viktig kunskap om skeenden i omvärlden.

Anmärkning: Att sammanfoga begreppen nationalism med begreppet höger i detta fall står för min egen tolkning eftersom SD, M och KD enligt sin egen uppfattning och den allmänna åsikten politiskt står till höger.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Liberalismen ställer till det?

Av , , 1 kommentar 0

Liberalismen ställer kanske till det för ett och annat politiskt parti. Det var sannolikt många väljare som inte brydde sig om ideologin bakom ett politiskt parti i riksdagsvalet. Om M, KD bryr sig om den ideologi som SD bygger på kan jag undra över. Eller så har de ideologier som liknar varandras.

Varför är det så många liberaler, både kända och betydligt mindre kända nästan föll i förtvivlan över att Johan Pehrson ville tillbedja och bejaka regeringssamarbetet med den skarpa högersvängen som gjordes. Vilka ideologier och politiska strömningar är motsatta till Liberalismen kan man bland annat fråga sig?

Liberalismen är en politisk ideologi grundad långt tillbaka på 1700-talet. Anhängare av liberalism står för demokrati, öppenhet, tolerans, frihet och rättvisa. Liberaler är även kritiska till makt. Andra högre värden för liberaler är äganderätt, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, organisationsfrihet och religionsfrihet. Liberaler tror även på oskuldspresumtion (den som är misstänkt för ett brott har rättigheten att betraktas som oskyldig tills motsatsen har bevisats), rättsstaten och en fri marknadsekonomi. Jag funderar även vilka andra ideologier som inte vill acceptera liberalismens fulla arsenal.

Min tolkning är att det finns mer eller mindre liberalistiska inslag inom de flesta politiska ideologier. Undantagen verkar finns på den högra sidan hos högernationalister där liberalismen inte fått något som helst synligt fäste. Jag kan undra vad Johan Pehrson egentligen sålde bort och köpte när han sade att SD ”kunde lita på honom”.

Liberalismens uppräkning av egenskaper låter för många förnuftig och attraktiv. Utmaningen för liberalernas parti är sannolikt att tydligare profilera sig så väljare och sympatisörer attraheras bättre. Hur har det gått för L i Sverige de senaste åren egentligen?

Jag uppfattar det som att liberalism kan ställa till det för dem med mycket stora önskemål på ”ordning, inflytande och kontroll”. Den sanna liberalismen skulle säkert inte fungera i exempelvis Ungern, Turkiet och andra länder av liknade slag. Frågan är om liberalismen fungerar väl inom nuvarande regeringsbildning. Med tag i öronen på Johan Pehrson kan det gå vägen men med synliga protester i de liberala leden.

1 kommentar
Etiketter: