Etikett: Religion

Rasismens tragiska rotsystem

Av , , 5 kommentarer 2

Rasismens tragiska rotsystem är befäst i samhället både i Sverige och i flera andra länder. Vi ser det bland annat i den för många svårtolkade konflikten mellan Israel (judar) och Palestina (muslimer) där även antisemitismen slagit rot i Sverige. I ett av de tongivande politiska partierna finns flera i riksdagspersoner som tydligt talat om att islam, utan nyansering, är en vedervärdig religion. Vilka följder har det?

Flera politikers övertygelse om att mångkultur är orsaken till betydande problem i samhället eldar på uppfattningen om att vi-gruppen (svenskarna) är bättre än de andra. I detta hänseende går skilda kulturer och olika religioner hand i hand i synen på oss och dom och bra och dåligt.

Det ter sig relativt tydligt att den högra sidan med högernationalister och dess sympatisörer är intensivare och mera frekventa och mer högljudda i sina motsättningar och aversioner till andra kulturer än den vänstra sidan visar upp. Vid varje tillfälle då det ges kritik till högersidan och de kan uppfatta att de inte accepteras blir kritikerna kallade vänsterorienterade. Nu är det kyrkans tur att kallas vänsterorienterad enligt en Umeå-politiker från den yttersta högersidan.

Jag försvarar inte höger eller vänster sida utan jag befinner mig förmodligen i den centrala delen. Men det kostar på när uppfattningen att ”de som inte är med i så fall måste vara emot”. Jag får ofta kritik från höger i mina observationer, frågeställningar och kommentarer. Det tror jag beror på att jag inte är för SD, M, KS och L i den skepnad som M, KS och L nu antagit i sitt samröre och stöd för SD.

När det är även som nu för tiden i Sverige att judar ofta är rädda för att visa tecken på att de är judar och samer ibland får stå ut med rasismens vedervärdiga uttryck har vi hamnat i ett omänskligt träskområde. Etiken och moralen är på undantag. och Det tycks ha blivit normalt för många att vara rasistisk. Den vanligaste repliken från en rasist börjar så här; ”Jag är inte rasist men…”.

5 kommentarer
Etiketter: ,

Hur hanteras islamism smart?

Av , , Bli först att kommentera 3

Hur hanteras islamism smart är näst intill omöjligt att svara på. Vågorna går mycket höga i debatten om islam som är värdens näst största religion.

Begreppet ”slamism” är inte att förstås som synonymt med islam. Islamism som kan definieras som islamisk fundamentalism eller radikal politisk islam är naturligtvis inget som jag på något sätt försvarar. Alla muslimer är inte fundamentalistiska.

Skulle det vara möjligt att på något sätt förhindra att religiösa skrifter bränns vore det ändå en mycket liten inskränkning i yttrandefriheten. Det borde inte vara svårt att förstå vilka konsekvenser det har fått och med största sannolikhet mycket svåra konsekvenser det skulle få genom att fortsätta bränna koraner. Säkerheten för svenskar både inom Sverige och utom Sverige är nu mycket riskfylld. Jag förstår mycket väl att principer och grundlagsskyddet för yttrandefriheten är viktiga i vårt svenska samhälle och bör naturligtvis upprätthållas.

Specifikt Sverigedemokrater och dess sympatisörer vill inte på något sätt att det skall finnas hinder för att bränna koraner när exempelvis en av deras främste företrädare för SD, ordförande i justitieutskottet säger att ännu fler koraner kan få brännas.

Jag tror heller inte att det bidrar till att skapa demokrati och rättvisa i vissa muslimska länder om det bränns koraner. Däremot ser vi redan nu ödesdigra konsekvenser av att bränna koraner. Det behöver nödvändigtvis inte innebära så kallade eftergifter i att det inte skulle bli tillåtet att bränna religiösa skrifter. Inte heller är det högst sannolikt att det därför skulle komma ytterligare krav från den islamistiska världen om koranbränning kunde förhindras.

Lösningen på den riskfyllda situation vi nu befinner oss i är naturligtvis inte enkel. Det hjälper i alla fall inte att göra som Richard Jomshof, bränne flera koraner för att skapa demokrati och rättvisa i dessa muslimska länder.

Nu kan vi vänta oss att se kampen mellan det bestämmande politiska partiet SD och statsministerns regeringsparti. I denna samtid handlar det inte alltid om att endast vara principfast utan att vara smart. Därmed har jag inte sagt att SD är osmarta men dock att de är något annat jag inte riktigt kan uttala.

P. S. kanske Richard Jomshof och Björn Söder kunde boka ett möte med Al Kaida och tala dem till rätta. Just nu vore det bra att få Al Kaida kunde ta tillbaka sitt hot mot Sverige och Danmark. 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Islamofobernas framfart

Av , , Bli först att kommentera 1

Det blir svårt att elda upp denna för muslimerna heliga skrift utom möjligen för Jomshof och Nilsson. Vem kan elda det som huggits i sten?

Detta är också en helig skrift.

Herrar religionskrigare, Richard Jomshof och Petter Nilsson, det är inte religionsfriheten ni i första hand vill försvara utan möjligheten att bränna flera koraner. Om det inte skulle vara tillåtet att bränna religiösa skrifter vore det en näst intill försumbar inskränkning i yttrandefriheten.

Det lär vara omöjligt för Kristersson att be om ursäkt till muslimer som tagit illa vid sig, utan att Sverigedemokraterna hotar med regeringskris. Kristersson och regeringen tassar på tå i kulisserna när säkerhetsläget är som mest kritisk sedan andra världskriget.

Nu sker en intensiv kamp om värderingar och synpunkter om islam och muslimer. Längst fram på barrikaderna står kända namn från den svenska riksdagen som naturligtvis deltar bland annat med inlägg på Twitter.

I synnerhet SD:s kamp mot islam är uppmärksammad av svensk media och oppositionen. SD:s anseende lär endast bibehållas av de redan trogna inom SD. Men för att vara kritiker till koranbränningar krävs inget annat än att vara en respektfull människa.

Utan tvekan har Sveriges anseende inte endast hos muslimer utan hos många andra dalat i botten. Dessa händelser som koranbränningar har utan tvekan skapat en säkerhetsrisk för i första hand svenskar.

Mitt i allt detta minimaliserar riksdagsledamoten och ordförande i justitieutskottet i Sveriges riksdag sina egna uttalanden. På Twitter är det någon form av julafton för islamofober.

Dansk debatt om koranbrännarförbud

Den danske utrikesministern Lars Løkke Rasmussen sade inför ett möte i folketinget på måndagen att regeringen inlett ett arbete med att hitta ett ”juridiskt verktyg” för att försöka förhindra koranbränningar framför utländska ambassader i Danmark.

Efter mötet säger Anders Primdahl Vistisen, företrädare för konservativa Dansk Folkeparti, att det vore bisarrt att införa en sådan lag.

-Den rätta vägen framåt vore att fortsätta försvaret internationellt för yttrandefriheten, säger han.

Løkke Rasmussen säger efter mötet att fler partier i Danmark borde förstå allvaret i den säkerhetspolitiska situation som man befinner sig i.

-Det är krig på vår kontinent.

Mötet mynnade inte ut i något konkret förslag, uppger TT.

Hanna Nyberg, SVT-reporter, 2023-07-31

Det konservativa Dansk Folkeparti intar samma inställning som Sverige Demokraterna, att i skenet av yttrandefriheten kunna häckla, genera, förfölja muslimer och deras religion.

Låt oss tyvärr följa den makabra jakten klappjakten på islam och muslimerna med svenska riksdagsledamöter i spetsen och en knäpptyst statsminister och bleka partiledare från KD och L. Även en SD-politiker i Umeå ger sig fatalt in i den debatten men utan till synes någon positiv effekt utom naturligtvis på de egna troende.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Islamofobernas framfart

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu sker en intensiv kamp om värderingar och synpunkter på islam och muslimer. Längst fram på barrikaderna står kända namn från den svenska riksdagen som naturligtvis deltar bland annat med inlägg på Twitter.

I synnerhet SD:s kamp mot islam är uppmärksammad av svensk media och oppositionen. SD:s anseende lär endast bibehållas av de redan trogna inom SD. Men för att vara kritiker till koranbränningar krävs inget annat än att vara en respektfull människa.

Utan tvekan har Sveriges anseende inte endast hos muslimer utan hos många andra dalat i botten. Dessa händelser som koranbränningar har utan tvekan skapat en säkerhetsrisk för i första hand svenskar.

Mitt i allt detta minimaliserar riksdagsledamoten och ordförande i justitieutskottet i Sveriges riksdag. På Twitter är det någon form av julafton för islamofober.

Låt oss tyvärr följa den makabra jakten klappjakten på islam och muslimerna med svenska riksdagsledamöter i spetsen och en knäpptyst statsminister och bleka partiledare från KD och L. Även en SD-politiker i Umeå ger sig fatalt in i den debatten men utan till synes någon positiv effekt.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Kritiskt säkerhetsläge?

Av , , 8 kommentarer 2

Kritiskt läge i säkerhet

Koranbränningar är en form av hets mot folkgrupp och kan leder till våld och oroligheter. Det är viktigt att respektera andras religion och inte göra något som kan såra eller uppröra människor.

Oavsett hur den muslimska världens koranbränningar rapporteras och oavsett vilken desinformation som skapas om Sverige görs koranbränning möjliga inom ramen för nuvarande lagstiftning. Ett förbud mot att bränna heliga skrifter har ännu inte prövats i förhållande till lagen om hets mot folkgrupp.

Lagen om hets mot folkgrupp instiftades 1970. Lagen säger att det är olagligt att göra uppmaningar till våld eller hot mot en folkgrupp eller att uttrycka missaktning för en folkgrupp. Lagen gäller även om uppmaningarna eller hoten riktas mot en enskild person som tillhör en folkgrupp. Straffet för hets mot folkgrupp är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa kan man dömas till böter. Lagen är till för att skydda människor mot diskriminering och våld på grund av deras ras, hudfärg, etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Lagen är också till för att främja förståelse och tolerans mellan olika grupper av människor.

Att koranbränningar genomförs av enskilda personer och inte den svenska staten som ibland desinformationen säger uppfattar sannolikt ändå den muslimska värden att det finns ett ansvar från svenska staten att koranbränningar tillåts inom ramen för lagen.

Om Statsminister Ulf Kristersson meddelar till SVT att ”bränningar av (kopior av heliga skrifter) sker med avsikten att splittra och söndra Sveriges ställning internationellt, är det inte hela sanningen utan koranbränningar sker för att människor inte respekterar religionsfrihet, föra att människor tycker illa om islam”. De tycker illa om islam precis som religionskrigaren ordförande i justitieutskottet i den svenska riksdagen och som andra av sympatisörerna och riksdagspersonerna inom SD gör.

Redan torsdag morgon skriver Jomshof en Tweet, ”Jag håller med om att vi behöver en ’bredare dialog’, en dialog om hur vi demokratiserar den muslimska världen. Eller varför inte en dialog om islam, denna antidemokratiska, våldsförespråkande och kvinnofientliga religion/ideologi, grundad av krigsherren, massmördaren, slavhandlaren och rövaren Muhammed”. Det är kanske inte underligt att oppositionen (s) kräver avgång av justitieutskottets ordförande Richard Jomshof.

 

8 kommentarer
Etiketter: ,

Något osmart när faran lurar

Av , , Bli först att kommentera 3

Reaktionen mot kränkningen av muslimernas heliga skrift Koranen blåser troligen inte över innan något tragiskt kan hända. Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson, justitieutskottets ordförande och de andra islamofoberna inom SD visar aningslöshet och cynism med sin tystnad och sitt ställningstagande. Här handlar det om att tänka rationellt och inse de ödesdigra konsekvenserna som sannolikt kan följa.

Det ansågs förmodligen en gång att lagen om hets mot folkgrupp skulle räcka till för att förhindra bränningar av heliga skrifter som bland annat Koranen. Men justitieutskottets ordförande har gett uttryck för att det kan brännas flera koraner.

Även kommunpolitikern Petter Nilsson ställer insinuant frågan, ”Är islamistiska ideal förebilder för mänskliga rättigheter?”. En SD-are förnekar sig aldrig utan är förutsägbar. Fortsätt att applådera herr Petter Nilsson. Du får sannolikt ytterligare några anhängare och förstärker de redan troende på grund av din artikel vilket naturligtvis var syftet.

Hur var det nu Ulf Kristersson och många andra moderatsympatisörer, kristdemokrater och liberaler, det där med att inte göra sig beroende av SD? Det blev trots allt ministerposter och en bredsida till såssarna. Paradigmskifte blev det i alla fall inte. Höger nationalister av den ultra varianten har inget att göra i ett mänskligt, tolerant och demokratiskt samhälle.

Naturligtvis kom SD till makten på ett parlamentariskt sätt genom fria val och taktiska avtal med M, KD och L. Om jag faktiskt inte på något sätt sympatiserar eller ställer mig bakom denna ohyggliga konstellation är jag därför inte ”odemokratisk” eller ens ”vänsterorienterad” som oftast tillskrivs mig som kritiker.

Det var en misslyckad integration och en flyktingpolitik som gick åt fel håll, ett hatliknande förhållande från höger mot socialdemokrater och en näst intill gränslös längtan efter ministerposter i regeringsställning som M, KD och L likt radikalisering lyfte SD till att styra Sveriges regering.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Heliga skriftkränkare

Av , , 2 kommentarer 2

Att ställa frågan som en bloggare gjorde ”Är islamistiska ideala förebilder för mänskliga rättigheter?” är ytterst tendensiöst. Bara frågeställningen avslöjar bakomliggande synsätt på islam som vi känner till att SD har. Naturligtvis är det få människor som anser att ”islamistiska ideal” är en förebild för ”mänskliga rättigheter”. Vill man vara insinuant utan att förtroendet dalar är det mera fördelaktigt att ställa frågor där svaren inte är så förutsägbara. Så går det när den politiska retoriken kan slår åt fel håll.

Hur svårt kan det vara att se konflikten mellan yttrandefrihet och att kränka religiösa skrifter (helig skrift) vare sig det vore Bibeln, Koranen, Judarnas heliga skrift heter Tanakh (Tora, Neviim och Ketuvim) eller hinduismens skrift Veda (Rigveda, Yajurveda, Samaveda och Atharvaveda). Heliga skrifter är texter som anses vara heliga av en viss religion eller kultur. Därför kan det för dem som dyrkar sin religion anses mycket kränkande om skriften bränns.

Att anhängare av SD förespråkar yttrandefrihet utan några gränser är förståeligt när det är näst intill övertydligt att flera SD-are och sympatisörer av SD vill ha all möjlighet at bränna heliga skrifter i detta fall Koranen. Det mest kända religionskrigaren sitter i Sveriges riksdag och är dessutom ordförande i justitieutskottet. Skulle det bli förbjudet att bränna heliga skrifter, i detta fall Koranen vore det sannolikt en tragisk förlust för Richard Jomshof och Petter Nilsson. Men även för andra med fobi för islam eller dem som väljer hur yttrandefriheten skall se ut för att passa sina högernationalistiska tankar.

För att vara riktigt uppriktig så argumenterar och tar naturligtvis en sann politiker ansats i att argumentera för sina egna syften. Ett av huvudsyftena för SD förutom att skicka ut alla invandrare är sannolikt att ge sig på islam som är världens näst största religion efter kristendomen.

2 kommentarer
Etiketter: , ,