Etikett: Matpriser

Sorgligt besked om matpriser och oligopol

Av , , 1 kommentar 2

Bedrövlig och sorgligt över livsmedelspriserna

Jag har det sorgliga och bedrövliga beskedet att oligopolet med de tre stora aktörerna (ICA, Coop och Willys/Hemköp med egna grossitled) sedan årtionden fungerar alldeles utmärkt för att håll livsmedelspriser och andra dagligvarupriser skamligt höga. Tyvärr måste vi räkna med oförändrad situation av mycket hushållsekonomi när oligopolets makt däckar oss.

Från ett tidigare blogginlägg skrev jag om handelns bristande konkurrens, Dags för konsumentmakt.

”Handeln kommer att arbeta intressepolitiskt med utspel i åsikter och debatter och klämma fram krokodiltårar för sina positioner.” Det är vad ICA-bankens chef, Magnus Hjelmér säger i VK-artikeln idag 2023-03-20.

ICA-bankens chef har redan på ett skamligt sätt insinuerat om konsumenterna i Artikel från VK 2023-03-20 av Johanna Ekström. Jag citerar ett urval från artikeln. ”Solsemestrar borde vara otänkbara för hushållen”. Skyller på andra faktorer än höga livsmedelspriser, ” – Vi har haft en lågräntemiljö och reallöneökningar i massor av år som har byggt en större medelklass. Det är svårt att vänja sig av med den konsumtionen”. Naturligtvis inget om att det finns andra orsaker till hushållens svårigheter utan han moraliserar över hushållens vidlyftighet. Ännu värre blir det, ” – Det blir viktigt att verkligen försöka tänka smart nu. Det gäller att ta tillvara på saker som kan tyckas små, men som kan få stora effekter på sikt, säger Magnus Hjelmér” Är det hans uppgift denna kloke man från ICA-koncernens bank som talar i egen sak vilket är hans uppgift. Men trovärdigheten minskar för ett sådant uttalande även om det är ligiskt och sant.

”Inte sedan 1951 har matpriserna stigit så här snabbt, enligt Statistiska centralbyrån. Med inflationen följer ränteökningar. När det kommer till matpriserna behöver vi tänka till hur vi handlar och lagar mat, enligt Magnus Hjelmér”. Notera att det är ”vi” som behöver tänka om. Visst är det så att vi viss nödgas tänka om så gott det någonsin går men när oligopolet härskar är det ohyggligt svårt som dränerar hushållens kassor.

Magnus Hjelmér passerar i detta uttalande gränsen för det anständiga, ”Jag tror inte att vi gör tillräckligt stora avkall, skulle vi drastiskt minska konsumtionen så skulle priserna falla”, säger Magnus Hjelmér. Enligt min och mångas uppfattning har han som faktiskt representerar ICA fullständigt fel men talar i ICA-koncernens intressen. Oligopolet tjänar sitt syfte att hålla priserna höga och kunna höja dem ännu mera. Det säger även forskaren Fredrik Wilhelmsson.

Jag är inte ensam om uppfattningen av oligopolet. Ica, Coop och Axfood äger tillsammans strax över 90 procent av marknaden. Ny forskning. ”Konkurrensen i livsmedelskedjan spelar roll”, säger Fredrik Wilhelmsson, föreståndare för Lunds universitet vid Agrifood Economic Centre. ETC, 2023-03-20. Artikeln och fakta av studien, Stigande matpriser – är det värre i sverige?

Dags för konsumentmakt som kan påverka

Av , , 2 kommentarer 1

Var det bättre för?

Dags för konsumentmakt som kan påverka men hur? Livsmedelspriserna dominerar och berör nästan alla. I synnerhet drabbar de dem som sämst kan klara av matprishöjningar av det slag som vi nu ser. Tro inte att priserna kommer att sänkas. Jag vill dock understryka att jag inte förespråkar ingripande från myndigheter utom när det i så fall skulle bryta mot någon gällande lagstiftning. Vad finansministerns annonserade möte med livsmedelshandeln kan leda till är en helt annan sak. Det är endast ett politiskt utspel utan särskild betydelse.

Angriper man de höga livsmedelspriserna och prisökningarna med antydningar om att politiker som borde intressera sig för prisökningarna, att konkurrensen är dålig eller pekar på exempel med den norska livsmedelskedjan Kiwi kan man bli kallad förkommunist som förespråkar planekonomi. Jag skrev om handelns bristande konkurrens tidigare, Gråt tårar..    

Jag har även skrivit om den norska livsmedelskedjan Kiwi som gick före.

Angriper man själva handeln och antyder att de sannolikt har höjt sina priser mer än vad ingående varukostnader skulle kräva kommer handeln att slå ifrån sig. De kommer att säga att priserna egentligen borde ha höjts ännu mer. De kommer även att hävda att konkurrensen fungerar väl för annars skulle priserna ha varit betydligt högre. Tro på det? Handeln kommer att arbeta intressepolitiskt med utspel i åsikter och debatter och klämma fram krokodiltårar för sina positioner.

Man skall dock ha klart för sig att ett företags främsta uppgift och högsta målsättning är att skapa maximal vinst. Mot detta finns inget särskilt att invända. Vinster är till för allt från att ge ägare utdelning, klara av investeringar och jämna ut dåliga och bättre tider. Konkurrens i många marknadssektorer har varit hälsosam, främjat effektivitet, marknadsanpassning eller kvalitet. Dagligvaruhandeln som den ser ut i dag har sett ut på ett liknande sätt i årtionden. Det kan vara dags att förändra. Men då behöver någon av de tre stora aktörerna gå ett steg före. Kommer konsumenten i fortsättningen vilja ha detta mycket breda sortiment som de tre stora ICA, Coop och Willys/Hemköp erbjuder. De har mycket stora dyra lokaler och binder kapital även i varor och sortiment med låg omsättningshastighet.

För att anpassa sig till ett svårare ekonomiskt läge för konsumenterna, om handel så vill behöver handeln tänka om. Det kommer handeln tyvärr inte att göra såvitt den absolut inte måste. Ropar konsumenterna på hjälp från regering och myndigheter dyker de högernationalistiska krafterna fram och säger att konsumenterna vill ha planekonomi och kalla de krävande konsumenterna för kommunister. I dagligvaruhandelns nuvarande läge med oligopol (några få stora aktörer som står för merparten, idag nittio (90) procent av dagligvaruhandeln med livsmedel tycks det inte finnas incitament för handeln att medverka till lägre priser. Det ser tyvärr mörkt ut för konsumenten som fått ta smällen för i huvudsak kriget i Ukraina.

Matkedjan gick före i Norge

Av , , 1 kommentar 3

Matkedjan Kiwi gick före i Norge

Jag citerar gärna dagens Industri här nedan.

”Matkedjan införde prisstopp – sänkte hela Norges inflation. Norska lågpriskedjan Kiwi frös priserna på mat. Det sänkte inflationen som helhet i Norge i februari, när konkurrenterna tvingades följa efter. ”Vi fick 600.000 nya kunder på en vecka”, säger Kiwis kommunikationschef Kristine Aakvaag Arvin.

Den 1 februari höjde de flesta livsmedelskedjorna i Norge priserna med runt 10 procent över en natt. Det efter att nya avtal förhandlats fram med leverantörerna. Men lågpriskedjan Kiwi bestämde sig i stället för att behålla priserna på samma nivå som tidigare på samtliga varor.

Utöver det hade de redan i september låst priset på nära 250 varor fram till maj.

”Vi fick kraftiga prisökningar från leverantörerna i februari så de flesta hade förväntat sig att priserna skulle gå upp väldigt mycket”, säger Kiwis kommunikationschef Kristine Aakvaag Arvin.

Kiwi hade inte kommunicerat sina planer i förväg och överraskade därför marknaden. Enligt Kristine Aakvaag Arvin ledde det till 600 000 nya kunder på en vecka.

”Det har varit helt galet. Vi brukar vara näst störst på marknaden men den senaste månaden har vi varit nummer ett”, säger hon. Publicerad: 18 mars 2023, 08:00. Dagens Industri,2023-03-18.

Livsmedelshandelns detaljhandelsled med sammanhängande och ägda grossistled skrev jag om i går, Gråt tårar över livsmedelshandeln.

P. S. Nu kommer jag sannolikt att få kritik från högernationalister att jag är för planekonomi och att jag är vänsterorienterad. Vänsterorienterad kallar högernationalisterna allt de inte gillar.