Kategori: Mediaspan

Falska narrativ av Ulf Kristersson

Av , , 4 kommentarer 7

Tyvärr kan det vara ganska svårt att avslöja falskhet. Om falska budskap och berättelser ständigt upprepas kan de komma att se ut som sanningar.

För att ge Ulf Kristersson en rejäl knäpp på näsan för sina falska narrativ och påståenden vill jag citera Ewaleena Sundström, socialsekreterare i Stockholm, ett inlägg i Facebook, augusti 2018 som fortfarande är högaktuellt.

”Angående partiledarutfrågningen i SVT1. Jag kokar av ilska….en partiledare, moderaternas Ulf Kristersson, sitter och diskuterar försörjningsstöd (socialbidrag säger han, det heter inte ens det idag!). Han påstår att det för bidragstagare inte lönar sig att arbeta. Han påstår att när man staplar olika bidrag på varandra som barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och socialbidrag, så lönar det sig att inte arbeta.

Nu måste vi socionomer reagera! Jag arbetar som socialsekreterare med ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Kristersson går ut med HELT FELAKTIG information. Barnbidrag, underhållsstöd, studiebidrag, bostadsbidrag etc räknas in som INKOMSTER och en beräkning görs. Du får INTE försörjningsstöd utöver dessa bidrag. Det är t om så att om du har f-stöd och någon sätter in t ex 1000 kr på ditt konto, så räknas även det in som inkomst! Du får aldrig mer än riksnormen som är lika över hela landet! Det är inte mycket pengar att leva på, det lönar sig inte alls och är det yttersta skyddsnätet när det inte finns några försörjningsmöjligheter.

Du måste dessutom göra allt för att bli självförsörjande och stå till arbetsmarknadens förfogande! Du kan inte plocka ut f-stöd varje månad utan flertalet kontroller och åtgärder, du måste ansöka varje månad och redovisa inkomster och utgifter, du måste redovisa vad du gör för att bli självförsörjande osv. Med andra ord, en ny prövning görs varje månad! Det är oerhört skrämmande när en partiledare i ett av de största partierna går ut med helt felaktig information, då tror ju många på det! Det är dessutom en kränkning mot oss socialsekreterare och våra klienter! Vi kan vårt arbete, som är komplext, vi har kompetensen och arbetar utifrån Socialtjänstlagen!

Fy, som vanligt en kass syn på de mest utsatta i samhället av högern som dessutom går ut med helt felaktig information! Du som arbetar och dessutom har t ex barnbidrag och bostadsbidrag (bostadsbidraget är inkomstbeprövat) får dessa bidrag UTÖVER din lön. Det får INTE den som har försörjningsstöd, bidragen räknas som en INKOMST!!! Det är dessutom ett oetiskt sätt att vilseleda väljare på!!!” Ewaleena Sundström. Facebook, augusti 2018.

P. S. Läs gärna även ledaren, VK 2023-11-01,  ”När populisternas falska narrativ får fäste” av Isobel Hadley-Kamptz.

 

Västra länken leken i sandlådan

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag ger mig inte en millimeter

Västra länken leken i sandlådan blev tvisten mellan Trafikverket och NCC som tycks vara olöslig. För folk i allmänhet kan konflikten te sig både löjeväckande och onödig. Politiker har till och med kallat konflikten ”ett haveri”. Visst har det havererat. Tvisten har varat länge och parterna visar orubbliga ståndpunkter. Jag har tagit mig en övergripande titt från ett medlare perspektiv som professionell medlare. Jag vilar mina åsikter på grunden av forskning och erfarenhet från Harvard Negotiation Project (Harvard University) och har utbildat mig vi Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet. Men min syn är ödmjuk för alla tvister har överraskningar och kan vara ytterst svåra att hantera och förstå. Många tvister är inte heller medlingsbara. Jag har medlat i tvister från konflikter mellan gruvbolag och villaägare till bodelnings- och vårdnadstvister.

Jävvlar

Att via media få en korrekt bild av förutsättningarna, förhållande och fakta är näst intill ogörlig. Alla konflikter har många dolda faktorer som inte kommer i dagen utan särskilda ansträngningar.

När parter inte utan ansträngningar kan komma överens råder en tvist. Att kunna komma överens behöver inte handla om juridik utan om intresse och motivation. Att slå lagboken i huvudet på motparten leder sällan till framgång eller överenskommelse. I detta fall med Västra länken är grundförutsättningarna som gäller antingen fel i entreprenadens utförande det vilket kan kallas oskicklighet, missförstånd med upphandlingsunderlaget, skiljaktiga tolkningar av avtal och handlingar, tvister om besiktningens kvaliteter eller andra rationella grunder. Kort och gått är denna tvist en tolkningstvist.

Medling eller egentligen viljan att komma överens bygger på flera faktorer. Dels kan det handla om att vilja upprätthålla goda relationer mellan parterna och att en tvist vid domstol eller enligt annan avtalsöverenskommelse skulle bli betydligt dyrbarare och ta mycket lång tid. Sannolikt behöver inte NCC beakta saken med ”goda relationer” eller ta hänsyn till något allmänt intresse av att Västra länken kommer till stånd inom rimlig tid. Sannolikt handlar det även om att NCC anser sig har mera rätt och vill hävda detta.

När man tittar närmare på förhållandena och förutsättningarna är det svårt att som medlare påstå att denna tvist mellan Trafikverket och NCC skulle vara medlingsbar. Nu är det så att det bakom kulisserna ändå kan pågå någon form av kompromisstänkande eller särskild tolerans men det är mindre troligt.

Medling ett sätt att lösa konflikter på ett snabbare och betydligt billigare sätt än inför domstol. Men då krävs det vilja till medling från båda parter. Dessutom går det faktiskt att som jag alltid har påstått ”förhandla likt en medlare” genom att se saker och ting från ovan.

För medling krävs en välutbildad och erfaren medlare som uppträder oberoende och objektivt.

Lycka till i prestigen och de fasta ståndpunkternas värld. Under tiden ser allmänheten ner på aktiviteterna i den stora sandlådan.  Undrar om dem som tappade bron var tvungna att läsa platsannonser dagen efter? Jag får nynna vidare på Simon and Garfunkels låt Bridge over Troubled Water.

Journalister skräms till tystnad

Av , , Bli först att kommentera 2

Journalister skräms till tystnad. Det är en mycket tragisk utveckling. Det finns naturligtvis både bra och dålig journalistik om man ser till att beakta integriteten. Journalister och media har dock ett stort ansvar i det etiska och moraliska.

Notera Björn Söder (SD) om hans ambitioner att enklare kunna straffa journalister. I detta hänseende räcker det naturligtvis med existerande lagstiftning.

Jag läser tidningen Journalisten (nr 5 2023) där Tf. chefredaktör Julia Nilsson skriver i ledaren om att vi i Sverige i vart fall hittills varit förskonade från stämningar för att förhindra granskningar. Realtid har gjort en 8ppgörelse för att slippa bli stämd av en företagsledare. Uppdrag granskning har satt ett på väntelistan efter att en advokatfirma uppvaktat dem. Christian Peterson som kallar sig förtalsombudsmannen har i syfte att tysta journalister och debattörer stämt flera av dem för förtal. Nu lyckades han inte i Tingsrätten nyligen inte att stämma en journalist för förtal för att denna kallat en nazist för en nazist.

Den nya spionlagen som ingen riktigt förstått sig på och som naturligtvis kritiserats av journalistkåren har redan hindrat SVT att sända en publicering från kriget i Ukraina.

Man skall ha klart för sig att den kriminella della av finansmarknaden, vissa ljusskygga företag och högernationalister ogillar starkt granskande journalister. Aftonbladet och ETC är en nagel i ögat på flera politiker och Dagens Nyheter har till och med kallats för vänsterblaska av dem.

På nära håll har vi Ryssland, Turkiet och Ungern som skrämmer och straffar journalister. Och på ännu närmare håll som dirigerar regeringen i Sverige har vi SD som inte favoriserar journalisternas fanklubbar.

Tyvärr kan jag även ibland bli nedstämd över att en och annan journalist undvikt naturliga följdfrågor, sannolikt för att inte skapa dålig stämning i studion.

 

Media styr!

Av , , Bli först att kommentera 3

Media styr bemärkt och obemärkt. Det som i allmänhet uppfattas som viktiga frågor inom politiken styrs i stor utsträckning av vad media uppmärksammar. Det har professor Maxwell McCombs vid University of Texas i Austin och en av världens ledande medieforskare konstaterat i boken Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen.

Företaget Kantar Media visar att de ämnen som dominerat både nyhetsmedia, sociala medier och poddar är lag och ordning, migration och integration, utrikespolitik och beredskap och försvar. Det innebär att välfärdsfrågor, skola och vård inte bevakats lika mycket.

Slutsatsen kan bli att de frågor som olika media mest har bevakat uppfattar folk i allmänhet som viktigast.

När Maxwell Mc Combs undersökt media och ställt kompletterande frågor till respondenter har han dock kunnat konstatera att de egentligen ofta var andra frågor som i verkligheten uppfattades som viktigast och inte alltid dem som media hade bevakat mest.

Det man kan ha reflexioner på är att frågor som lag och ordning, migration och integration, utrikespolitik, och beredskap och försvar i praktiken är politiska frågor som ligger den högra sidan närmast till hands. Emedan välfärdsfrågor appellerar mest till politikens vänstra sida.

Under min tid på Sveriges största konsumentorganisation där jag bland annat arbeta med intressepolitik var vår ambition att få upp organisationens frågor på dagsagenden. Då kunde vi få bättre gehör för dessa intressen. Det ligger i opinionsbildarna SD, M och KD`s intressen att folk skall anse att lag och ordning och migration och flyktingpolitik är mycket viktiga. Media har valt att bevaka dessa frågor på ett tydligt sätt. Nyhetsvärdering är dock en annan logik jag vill behandla i ett annat inlägg.

Maxwell McCombs är professor vid University of Texas i Austin och en av världens ledande medieforskare. År 1972 formulerade han tillsammans med Donald Shaw dagordningsteorin, som har blivit en av de viktigaste och mest undersökta teorierna om mediernas makt. Kring samspelet mellan politik, medier och opinion har han skrivit en rad böcker, bokkapitel och forskningsartiklar. Maxwell McCombs har genom åren erhållit en rad utmärkelser för sin forskning. Vid sidan av det har han bland annat varit president för World Association for Public Opinion Research.

 

Ful i mun är ful

Av , , Bli först att kommentera 1

I slutet på detta inlägg som ett P. S. kan du som läser se mitt blogginlägg med ett omedelbart exempel på fördummande språk i en kommentar sannolikt från höger sida. Då blev jag ”korkad” och ”förpestar”.

När SD och regeringen kritiseras kallas kritikerna för vänsterorienterade men möts sällan med sakliga mot- eller försvarsargument. Anders Lindström politisk redaktör på Aftonbladet är dumförklarad av SD. journalisten Owe Nilsson har också råkat illa ut för SD. Man behöver inte vara vänsterorienterad för att kritisera SD och regeringen.

Ofta är språket från dem som blir kritiserade torftigt som hos en tonåring med språksvårigheter och mager vokabulär. Öh du är ju dum i huvudet! Men tyvärr kommer sådant språk som exempel från riksdagsledamoten Björn Söder när han kritiseras av journalisten Owe Nilsson. I en artikel i ETC, 2023-05-03 redogör Jenny Lindström för hur ”Björn Söder gick till attack mot journalisten Owe Nilsson efter att denne tagit upp Sverigedemokraternas nazistiska rötter”.

”Till Dagens ETC säger Owe Nilsson att han inte personligen bryr sig så mycket om Björn Söders ord. Owe Nilsson säger citerar ETC ”– Jag tycker att Björn Söder är en uppblåst fjant som man egentligen under normala förhållanden inte skulle behöva bry sig om. Men han är ju samtidigt en farlig fjant eftersom han ingår i regeringsunderlaget. Och talar om det väldigt ofta också”.

Vad har Björn Söder (Sverigedemokraterna och ledamot i justitieutskottet) sagt om Owe Nilsson? ”I en kommentar direkt till Owe Nilsson skriver Björn Söder sedan: ”Du är allvarligt sjuk. På riktigt! Sök hjälp!”, ”skriver Jenny Lindström.

Känn på de orden som Björn Söder levererar till Owe Nilsson, ”Du är allvarligt sjuk. På riktigt! Sök hjälp!”. Sådant inger inte förtroende utan avslöjar hur obildat och vårdslöst en riksdagspolitiker kan bete sig som är med och styr Sveriges regering. Ingen i regeringen och allra minst stadsministern själv ryter till mot SD-folkets beklämmande åsikter, yttranden och retorik. Retorik är inte bara retorik och språket är ytterst avslöjande om människan.

P. S. Som ett omedelbart ”brev på den gamla posten” blev jag korkad och förpestar i en kommentar. De språkliga proletärerna förnekar sig inte. kommentaren lyder; ”Tillägg; för övrigt verkar du vara för korkad för att kunna diskutera i sak! Så oavsett vad, skall det bli en lättnad, att en dag slippa din ständiga förpestning här!” 

Hör nyheterna senare på dagen

Av , , Bli först att kommentera 3

När världsläget och det nationella läget är som sorgligast är det livsviktigt att förmå se det positiva.

Åsikter om politik, politiska partiers arbeten, program, ideologier och uttalanden från politiker etcetera kan sannerligen göra en människa nedstämd. Mycket hårda ord från höger sida och vassa ord från vänstersida. Polariseringen är det nya onormalt normala. Under flera år jobbade jag bland annat med politisk analys i en större intresseorganisation. Som yrkessjukdom drabbades jag tyvärr av trötthet på politik eller till och med rent av politikertrött. Nu många år senare när jag kommenterat politiska ting i bland annat blogginlägg gör detta mig smått nedåtslående. Det är naturligtvis tragiskt att känna så i den politiska debatten. Åsiktsframställningen får inte tröttna.

I stället vänder jag mig upp mot himlen och ser mellan molnen efter solen och tänker på vad våren och sommaren kan föra med sig. I dag är det flera plusgrader och om natten ingen frost. De mörkare tankarna måste bort från tillvaron. Men det är svårt att gömma undan pandemin och kriget i Ukraina och den överhängande risken att Trump kan bli nästa president i USA. Lyckligtvis är verkligheten mer komplex än Trump, högernationalister, visitationszoner och nattliga raider mot utsatta områden som Danderyd och Rosengård. I Norrlands inland regerar inte gängen men ett politiskt parti besökte Lycksele med löften om sänkt bensinpris mot näste jul. Detta bör inga förhoppningar sättas till. En och annan har ljugit förr och fortsätter med samma sportgren.

”I framtiden blir social och empatisk förmåga viktigare” säger Kerstin Eriksson analytiker på Arbetsförmedlingen. DN, 2023-04-09. Det är värt att hoppas på.

Lyssna inte på nyheter det första du gör på morgonen för då kan du ha förstört den dagen, sade en av mina vänner.

 

 

Minimalisera inte rasismen

Av , , Bli först att kommentera 1

Minimalisera inte rasismen!

Det inträffade i så små steg att ingen riktigt förstod, sade Heidi Fried. Vi måste kunna se mönster i de små stegen och de många mindre händelserna, menar jag.

SD vill ta bort bidrag till arbetet mot rasism. Sverigedemokraterna vill avveckla bidrag till arbetet mot rasism och diskriminering, avslöjar TV4 Nyheterna. Tv-kanalen har tagit del av interna dokument från Regeringskansliet som visar att partiet även vill lägga ner Institutet för mänskliga rättigheter. – Vi har inte jättestora problem med diskriminering och rasism i Sverige, säger Ludvig Aspling, Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson till tv-kanalen.

Känn gärna på orden igen, – Vi har inte jättestora problem med diskriminering och rasism i Sverige. Naturligtvis är rasism ett mycket stort problem i vårt samhälle.

SD: Lägg ned Institutet för mänskliga rättigheter, TT (omni.se) TT, 2023-03-06

Att styra genom olika dekret (till stor del likställd en lag) är betecknande för högernationalister långt ut på höger kant. Hur skall lucia se ut, vad skall få finnas på ett museum etcetera? Känns det igen?

Kanske insnöat, ovant men sorgligt?

Av , , Bli först att kommentera 2

En del av skolmaten

Kanske insnöat, ovant men sorgligt med förhoppningar om modigare framtid för skolmat om Lycksele.

Jag läser än en gång med bedrövelse en artikel i dagens VK, 2023-02-13, hur det gick när skolmaten i Lycksele skulle förändras till det nyttigare och hållbarare. ”Få hade nog väntat sig att en satsning på mer hälsosam skolmat skulle vålla så stor dramatik att Lycksele hamnade i mediefokus.” skriver VK.

Man skall naturligtvis ha klart för sig att det även gavs mycket stöd från föräldrar och skolbarn för den nya maten. Tyvärr sticker det makabra och dåliga ut. Det finns många frågor man kan ställa sig av detta om man talar om föräldrarnas reaktioner.

”Men det var inte skolungdomarna som var de främsta kritikerna, enligt måltidspersonalen. Det var föräldrarna, och även vissa pedagoger. Som VK tidigare rapporterat klagade föräldrar på att det var för mycket bönor och linser, att maten var för konstig och att barnen därför ratade den.”

Med groteska reaktioner späddes kritiken och mobbingen på via Facebook. Många som inte hade koppling till skolan gav sina nedslående reaktioner på Facebook och ute i samhället. Personalen drabbades på ett mycket olyckligt sätt.

Frågeställningar; Om föräldrar reagerar på detta sätt när det gäller skolmat, hur hanterar de i så fall på andra frågor och utmaningar som gäller deras barn? Det var väl inte så här de ville att Lycksele skulle bli känt?

”Bror Berg beskriver det som att det blev en Facebookrättegång, där högljudda klagande segrade över fattade beslut. Nu hoppas man på att den nya måltidspolicyn, som ska upp till kommunfullmäktige, ska lägga grund till ett nytt försök med en skolmatsedel. Att de ska få laga mat från grunden igen, och att nya rätter får en chans att etablera sig.” VK, 2023-02-13.

Det kom dock ett kreativt förslag från en elev om hur man skulle få ungdomarna att till exempel äta leverbiff.” – Han sa: ”Skriv bara att hä ä biffen o pären så ät allihop”.

Mina egna slutkommentarer får bli; Hoppas inte detta spär på fördomar om inlandsbor och att inte en och annan högernationalist eller ”sverigevän” får inflytande över beslut om måltidspolicy i kommunfullmäktige för då blir det väl endast gammalsvensk mat från tidigare än hundra år tillbaka. Görs det som på regeringsnivå har det blå blocket tio (10) mandat mer än de rödgröna i Lycksele.