Etikett: Åsiktsfrihet

Åsikter blir faktalösa

Av , , 4 kommentarer 2

I DN skriver Hanne Kjöller, 2023-10-18. ”Det finns två yrken man måste födas till – monark och renskötare”. Man måste inte födas till renskötare man kan dock under olika förutsättningar ändå bli renskötare. Kjöller bygger delvis sin artikel på Girjas domen som ger renskötande samer rätt till småviltsjakten.

Därefter skriver Po Tidholm, 2023-10-23, ”Hisnande och helt ogrundat att utmåla renägande samer som adel”. ”Det är värt att påpeka att samerna, till skillnad från den verkliga adeln, inte äger någonting – utom en alltmer urholkad rätt att ägna sig åt renskötsel på andras mark, skriver Po Tidholm i DN, ”Renskötseln är reglerad av staten men det nämner Hanne Kjöller inte ett ord om”. DN 2023-10-23.

Hanne Kjöller har fått stark kritik från flera håll när hon kallar de renskötande samerna för en ”elit” och faktisk jämför dem med den svenska adeln. Hon utlovade en rad artiklar om samer. Jag tror inte det blir så mycket mer av det. I vart fall inte i den form hon sannolikt menade.

När DN fick kritik för osaklighet replikerade Amanda Sokolnicki, DN att det inte fanns några ”faktafel”. Det är korrekt tycker jag att det skall finnas åsikter för åsiktsfrihetens skull men faktafel kan även vara en fråga om bedömning. Följden blir att det som skrivs och sägs och kan se ut som fakta ändå kan bedömas som åsikter. Åsiktsfriheten det vill säga yttrandefriheten är ytterst viktig att hävda.

Man kan undra vilket som är syftet för SD nämligen att kunna ”bränna Koraner” eller att skydda yttrandefriheten.