Etikett: Livsmedel

Misstror livsmedelshandeln

Av , , 2 kommentarer 1

Jag simmar varje dag

Jag tror inte ett dugg på livsmedelshandelns yttersta nödvändighet när de höjer sina priser. Visserligen har svenska kronan sjunkit i värde, importpriserna blivit högre även av andra orsaker och handeln drabbats av högre inköpskostnader men med högsta sannolikhet höjer livsmedelshandeln priserna ännu mer.

Även dem som har det svårare ekonomiskt sett behöver fortsätta köpa mat. Det vet livsmedelshandlarna och kan därför höja priserna. När de höger priserna och konsumenterna fortsätter att handla i en nästan lika stor utsträckning fungerar systemet bra för handlarna.

Det ligger liksom i tiden med den allmänna uppfattningen att ”alla priser höjs” då är det ett fantastiskt ful-läge för livsmedelshandeln att höja priserna ordentligt. Är det självklart att livsmedelshandeln skall kompensera sig full ut och inte behöva bli effektivare? Så länge konkurrensen inte fungerar tillräckligt väl nödgas vi betala vad handeln vill ha. Det hjälper inte med ett Coop och en ICA på samma ort för att skapa konkurrens för de följer varandra riktigt duktigt i prissättning.

I Vindeln där jag bor har ICA-handlaren skrämmande högre priser på många varor än någon ICA-handlare i Umeå. Skulle det vara självklart? Priselasticiteten är mycket låg. Det innebär att tröskeln för många är hög för att handla i till exempel i Umeå. Följden blir att många kunder men naturligtvis inte alla väljer ändå att handla till ännu högre priser.

Jag tror inte på livsmedelshandeln när de gråter krokodilliknande tårar och säger att priserna borde vara ännu högre.